První školní den - 1. 9. 2020

Vstup do fotogalerie

Maraton Emila Zátopka – 4. 9. 2020

Vstup do fotogalerie

V pátek 4. září proběhl za ideálního počasí další ročník běhu Emila Zátopka. Při bezchybné organizaci a příkladné snaze žáků všichni vzdali hold tomuto velikánu naší i světové atletiky. Vítězové jsou: mladší žákyně Petra Plisková, mladší žáci Matyas Kis, starší žákyně Kovacsová Kristýna a starší žák Denis Kocman.

Všem kolegům i žákům děkuji za krásný sportovní zážitek.

Stanislav Pichanič

Zátopkův maraton na 1. stupni - 4. 9. 2020

Vstup do fotogalerie

V tradiční první sportovní akci školního roku byli v jednotlivých kategoriích nejrychlejší tito žáci. Prokop Polepil, Daniel Šmehlík a Dominik Novák, všichni z 2.A. Natálie Kovářová z 5.A, Eliška Dřevojánková a Emma Myšáková ze 4.A. Matyáš Kocman, Tomáš Zugárek z 5.A a Jimi Kovář z 3.B. Všem dětem děkujeme za krásné výkony. Pedagogové 1. stupně

Naši prvňáčci - 25. 9. 2020

Vstup do fotogalerie

Minulý týden si naši prvňáčci vyzkoušeli projektové vyučování pod názvem "Kamarád sobě a druhým". Naučili jsme se toleranci, slušnému chování, pomáhat jeden druhému. Zahráli jsme si pohádku O Palečkovi a jeho kamarádech, modelovali jsme, tvořili pravidla chování naší třídy, hráli komunikační hry, zpívali. Dětem se týden velmi líbil, už se těší na další.

třídní učitelka Martina Bejdáková

Výlet 7.A 14. 9. - 16.9. 2020

Vstup do fotogalerie

Děkujeme s paní ředitelkou Vlkovou za výborný výlet, zde pár foto našich aktivit a výletu z Kutné Hory.

Lucie Takáčová

1.A - Exkurze do Jevišovky

Vstup do fotogalerie V pondělí 5. 10. 2020 se děti z první třídy vydaly do Jevišovky poznávat bydliště, historické stavby a jiné významné budovy. Zpáteční cesta lesem se dětem velmi líbila, uběhla rychle především díky hře "Na klíště". Děti mě mile překvapily, neboť cestou si nikdo nestěžoval, že by nemohl, že je unavený, že už nemůže.

tř. učitelka Martina Bejdáková

Sbírka „Bílá pastelka“

V úterý 13. 10. 2020 se naše škola zapojí do celonárodní sbírky „Bílá pastelka“, jejíž výtěžek pomáhá lidem se zrakovým postižením.

Žáci třetích tříd budou ve škole prodávat pastelku za 30,- Kč.

Děkujeme všem, kteří touto částkou pomohou potřebným.

Projektový týden 2.A - 5. 10. - 9. 10. 2020

Vstup do fotogalerie

Pěkně strávený týden s ještě hezčím tématem - Jaké je to u nás doma. V tomto týdnu jsme se dozvěděli něco nového o každém kamarádovi. Zjistili jsme, že mít domov a v něm lidi, kteří nás milují a mají nás rádi je to největší bohatství na světě. Děti kreslily myšlenkovou mapu jejich rodiny. Povídaly o členech v domácnostech a jejich povinnostech. Učili jsme se jmenovat členy v rodině, každý si udělal rodinný strom. Povídali jsme si o tradicích v rodinách. Ochutnali jsme rodinné recepty, za které já moc rodičům, babičkám a tetám děkuji. Jen pro zajímavost - ochutnali jsme frgále, mrkváče, záviny, bábovky, perníčky, sarmu, dortíky, boží milosti, škvarkáče, šátečky....Všechno bylo výborné a děti si smlsly. V pátek děti vše shrnuly v prezentaci, kterou si během týdne vyrobily. Bohužel, také jsme se museli rozloučit se spolužákem Danečkem, protože na rozdíl od nás, on ten domov s maminkou a bráškou teprve hledá. Byla to krásná tečka za tématem projektového vyučování o domově. Daneček si od spolužáků odnesl obrázky s osobním poselstvím, knížku s podpisy spolužáků a školní pomůcky. Všem dětem děkuji. Byli jste skvělí.

