Příměstský tábor - 19. 8. - 23. 8. 2019

Vstup do fotogalerie

Týden máme příměsťák, budeme si spolu hrát. Zahráli jsme Kevina, byla to pro nás novina. Pět dní jsme si spolu hráli, někdy jsme se taky smáli. Během jedné vteřiny, vymýšlíme kraviny. Dnes je pátek, my končíme, společně se loučíme a příští týden zas do školy frčíme.

účastníci příměstského tábora, foto Jana Kafková

Tábor každé ráno začínal od 8:00. Většinou děti chodily na sraz už v 7:30 podle toho kam se jelo daný den na výlet. Než jsme vyšli na procházku nebo výlet, probíhal ve škole volnější program formou základních jednoduchých her. Tábor končil denně ve 14:00.

Během 5 dní si děti užily spoustu legrace, bavily se a užívaly si pěkného počasí, které nám tento týden bylo přáno. V první den jsme procházeli Drnholcem a poznávali jsme krásy přírody, kde jsme zkoušeli pár výtvarných fotografií, hrálo se spoustu zajímavých her, tak jako po celou dobu tábora. Druhý den, už byl náročnější na chůzi, ale všichni výšlap perfektně zvládli, byl to Svatý kopeček v Mikulově, kde jsme našli i kešku a s radostí jsme se i zapsali. Na kopečku jsme dali zdravou svačinku a zahráli si novou zajímavou hru Bily Bob a Slepou bábu. Po hrách jsme šli pomalinku směrem k zámku kde jsme si užili interaktivní prohlídky Víno napříč stoletím. Tento den velmi rychle utekl, div jsme stihli autobus.

Středa byla odpočinkový den. V Hrušovanech na bazénu jsme si užívali příjemně teploučké vody. A jako třešničku na dortu jsme si dopřáli výbornou točenou zmrzlinu. Ve čtvrtek nás čekal výlet do Zoo Sedlec u Mikulova a tam na nás čekalo spoustu nových zvířátek, které se nám moc líbily. Páteční den byl bohatý na odměny a poklad, který nás čekal po skončení aktivit a her. Hráli jsme šípkovanou lesíkem do Jevišovky. V této hře děti plnily spoustu daných úkolů, po splnění hledali poklad, který byl velmi dobře ukryt. Všem se podařilo poklady najít a dětem se moc líbil. Protože byla hra náročná pustili jsme si po příchodu zpět do školy pohádku a pochutnávali si na melounu, která nám děti přinesli.

Jelikož byl tábor připraven pro děti od 6 do 11 let nechybělo nadšení a zápal do her, které se dětem velmi líbily. Dle ohlasu dětí se tábor vydařil a už se těší na další rok.

Jana Kafková, Martina Lukáčová

Zahájení nového školního roku - 2. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Jan Amos Komenský

Je až neuvěřitelné, že i po několika staletích se můžeme ztotožnit s myšlenkou J. A. Komenského, jak by měla vypadat škola. Ta naše se rozezněla dětskými hlasy v pondělí 2. září, kdy jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Naším cílem je plnění školních vzdělávacích programů, obohacení výuky inovativními metodami, projekty, výlety, exkurzemi a vytvoření přátelského a tvůrčího klimatu školy, aby se zde cítili dobře jak pedagogové, tak děti, žákyně a žáci a aby spokojeni byli rovněž zákonní zástupci i veřejnost.

K mírnému optimismu, že se to povede, nás vedou výsledky na konci školního roku 2018/2019, kdy naši základní školu navštěvovalo 265 žáků, z toho 130 mělo vyznamenání. Po několika letech jsme neměli ani druhý, ani třetí stupeň z chování! Počet pochval ředitelky školy byl rekordní, dosáhl počtu 66 a počet pochval třídních učitelů byl 22. Není se čemu divit, vždyť naši žáci vyhráli celostátní soutěž „Česko se hýbe“ a také postoupili do krajského kola ve fotbale. Nejen za tyto výsledky moc děkuji našemu pedagogickému sboru.

Nyní pár informací k novému školnímu roku. Velkou změnou jistě je, že od 1. ledna 2019 pod naší příspěvkovou organizaci nespadají mateřské školy v Jevišovce, Novém Přerově a Dobrém Poli. Věříme, že tento krok prospěje všem.

Během prázdnin ve škole probíhaly opravy financované naším zřizovatelem, městysem Drnholec. Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a výbornou spolupráci, které si vážíme. Dokončila se oprava elektroinstalace a osvětlení, v další školní družině je nová podlaha, opraveno je i hlavní schodiště a střecha. Opravené prostory jsou vymalovány, rovněž je vymalována i velká tělocvična. Touto cestou děkujeme všem firmám, které se na opravách podílely: Elektro Konečný, Roman Kalianko, Jan Třetina, Pokrývačství Kadlečík a syn Drnholec, Malířství Mikulov. Poděkování patří i zaměstnancům městyse Drnholec, kteří vždy ochotně pomohli při stěhování panu školníkovi.

Na začátku školního roku navštěvuje základní školu 275 žáků (z toho je 144 dívek) v 12 třídách. 162 žáků je z Drnholce, 46 žáků z Jevišovky, 42 žáků z Novosedel, 14 žáků z Nového Přerova, 3 žáci z Pasohlávek a 8 žáků má trvalý pobyt mimo uvedené obce. Výuku zabezpečuje 18 učitelů a učitelek, nově Mgr. Magdalena Navrátilová (zástup za p. Peřinovou). Na škole dále působí 5 asistentek pedagoga. Stejně jako vloni máme 3 oddělení školní družiny. Zde pracují paní vychovatelky: Renáta Stašová, Tereza Kovářová a Veronika Menšíková. Školní klub vede paní Martina Hudec. Provoz školy a školní jídelny zabezpečuje 11 zaměstnanců. Touto cestou děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za kvalitní práci a bezproblémovou spolupráci.

