Autor a zpracovatel: Ing. Miroslav Miloš

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách
v roce 2008

Název projektu PUTOVNÍ VÝSTAVA ZAMĚŘENÁ NA EVVO Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

„CO MŮŽEME ZMĚNIT?“

Název právnické osoby: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

IZO školy 600112357

Věcné vyhodnocení projektu:
Základní škola v Drnholci zpracovala záměr a uskutečnila putovní výstavu zaměřenou na EVVO z Jihomoravského kraje s názevem „Co můžeme změnit?“

Výstava byla rozdělena do několika bloků. Obsahovala panely s jednotlivými tématy jako vývoj Vesmíru a naší planety, nástup klimatických změn, přírodní katastrofy a vliv člověka na tempo těchto změn a katastrof. Velká pozornost byla věnována povodním, které zasáhly v roce 2002 a 2006 obce v okolí školy, k vidění byly autentické fotografie s důrazem na protipovodňová opatření. Výstava jednotlivými kroky směřovala k hlavnímu tématu „Co můžeme změnit?“, a to představením využití alternativních zdrojů se zaměřením na Břeclavsko a Znojemsko (větrný park Břežany, fotovoltaika Jaroslavice, výtopna slámou a bioplynová stanice Velký Karlov), separací odpadů, dále výstavou biopotravin, a také praktickou ukázkou porovnání okamžité spotřeby žárovky klasické a úsporné.

Dále byl promítán film „Stav planety Země“ a vystaveny výtvarné práce a projekty žáků naší školy s ekologickou tématikou. Děti, které navštívily výstavu, měly možnost na místě tvořit z papíru či malovat obrázky inspirované výstavou. Výstava proběhla na deseti místech okresu Břeclav a Znojmo se zaměřením na žáky ZŠ i širokou veřejnost. Výstavu zhlédlo 855 dětí a 400 občanů.

Výstava splnila zadané určení, překvapila zájmem dětí, jejich dotazy, nápady, dialogy. Přístup veřejnosti byl spíše zdrženlivý. Všechny materiály a pomůcky instalované výstavy budou i nadále využity ve vyučovacím procesu.

Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v Kč)
Neinvestiční výdaje celkem: 65 000
z toho platy 14 000
z toho odvody 4 000
z toho OBV celkem 47 000