tř. učitelka Bronislava Šimčíková, foto Ivona Myšáková

Poděkování za zapojení do veřejných sbírek

V době před uzavřením škol se naše škola zapojila do dvou celostátních sbírek Český den proti rakovině (https://www.denprotirakovine.cz/) a Bílá pastelka (https://www.bilapastelka.cz/). Děkuji všem rodičům, žákům, kolegům a spoluobčanům za to, že přispěli minimální částkou 20 Kč za kvítek měsíčku ve středu 30. 9. 2020 a 30 Kč za bílou pastelku v úterý 13. 10. 2020. Pomohli jste tak přispět na boj proti nádorům ledvin a močového měchýře částkou 11 904 Kč a na rozvoj programů sociálně rehabilitačních služeb a zvýšení zaměstnanosti pro lidi s vážným oslabením nebo ztrátou zraku částkou 7 009 Kč. Velké díky všem, kterým na druhých záleží a přeji všem hodně zdraví.

Hana Vlková

Soutěžíme online

Zajímavou zkušenost mohli získat žáci, kteří se v první polovině listopadu zapojili do online soutěží Přírodovědný klokan (pro žáky 8. a 9. ročníku) a Matematický klokan (žáci 1. a 2. stupně). Za normálních okolností tyto soutěže probíhají ve škole, ale tentokrát, v době uzavření škol, mohli přihlášení žáci na Meetu asi hodinu přemýšlet nad zadanými otázkami. Děkuji kolegům za organizaci a žákům za účast. Matematického klokana (rozděleného do kategorií cvrček, klokánek, benjamín, kadet) se rozhodlo řešit 43 žáků. Je trochu s podivem, že Přírodovědného klokana si chtěl vyzkoušet pouze jeden žák z 8. A, za což Frantovi Z. a všem matematicky laděným žákům, děkujeme. Už se těšíte na další ročník "klokanů"? Věřím, že ano a účast bude hojná!

A jelikož se v předmětových soutěžích soutěží celý rok, čeká nás olympiáda z českého jazyka, matematická olympiáda, zeměpisná olympiáda a další a další soutěže, do kterých se každý může zapojit a ukázat, co umí. Těšíme se na vás!

Školní soutěž (celotřídní a celoroční pro 2. stupeň) Bedna školy probíhá také online, a to v e-learningovém systému Moodle. Jen je nám líto, že převlékání se za "něco" nebo "někoho" se online nedá udělat! Už abychom byli ve škole a užili si "tematických dní"!

Hana Vlková

Nové potahy v multimediální učebně

Vstup do fotogalerie

Po delší distanční výuce se ve škole těšíme na prezenční výuku celého prvního stupně. Kromě poskytování distanční výuky jsme se dětem snažily zlepšit školní prostředí. Zhotovením potahů na křesla a molitany jsme zkrášlily multimediální učebnu. V této třídě kromě jiného probíhají „čtenářské dílničky“, ve kterých se děti věnují četbě. Je zde i školní knihovna, kde si děti mohou v průběhu školního roku zapůjčit knížky. Poděkování patří Janě Wernerové, která už před časem ušila několik potahů na křesla, dále se přidaly Miroslava Saidlová, Markéta Pernesová, Věra Plassová, Zdena Dubšová a Hedvika Škrabalová. Paní Saidlová s paní Mrenicovou dodaly látku.

Těšíme se, že se dětem bude v učebně zase o něco příjemněji pracovat.

Hedvika Škrabalová

Projektový den – VIDA – 4.B a 5.A - 16. 11. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý odjeli žáci 4.B a 5.A v rámci projektového dne do zábavního vědeckého centra VIDA. Na čtvrťáky čekal program Mysli na smysly. Během programu prozkoumali přesnost vlastních smyslů a vytvořili si plakát s informacemi o smyslech. Na páťáky čekala Cesta do nitra země. Přiblížili si stavbu Země. Zjistili, jaké horniny a minerály tvoří její největší část. Po celou dobu exkurze se žáci chovali vzorně. Věřím, že si odnesli spoustu zážitků.

Radka Tesařová

Markétina dopravní výchova - zapojení do projektu

Naše škola se připojila k projektu Markétina dopravní výchova. Jedná se o projekt organizace Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti. Cílem projektu je implementace dopravní výchovy do výuky, zvýšení zájmu o dopravní výchovy mezi pedagogy a vznik nového didaktického materiálu pro výuku dopravní výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ. Společně s dalšími projekty Týmu silniční bezpečnosti je naší snahou se podílet na snižování dopravních nehod. Základní škola se tohoto projektu účastní od školního roku 2020/2021 ve všech ročnících. Díky zapojení do tohoto projektu škola získává nejen materiály pro výuku dopravní výchovy pro žáky zdarma. Škole je dále nabídnuta konzultace a možnost přímé komunikace s Metodikem dopravní výchovy Týmu silniční bezpečnosti.

Pasování na čtenáře - 16. 12. 2020

Vstup do fotogalerie

Letos přišla naše prvňáčky pasovat na čtenáře paní královna Hana Vlková. Děti jí předvedly své čtenářské umění, říkanky a básničky. Za odměnu si vysloužily slabikář, členskou kartičku do knihovny a dobrůtky.

tř. učitelka Martina Bejdáková

Slosování soutěže coronArt – 17. 12. 2020

Vážení soutěžící, a máme tu vylosované vítěze.

1. cena: 2 lístky do Aqualandu Moravia (platné do 21.1.2021) vyhrává Tomáš Zugárek 5.A
2. cena: Bluetooth sluchátka vyhrává Ondřej Trojek, 2.A
3. cena: Bluetooth reproduktor vyhrává Míša Černošová, 7.B
4. cena: USB flash disk vyhrává Aneta Lukášková, 7.A

Speciální ceny

nejmladší účastník: Simonka Suparičová
nejvíce bodů: Michaela Slabá + Nikolka Růžičková

Děkuji všem za účast.

Martina Lerch

Fašank v 2. A - 12. 2. 2021

Vstup do fotogalerie

Fašankové tradice i s tancem "Pod šable" jsme si udělali u druháčků. Celý den nám prolínalo učivo spojené s veselím. Děti, a hlavně já, jsme si celý den užily.

tř. učitelka Bronislava Šimčíková, foto Iva Myšáková

Tv druháků na ledu - 15. 2. 2021

Vstup do fotogalerie

Konečně i v Drnholci zamrzlo. A když zamrzlo, tak rychle využít, než přijde obleva. Druháčci toho využili a strávili 2 hodiny Tv na ledu.

tř. učitelka Bronislava Šimčíková

Prvouka v zimní krajině - 16. 2. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý 16. 2. 2021 jsme vyrazili na celodenní přírodovědnou vycházku do okolí Dyje a lesa. Po krátkém seznámení s programem naší výuky, rozdání pracovních listů a rozdělení do skupin jsme vyrazili. Sluníčko nám sice nevykouklo, ale i tak nám to neubralo na energii a píli při plnění úkolů na stanovištích. Zvířátkům u krmelce jsme zajisté taky udělali radost jablíčky a mrkvičkou. Odlít stopy bylo tentokrát dost těžké, protože nebyla dost vysoká vrstva sněhu a ani dost hluboké stopy v hlíně. Vycházka se nám podařila. Děti byly dost unavené, ale myslím, že spokojené. Líčka nám hořela ještě odpoledne v družině. Děkuji rodičům za vybavení a dary zvěři.