Komunikace mezi školou a rodinou bude probíhat, kromě osobního jednání, třídních schůzek a školních akcí, prostřednictvím elektronické žákovské knížky. O aktuálním dění ve škole informují i webové stránky školy (drbnik.cz). Bude pokračovat činnost žákovské rady a společný projekt mezi prvňáčky a deváťáky, kteří si berou pod „svá křídla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně starají. Plánují i další společné aktivity.

V letošním školním roce bude pokračovat projekt „Ovoce a mléko do škol“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Škola se zapojuje do projektu „Sportuj ve škole“. Dále budeme spolupracovat s místními organizacemi (SOZ, SDH, MK…) a okolními školami.

Na prahu školního roku 2019/2020 přejeme všem pevné zdraví, žákům a žákyním hodně úspěchů, pedagogům a rodičům pevné nervy, mnoho optimismu a bezproblémovou spolupráci. Ať je nový školní rok úspěšný, inspirující, šťastný a pohodový.

Jana Kalandrová

Zátopkův maraton na II. stupni – 6. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

Jeden z nejpohodovějších ročníků Maratonu Emila Zátopka prožil vyšší stupeň v pátek 6. 9. 2019. Za ideálního počasí a velmi dobré organizace se dařilo i žákům podávat hodně dobré výkony.

Nejlepší v kategoriích:
6–7 dívky Nikola Šarounová 4:34
6–7 chlapci Denis Kocman 3:51
8–9 dívky Kristýna Kovacsová 4:26
8–9 chlapci Vladimír Kolečkář 3:20

Všem žákům moc děkuji za odpovědný přístup, děkuji také kolegům za perfektní spolupráci a těším se na další akce.

Stanislav Pichanič

Zátopkův maraton na 1. stupni - 6. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

Každý začátek školního roku je spjat s Maratonem Emila Zátopka. I letos jsme si odběhli svůj první závod. Zvládli ho i nejmenší prvňáčci. Nejrychlejší z kategorie 1. a 2. tříd byl Jimi Kovář z 2.B. V kategorie 3. - 5. tříd děvčat zaběhla nejlepší čas Melisa Vamberská z 5. A. Ve stejné kategorii mezi chlapci byl nejúspěšnější Matyáš Kocman ze 4. A. Jeho výkon byl také nejrychlejší z 1. stupně. Děkujeme za krásné sportovní výkony.

Pedagogové 1. stupně

Přespolní běh Břeclav – 18. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

Veleúspěšnou sportovní akci zažila výprava našich žáků na okresním kole v přespolním běhu v Břeclavi. Za krásného podzimního počasí se jim v Bořím lese podařilo být nejúspěšnější výpravou. V jednotlivcích svou kategorii vyhrál Laďa Kolečkář. Na druhých místech se umístili Nikola Šarounová a Denis Kocman.

Nejdůležitější a nejzásadnější je, že družstva mladších i starších žáků se stala přeborníky okresu a vybojovala postup na krajský přebor, který se koná 4. října v Hodoníně. Držte palce.

Všem móóóc dějkuji za vzornou sportovní reprezentaci a krásně prožitý pátek.

Stanislav Pichanič

Projektový týden v 1. A - 16. 9. - 20. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

Projekt v první třídě nese název "Kamarád sobě i druhým". Je zaměřen na osobnostní růst, formování zdravého sebevědomí a uvědomování si hranic schopností nejen svých, ale i ostatních kolem. Celý týden jsme si upevňovali jména svých spolužáků hrou. Učili jsme se co je to tolerantnost, ohleduplnost a kamarádství. Děti měly každý den připravený zajímavý program, který jsem přizpůsobila předčtenářskému období s indiánským tématem, protože jsme třída Indiánů. Všichni jsme si tento týden dokonale užili.

Bronislava Šimčíková, náčelník první třídy

Vyřezávání dýně ve školním klubu – září 2019

Vstup do fotogalerie

Děti z klubu se na dýni podepsaly a bude nám zdobit školní hřiště dokud vydrží ????

Branný den s KCVV Brno – 13. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

V pátek 13. 9. 2019 proběhl netradiční branný den s Komunitním centrem válečných veteránů Brno.

První hodinu jsme učili dle rozvrhu, v 9.00 vše vypuklo. Žáci se shromáždili na hřišti za školou. Čekalo na ně celkem šest stanovišť – přežití, mise armády ČR, evakuace, první pomoc, sebeobrana a evakuační vláček. Po třídách se všichni vystřídali na všech zastávkách, na každém stanovišti je čekalo krátké představení činnosti a pak už následovaly praktické ukázky. Jelikož na každé stanoviště muselo stačit cca 20 minut, zaměřili se lektoři na to nejdůležitější z každé oblasti. Žáci si vyzkoušeli evakuační vláček – jak dostat skupinu lidí ven z budovy, poskytnout první pomoc – masáž srdce, zapálit vatový odličovací tampon pomocí křesadla, jak se chovat ve třídě v případě, že se do budovy dostane terorista, seznámili se s destinacemi misí armády ČR – hlavně Afghánistán a v neposlední řadě si vyzkoušeli teleskopické obušky a některé základní chvaty a postupy pro případ, že je někdo přepadne.

