Vstup do fotogalerie

Díky finančním prostředkům na projekt s tímto názvem mohou žáci číst v hodinách cizích jazyků cizojazyčnou literaturu, čímž obohacují svou slovní zásobu, procvičují gramatiku, poznávají cizí autory a baví se příběhy a pohádkami.

Většina knih je doplněna různými úkoly, které žáci plní před čtením, během čtení i po něm, součástí jsou i zvuková CD, takže se poslechem zdokonaluje výslovnost, a CD ROMy – žáci mohou u počítačů ověřovat, jak porozuměli textu.

Do tohoto projektu jsou zapojeni všichni žáci od 3. do 9. ročníku ve vyučování  cizích jazyků - anglického, německéko a ruského.

Jitka Radkovičová