Loga

Informace o projektu

Název školy příjemce

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007510

Název projektu

Drnholec 2017

 

Od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 realizuje škola projekt spolufinancovaný Evropskou unií v celkové výši 1 092 737,- Kč.

Hlavní cíle projektu jsou personální podpora v MŠ (chůva) a ZŠ (školní asistent), další vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, doučování žáků a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Leták k projektu

Plakát

Vstup do fotogalerie