Myslím, že se tento branný den vydařil, alespoň soudě dle reakcí žáků. Vyzkoušeli si zase něco úplně jiného než doposud a zjistili, že ve spoustě případů by si vůbec nevěděli rady. Děkujeme Komunitnímu centru válečných veteránů Brno za nabídku programu, za jeho realizaci a těšíme se na další spolupráci.

Soňa Zabloudilová

Tematický den "Black Monday" – 30. 9. 2019

Vstup do fotogalerie

Po prázdninách se opět vrací celoroční soutěž Bedna školy doplněna o tematické dny. V září jsme si vyzkoušeli zahřívací kolo a převlékli se do černého.

Co je u nás nového?

Otázky jsou zaměřené na vyhledávání informací a tak se mohou zapojit i žáci pátého ročníku.

Kdo vyhraje? To se dozvíme na konci května. :)

Radka Tesařová

Krajský přebor v přespolním běhu – 4. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

V pátek 4. 10. 2019 se naše dvě družstva chlapců zúčastnila krajského přeboru v přespolním běhu v Hodoníně. Za krásného počasí a při dobré organizaci jsme se opět prosadili. Družstvo mladších žáků vybojovalo 3. místo, starší čtvrté. V jednotlivcích se nejlépe umístil Denis Kocman na 4. místě, Franta Zugárek a Laďa Kolečkář na 5. místě. Všem moc děkuji a společně se těšíme na zmrzlinový pohár, který bude za odměnu.

Stanislav Pichanič

Místo pro mne - projektový týden

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 30. 9. do 4. 10. probíhal ve 4. třídě projektový týden. Projekt byl zaměřen na poznávání života a fungování obce, její samosprávu, historii, památky, kulturu i současný život.

Klára Kneeová

Deváťáci na Úřadu práce – 8. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý 8. října se vydaly obě deváté třídy do Břeclavi, aby navštívily poradenské středisko zaměřené na volbu další školy a povolání. V hodinovém bloku s nimi byla probrána všechna hlediska, která by měl každý zvážit při výběru následujícího vzdělávání. Ve druhém bloku si každý žák udělal test zájmů a s každým byl veden individuální pohovor. Protože nás bylo mnoho, časová dotace nebyla ideální. Proto si každý odnesl s sebou letáček s kontakty a možností telefonického objednání. Podle zpětné vazby žáků, to rozhodně nebyl ztracený den a alespoň některé to nasměrovalo a podnítilo k přemýšlení o budoucnosti.

Jana Juřenová

Můj přítel strom - Lednice - 8. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý 8. října jsme jeli do Lednice na přírodovědnou exkurzi, téma: Můj přítel strom. Spolu s naší třídou 3.A jeli i žáci 2.A a 2.B. Byli jsme na procházce v lese ,u vody a potom jsme došli zpátky na zámek. Pak jsme si ozdobili kelímek a vybarvili strom. Mezi tím 2. A a 2. B si povídali o stromech a broucích. Potom jsme se prostřídali. Celou dobu nás prováděla paní instruktorka. Dozvěděli jsme se, že existují stromy, které jsou chráněné například Borovice lesní, říkali jsme si rozdíly mezi stromy , že jsou stromy, které mají víc listí, nebo větví. Exkurze byla zajímavá a bylo příjemné, že jsme byli se spolužáky venku v přírodě.

Ema Myšáková, 3. A, pedagogové 1. stupně

Školní kolo florbalu – 8. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

Hodně kvalitní zápasy byly k vidění na školním kole starších žáků ve florbale. Tři družstva svedla vyrovnané boje, avšak jen jedno družstvo může být první. Tím bylo družstvo ve složení Ludvík, Štyks, Zajíc, Lauseker, Křivánek, Štěpaník. Nejlepší střelec byl Erik Tábora. Děkuji za účast.

Stanislav Pichanič

Projekt PolyGram Hustopeče – 10. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 10. října se žáci 8. A vypravili do Hustopečí, kde na střední škole v rámci projektu Polygram vyráběli pod vedením odborných mistrů přichystané výrobky. Domů si mohli odvézt vlastnoručně vyrobený xylofon nebo klíčenku vyrobenou za pomoci 3D tiskárny. U žáků se akce setkala s pozitivními ohlasy, a proto si ji 24. října zopakují.

Stanislav Pichanič

Čtvrťáci a páťáci v Lednici – 9. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve středu 9. 10. jsme byli 4.A s 5.A na exkurzi, která se jmenovala Náš přítel strom. Bylo to hodně zajímavé. Prvně nám paní povídala o konírně, ve které jsme byli. Pak každý dostal nějaký plod stromu nebo keře. Na stole byli různé větvičky a my jsme plody měli správně přiřazovat. Poté jsme měli čas na svačinu a pití. Bylo tam i kino, kde hrála uklidňující hudba.Někteří z nás dokonce meditovali. Ostatní mezitím vyráběli herbáře. Potom jsme jeli do školy, tam jsme se naobědvali a šli domů. Byl to krásný výlet. Moc se nám tam líbilo.

Tereza Macíková, 4.A

Drakiáda - 12. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

Počasí nám přálo, a tak jsme mohli osedlat své větrné oře. Byli k vidění draci tlustí, tencí, hezcí i hroziví. Všem nám to lítalo. Chvílemi jsme se obávali, zda nebudeme muset pro draka rodiny Janakievů až do Brna. Létal totiž tak vysoko a daleko, že se dal pozorovat jen skrze lupu. Hezkou podívanou byla též přehlídka letadel od místních modelářů. Kdo se nebál, mohl si vyzkoušet jejich ovládání.

