Sportovně turistický tábor - červenec 2021

Vstup do fotogalerie Ani o prázdninách to ve škole neutichlo. V termínu od 19. 7. do 23. 7. 2021 se na naší škole konal sportovně turistický tábor pod hlavičkou DDM Mikulov. Celkem se sešlo 30 dětí, dvě vedoucí a jedna instruktorka. Celý týden jsme si to užili. Vyrobili jsme si vlajky, pokřiky oddílů, naučili se vařit guláš v přírodě, morseovu abecedu, uzly, zopakovali si první pomoc a díky Radkovi Krýslovi jsme si mohli vyzkoušet jak správně provádět masáž srdce. Prošli jsme celý Drnholec a okolí. S rodiči jsme strávili večer u táboráku. Nechyběly bludičky a spaní ve škole. Poslední den jsme zahájili olympijským dnem a i Drnholcem proběhl olympijský oheň. Tábor jsme ukončili vyhodnocením a domů jsme se vraceli s příjemným pocitem a nastartováním na další prázdninová dobrodružství. Děkuji mým pomocnicím Ivě Myšákové a Adéle Bylokové za pomoc. Děkuji rodičům a dětem za bezproblémový průběh tábora. Děkuji hasičům za propůjčení Starátka na naše vaření v přírodě. Bylo to parádní a já jsem si to moc užila. Za rok opět na shledanou.

Bronislava Šimčíková, vedoucí tábora

Cesta kolem světa - tábor srpen 2021

Vstup do fotogalerie

Druhý srpnový týden proběhl na naší škole příměstský tábor pod hlavičkou DDM Mikulov na cestovatelské téma. Sešlo se celkem sedmnáct dětí, které zábavnou formou navštívily pět světadílů naší planety. Děti se dozvěděly spoustu informací o přírodě, zvířatech, zvycích a různých „světových nej“. Také soutěžily, hrály hry a tvořily. Sešla se bezva parta a tak se celý týden nesl v hezké, kamarádské atmosféře.

Dagmar Seitlová, Veronika Menšíková vedoucí tábora

Zahájení nového školního roku - 1. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

1. září 2021 nám počasí přálo, a proto jsme se všichni sešli na hřišti, kde jsme slavnostně zahájili školní rok 2021/2022. Jaký bude? Snad co nejvíce prezenční a zdravý. Také určitě překvapivý a poučný. A snad i trochu zábavný a milý. Ať se nám tedy všem daří.

Hana Vlková

Maraton Emila Zátopka na 2. stupni – 3. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

Jeden z nejpovedenějších ročníků běhu pana Emila Zátopka proběhl na Starátku 3. 9. 2021. Krásné počasí, zodpovědný přístup žáků, nádherné výkony podpořené bezchybnou organizací, to všechno dohromady dalo krásnou atmosféru. Všem moc děkuji.

Stanislav Pichanič

Běh Emila Zátopka na 1. stupni - 3. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

Začátkem září se již tradičně utkávají žáci v běhu pod názvem "Maraton Emila Zátopka". Letos tomu nebylo jinak. Užili jsme si krásného nového hřiště a pěkného počasí. Nejlepšího výkonu z kategorie 1. a 2. tříd dosáhl Ondřej Kocman z 2.A. Mezi děvčaty 3. - 5. tříd zvítězila Ema Myšáková z 5.A (zaběhla nejlepší čas z 1. stupně). Z chlapců 3. - 5. tříd byl nejrychlejší Roman Jankov z 5. A. Děkujeme všem zúčastněným za krásné výkony a chuť sportovat.

Těšíme se na příště.

Pedagogové 1. stupně

T-mobile olympijský běh – 8. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

Seznamovací výlet 6.B – 15. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

První společný výlet absolvovala 6.B ve středu 15. září. Za krásného počasí navštívili Vodní záchrannou službu v Pavlově. Zajímavé informace a vyjížďka lodí po nádrži byly jen bonusem pro tuto vydařenou akci. Velké díky patří pracovníkům VZS Pavlov za ochotu a čas, který nám věnovali.

Stanislav Pichanič

Adaptační výlet 6A – 22. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

Projektový týden u prvňáčků - 20. 9. - 24. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 20. 9. do 24. 9. 2021 probíhal u našich prvňáčků projektový týden - "Kamarád sobě i druhým". V pondělí jsme se učili báseň Paleček a jeho kamarádi, šli jsme společně na rozhlednu a někteří kamarádi z Drnholce nám ukázali, kde bydlí. V úterý nám deváťáci pomáhali s měřením, vážením, skákáním z místa, počítáním lehů - sedů. Společně jsme si vyrobili strom přátelství z našich rukou. Ve středu proběhl program "Muzikoterapie". Ve čtvrtek jsme jeli do Jevišovky. Spolužáci nám ukázali, kde bydlí. Poděkování patří mamince Magdičky Gnojkové za občerstvení. Zpáteční cestu lesem jsme si zpestřili hraním her a sběrem kaštanů. V pátek jsme tvořili ruku se šiškou, ubrouskovou technikou lampionky. Zde děkujeme rodičům, kteří nám poslali oranžové ubrousky. Hráli jsme společně hry - Na ševce, Na kohouty. Všem dětem děkujeme za aktivitu a snahu o pěkné chování ke svým spolužákům, kamarádům.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Podzimní putování - 23. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 připravila MŠ Drnholec pro své děti a pro žáky základní školy na Starátku "Podzimní putování". Děti na stanovištích s podzimní tématikou plnily úkoly. Po splnění všech úkolů si šly k táborovému ohni opéct nějakou tu dobrůtku. Paním učitelkám moc děkujeme za krásně připravená stanoviště a pohodové čtvrteční odpoledne na hřišti.

Hedvika Škrabalová

Přespolní běh Boří les - 30. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

I přes velké peripetie s cestováním a následným zablouděním žáků v Bořím lese byla naše výprava na přespolním běhu v Břeclavi velmi úspěšná. Dvě první místa v jednotlivcích - František Zugárek, Matyáš Kocman. Druhá Nikola Šarounová. Další dvě druhá místa získala družstva starších a mladších děvčat. Všem žákům děkuji za příkladnou reprezentaci školy.

Stanislav Pichanič

Exkurze Praha – 24. 9. 2021

Vstup do fotogalerie

V pátek 24.9. 2021 jsme jeli na exkurzi do Prahy. Tento výlet byl pod záštitou projektu: Výuka Jinak. Jely třídy 8.A, 8.B a 9.A. Od naší školy jsme odjížděli v 6:00 a do Prahy jsme dorazili kolem 9:00 (což vzhledem k našim dálnicím bylo milé překvapení).

V 10:00 začínala prohlídka Pražského hradu a Chrámu sv. Víta. Před vstupem do areálu nám kontrolovali policisté batohy, jestli u sebe nemáme zbraně. Na prohlídku jsme měli velmi milé průvodce/průvodkyně. Ptali se nás na různé otázky, na většinu jsme znali odpověď.

Po návštěvě Hradu jsme šli Valdštejnskou zahradou, která byla opravdu krásná. Ze zahrady jsme se prošli po Karlově mostě a potom jsme šli na Staroměstské náměstí – podívat se na orloj.

Cesta zpátky byla už delší, tak jsme domů dorazili až po 20:00. Všichni jsme ale byli šťastní a spokojení. Exkurze se nám moc líbila!

Žáci 8.A, 8.B a 9.A

Školský fotbalový pohár Hustopeče – 5. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

Další sportovní úspěch v úterý vybojovali žáci a žákyně v Hustopečích na školském fotbalovém poháru. Svým soupeřům nedali šanci a po vítězstvích 7:0 se ZŠ Mikulov Valtická a 3:2 se ZŠ Hustopeče Komenského postupují do jarního finále. Také v tomto případě děkuji za sportovní reprezentaci školy.

Stanislav Pichanič

Sedmáci v Mikulčicích – 8. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

V pátek 8. října 2021 jsme se vydali na dějepisnou exkurzi na slovanské hradiště do Mikulčic.

Jelikož jsme přijeli o chvilku dřív, zašli jsme se nejprve vyfotit k pomníku Konstantina a Metoděje – dvou slovanských věrozvěstů, kteří zavítali na Velkou Moravu v r. 863 a přinesli křesťanství, písmo (hlaholici) a jazyk (staroslověnštinu).

Poté jsme se vydali směr expozice muzea, abychom se nejprve posilnili vydatnými svačinami od maminek a silným čajem, který pro nás připravily pracovnice muzea. Čekaly nás totiž líté souboje mezi Slovany, Vikingy, kočovníky a Franky. Tyto čtyři skupiny, rozlišené barevnými stužkami na rukávu svrchního hábitu, mezi sebou bojovaly nejprve „na sucho“ – rozuměj na tabletu a posléze i na živo – lukostřelba a přetahování lanem. V mezičase jsme ještě stihli vyšplhat na rozhlednu nad muzeem, vysokou 39 metrů a zdolat jsme museli 159 schodů.

Vítězové jsme nakonec byli všichni – překonali jsme sami sebe v různých disciplínách a ještě jsme si prohlédli nádherné expozice a dozvěděli jsme se něco o naší historii.

Celé dopoledne bylo dle názoru sedmáků velmi vydařené.

P.S. Poslední fotka v galerii je připomínka nedávného tornáda v Mikulčicích.

