Název školy příjemce

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo

Svatoplukova 277, 691 83 Drnholec

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018822

Název projektu

Drnholec 2020

Datum zahájení realizace projektu

01. 11. 2020

Datum ukončení realizace projektu

 30. 06. 2022

Doba trvání projektu

20 měsíců

Celkové způsobilé výdaje projektu 565 360,00 Kč (z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu)

Cílem projektu je zvyšování kvality vzdělání, zajištění kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdělávání a sociální integrace dětí a žáků. 

V projektu budou realizovány tyto aktivity:  projektové dny ve škole (děti MŠ a žáci ZŠ), projektové dny mimo školu (žáci ZŠ), odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ, vytvoření klubu (žáci ZŠ) a doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.