Kolektiv pedagogů

Den kočičí – 22. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

Téměř 80 kočiček a kocourků běhalo po škole v úterý dopoledne, kdy se konalo první soutěžní kolo Bedny školy. Odpoledne si žáci vyzkoušeli vyhledávat správné odpovědi na otázky zaměřené na Mezinárodní den zvířat.

Po prvním kole vede 5. A. Gratuluji. :)

Radka Tesařová

Školní kolo basketbalu – 22. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý proběhlo ve velké tělocvičně školní kolo basketbalu 8. a 9. tříd. Zápasy byly celkem vyrovnané, ale příliš neklidné až agresivní. Vítězství vybojovalo družstvo ve složení Štyks, Ludvík, Křivánek, Uher, Zajíc. Chlapcům děkuji za účast.

Stanislav Pichanič

Prvňáci v Technickém muzeu - 24. 10. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 24. 10. nás čekala první společná exkurze autobusem do Brna. Jeli jsme využít vstupenky, které jsme dostali na začátku školního roku. Exkurze se konala v technickém muzeu v Brně. Expozice byla úžasná. Děti měly možnost nahlédnout do světa našich předků. Nejvíce se jim však líbilo v herně, kde si mohli vyzkoušet rozjet parní stroj, vytvořit el. výboj, zvednout zátěž na kladkostroji atd. Dětem se exkurze moc líbila. Děkujeme starším kamarádům, kteří nám doplnili autobus a za sebe děkuji všem za dobré chování.

Bronislava Šimčíková

Florbal mladších žáků v Mikulově – 7. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

Dvě remízy a jedna výhra nestačily družstvu mladších žáků na postup do okresního finála ve florbale, které bude příští pátek v Mikulově. Chlapci podali bojovný výkon, který zaslouží pochvalu. Nejlepším hráčem byl Denis Kocman a střelcem Franta Zugárek. Příslibem do dalšího roku byl výkon šesťáků.

Stanislav Pichanič

17.listopad, den otevřených dveří – 17. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

V listopadu jsme si připomínali 30. výročí Sametové revoluce (ostatně tomuto výročí jsme zasvětili i náš 21. školní ples, který se konal v únoru 2019 ?). V neděli odpoledne, 17. listopadu, za krásného, teplého počasí se konal Den otevřených dveří. Pro více jak 50 zúčastněných byly připraveny komentované prohlídky školy, výstava výtvarných žákovských prací a otevřeno školní minimuzem s tradiční soutěží. Hodinka utekla jako voda, venku se setmělo a pod starou lípou se začaly rojit lampiony. Malí, velcí i nejmenší vyrazili v 17.00 hodin na lampionový průvod, který vedl od školy na náměstí. Tam promluvil starosta městyse pan Ivičič a celá vzpomínková akce byla zakončena ohňostrojem.

Jana Kalandrová

Vystoupení tanečního kroužku - Jiřice 16. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

V sobotu čekalo na tanečníky první vystoupení tohoto školního roku. V Jiřicích zahajovali i ukončili módní přehlídku. Děkuji rodičům za doprovod a všem tanečníkům za reprezentaci naší školy.

Bronislava Šimčíková, vedoucí tanečního kroužku

1.A a 2.A ve VIDĚ v Brně - 19. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý jeli prvňáci a žáci z 2.A na exkurzi do VIDY v Brně. Na děti čekal program o rostlinách a barvách v přírodě. Po svačině a programu si mohl každý jedinec vyzkoušet mnoho exponátů dle svého zájmu. Děti si to dokonale užily.

Bronislava Šimčíková, Jana Juřenová a Dagmar Seitlová

Šachový turnaj v Břeclavi - 19. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý 19. 11. 2019 jeli žáci šachového kroužku do Břeclavi poměřit své schopnosti. Všichni účastníci si zaslouží velikou pochvalu a do krajského kola postoupilo družstvo ve složení Jan Matoušek, Vilém Hanker, Petr a Tomáš Zugárkovi. Budeme držet šachistům pěstičky 29. 1. 2020.

Hedvika Škrabalová, vedoucí šachového kroužku

Šplh, okresní kolo Břeclav - 20. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve středu 20. 11. 2019 se žáci naší školy zúčastnili okresního přeboru ve šplhu. V kategorii chlapců 1. - 3. ročník získal zlatou medaili s časem 6, 03 s Tomáš Bejdák. Ostatním zúčastněným děkujeme za jejich sportovní nadšení.

Martina Bejdáková

Den brýlový – 27. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

Listopadový tematický den byl ve znamení knih a brýlí. Žáci si měli donést oblíbenou knihu a nasadit na oči jakékoliv brýle. Odpoledne si vyzkoušeli vyhledávat informace k 17. listopadu, kdy slavíme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Po druhém kole vede 6. A.

Radka Tesařová

Vánoční tvoření ve školním klubu – listopad 2019

Vstup do fotogalerie

Děti si vánoční svícny odnesly domů. Pár svícnů jsme také vyrobili na vánoční jarmark, takže věříme, že udělají radost.

Marcela Hudec

Projektový týden 2.A - 29. 11. 2019

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 25. 11. do 29. 11. 2019 probíhal ve 2. A projektový týden "Jaké je to u nás doma".

Hedvika Škrabalová, Dagmar Seitlová

Projekt 2.B - Jaké je to u nás doma

Vstup do fotogalerie

Poslední týden v listopadu proběhl ve 2.B projekt „Jaké je to u nás doma“. Během týdne nás všechny děti seznámily se svými rodinami. Poslechli jsme si zajímavé příběhy především z dob prapradědečků a praprababiček dětí. Koncem týdne si děti vytvořily rodokmen a erb své rodiny. Chválím děti za přípravu na projekt a pěkné chování během celého týdne.

Zuzana Mrenicová

Rozsvěcování stromečku – 1. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Starší žáci na florbale v Mikulově – 3. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Až součet pomocných bodů v doplňkové tabulce rozhodl o druhém, nepostupovém místě našeho družstva starších žáků na okrskovém kole ve florbale. Po jedné porážce, dvou vítězstvích a jedné remíze se tři družstva přetahovala o prvenství, které získala ZŠ Mikulov Valtická. Klukům děkuji za parádní výkon.

Stanislav Pichanič

Vánoční akademie a jarmark – 3. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý 3. 12. 2019 se na naší škole konala Vánoční akademie spojená s jarmarkem. Žáci si pro své rodiče připravili pod vedením svých učitelů pestrý program. Mimo jiné společně vystoupili prvňáčci a deváťáci, kteří na úvod zazpívali vánoční píseň. Na akademii plynule navázaly třídní schůzky. Doufáme, že všichni zúčastnění prožili příjemný podvečer a nasáli vánoční atmosféru.

pedagogové ZŠ, fotografie - M. Pernesová

Mikulášská nadílka – 5.12. 2019

Vstup do fotogalerie

Na každoroční mikulášskou nadílku se vždy těší celá naše škola, protože se v rolích Mikuláše, andělů a čertů předvádějí členové žákovské rady. Nejmladší žáčci měli z čertovské chásky respekt, možná i trochu strach a Mikuláš s anděly byli pro ně záchranou. Navíc po básničce či písničce dostaly děti sladkou odměnu. Členové žákovské rady si zaslouží velké poděkování.

pedagogové 2. stupně

Divadlo - 10. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

V úterý 10. prosince se naše třída 3.A vydala spolu se 4.A do Divadla Radost v Brně, na představení O líné babičce. Babča Milada byla velká cestovatelka. Každý den si plnila svá přání pomoci "škatulky", z niž si pokaždé vytáhla lístek s jiným dobrodružstvím. Společnost na cestách jí dělal její pes, jezevčík Pepa. Než jsme se vrátili do školy, tak jsem navštívili Muzeum loutek, které bylo velice hezké.

František Kočica 3. A

Drnholecký jarmark - 14. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

V sobotu se v Drnholci konal již 12. vánoční jarmark. Netradičně se letos program odehrával na náměstí před kulturním domem. I přes nástrahy venkovního prostředí se všem dětem vystoupení podařilo. Děkujeme rodičům, že své ratolesti doprovodili a vřelým potleskem jejich vystoupení podpořili.

Bronislava Šimčíková, foto Markéta Pernesová

O pohár starosty Hrušovan – 19. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Po ročním výpadku se opět podařilo našemu družstvu zvítězit v již 8. ročníku „Poháru starosty“ v Hrušovanech nad Jevišovkou. Našim žákům se dařilo i v individuálních soutěžích, protože získali spoustu umístění. Všem patří velké poděkování za vzornou sportovní reprezentaci.

Stanislav Pichanič

Den andělský – 19. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Spousta andělů se slétla ve čtvrtek 19.12. k nám do školy, aby si společně připomněli Mezinárodní den lidských práv a Mezinárodní den dobrovolníků. Po odpoledním vyhledávání odpovědí se do vedení dostala 9. A.

Všichni andílci Vám přejí krásné Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

Radka Tesařová, foto Tomáš Procházka

Ponožkový den - 19. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 se v rámci soutěže "Sova ví, sova zná a sova napoví" konal ponožkový den. Úkolem bylo přijít do školy s ponožkami, které nebudou stejné. Jak se to dětem podařilo, nám zachytila fotoaparátem Markéta Pernesová. Děkujeme.

pedagogové 1. stupně A

Besídka pro seniory - 19. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 19. 12. v odpoledních hodinách se již tradičně konala vánoční besídka pro seniory. Děti předškolního věku až po pátou třídu si pro návštěvníky připravily rozmanitý program. Všem účinkujícím děkujeme a přejeme pohodové vánoční svátky.

pedagogové 1. stupně A

Leonardo da Vinci – 18. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Ve středu 18. 12. 2018 proběhla na naší škole interaktivní výstava K 500. výročí úmrtí vynikajícího renesančního malíře a vynálezce Leonarda da Vinci.

První část byla spíše informativního charakteru formou divadelního představení, kdy herci z Hradce Králové z agentury Pernštejni seznámili žáky s osobou Leonarda da Vinci a s dobou, ve které v italské Florencii žil.

Druhá část byla podstatně zajímavější – žáci si mohli po třídách prohlédnout vystavené exponáty da Vinciho vynálezů, např. přístroj na měření síly větru a další na tu dobu převratné vynálezy.

Byly to příjemně strávené dvě vyučovací hodiny, ve kterých jsme se zábavnou formou dozvěděli zase něco navíc.

Soňa Zabloudilová

Vánoční šplh – 20. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

Poslední den před vánočními prázdninami 1. stupeň již tradičně soutěžil ve šplhu. V kategorii 1. a 2. tříd byl nejrychlejší Jimi Kovář, následovala ho Nikolka Růžičková a Míša Valášková. Mezi děvčaty 3. - 5. tříd zvítězila Melisa Vamberská, o další místa se podělily sestry Sabča a Terka Huťkovy. Závěr soutěže patřil chlapcům z 3. - 5. tříd. První místo získal Tomáš Bejdák, druhé Emil Pliska a třetí Pavel Hanák. Děkujeme všem účastníkům za krásné výkony.

Zuzana Mrenicová

Vánoční soutěžení – 20. 12. 2019

Vstup do fotogalerie

20. 12. žáci devátého ročníku velmi zodpovědně přistoupili k nesnadnému úkolu – zorganizovat vánoční soutěžení pro své spolužáky. Na třinácti stanovištích soutěžící předváděli své praktické i vědomostní dovednosti a snažili se vyřešit zadané úkoly. Vítězství slavila 6. A. :)

Stanislav Pichanič

Planetárium 4. a 5. tř. - 7. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

Dne 7. 1. jsme 4.A a 5. A jeli do planetária. Náš program se jmenoval Země v pohybu. Před programem jsme probírali souhvězdí. Zjistili jsme, že první nejjasnější hvězda je Sirius a Polárka je 48 nejjasnější hvězda. Po programu jsme se nasvačili a pak jsme si mohli koupit suvenýry. Byl to moc pěkný a poučný výlet.

Adéla Vyšková a Melanie Laskovská, foto Markéta Pernesová

Vv 6AB- O trochu veselejší Vánoce 2019

Vstup do fotogalerie

V prosinci 2019 jsme měli možnost podílet se na akci, která vznikla čistě náhodou. Dobrá duše, paní Šlachtová, nás oslovila a požádala o pár vánočních přáníček pro seniory v domově Pomocné ruce, o.p.s. v Brně. Úkolu se ujaly třídy 6.A a 6.B. Vytvořili krásné přání s ještě krásnějším osobním věnováním. Jako dárek navíc jsme natočili zpívání koled u školního vánočního stromečku.

Seniorům vše předala paní Šlachtová osobně. Celá akce byla velmi kladně hodnocena, ukápla i slzička dojetí babiček a dědečků. Žáci byli potěšeni dvěma dopisy, které dostali od 87 leté a 94 leté babičky. Už plánujeme další dopisy a pohledy z výletů, které do domova pošleme. Jsme rádi, že jsme mohli aspoň touto cestou seniory na Vánoce potěšit.

Martina Lerch

Výtvarný projekt 5.A – ?MÁ TO SMYSL?

Vstup do fotogalerie

Smysly a smyslovost hrají ve výtvarné výchově jednu ze zásadních rolí. Snažíme se je využít a podnítit žáky k jinému přemýšlení a vnímání svého díla.

Cílem tohoto projektu je využití jednotlivých smyslů v umění. Důležitou roli hraje imaginace ve spojení se smysly a kreativita žáků. Projekt se skládá z 6 dílčích úkolů. V prvním úkolu měli žáci za úkol spojit smyslovost, tělesnost a typické znaky daného smyslu. Ve skupinách zpracovávali volnou technikou na velký formát papíru jednotlivé smysly. Výsledek můžete posoudit v podání 5.A, kteří se ho zpracovali na výbornou. Tyto díla naleznete také v naší „GALERII VE ŠKOLE“.

Martina Lerch

Geometrie u prvňáků - 28. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

Ukázka netradiční geometrie v 1. A. Děti byly moc šikovné a práce s geometrickými tvary a zkoumání těles je moc bavilo.

Bronislava Šimčíková

Krajské kolo šachy - 28. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

V úterý 28. 1. 2020 se družstvo šachového kroužku ve složení Petr Zugárek, Tomáš Zugárek, Vilém Hanker a Jan Matoušek zúčastnilo krajského kola šachového turnaje družstev v Břeclavi. Žáci odehráli celkem sedm partií, ve velké konkurenci se umístili na pátém místě. Hráčům děkuji za předvedené výkony a přeji další hráčské úspěchy.

Hedvika Škrabalová

Županový den – 27. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

V pondělí 27. ledna 2020 to na naší škole vypadalo, že pár žáků a učitelů zaspalo a přiběhlo do školy na poslední chvíli. Omyl! To byl jen další tematický den, tentokrát županový. Je velká škoda, že zapojených zúčastněných nebylo víc. I přesto jsme si to užili a po odpoledním vyplňování odpovědí na otázky na moodle bylo jasné, že po půl roce opět vyhráli páťáci! Jen tak dál! :-D

Soňa Zabloudilová

Divadlo Radost - 30. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 se žáci prvních a druhých tříd vydali do Brna na úžasné divadelní představení Jája a Pája. Dětem se představení moc líbilo. Po příjezdu do školy čekalo rozdávání vysvědčení - pro prvňáčky to bylo první pololetního vysvědčení.

pedagogové 1. a 2. tříd

Druháci a zdravá výživa - 28. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

V úterý 27. 1. 2020 jsme se s druháky pustili do přípravy zdravého pokrmu. Děti se rozdělily do skupin, domluvily se na přípravě jídla a v kuchyňce vše zrealizovaly. Postupně jsme ochutnali šopský salát, ovocný salát, rybí a vajíčkovou pomazánku. Děti zaslouží pochvalu, pokrmy se jim opravdu povedly.