Soňa Zabloudilová

Projekt Bílá pastelka - 12. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý 12. 10. 2021 se naše škola již tradičně zapojila do celonárodní sbírky občanského sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých pod názvem Bílá pastelka. Garantem byli žáci 3. třídy, kteří se úkolu prodat co nejvíce bílých pastelek zhostili opravdu velmi dobře. Za to jim patří velké díky a jejich rodičům, kteří jim dělali doprovod při prodeji v odpoledních hodinách ve vesnicích. Souběžně v tento den probíhal v dopolední dvouhodinovce i workshop, kde si děti 1. stupně mohly vyzkoušet, jak se žije lidem s oční vadou. Dopoledne i odpoledne bylo přínosné jak pro děti, tak i pro celou sbírku. Děkujeme všem, kteří se podíleli jak na organizaci, tak i samotným dárcům. Těšíme se na spolupráci v příštím roce. Děkujeme.

Bronislava Šimčíková, garant sbírky

Učení prožitkem - 20. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

Ve středu jsme se vydali na celý den do přírody na výuku. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli ukázat a ověřit pojmy obzor, panorama, úpatí, úbočí, vrchol. Cestou jsme pozorovali sběr hroznů kombajnem, připravenost půdy na zimu na poli. U Křížku jsme se učili orientaci v krajině pomocí buzoly. Naučili jsme se anglické názvy světových stran. Prostě jsme si to opět užili.

Bronislava Šimčíková, foto Iva Myšáková

Soustředění s tanečním kroužkem - 27. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

Poslední víkend v říjnu jsme si v naší tělocvičně udělali soustředění s tanečním kroužkem. Cílem soustředění byl nácvik jednoduché sestavičky pro zimní vystoupení. Malá děvčátka se po nácviku vrátila do svých postýlek a my, starší, jsme zůstali v tělocvičně i přes noc. Nechyběly hry a diskotéka, ale i peřinková bitva, kterou jsme si opravdu užili. Ráno jsme předvedli rodičům, co jsme se naučili a rozešli se domů. Bylo to super.

Bronislava Šimčíková

Environmentální program v Hostětíně – 26. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

Díky projektu „Drnholec 2020“, který je hrazen z evropských dotací, se den před podzimními prázdninami žáci a žákyně osmých a deváté třídy vydali do malebné vesničky Hostětín (250 obyvatel), která se rozprostírá v údolí potoka Kolelač na úpatí Bílých Karpat a je zde vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica. Obec je známá svými ekologickými projekty, které byly realizovány díky spolupráci obce s Centrem Veronica a Občanským sdružením Tradice Bílých Karpat. Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

A jak program probíhal? Po příjezdu, jsme nejdříve zašli do budovy Centra Veronika. A budova to nebyla obyčejná, ale byl to jeden z prvních pasivních domů postavených u nás. Ve skupinách žáci řešili ekologické problémy dneška – odpady, energie, osvětlení….

Poté jsme se vydali po Hostětíně, abychom zkonfrontovali naše návrhy s realitou. Kromě pasivního domu jsme prošli přírodní zahradou, viděli jsme více než sto let starou sušírnu ovoce, kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na dřevní štěpku, která většinu domů v obci vytápí. Na některých domech jsou instalovány sluneční kolektory, za zmínku stojí i šetrné veřejné osvětlení. Malá moštárna zpracovává ovoce z místních zdrojů.

Po tomto programu nás už čekal výborný oběd, ochutnali jsme i místní jablečný mošt a po nákupu upomínkových předmětů jsme vyrazili na cestu domů. Díky správně zvolené zpáteční cestě pana řidiče jsme nikde nestáli v kolonách a dle časového harmonogramu jsme v podvečer dorazili zpět do Drnholce. V podhůří Bílých Karpat jsme prožili krásný, slunečný, podzimní den. Věříme, že byl přínosný i pro naše žáky.

Jana Kalandrová

Přírodovědný klokan, Pythagoriáda

Vstup do fotogalerie

V půlce měsíce října se „sedm statečných“ žáků z osmých a deváté třídy zapojilo do mezinárodní soutěže „Přírodovědný klokan“. Ve vyměřeném čase řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Po skončení většina účastníků konstatovala, že to bylo náročné. Za účast byli všichni odměněni, i když na vítězné vavříny jsme v okrese Břeclav nedosáhli. Nevadí, třeba příště. Škoda, že si „klokana“ nezkusilo více žáků, protože je to perfektní průprava k přijímacím zkouškám. Žáci se musí vypořádat s textem úlohy, porozumět zadání, což jsou dovednosti, které žákům při přijímacím řízení občas chybí.

O měsíc později učitelé matematiky 2. stupně lákali své žáky na matematickou soutěž „Pythagoriáda“. Tentokrát se zapojily dvě desítky žáků z 6. – 9. ročníku. Podle stanovených kritérií soutěže jsme neměli nikoho, kdo by byl úspěšným řešitelem Pythagoriády, to znamená dosáhl 10 bodů z 15. Tři žáci skončili těsně před branami okresního kola s 9 body. Věříme, že příští rok už nás někteří žáci v okresním kole budou reprezentovat.

Jana Kalandrová

Tenisový den – 22. 10. 2021

Vstup do fotogalerie

Po prázdninách se vrací celoškolní soutěž Bedna školy, která je tentokrát zaměřena na olympijské hry. Cílem soutěže je posílení čtenářské a informační gramotnosti. I letos soutěží žáci od 5. do 9. třídy.

První soutěžní kolo bylo věnováno tenisu. Žáci se převlékli za tenisty a odpoledne si vyzkoušeli vědomostní test na Moodlu. Nejúspěšnější třídou prvního kola byla 7.A.

Radka Tesařová

Školní kolo basketbalu starších žáků – 2. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý 2. 11. 2021 proběhl turnaj chlapců 8. a 9. tříd v basketbalu. Za účast tří družstev byla k vidění pěkná utkání. Vítězem se stalo družstvo 9.A ve složení Jakubík, Zugárek, Foltána, Šlachta. Všem chlapcům děkuji za účast.

Stanislav Pichanič

VIDA - 2. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý 2. 11. 2021 se naši prvňáčci a druháci vypravili do Brna na projektový den. Projekt probíhal ve VIDĚ. Prvňáci se v rámci programu "Tanec barev" seznámili s tvorbou duhy, se vznikem barev, jak můžeme namíchat barvy. Druháci se seznámili se skupenstvím vody. Experimentovali, dělali pokusy, pracovali ve skupinkách. Během celého dopoledne děti získaly spoustu nových poznatků. Dětem se ve VIDĚ moc líbilo.

Hedvika Škrabalová

Plavání 2. a 3. tříd - 6. 9. - 8. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

V letošním školním roce se nám podařilo dokončit plavání 2. a 3. tříd. Od 6. září jsme absolvovali 10 dvouhodinových lekcí v plavecké škole Hustopeče. Žákům se plavání líbilo, naučili se různé styly plavání a také si vyzkoušeli záchranu tonoucího. My děkujeme rodičům za trpělivost a dětem za pěkné chování. V jarních měsících nás budou reprezentovat za hochy Lukáš a Prokop a za děvčata Adelka a Nina.

Bronislava Šimčíková, Martina Bejdáková

Divadlo Radost a Pipi Dlouhá punčocha - 4. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 4. 11. se snad všichni třeťáci a čtvrťáci nemohli dočkat rána. Čekal nás zájezd do divadla Radost v Brně. Předtsavení nemělo chybu. Pipi punčochatá nás tak některé nadchla, že děti se chtějí vydat do divadla ještě i s rodiči. Představení nádherné, chování reprezentativní. Děkuji.

Bronislava Šimčíková

Projektový den - VIDA - 3. a 4. třída - 10. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

Ve středu nás čekala návštěva VIDY v Brně v rámci projektového dne. Jeli jsme i s žáky 4.A. Na nás čekal program - Malý alchymista. V programu jsme se naučili rozeznat skupenství pevné, kapalné a plynné. Žáci si měli možnost vše vyzkoušet a probádat jako malí chemici. Projekt se nám všem moc líbil.

Bronislava Šimčíková

Archeopark Pavlov 6AB – 9. a 10. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý 9. 11. a ve středu 10. 11. 2021 jsme s žáky šestých tříd v rámci výuky dějepisu navštívili Archeopark Pavlov. Nádherná expozice na místech, kudy opravdu kráčeli lovci mamutů a navíc nedaleko v Dolních Věstonicích byla objevena nejstarší soška z pálené hlíny na světě – Věstonická venuše.

Ostatně samotný program měl název Za tajemstvím Věstonické venuše. Žáci se seznámili nejen s touhle nejznámější soškou, která je v expozici vystavena jako kopie, ale i s ostatními venušemi nejen z území naší republiky, ale i z Francie nebo Rakouska.

Nejprve jsme shlédli krátký dokument o nálezech na území ČR, konkrétně v lokalitách Pavlova a Dolních Věstonic.

Následně rozděleni na dvě velké skupiny soutěžila jedna skupina v hledání informací v expozici o Věstonické venuši i o těch ostatních soškách, zatímco druhá skupina sochala vlastní hliněnou postavičku, aby se pak skupiny prohodily a vyzkoušeli si tak všichni všechno.

Na závěr si žáci ještě vyzkoušeli, jak dávali pozor po celou dobu programu v malém kvízu. Po skončení dvouhodinového programu si ještě mohli pořádně prohlédnout všechny exponáty ve vitrínách a koupit si nějaký suvenýr na památku.

Všichni žáci byli velmi spokojení s programem a v expozici se jim moc líbilo. Přece jen takovéto vyučování přináší mnohem víc zážitků než „suché“ vyhledávání v učebnici.

Je na místě všechny žáky pochválit za vzorné chování nejen během pobytu v muzeu, ale i během cesty tam i zpět. Děkuji i panu Vrábelovi za perfektní zajištění dopravy na exkurzi.

Soňa Zabloudilová

Muzikoterapie na 1. stupni - 16. 9. - 25. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

V září jsme se ponořili do projektu pro celý 1. stupeň - muzikoterapie. Mnohé děti si neuměly představit, co se po tímto pojmem ukrývá. Nejdříve panovalo nadšení z trumber, šamanských bubnů a dalších rytmických nástrojů. Záhy všichni zjistili, že až tak jednoduché to nebude. I my vyučující jsme si ověřili, jak se děti umí orientovat při říkadlech. Za mě i moji třídu byl projekt úžasný a velmi pro děti přínosný. Děkujeme lektorce Mgr. Aleně Vlkové. Děkuji kolegům za kladné odezvy.

Bronislava Šimčíková

Cyklistický den – 29. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

Na otázky ze světa cyklistiky odpovídali žáci ve druhém soutěžním kole Bedny školy. Otázky se zaměřily nejen na historii jízdního kola, ale i na bezpečnostní výbavu. Některé otázky můžete shlédnout ve fotogalerii. Dopoledne se žáci převlékli za cyklisty, kterým nechybí přilba, reflexní prvek a láhev s pitím. Gratuluji třídě 7.A, která obhájila první místo.

A jaký tematický den nás čeká v prosinci? To se žáci dozví za čtrnáct dní, kdy bude téma vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu školy.

Radka Tesařová

Mikuláš ve škole – 3. 12. 2021

Vstup do fotogalerie

V pátek 3. prosince byla mezi žáky na prvním stupni jako každý rok před Mikulášem znát o něco větší nervozita než jindy. Přijdou nebo nepřijdou? Samozřejmě, že Mikuláš s andělem i čertem nevynechali ani tento rok a přinesli dětem trochu obav (hlavně těm nejmenším), ale hlavně tradici a nějakou tu odměnu za předvedené básničky a písničky. Děkujeme členům žákovské rady za ochotu a příjemné zpestření vyučovacího dne.

Jana Juřenová

2. A - Projektový týden

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 29. 11. do 3. 12. 2021 proběhl ve 2. třídě projekt s názvem "Jaké je to u nás doma". Díky zábavným úkolům a hrám jsme nejen poznávali rodinu svých spolužáků, ale především tu svoji. Učili se mezigenerační vztahy, povolání členů rodiny, jejich zájmy apod. Pracovali jsme samostatně i v týmech a dbali na dodržení pravidel naslouchání při vyprávění spolužáků. Důležitou součástí projektu bylo představení členů rodiny a v závěru týdne prezentace svého rodokmenového stromu. Velké díky patří rodičům. S jejich pomocí vznikly perfektní práce. Můžete posoudit ve fotogalerii.

Martina Bejdáková

2. A - Muzikoterapie

Vstup do fotogalerie

V rámci hudební výchovy i u našich druháků proběhlo projektové vyučování - MUZIKOTERAPIE.

Martina Bejdáková

Virtuální vánoční besídka 2021 (i s páťáky)

Vánoční den – 21. 12. 2021

Vstup do fotogalerie

Vánoční atmosféru ve škole navodilo další kolo Bedny školy. Žáci i učitelé se převlékli za stromečky a dárečky. Na jejich krásné a nápadité převleky se můžete podívat ve fotogalerii.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, hodně úspěchů v novém roce.

Radka Tesařová

Vánoční šplh 1. stupně - 22. 12. 2021

Vstup do fotogalerie

Již tradičně poslední den v roce pořádáme na prvním stupni vánoční šplh. Atmosféra letošního ročníku byla mírně ovlivněna covidovou situací, ale žáci se i přesto dokázali vybičovat k pěkným výsledkům. V kategorii 1. a 2 tříd zvítězila Suparičová, 2. místo patřilo Matěji Ježkovi a třetí skončila prvňačka Terezka Krupková. Výsledky kategorie 3. - 5. tříd děvčata - 1. Růžičková N, 2. Valášková V., 3. Šebestová V. Stejná kategorie chlapců - 1. Jankov R., 2. Polepil P, 3. místo Pliska E. Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme k pěkným výkonům. Výsledky budou započítány do celoroční soutěže Sportovec roku.

Kolektiv 1. stupně

Vánoční atmosféra na 1. stupni

Vstup do fotogalerie

Poslední den v roce 2021 se školou nesla vůně vánočního cukroví, svícnů a jehličí. Ze tříd bylo slyšet zpěv koled, smích a radost z dárečků. Prostě jsme si to všichni užili. A hurá do roku 2022.

kolektiv 1. stupně

Lyžařský kurz 16. 1. – 21. 1. 2022

Vstup do fotogalerie

Čtyři krásné dny si užili účastníci lyžařského výcvikového kurzu na Říčkách v Orlických horách. Ti, co ještě neuměli lyžovat, se to všichni naučili. Ti, co už lyžovat uměli, měli možnost své dovednosti zdokonalit a hlavně si krásně zajezdit. A protože nám bylo i do zpěvu, každý večer jsme si aspoň chvíli zazpívali. V každém případě jsme odjížděli domů plni zážitků.

A co víc si přát? Aby se nám kurz tak pěkně podařil i příští rok!

Tomáš Procházka

Soutěž v pexesu - 21. 1. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 21. 1. 2022 se prvňáci a druháci naší školy utkali v pexesu. Někteří žáci se uměli opravdu soustředit a během pěti kol nasbírali spoustu obrázkových dvojic. K nejúspěšnějším patřili Verunka Blahová z 1.B (36 bodů), Pavel Lahvička z 2.A (33 bodů) a Matěj Ježek z 2.A (30 bodů). Všem soutěžícím děkujeme za klidný průběh.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Den juda – 28. 1. 2022

Vstup do fotogalerie

Na fenomenální úspěch Lukáše Krpálka zavzpomínali žáci, kteří se zúčastnili 4. kola Bedny školy. Dopoledne jsme se ve škole převlékli za judisty. Odpoledne se soutěžící pokusili odpovědět na správné otázky, které se týkaly historie juda i našeho nejslavnějšího judisty Lukáše Krpálka. Třída 7.A s třídní učitelkou Soňou Zabloudilovou si zaslouží za udržení prvního místa velkou gratulaci.

Radka Tesařová

Vysvědčení v 1.A a 1.B - 31. 1. 2022

Vstup do fotogalerie

V pondělí 31. 1. 2022 bylo našim prvňáčkům rozdáno jejich první pololetní vysvědčení. Při rozdávání bylo veselo, neboť všichni dostali velmi pěkné hodnocení.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Školní družina - leden 2022

Vstup do fotogalerie

V prvním měsíci nového roku jsme si s dětmi povídali o tom, jak prožily vánoční svátky. Také jsme vyráběli obrázky se zimní tématikou a společně nachystali krmítka na ptačí strom. Přečetli jsme si pohádku Zvířátka a loupežníci a protože se nám líbila, vyrobili jsme si loutky a zahráli loutkové divadlo. S příchodem masopustu jsme se pustili do vytváření masek. Sníh nám nepřál a tak jsme chodili hrát na školní hřiště fotbal a vybíjenou. V herně si nejraději hrajeme s legem, stavíme puzzle, malujeme…bavíme se.

vychovatelky ŠD D. Seitlová a V. Menšíková

Švihadlák - 28. 1. 2022

Vstup do fotogalerie

V posledním lednovém týdnu v rámci TV soutěžily děti na 1. stupni ve Švihadlákovi. Snažily se snožmo za 1 minutu naskákat co nejvíce přeskoků přes švihadlo. V kategorii 1. a 2. tříd zvítězil Matyáš Polášek a Simča Suparičová, oba z 2.A, na 2. místě se umístil Pepík Grbavčic a za ním prvňáček Štěpánek Bejdák. V kategorii 3. - 5. tříd děvčat zvítězila Nikča Růžičková ze 4.B, naskákala nejvíc přeskoků (155) ze všech dětí. 2. místo obsadila Gita Gnojková z 3.A, na 3. místě se umístila Jolča Lukáčová z 5.A. Mezi chlapci 3. - 5. tříd zvítězil Dan Šmehlík z 3.A, následoval ho Roman Jankov a Tomáš Bejdák, oba z 5.A. Vítězům gratulujeme a chválíme všechny děti za jejich nasazení při soutěži.

pedagogové 1. stupně

Konverzační soutěž v angličtině – školní školo - 31. 1. 2022

Vstup do fotogalerie

V letošním roce se školního zúčastnilo 17 žáků.

Svými výkony překvapili všichni zúčastnění. Je vidět, že úroveň znalosti angličtiny se neustále zlepšuje.

Soutěžícím děkujeme za účast a k pěkným výkonům blahopřejeme.

Do okresního kola, které se koná 15. 3. 2022 v ZŠ Slovácká v Břeclavi, postupují vítězové obou kategorií:
6. – 7. ročník – Matyáš Bylok
8. - 9. ročník – Adéla Jurkasová

Don’t worry, be happy! Jitka Radkovičová

Technické muzeum v Brně - 8. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

V úterý 8. 2. 2022 se naši prvňáci a druháci vypravili do Technického muzea v Brně. Byl zde pro ně připravený program "Ulička řemesel" a spousta zajímavých her v místní herně. Myslím si, že si to všechny děti užily. Většinu aktivit můžete spatřit ve fotogalerii.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová, Martina Bejdáková

Technické muzeum 4. B a 5. A – 10. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 10. 2. jsme jeli společně s 4.B do Technického muzea v Brně. Po příjezdu jsme se šli podívat na letadla. Navštívili jsme uličku řemesel. Uličkou nás provázela lektorka Bára. Podívali jsme se, jak to v Brně vypadalo za první republiky. Viděli jsme pražírnu kávy, koloniál, hospodu, trafiku, ševcovu dílnu a zámečnickou dílnu. Vypadalo to opravdově.

Dali jsme si malou přestávku na sváču a nákup suvenýrů a zamířili do herny. Ta se nám líbila nejvíc. V herně jsme si vyzkoušeli různé věci např. malování do písku, zrcadlovou skříň, optické klamy nebo tančícího tučňáka.

V technickém muzeu se nám moc líbilo a užili jsme si to.

žáci 5. A

Olympiáda u třeťáků - 4. 2. - 17. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

U třeťáků to celý týden jelo v duchu olympijských her. Zahajovali jsme přesně 4. 2. 2022. Ne jen v tělesné výchově, ale i v matematice se velmi často objevovalo téma her formou sčítání a odčítání do 1 000. Počítali jsme násobky a odhadovali výsledky utkání a měřili čas. V jazyce českém nechyběl běhací diktát s názvy sportů, rébusy, křížovky a skrývačky našich sportovců. Nástěnky u třídy nám zdobí plakátek a postavičky lyžařů, snowboardistů a biatlonistů. Atmosféra výborná a třída plná elánu a sportu. Děkuji dětem a rodičům za velmi přínosný a příjemný týden radosti, sportu a úsměvů.

Bronislava Šimčíková

Hodina matematiky u druháčků - 18. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

Že mobilní telefon do výuky nepatří? Omyl. Zábavnou matematiku si v pátek užili naši druháčci. Po vypočítání příkladu si v mobilním telefonu načetli QR kód, který jim prozradil tajné heslo. Nakonec ze získaných hesel skládali větu. Dětem se hodina velmi líbila.

Martina Bejdáková

Projektový den 3. A a 4. A - 17. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

Čtvrtek 17. 2. patřil opět projektovému dni v Brně v technickém muzeu. Tentokráte na nás čekal zajímavý projekt pod názvem "Uličkami řemesel". Děti se měly možnost seznámit s řemesly a životem našich předků. Vyzkoušeli si nakupování a vážení zboží v koloniálu. Seznámili se s pražením kávy, nahlédli do dílen ševců, tkalců, hospodyň, knihaře, kováře, ale také švadlen. Nejvíc si to užili v herně. Dětem se projekt velmi líbil. Chválíme za vzorné chování.

Bronislava Šimčíková a Nikola Zifčáková

Magické dvojky u třeťáků - 22. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

V magické úterý jsme si to pořádně užili. Dokázali jsme plnit všechny úkoly ve dvojicích. Přiřazování slovních druhů, slovní úlohy u tabule, procvičení násobků, křížkové vyšívání, dokreslení poloviny obrázku. Prostě jsme si celý den užili a moc se nám líbil. Už teď se těšíme na masopust příští úterý.

Šarlotka Hušková a kolektiv 3. třídy

2. A - Olympiáda - 28. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

Jak prožívali sportovní soutěžení naši druháčci.

Martina Bejdáková

Fotbalový den – 28. 2. 2022

Vstup do fotogalerie

Zelená je tráva, fotbal to je hra…. Tak by mohl být popsán právě proběhlý tematický den. Po škole běhala spousta fotbalistů i fotbalistek.

První místo ubránila třída 7.A. Jak by také ne, když se role brankářky zhostila paní učitelka Zabloudilová. Třída 6.B boj o zlato nevzdává a pomalu zmenšuje bodový rozdíl. Pozadu nezůstává ani 8.B, která se nachází na místě bronzovém.

Radka Tesařová

Školní družina - únor 2022

Vstup do fotogalerie

Únorová družina se nesla v duchu olympijských her. Seznámili jsme se se zemí, kde se hry konaly, a pověděli si spoustu zajímavostí o symbolu olympiády – pandě. Společně jsme drželi pěsti našim sportovcům a povídali si o sportech, které jsme málo znali. Některé sporty jsme výtvarně ztvárnili a některé si i vyzkoušeli. V herně jsme si hráli s kamarády a na školním hřišti jsme se zdokonalovali v hraní míčových her. Stále se učíme dodržovat pravidla fair play, být k sobě slušní a přátelští.

Kolektiv vychovatelek ŠD

Fašank ve 3.A - 1. 3. 2022

Vstup do fotogalerie

Fašanku, fašanku, už je ťa namále.....zaznělo školou v úterý před Popeleční středou. Jako každý rok jsme nezapomněli na fašankové veselí ve škole. Fašank se nám opět prolínal celou výukou. Děti si to užily. Děkujeme maminkám za tradiční fašankové pamlsky. A teď nás čeká šestitýdenní půst.

Bronislava Šimčíková, foto Maja Abassy

Projektový den VČELKY - 1. 3. 2022

Vstup do fotogalerie

V úterý 1. 3. 2022 proběhl u prvňáčků projektový den - VČELKY. Přišel nás navštívit odborník na včelky, který přinesl spoustu věcí, které potřebujeme k chovu včelek znát. Získali jsme také mnoho nových poznatků z jejich života. Povídali jsme si, kreslili, stříhali, skládali a závěrem ochutnávali med. Každý účastník dostal na památku dřevěné jojo.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Matematika v přírodě 5. A – 4. 3. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek jsme si přesunuli na dvě hodiny matematiky ven. Šli jsme k místnímu rybníčku, kde jsme se rozdělili do skupin a procvičili osovou souměrnost, tělesa i jednotky délky a obsahu. Zjistili jsme, že najít souměrné útvary v přírodě je daleko těžší než v zastavěné oblasti. Zkusili jsme odhadovat různé rozměry. Nakonec jsme vzali metry a svoje odhady přeměřili. Někdy jsme se spletli jen o pár centimetrů a někdy skoro o metr. Ale důležitější je, že nás matematika venku bavila. Za odměnu jsme šli ve zbývajícím čase na hřiště.

Radka Tesařová a žáci 5. A

Vynášení Moreny - 21. 3. 2021

Vstup do fotogalerie

Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič. Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy. Až se vrátím na zpátek, svléknu zimní kabátek....neslo se ulicemi od základní školy až k rybníku, kde jsme Morenu upálili. Snad jsme tu paní Zimu vyhnali.

pedagogové 1. stupně

Recitační soutěž - 24. 3. 2022

Vstup do fotogalerie
Ve čtvrtek 24. 3. 2022 proběhla na naší škole recitační soutěž. Příjemnou atmosféru navodili všichni soutěžící i diváci. Za to jim patří dík. Poděkování patří i porotě a všem vyučujícím, kteří se na průběhu recitačního klání účastnili. V I. kategorii - prvňáci - vyhrála Aneta Radkovičová. II. kategorie - 2. a 3. třída - zde se na prvním místě umístil Lukáš Bukovský. III. kategorie - 4. a 5. třída - první místo obsadil Oliver Drábek. IV. kategorie - 6. a 7. třída - prvenství si odnesl Tomáš Zugárek. V. kategorie - ti nejstarší - 8. a 9. třída - zde zabodovala Adéla Wernerová. Všichni uvedení výherci budou naši školu reprezentovat na recitační soutěži v Mikulově. Držme jim palce. A jak soutěž probíhala a kdo se umístil na dalších pěkných místech? Vše ve fotogalerii.

Hedvika Škrabalová

Školní družina - březen 2022

Vstup do fotogalerie

Školní družina – březen 2022

V měsíci březnu jsme byli v očekávání jara. Poznávali jsme první jarní květiny a malovali obrázky s jarními motivy. Vyzkoušeli jsme si pěstování hrášku v improvizovaném skleníku bez použití zeminy.

Protože je březen měsícem knihy, donesli jsme si do družiny knížku, kterou máme nejraději. V kroužku na koberci jsme si knihy prohlíželi a objevovali množství literárních žánrů.

Březnové počasí bylo jak vymalované a tak jsme každý den sportovali na školním hřišti.

Kolektiv vychovatelek ŠD

Vítězný den – 31. 3. 2022

Vstup do fotogalerie

Poslední březnový den jsme si připomněli významné české olympioniky. Žáci byli oblečeni v barvách české trikolory a na krku měli pověšenou medaili. Třída 7.A si zaslouží pochvalu za udržení prvního místa.

Radka Tesařová

Zápis do první třídy - 7. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

"Tak už to máme za sebou!" To si mohli říct děti i rodiče, kteří přišli zapsat své ratolesti do naší školy 7. 4. 2022. Právě předchozí den skončila předškolákům příprava na vstup do školy v podobě edukativně – stimulačních skupin. A hned následující den přišly děti své nabyté dovednosti v doprovodu svých zákonných zástupců zúročit k zápisu. Podle hodnocení paních učitelek se jim poctivá příprava vyplatila a všichni se s nachystanými úkoly vypořádali se ctí. Odměnou jim byly nejen dárečky, které pro ně připravily paní vychovatelky s dětmi ve školní družině. Památkou jim také bude fotka z pěkného fotokoutku, který připravila paní Markéta Pernesová a který nikdo nevynechal!

Kolektiv vyučujících 1. stupně.

Hvězdárna a planetárium Brno – 8. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

Dne 8. dubna jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno na Kraví hoře. V planetáriu jsme si vyslechli přednášku o nejrůznějších souhvězdích, která byla nad našimi hlavami povedeně graficky zpracována. Po přednášce následoval film Robinsonka. S vesmírnou trosečnicí Robinsonkou jsme přistáli na měsíční základně u Hadleyho brázdy a sledovali, zda se hrdince podaří zprovoznit starou základnu. Malá trosečnice tam čekala na záchrannou kosmickou loď. Program se nám líbil, a tak věříme, že se sem ještě někdy podíváme.

Mimo tento program jsme vyzkoušeli nejrůznější aktivity před planetáriem. Například jsme zjistili, jaká by byla naše váha na různých planetách. Po návštěvě planetária nás šalina svezla na Náměstí Svobody. Odtud jsme došli až k Brněnskému drakovi, abychom zjistili, že je to vlastně krokodýl.

Výlet plný zajímavostí a nových zážitků se vydařil, a tak se všichni těšíme na další společný výlet.

Radka Tesařová a žáci 5. A

Velikonoční výrobky

Vstup do fotogalerie

Po měsíčním snažení se žákům osmých tříd podařilo vyrobit nádherné velikonoční zajíčky, které jsou k vidění ve fotogalerii.

Pozadu s výzdobou nezůstali ani žáci páté třídy, kteří v pracovních činnostech vyrobili krásné velikonoční slepičky.

Stanislav Pichanič, Martina Lerch

Renesanční freska – březen 2022

Vstup do fotogalerie

Součástí hodin výtvarné výchovy je od letoška malý náhled do dějin umění. I toto je způsob, jak se naučit dějiny. Žáci se vžili do role renesančního malíře, který maluje fresku na stropě kostela. (např. Michelangelo v Sixtinské kapli)

Lehce řečeno, ale dle zkušenosti nelehká věc. Zajímavý zážitek pro děti. Za případně ušpiněné oblečení se omlouvám. :)

Martina Lerch

Recitační soutěž v Mikulově - 6. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

Ve středu 6. 4. 2022 se vítězové školního kola recitační soutěže vypravili do Mikulova, kde se po dvouleté odmlce konalo Oblastní kolo recitační soutěže. Našim žákům se mezi konkurencí dařilo. Druhé místo obsadil Lukáš Bukovský ze 3.A, první místo ve své kategorii získala Adéla Wernerová z 9.A. Adéle budeme přát štěstí i nadále, bude totiž naši školu reprezentovat v krajském kole v Brně.

Martina Bejdáková

Den Země – 22. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

Stonožka Mikulov - 23. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

V sobotu nás úspěšně reprezentoval náš taneční kroužek na taneční přehlídce Stonožka v Mikulově. Děvčata sklidila ohromný potlesk a své vystoupení si s úsměvem užila. Děkuji rodičům za podporu a doprovod a děvčatům za vzornou reprezentaci.

Bronislava Šimčíková

Pracovní činnosti u páťáků - 26. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

Dnešní pohodová suplovací hodina pracovních činností u páťáků. Musím pochválit všechny skupiny - nikdo nic nezapomněl, spolupráce úžasná a všechny pomazánky lahodné a chuťově vyvážené. Prostě super. Mrkněte.

Bronislava Šimčíková

Pyžamový den – 27. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

I sportovci musí odpočívat, a proto další kolo Bedny školy bylo ve znamení pyžam. Děti přišly do školy v pyžamech a overalech, přesně tak, jako by právě vylezly z postele.

Někteří hrdinové v těchto úborech absolvovali již cestu do školy, někteří se převlékali až ve třídách. Všem to bezesporu velmi slušelo a kupodivu nikomu z nich se nechtělo spát, spíše naopak: spací úbor měl přímo aktivizační účinek.

Do posledního kola postupuje z prvního místa třída 7. A. Změní se pořadí po příštím kole? To uvidíme na konci května, kdy nás čeká poslední soutěžní kolo.

Radka Tesařová

Den Země - 22. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 22. 4. 2022 probíhal Den Země i na 1. stupni.

kolektiv 1. stupně

Taneční soutěž 1. - 5. tříd - 26. 4. 2022

V úterý 26. 4. 2022 se po dvouleté covidové přestávce vrátila do naší školy taneční soutěž. Zúčastnilo se jí celkem 46 dětí. V kategorii 1. - 2. tříd se nejlépe dařilo Lili Jakubcové, která si odnesla 100 bodů do Sportovce roku. V kategorii 3. - 5. tříd děvčat si tytéž body odnesla Petra Skřivánková a v téže kategorii, ale chlapců se porotě nejvíce líbil Prokop Polepil. Všem účastníkům, divákům i porotě moc děkujeme. Fotografie byly pohybem rozmazané, ale mrkněte, jak se našim soutěžícím dařilo přímo v pohybu. Video pro vás natočila paní Dáša Seitlová. Děkuji.

Bronislava Šimčíková

Čarodějáles - 29. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 29.4.2022 se vyučování na 1. stupni neslo v duchu kouzel a čarodějnického reje. První dvě vyučovací hodiny si prvňáci a druháci poměřili své síly v tělocvičně. Následoval čarodějnický program, kterého se účastnily všechny ročníky 1. stupně. Velké poděkování patří žákům 9. třídy, kteří ochotně celý program připravili a vedli ho. Všichni soutěžící byli odměněni a spokojeně se rozletěli do svých domovů. Velké poděkování patří i všem rodičům za pěkné kostýmy. Jak probíhal celý den a jak si tento den děti užily, Vám napoví již následující fotografie.

Kolektiv vyučujících 1. stupně, fotografie Markéta Pernesová.

Osvětim – 8. 4. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 8. 4. 2022 žáci osmých a devátých tříd absolvovali jednodenní exkurzi do koncentračních a vyhlazovacích táborů v Osvětimi a Březince. Zážitek nemusí být vždy krásný, ale může být silný...

Pohled očima Reného Špánka a Zdeňka Hozy z IX. A třídy:

Při vstupu do tábora Osvětim – Auschwitz velkou bránou, ze které už šel mráz po zádech, jsem si hned začal představovat, jakou hrůzu tam museli lidé zažít. Moji představivost ještě doplňoval velmi zajímavý výklad paní průvodkyně.

Když nad tím tak přemýšlím, v každé části prohlídky mi projel mráz po zádech. Největší pocit hrůzy jsem měl u vitríny plné vlasů. Vitrína plná bot ale nebyla o moc lepší.

Viděli jsme tam i spoustu dalších věcí, jako například fotky lidí, kteří si tou hrůzou museli projít. Návštěvu tábora rozhodně doporučuji. Dozvíte se tam i spoustu zajímavých informací.

Exkurze nás velice zaujala a myslím, že se těch 9 hodin v autobuse vyplatilo. Rozšířilo mi to obzory a konečně vidím, kam lidská nenávist dokáže zajít.

Gymnastika - 3. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V úterý 3. 5. nám mladí gymnasté předvedli své nacvičené sestavy na páse, lavičce a přeskoku na školních gymnastických závodech. V kategorii 1. a 2. tříd získala od rozhodčích nejvíce bodů Viktorka Zahrádková z 1. A. Na druhém místě se umístil Mareček Bešta z 1.B a 3. místem je doplnila Simonka Suparičová z 2.A. V kategorii 3. – 5. tříd uspěla s nejvíce body Petra Skřivánková z 4.B. Druhé místo vybojovala Laura Janakieva z 3. A. Medaili za 3. místo si ze závodů odnesla Nikča Růžičková z 4.B. Poslední zlatou medaili zaslouženě dostala Lilly Ann Vermešová z 6.A, které moc děkujeme, že se jako jediná ze starších žáků závodů také zúčastnila. Všechny děti zacvičily krásné sestavy, vzorně se na závodech chovaly. Děkujeme jim, že je pohyb baví, mají chuť trénovat a něco nového se naučit. Poděkování patří i všem rozhodčím, divákům z řad rodičů, prarodičů i kamarádů z družiny, kteří závodníky podpořili a ocenili jejich výkony, Markétce za krásné fotky. Největší poděkování patří manželům Smíškovým - Katce a Liborovi, kteří trénovali děti již za mých školních let a stále mají chuť své zkušenosti nadále dětem předávat. A jsou v tom náramně dobří.

Za trenéry kroužku gymnastiky Zuzana Mrenicová, foto Markéta Pernesová

Akademie RJ - 3. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V úterý 3. 5. 2022 si v hodině RJ žáci vyzkoušeli své znalosti. Před porotou ve složení paní H. Vlková, M. Pernesová a K. Smíšková žáci recitovali, četli příběh a povídali o sobě v ruském jazyce. Porotě děkuji za objektivní hodnocení, žákům za pečlivou přípravu.

