Školní budova byla v minulých staletích v místě, kde stál dům č. 340. V bývalé farské zahradě byla kolem roku 1784 vybudována přízemní školní budova s jednou učebnou a s bytem pro učitele.

(...fotogalerie...)

Škola na Kostelní ulici To však bylo zničeno opakovanými požáry v letech 1815 a 1824.

V roce 1836 byla tato přízemní budova zbořena a postavena nová, poschoďová z pevného materiálu (tj. zděná) za finanční pomoci tehdejšího majitele panství. Zde byly vyčleněny dvě třídy pro vyučování, byt pro učitele a bydlení pro pomocníka.

Škola byla tehdy dvojtřídní, přesto byla zřízena první třída s dvěma odděleními a půldenním zaměstnáním. Druhá třída měla celodenní vyučování.

V důsledku nových školských zákonů a prominutí vzrůstající dětské daně potřebné pro rozšíření školy byly v roce 1871 přistavěny dvě nové učebny s vlastním vchodem, k nimž přibyla v srpnu 1872 další třída a v únoru 1873 byla dána do užívání čtvrtá místnost.

Když v roce 1880 překročil počet školou povinných dětí 500, byla v roce následujícím připravena další třída a ustanoven i pátý učitel. To znamená, že na jednoho učitele připadalo více než 100 žáků.

Tato budova sloužila výchově a vzdělávání dětí až do poloviny osmdesátých let minulého století. Po generální opravě slouží potřebám obce. Během dvaceti let se zde vystřídalo několik institucí.

V přízemí byla umístěna pošta (ta je zde dosud), lékárna, po několika letech byla vystřídána místní knihovnou, v prvním patře jsou kanceláře obecního úřadu a úřadu stavebního.

Jiří Janeček