Zuzana Mrenicová

Beseda k zahraničním misím armády ČR – 24. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

V pátek 24. ledna 2020 proběhla již tradiční beseda pro devátý ročník, tentokrát doplněný o žáky osmého ročníku.

Jako besedující přijeli pan David Hušek, svobodník v aktivní záloze, a pan Roman Kopřiva, plukovník ve výslužbě z Komunitního centra válečných veteránů v Brně.

Pan Hušek vyprávěl o svém působení v misích UNPROFOR, UNCRO a IFOR v zemích bývalé Jugoslávie, pan Kopřiva pro změnu seznamoval žáky se svým působením v Afghánistánu.

Svoje vyprávění doplnili o spoustu fotek, videí a drobných předmětů - suvenýrů, dovezených přímo z bojových misí.

Jako vždy byla beseda velmi zajímavá, hlavně díky osobním zážitkům obou veteránů.

Soňa Zabloudilová

Lyžařský výcvikový kurz 18.–24. 1. 2020

Vstup do fotogalerie

Trochu zvláštní lyžařský kurz zažili žáci naší školy společně s učiteli. Dlouho očekávanou akci výrazně ovlivnila chřipková epidemie, se kterou bojovala spousta žáků. Ti, kteří vydrželi, si užili krásné chvíle na sněhu i mimo něj.

Stanislav Pichanič

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2020

Vstup do fotogalerie

Ve dnech 14. a 28. ledna se uskutečnila školní kola soutěže v anglickém jazyku. V I. kategorii se zúčastnilo 10 žáků 6. – 7. tříd, ve II. kategorii pouze 4 žáci z 8. A.

Výsledky:

I. kategorie: 1. místo Adéla Jurkasová, 2. místo Václav Jakubík, 3. místo Přemysl Mikulčík.

II. kategorie: 1. místo Vojtěch Michálek, 2. místo Natálie Elisa Lufi, 3. místo Adriana Plisková

Okresního kola jazykové soutěže se v letošním roce nezúčastníme.

Jitka Radkovičová

22. školní ples – 15. 2. 2020

Vstup do fotogalerie

Sobotní datum 15. 2. nám trošičku pokazil tu dvojkovou řadu, ale to bylo to poslední, co se nepovedlo. Dlouhodobá pilná (pravda někdy nucená) příprava přinesla své ovoce: pěkně vyzdobený, i když už dosluhující sál, nádherná polonéza – ze žáků školy se během chvíle stali elegantní tanečníci a tanečnice (rodičům patří poděkování za společenské oděvy), bohatá soutěž o ceny, překvapivá tipovací soutěž – kdo by řekl, že tak mladému pedagogickému sboru je už dohromady 1 196 let, osvědčená hudba Šarže 54 a plný sál dobře se bavících hostů. To byl letošní školní ples s podtitulem CESTA KOLEM SVĚTA. Předešlé roky se témata pro ples sama nabízela – 100 let republiky, 30 let od sametové revoluce, jindy valentýnské datum. Letos to dalo trochu přemýšlení, ale nakonec nás oslovila výročí našich cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a vydali jsme se po jejich stopách. V půlnočním překvapení zhlédli účastníci plesu ve škole natočený dokumentární film, který svými tanci a kostýmy dokreslili paní a páni učitelé. Velmi zdařilé.

Na letošní ples už můžeme jenom vzpomínat, ale rok je krátká doba a za chvíli začneme připravovat 23. ples a můžeme se těšit na krásné prostředí nového drnholeckého kulturního domu. Doufáme, že si to opět užijeme, tak jako ten ples letošní.

Jitka Radkovičová

Karnevalový den - 27. 2. 2020

Vstup do fotogalerie

Za hojné účasti proběhl další tematický den. Spousta masek a doplňků navodila karnevalovou atmosféru, kterou dotvořili učitelé svými maskami. V odpolední vědomostní soutěži žáci vyhledávali informace o největším karnevalu na světě v Riu de Janeiru. Po vyhodnocení a následném sečtení bodů se na první místo vrací třída 9. A.

Radka Tesařová

Vybíjená - 27. 2. 2020

Vstup do fotogalerie

Dne 27. 2. se konal turnaj ve vybíjené, kde změřili síly žáci 3., 4. a 5. třídy. Nejlepší žáci postupují do oblastního kola v Mikulově. Všichni zúčastnění získali body do Sportovce roku. Šlo o velmi vyrovnaný turnaj a všechny děti hrály s nadšením.

Učitelé TV

Veselé zoubky - projekt 1. 6. 2020

Vstup do fotogalerie

Ani Koronavir nám nezabránil, abychom uskutečnili projekt Veselé zoubky v první třídě. I když jsme rozděleni na dvě skupiny, v každé tento projekt proběhl v pondělí na Den dětí. Spojili jsme oslavu s užitečnou věcí. Děti dostaly krásný zdravý dáreček a jen doufám, že budou dodržovat to, co se všichni dozvěděli nebo si zopakovali.

Bronislava Šimčíková

Učení na zahradě

Vstup do fotogalerie

Středeční dopoledne bylo náročné, ale kouzelné. Děti plnily úkoly - čtení s porozuměním. Nechyběla matematika v podobě počítání a dočítání. Pracovní činnosti a výtvarná výchova - stromy a skládání obrázků z přírodnin a hlavně jsme si procvičili prvouku. Tělocvik a hudební výchova byla taky zařazena v podobě nácviku tanečku na známou Mravenčí ukolébavku. Prostě ve dvouhodinovce jsme toho hodně zvládli. Pro některé oříšek, ale vše nakonec dobře dopadlo. Vyhodnocení proběhlo ve třídě, pírka rozdána a hurá na zítřejší klasickou výuku.