Hedvika Škrabalová

Divadlo Radost - 6. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 6. 5. 2022 se naši prvňáci a druháci vypravili do Brna, kde v divadle Radost zhlédli divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula.

H. Škrabalová, M. Bejdáková, Z. Mrenicová, N. Bezděková

Oslava Dne matek - 8. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V neděli 8. 5. 2022 se sešly maminky, babičky a celé rodiny v novém kulturním sále, kde si žáci naší školy a školky pro ně připravili "pestrou kytičku" v podobě básní, písní a tanečků. Děkujeme za velkou návštěvnost a ukázněnost, dětem patří poděkování za pěkná vystoupení.

pedagogové 1. stupně, foto Markéta Pernesová

Pasování na čtenáře 1.A - 12. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 v odpoledních hodinách byli žáci 1.A přítomnou "královnou" pasováni na čtenáře. Děti si pro všechny přítomné připravily krátké pásmo básní, písní, rozpočítadel. Potom každé z dětí přečetlo kousek textu z knihy Malý čtenář. Po společně přečteném slibu byly královnou pasováni na čtenáře. Následovala oslava dětí s rodiči. Moc a moc děkujeme maminkám a tatínkům za připravené pohoštění. Děti si to rozhodně užily. Poděkování všem přítomným patří i za příjemnou atmosféru.

Hedvika Škrabalová, foto Markéta Pernesová

Okresní přebor ve volejbale – 3. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

3. 5. 2022 se družstvo žáků 8. a 9. tříd zúčastnilo okresního přeboru ve volejbale pořádané ZŠ Břeclav Slovácká. Ve sportovní hale se naši žáci utkali se dvěma soupeři: ZŠ Slovácká a Gymnázium Břeclav. Po velmi vyrovnaných bojích jen poměr setů a bodů rozhodl o našem konečném třetím místě. Chválím chlapce za přístup a bojovnost.

Stanislav Pichanič

Finále fotbalového poháru – 9. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V pondělí 9. 5. 2022 jsme byli opět v Břeclavi, ale tentokrát na finále fotbalového poháru okresu Břeclav, do kterého jsme se probojovali na podzimním turnaji v Hustopečích. Tentokrát byl výkon výrazně horší, a proto jsme obsadili poslední třetí místo. Nicméně všem žákům děkuji za reprezentaci školy.

Stanislav Pichanič

Turnaj v přehazované – 13. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 13. 5. 2022 se družstva 4. a 5. třídy zúčastnila 1. ročníku turnaje v přehazované, který zorganizovala ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou. Lépe se dařilo páťákům, kteří obsadili 2. místo. Čtvrťáci byli třetí. Všem děkuji za přístup a snahu reprezentovat školu.

Stanislav Pichanič

23. školní ples - 14. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Přírodovědný kurz Záseka - 16. 5. - 20. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Po tříleté covidové odmlce jsme se letos vydali opět na přírodovědný kurz. Vyrazili jsme do rekreačního střediska Záseka na Vysočině. A co nám děti vzkázaly? "Moc se mi na škole v přírodě líbilo. Stavěli jsme si chýše v lese. Každý den jsme hráli hry v přírodě. Dozvěděla jsem se spoustu nových věcí o přírodě a zvířatech. Vyučování tady bylo zábavnější než ve škole. Paní kuchařky tam vařily výborně! Moc se mi ale nelíbilo, jak nás velké holky strašily, že tam straší. Gabriela Beštová 3.A "I když mně bylo trochu smutno po rodině, příště pojedu zase." Martin Hryčovský 3.A

"Paní učitelko, můžete něco zařídit? Nemůžeme tady ještě týden zůstat?" Petra Skřivánková, 4.B

Foto každý, kdo měl po ruce foťák (Věrka, Broňa, Nikča, Bohdana, Iva)

Centrum Eden - 20. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Ráj poznání pro malé i velké. Chcete si vyzkoušet různá řemesla ve starobylých chaloupkách? Nakouknout do panského bydlení? Dozvědět se, jak se správně starat o naši planetu? To vše, a ještě mnohem více, nabízí Centrum Eden! A my tam v rámci projektu byli. Moc se nám prohlídka líbila. Centrum dětem interaktivně přiblížilo, jak naši předkové v minulosti žili, bavili se, ale také dřeli. Návštěvu Centra Eden vřele doporučuji celým rodinám.

Bronislava Šimčíková, foto Věra Plassová

Prvouka u druháčků - 19. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V prvouce se naši druháčci učili, jak se správně starat o svého domácího mazlíčka. Ve čtvrtek si pak mohli do školy zvířátko přinést. O pořádné pozdvižení se postarali hlavně pejsci.

Martina Bejdáková

Pasování na čtenáře 1. B - 26. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Čtvrteční podvečer patřil prvňáčkům z 1. B. Na akci Pasování na čtenáře děti rodičům zazpívaly, zatancovaly a zarecitovaly básničky. Předvedly rodičům své čtenářské dovednosti. Po přečtení slibu čtenáře, byly Královnou všech knížek pasovány na čtenáře. Všechny děti si zasloužily za odměnu krásnou knihu a záložku. Rodiče mohli ochutnat jednohubky, které jsme s dětmi připravili v pracovních činnostech. Děkuji všem přítomným za krásný a pohodový podvečer.

Zuzana Mrenicová

Pč a sloh ve školní kuchyňce - 27. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Že jde dělat sloh a pracovní činnosti jinak? Pro třeťáky to není nic nového. Popis postupu práce, krájení, loupání, míchání, zdobení - práce na dvě vyučovací super hodiny. Nejkrásnější však byla jejich spolupráce ve skupině. Všichni táhli za jeden provaz a výsledek byl znát. Děkuji, byly to úžasné dvě hodiny.

Bronislava Šimčíková

Taneční kroužek v Mikulově - 28. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V sobotu 28. 5. 2022 nás děvčata z tanečního kroužku reprezentovala v Mikulově na jejich oslavě města. Holky se nezalekly ani plného náměstí a svou sestavičku Jen tak pro radost zvládly na jedničku. Děkuji za reprezentaci a za precizní práci.

Bronislava Šimčíková, foto Magda Růžičková a Blanka Mitischková-Marková

Bedna školy – 30. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

V pondělí 30. května proběhlo poslední školo celoroční soutěže Bedna školy. V tomto kole si téma převleků určovali sami žáci. Ve fotogalerii můžete spatřit např. 8. B a její pohřební den, 6. B v černobílém převleku, 7.A proměněnou v kočičky nebo páťáky, jejiž třída se přeměnila v pohádkovou vesničku.

A jak dopadlo celoroční soutěžení v Bedně školy a v tematických dnech? Třída 7. A vyhrála celodenní výlet s obědem v Aqualandu Moravia – gratuluji a přeji krásný zážitek.

Děkuji kolegům, kteří po celý rok vymýšleli otázky do Bedny školy. Velké poděkování patří všem žákům i učitelům, kteří se během roku zapojili a nejednou si ze sebe udělali legraci.

Radka Tesařová

Výlet Březová 9.A – 23. 5. – 26. 5. 2022

Vstup do fotogalerie

Ve dnech 23. - 26.5. 2022 se většina žáků 9.A zúčastnila třídního výletu do Rokytnice nad Rokytnou. Byli jsme ubytováni v Resortu Březová – chlapci v jedné a dívky v druhé chatce společně s paní učitelkou Lukáčovou a Tesařovou.

Po dlouhé a namáhavé cestě divočinou jsme se dostali až k bráně, kde se nás ujal mladý, sympatický a vtipný instruktor Matyáš. Ten nás provázel po celou dobu a vymýšlel nám nejrůznější hry od dávání si pus, po ponožkový wrestling.

Program byl nabitý každý den. Skoro jsme se nezastavili, ale i tak byla velká sranda. Buď jsme lezli po stěnách, skákali na trampolíně, prolézali strašidelné věže, nebo se váleli po mokré zemi při hře, kde jsme si sundávali navzájem ponožky.

Závěrečný okamžik tohoto výletu byl táborák s opékáním, kytarou a zpěvem, do kterého se zapojili téměř všichni.

Celkově měl tenhle výlet úžasnou energii a jsem ráda, že jsme si to všichni užili bez úrazů a bez zbytečných konfliktů. Na tyto zážitky budu já i ostatní s láskou vzpomínat a doufám, že ty další třídy po nás budou mít také možnost si užít tak dokonalé 4 dny plné zábavy, smíchu a nových zážitků.

Z. Šanderová a F. Zugárek

Duben a květen ve školní družině - 1. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V uplynulých dvou měsících jsme ve školní družině zažili spoustu věcí. Nejvíce nás potěšila kuřátka paní vychovatelky, o kterých jsme se dozvěděli hodně zajímavostí. Také jsme se věnovali ekologii a ochraně životního prostředí. Naučili jsme se nové deskové hry a s oblibou hrajeme bingo. Stále nás nejvíce baví stavby z lega a na školním hřišti vedou míčové hry.

Za kolektiv vychovatelek ŠD Dagmar Seitlová

Drnholecký slavík - 1. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Po dvouleté odmlce se naši zpěváci mohli opět těšit na tradiční pěveckou soutěž Drnholecký slavík. Tentokrát v novém kulturním domě a za přítomnosti žáků a učitelů z celé školy. Možná i proto byla na jejich výkonech znát větší tréma. Porotě „senior“ a „junior“ (dámy mi jistě prominou) neunikl žádný chybný tón a rozhodla následovně: I.kategorie - 1. a 2. ročník : 1. místo Dominik Staša 2. místo Oleksandr Mishchenko 3. místo Magda Gnojková II.kategorie – 3. a 4. ročník: 1. místo Magda Sýkorová 2. místo Šarlota Hušková 3. místo Ema Pitáková III.kategorie – 5. – 9. ročník: 1. místo Adéla Wernerová 2. místo Jůlie Štěpaníková 3. místo Jakub Štyks K úžasné atmosféře v hledišti přispěla naše moderátorka Hanka Vlková. Děkujeme všem organizátorům a především zpěvákům. Den dětí jsme díky vám oslavili velkolepě!

Kolektiv vyučujících

Keramický kroužek 2021 - 2022

Vstup do fotogalerie

V letošním roce na naší škole pracoval také keramický kroužek. Děti pracovaly s hlínou, glazurou. Své výrobky si odnášely domů, aby potěšily nejen sebe, ale i ty, kterým občas nějaký svůj výrobek darovaly. Žáky za práci v keramickém kroužku chválím.

Hedvika Škrabalová

Den dětí - 1. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Po pěvecké soutěži "Drnholecký slavík" následovala velkolepá oslava MDD. Žáci rozděleni do skupinek plnili na stanovištích rozmanité úkoly. Na závěr soutěžení každé dítě dostalo nanuka.

Kolektiv vyučujících, foto Markéta Pernesová

Atletické závody - 3. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili atletických závodů v Mikulově. Z naší školy závodilo 13 závodníku v disciplínách skok do dálky, běh na 50 metrů a hod míčkem. Domů jsme si přivezli 7 medailí. Mezi oceněnými byli tito žáci: Zaoral Vojtěch, Krupková Tereza, Zahrádková Viktorie, Polepil Prokop, Jankov Roman a Lukáčová Jolana, z toho Terezka Krupková přivezla 2 medaile. Děkujeme všem sportovcům za jejich nasazení a za reprezentaci školy.

Martina Bejdáková

Taneční Pelhřimov - 3. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Žáci tanečního kroužku a Jarabáčku v pátek 3. 6. 2022 reprezentovali nejen naši školu, ale i městys v Pelhřimově, kde se účastnili taneční přehlídky. Děkuji za reprezentaci a maminkám za doprovod a fotografie.

Bronislava Šimčíková

Výlet 1.A - Mikulov - 14. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Výlet 1.A v úterý 14. 6. 2022 proběhl za velmi příjemného počasí. Na zámku na nás čekal program „Hravý zámek“ – děti ve skupinách plnily úkoly se zaměřením na naše smysly – čich – vůně bylinek, zrak – barevné kukátko, hmat – dýka, meč, sluch – tibetský hudební nástroj a výroba hudebního nástroje z brček, chuť – svačiny dětí. Následovala prohlídka knihovny a zámeckého podzemí s obrovským sudem. Nesměla chybět svačina na terase. Po posilnění jsme se vypravili na Svatý kopeček. Sestup na náměstí – pekárna, hračkárna, zmrzlina – posezení u morového sloupu a hurá na autobus.

Hedvika Škrabalová, Markéta Pernesová

Výlet 7. tříd do Křižanova 13.–15. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Do základny rekreačního střediska Drak v Křižanově se vydaly třídy 7. A a 7. B se svými třídními na tři dny. Žáci i učitelé museli překonat některá nepohodlí - cesta z vlaku do tábora s těžkými zavazadly přes silnice a pole, nějaké ty dešťové přeháňky, studený noční vzduch na Vysočině. Odměnou pak bylo krásné prostředí se vzrostlyými stromy, zajímavé outdoorové aktivity, hry na týmovou spolupráci a v neposlední řadě také přehazovaná a basket v osobním volnu. Žáci byli spokojeni s programem, učitelé se žáky. Dobrou náladu nakonec nepokazily ani nějaké ty zvrtlé kotníky nebo odřená kolena.

Tomáš Procházka

Partnerství nebo boj – 8. 6. a 9. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

..aneb Dějepis zase trochu jinak…

Ve středu 8. 6. 2022 a ve čtvrtek 9. 6. 2022 vyrazili šesťáci do Mikulova na zámek, aby si zkusili, jak se žilo Římanům a Germánům ve 2. st. n. l. na pomezí římské říše a germánského území Markomanů a Kvádů, kteří v tomto období žili na našem území.

V expozici nazvané Římané a Germáni v kraji pod Pálavou jsme objevili pomocí vyplňování pracovních listů mnoho zajímavých informací a artefaktů právě k tomuto období. Expozice je vytvořena pouze z exponátů nalezených na Mušově a v okolí Pasohlávek. Žáci byli rozlosováni na dvě skupiny – jedna skupina byla římská legie, druhá skupina byli Germáni za hranicemi římské říše.

A proč partnerství nebo boj? Celý program je zaměřen na to, aby si žáci uvědomili, jak se tehdy oběma skupinám lidí žilo, co potřebovali ke svému životu, jak náročné bylo přežití v daných podmínkách a neustále jsou po celou dobu vystavováni otázce: Budete raději válčit nebo se dohodnete a budete žít v míru? Vyústěním celé hry byl v obou případech boj: hra „kámen – nůžky – papír“, kterou hráli ve dvojicích na tři kola a po třetí prohře byli pohřbeni na schodišti.

Není až tak důležité, kdo vyhrál. Důležité je, že jsme se opravdu dozvěděli něco nového, že jsme museli přemýšlet o životě těch lidí a že v nás snad – i přes to, že jsme nakonec bojovali – zvítězila myšlenka, že válka je zbytečná a žít v míru je mnohem důležitější.

Soňa Zabloudilová

Veselé zoubky - 17. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 17. 6. 2022 naše prvňáčky navštívil pan doktor Miklas ze zubní ordinace v Drnholci. Děti se dozvěděly spoustu nových informací o zoubkách, jejich stavbě a ošetřování. Závěrem dostaly balíček se zubní pastou a kartáčkem, přesýpacími hodinami, žvýkačkou. Panu doktorovi i sestřičce děkujeme za poučnou a milou prezentaci.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

8. B - školní výlet – Strážnice 15. – 17.6. 2022

Vstup do fotogalerie

Sice jsme tu krátce
To nám náladu nezkazí
Rádi se sem vrátíme
Ámosem zas poplujeme
Život výletový tu klidně strávíme
Nadmořská výška 177 metrů
I v našich končinách je stejná
Celé dny a noci společně prožíváme
Empaticky se chovat snažíme

Akrostich – pokoj číslo 51

Silný déšť padal
Tráva byla mokrá
Rosa se třpytila
Ámos velká loď byla
Žáby také kvákaly
Nikdo si však nestěžoval
I přesto že nahlas zpívaly
Candáti tam plavali
Elegantně sebou mrskali.

Akrostich – pokoj číslo 54

Sice trochu retro
Stálo to však za to
Je tu lehce šero
Všude samé bláto
V bazéně se plavalo
Všem se tady líbilo.

Básnička – pokoj číslo 54

V dotazníku, kde se měli osmáci vyjádřit k výletu, se ve většině případů objevovaly odpovědi:
Ano. Ne. Všechno. Nic.

Ale nakonec se v některých probudily poetické duše a vznikla malá umělecká dílka. I já budu stručná – splnili jsme plán výletu, viděli jsme, co jsme vidět měli, pobavili jsme se, užili jsme si to. Vrátili jsme se živí a zdraví. Co víc si přát. Letošní první opravdový pocovidový výlet je za námi a už se těšíme na ten příští.

Jitka Radkovičová

Cesta za pokladem - 20. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V pondělí 20. 6. nám naši úžasní kamarádi z devátých tříd připravili pro prvňáky cestu za pokladem. Děti se rozdělily do skupinek a vydaly se i se svým deváťákem hledat po šipkách poklad. Cestou musely plnit různorodé úkoly. Šipky je dovedly k čerpačce, kde na ně čekal ukrytý poklad. O poklad se rozdělily i s deváťáky. Dál jsme se po hrázi řeky Dyje společně přesunuli na zmrzlinu, která všem moc chutnala. Děkujeme paní učitelce Kristýně Lukáčové a žákům 9. třídy za přípravu a přátelské chování k našim prvňáčkům.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Výlet 1.B - 16. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

I my, žáčci z 1. B, jsme vyrazili na výlet do Mikulova. Program na zámku se nám moc líbil, odnesli jsme si pár maličkostí, které nám udělaly radost. Protože bylo horko, dali jsme si na náměstí zmrzlinu a pokračovali jsme na Svatý kopeček. Cestou našel Mareček dva krásné malované kamínky. Pozorovali jsme motýli, broučky, uždibovali lesní jahůdky. Cestou na autobus jsme se znovu občerstvili zmrzlinou. Kdo chtěl, šel utratit peníze do hračkářství. Nakonec jsme si pohráli na hřišti a unavení se vrátili domů. Děkuji dětem za hezké a kamarádské chování a Naďce Bezděkové za prima doprovod.

