Doplňující informace k projektu Drnholec 2022

Název školy příjemce

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo

Svatoplukova 277, 691 83 Drnholec

Registrační číslo projektu

CZ.02.02.XX/00/22_002/0002173

Název projektu

Drnholec 2022

Datum zahájení realizace projektu

01. 09. 2022

Datum ukončení realizace projektu

31. 07. 2025

Doba trvání projektu

35 měsíců

 

Celkové způsobilé výdaje projektu (Dotace) z Evropského sociálního fondu plus a ze státního rozpočtu: 2 889 398,00 Kč 

Účelem dotace je:

  • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
  • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin