ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

ŠVP

ŘÁDY (ŠKOLNÍ ŘÁD, ŘÁD ŠD)

VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝHLEDY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, ROZPOČET

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚPLATĚ

ZPRÁVY O INSPEKCI ČŠI

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 OSTATNÍ