Za prvňáčky Zuzana Mrenicová

6. B - školní výlet – Spytihněv 13. – 15.6. 2022

Vstup do fotogalerie

Letošní školní výlet třídy 6.B proběhl ve dnech 13.6. – 15.6.2022. Plni očekávání jsme ráno vyrazili vlakem. Letos byla i cesta dobrodružstvím, protože nám přestupy mezi vlaky okořenily výluky a zpoždění spojů, takže jsme se přesunovali i v poklusu. Ve Starém Městě jsme se zastavili na prohlídku Kovozoo, obdivovali umění kovářů, kteří dokáží z kovového odpadu vytvořit tak věrné plastiky různých zvířat. Pobyt v rekreačním areálu Skleníky ve Spytihněvi byl skvělý. Užili jsme si sluníčko, koupání v bazénu se skluzavkou, stolní tenis, stolní fotbal, minigolf a nejvíce naše souboje družstev při přehazované na beach volejbalovém hřišti. Také cesta lodí po Baťově kanálu byla skvělá. Zazpívali jsme si při kytaře a už se jelo domů. Hurá příště.

Radovan Kovařík, Stanislav Pichanič

5. A - školní výlet – Spytihněv 15. – 17.6. 2022

Vstup do fotogalerie

Ve středu ráno jsme vyrazili na třídenní výlet do Spytihněvi. Vyjeli jsme ráno vlakem z Jeviškovky. Cestou jsme se stavili v Kovozoo ve Starém městě. Do rekreačního areálu jsme došli úplně zmožení z krosen.

Ve čtvrtek dopoledne nás čekala plavba lodí po Baťově kanálu. Navečer pršelo, a tak nám paní učitelky nachystaly hru. Chodili jsme s mapou po areálu a hledali ukrytý pirátský poklad. Potom jsme hráli pin pong. Večer byla stezka odvahy. Někteří se sice báli, ale nakonec ji všichni zvládli.

Každý den jsme měli rozcvičku, chodili do bazénu a hráli přehazku. Bylo to úžasné, protože jsme hráli na písku. Před odjezdem jsme si zahráli minigolf, zašli si na oběd a jeli domů. V 16:20 jsme dojeli v pohodlí a bezpečně do Jevišovky, kde si nás vyzvedli rodiče. Výlet se nám moc líbil a jeli bychom znova.

žáci 5.A

Projektový týden 5. A 20. – 24. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Na páťáky čekal v týdnu od 20. 6. do 24. 6. projektový týden s názvem Cestujeme po střední Evropě. A co všechno během týdne zažili?

Pracovali ve skupinách, v atlasu i na internetu vyhledávali a zpracovávali informace o Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku. Vžili se do role cestovního delegáta a plánovali vícedenní zájezd.

Navštívili Honorární konzulát Rakouské republiky, kde je uvítal pan konzul Georg STÖGER. Pro žáky měl nachystané nejen občerstvení, ale i sešit, propisku a sladkost na cestu.

Vařili typická národní jídla – řízky, jablečný štrůdl s vanilkovou zmrzlinou, halušky se zelím a slaninou a pirohy plněné povidly. Vše se jim moc povedlo.

Jsem ráda, že můžu žáky pochválit za vzorné chování během exkurze a zodpovědný přístup k celému projektovému týdnu.

Radka Tesařová

Projektový týden 7. tříd 20. – 24. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Projektový týden začal trochu rozpačitě – rozlosování do skupin a k tomu spousta úkolů.

„To jako ještě máme něco dělat? Vždyť je horko a předposlední týden ve škole…. OMG,“ pomysleli si mnozí žáci sedmého ročníku.

Ale nakonec nebylo tak zle, pracovní listy a grafy jim sice občas působily vrásky na čele, ale zase se podívali tam, kde by si asi rodinný výlet nenaplánovali. Zjistili, že Muzeum romské kultury v Brně je překvapivě zajímavé, zvládli rozpoznat všechny stavební slohy v Brně i Mikulově (srdce paní učitelky Zabloudilové zaplesalo), vydrželi i povídání paní učitelky Kalandrové o židovské komunitě v Mikulově a mnozí poprvé zavítali do Horní synagogy, mikve a na Židovský hřbitov. A k tomu ještě vytvořili prezentace o vybraných státech Evropy, dozvěděli se, jak funguje Evropská unie, vymodelovali upomínkové předměty, které charakterizovaly vybrané evropské státy a stihli si zahrát i pétanque, nějaký malý „rozchod“ v brněnské Vaňkovce i v Mikulově. Celý týden byl završen závěrečnou prezentací skupin.

Sedmáci, skvělá práce!

Jana Kalandrová, Soňa Zabloudilová - garanti projektu

Projektový týden 3.A - 20. 6. - 24. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Letošním projektovým týdnem jsme si zopakovali učivo ekosystémů v našem okolí. První den jsme zvládli les, řeku a rybník. Sluníčko nám docela topilo, a tak jsme hodně vyhledávali stín. Druhý den jsme šli do polí a na statek k Šebestům. Další dny jsme už jen stříhali, lepili a vytvářeli ve skupinách prezentace, které jsme v pátek předvedli. Práce se nám vydařili a snad jsme si i něco zapamatovali.

Bronislava Šimčíková

Trojboj 1. stupeň - 28. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V úterý 28. 6. poměřily děti z 1. až 5. tříd své síly v Drnholeckém trojboji. Soutěžily ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu na 50 m. Ceny si odnesli Ondra Kocman, Pavel Lahvička, Terezka Krupková, Viktorka Zahrádková, Jindra Šebesta, Simča Suparičová, Marek Bešta, Štěpán Bejdák, Emma Myšáková, Jolana Lukáčová, Petra Skřivánková, Eliška Dřevojánková, Sofie Lukáčová, Roman Jankov, Lukáš Lečbych, Ondra Kuchyňka, Jimi Kovář a Emil Pliska. Všem dětem děkujeme za snahu a podané výkony. Zároveň jsme ukončili celoroční soutěž Sportovec roku. V kategorii 1. a 2. tříd se na 1. až 3. místě umístily Simča Suparičová, Terka Krupková a Viki Zahrádková. Mezi děvčaty 3. - 5. tříd získala nejvíc bodů Jolča Lukáčová, následovala ji Emma Myšáková a Nikča Růžičková. S velkým bodovým náskokem mezi chlapci 3. – 5. tříd se na 1. místě umístil Roman Jankov, druhé umístění získal Lukáš Lečbych a třetí místo Jimi Kovář. Všem dětem děkujeme za sportovní chování a dosažené výsledky.

Kolektiv 1. stupně

Výlet 2.A - 24. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V pátek 24. 6. se druháčci vydali objevovat krásy Znojma. První zastávka vedla k Rotundě svaté Kateřiny s krásným výhledem na údolí Gránic a Znojemskou přehradu na řece Dyji. Další cesta nás zavedla až do samotného podzemí. Dozvěděli jsme se, k jakým účelům podzemí sloužilo a jaké zajímavé pověsti se k němu vážou. A to nejlepší na konec- Laser Game. Cestou na nádraží jsme si ještě stihli koupit něco dobrého a hračku pro potěšení. Výlet se nám vydařil nejen díky hezkému počasí, ale i pěknému chování dětí.

Martina Bejdáková

Trojboj na 2. stupni – 29. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Předávání vysvědčení prvňáčkům - 29. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 29. 6. 2022 bylo našim prvňáčkům na Radnici v Drnholci slavnostně rozdáno jejich první vysvědčení. Děti i jejich rodiče se mohli radovat z krásných známek. Přejeme všem pohodové a odpočinkové léto.

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Poslední školní den a rozloučení s deváťáky – 30. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

Divadélko pro školy - 27. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V pondělí 27. 6. 2022 k nám do školy přijeli herci z Hradce Králové. Zahráli nám dvě představení - Pohádky z našeho statku a Divadelní učebnice. Pro žáky to bylo milé zpestření konce školního roku.

Kolektiv vyučujících

Projektový týden 4.A, 4.B - 20. 6. - 24. 6. 2022

Vstup do fotogalerie

V týdnu 20.6. – 24.6. 2022 čekal na čtvrťáky projektový týden s názvem „Město, ve kterém žijeme“. Projekt byl zaměřen na poznávání života a fungování obce, její samosprávu, historii, památky, kulturu i současný život.

Nikola Zifčáková, Tereza Kovářová

Závěrečná v gymnastice - červen 2022

Vstup do fotogalerie

Příměstský tábor Rychlých šípů - 11. 7. - 15. 7. 2022

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 11. 7. do 15. 7. 2022 se na naší škole konal příměstský tábor pod názvem Rychlé šípy. Na tábor bylo přihlášeno 34 dětí. Účastníci se seznámili s panem Foglarem a knihou Kronika hochů od Bobří řeky. V průběhu pěti dnů děti plnily úkoly a lovily bobříky - kreativity, kamarádství, lovců vlajek, odvahy, smíchu....Na závěr si vyzkoušeli všichni nabyté vědomosti zúročit v závěrečné hře plné rébusů, přírody a morseovky. Denně jsem rodiče účastníků informovala o programu a poskytovala foto i videa z činnosti našeho tábora. V kuchyni nám připravovali báječný a chutný oběd. Prostě jsme si celý týden ve zdraví užili.

Bronislava Šimčíková, Ivona Myšáková, Adéla Byloková