Bronislava Šimčíková

Páteční rozloučení s deváťáky – 26. 6. 2020

Vstup do fotogalerie

Poslední týden u prvňáků - 22. 6. 2020

Vstup do fotogalerie

Poslední týden u prvňáčků se opakovalo přímo v terénu. I když jsme i trochu zmokli, podařilo se nám nám splnit všechny úkoly. Pojmenovat obilí, tok řeky, rybník, potok, živočichy našich ekosystémů, určit směry vesnic v okolí Drnholce, zopakovali jsme si plodiny na poli, stromy ovocné i zelené. Naučili jsme se přenášet zraněného a dozvěděli jsme se, co je to obzor, úpatí úbočí a vrchol. Zjistili jsme jak nádherně velké mohou být lopuchy a dokonce jsme vyběhli kopec pod Křížkem a naučili jsme se válet sudy. Poslední den jsme našli poklad, který jsme si poctivě rozdělili. Celý týden byl náročný, ale všichni jsme byli spokojení.

Bronislava Šimčíková - třídní učitelka

Fotky tříd 2019–2020

Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie

Zakončení školního roku – 30. 6. 2020

Vstup do fotogalerie

Zakončení školního roku

Máme za sebou neobvyklý, „koronavirový“, školní rok. Jak dopadl?

Z celkového počtu 273 žáků a žákyň školy prospělo s vyznamenáním 163, 5 žáků neprospělo. Bylo uděleno 126 pochval třídního učitele, 37 pochval ředitelky školy, 8 důtek třídního učitele a 3 důtky ředitelky školy.

Velké poděkování patří všem pedagogům za výuku na dálku i ve škole, rodičům za zvládnutí domácí výuky a vyplnění ankety v elektronické žákovské, žákům a žákyním za plnění úkolů na dálku a těm, kteří byli dobrovolně ve škole za dodržování všech hygienických opatření. Zvládli jsme to!

Několik nepředaných vysvědčení je uloženo v kanceláři školy k vyzvednutí v pracovních dnech mezi 8.00 – 12.00 hodinou, nejlépe po předchozí telefonické domluvě (727 941 717).

Pár informací k organizaci školního roku 2020/2021:

  • zahájení školního roku: úterý 1. září 2020
  • podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
  • vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
  • jednodenní pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
  • jarní prázdniny: 22. – 28. února 2021
  • velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021
  • hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna 2021

PŘEJI VŠEM MNOHO ZDRAVÍ, SLUNEČNÉ LÉTO, ZASLOUŽENOU DOVOLENOU A KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

Jana Kalandrová

Předávání vysvědčení v 1.A - 29. 6. 2020

Vstup do fotogalerie

První vysvědčení za první školní rok si děti odnesly v pondělí 29. 6. 2020 v odpoledních hodinách. Děti jsem zároveň pasovala na druháčky. Jen pevně doufám, že příští školní rok bude o něco klidnější a strávíme více času ve svém indiánském prostředí. Rodiče si odnesli ze slavnostního odpoledne diplom a velké poděkování za spolupráci v době distanční výuky. Děkuji všem za účast a přeji dětem i rodičům klidné prázdniny.

Bronislava Šimčíková - třídní učitelka
Fotografie - rodiče a Markéta Pernesová

Příměstský tábor 1. turnus 20. 7.- 24. 7. 2020

Vstup do fotogalerie

Ve dnech 20. 7.- 24. 7. se konal 1. turnus příměstského tábora. Celý týden se nám vydařil.

V pondělí jsme absolvovali procházku po Drnholci a hráli pohybové a míčové hry.

V úterý jsme šli procházkou lesem do Jevišovky, kde jsme si hráli na místním hřišti.

Ve středu jsme hráli ve škole netradiční hry, vydali se společně na točenou zmrzlinu a vyráběli putovní kamínky.

Ve čtvrtek jsme jeli na výlet do Mikulova, kde jsme navštívili jeskyni Na Turoldu a poté procházka městem, kde jsme měli rozchod. To se dětem líbilo nejvíc.

V pátek jsme strávili den ve škole, kde jsme si vyráběli táborové kšiltovky, opékali špekáčky, hráli míčové hry. Na konci dne děti čekalo překvapení v podobě balíčků s odměnou.

Celý týden jsme si užili a zažili mnoho legrace.

Kovářová Tereza, Marcela Hudec

Příměstský tábor 2. turnus 17. 8.- 21. 8. 2020

Vstup do fotogalerie

Ve dnech 17. 8. - 21. 8. 2020 se konal 2. turnus příměstského tábora.

V pondělí jsme šli na procházku po Drnholci, hráli pohybové hry a malovali křídami.

V úterý kvůli špatnému počasí jsme se vydali koupat do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Ve středu jsme jeli na výlet do Mikulova, kde jsme navštívili lom a poté jsme vyšli na Svatý kopeček. Podívali jsme se do zámecké zahrady a nakonec jsme se prošli městem, kde jsme měli rozchod.

Ve čtvrtek jsme šli procházkou lesem do Jevišovky.

V pátek jsme si pohráli dopoledne v družině a vyráběli táborové kšiltovky. Potom jsme byli na školní zahradě, kde jsme si opekli špekáčky a hledali poklad, který se skrýval na zahradě u školy.

Celý týden jsme si užili a zažili spoustu legrace.

Tereza Kovářová a Veronika Menšíková