tř. učitelka Bronislava Šimčíková, foto Iva Myšáková

Dramatizace pohádky v 1.A - 16. 2. 2021

Vstup do fotogalerie

V úterý si prvňáčci zahráli divadlo Boudo, budko. Moc se jim to povedlo. Děkuji mamince Suparičové za kostýmy.

tř. učitelka Martina Bejdáková

Prvouka u druháků - 24. 5. 2021

Vstup do fotogalerie V pondělí proběhla výuka venku. Obešli jsme celý Drnholec na Pasohlávky. Pozorovali jsme živočichy, plodiny a byliny louky, pole a řeky. Všichni jsme to zvládli, byli jsme šikovní. Celkem jsme ušli 10 km. Ve třídě nás čekalo vyhodnocení družstev. Ještě nás čeká léto na louce, na poli i u vody a v lese. Těším se na další vycházky naší přírodou. Maminky, velká pochvala za ošacení a batůžky. Jste super. Děkuji za krásný den všem mým indiánkům.

Bronislava Šimčíková

Projekt Veselé zoubky

Vstup do fotogalerie Projekt "Veselé zoubky" u našich prvňáčků. S dětmi jsme se celý den zabývali tím, jak pečovat o zuby, aby dlouho vydržely. Dětem se den líbil. Na závěr si za snahu odnesli balíček - zubní pastu, kartáček, žvýkačky, přesýpací hodiny.

Martina Bejdáková

Dětský den na 1. stupni - 1. 6. 2021

Vstup do fotogalerie V úterý 1. 6. 2021 bylo znát, kdo má svátek. Celým prvním stupněm od samého rána zněl smích. Děti byly veselé a usměvavé. Vše vyvrcholilo čtvrtou vyučovací hodinu. Školní provizorní hřiště se proměnilo na stanoviště, kterých bylo 14. Děti si měly možnost vyzkoušet chůzi na chůdách, souboj na kladině, skoky přes lano, kop míčem na branku, různé překážkové dráhy....Sluníčko doladilo tak krásný dětský den.

Foto Markéta Pernesová

Prvouka v lese - 7. 6. 2021

Vstup do fotogalerie V pondělí jsme s žáky druhé třídy opět vydali do přírody. Zkoumali jsme, porovnávali a pozorovali změny v přírodě. Pyly travin a květy topolů byly tak agresivní, že ve třetí vyučovací hodině jsme se vrátili do třídy, kde si skupinky dotvořily pracovní listy. Ještě nás čeká pole. Snad to bude lepší.

Bronislava Šimčíková, foto Iva Myšáková

Putování jarními stezkami

Vstup do fotogalerie V letošním podivném roce se v Drnholci děti a rodiny s dětmi nudit nemusely. Po tvrdém lockdownu jsme dali možnost protáhnout svá těla a zahřát mozkové závity všem věkovým kategoriím. První stezka byla určena těm nejmenším pod názvem "Z pohádky do pohádky". Vedla našim luhem a lesíkem až k rybníku. Na stezce je čekalo 10 úkolů a 10 meziúkolů. Druhá stezka byla asi nejdelší a vedla polem až k drnholeckým hradbám a zpět kolem bažantnice. Na této trase se ukrývalo 20 úkolů. Třetí A-Zet kvízová stezka vedla po hrázi až k druhé čerpačce a končila na dvorku naší školy. Otázky byly pod QR kódy, ale kdo nevlastní mobilní telefon, měl možnost si otázky i s nápovědou přečíst. Děkuji všem, kteří se podíleli na tvorbě stezek. Děkuji také těm, kteří si vyzkoušeli stezky projít a splnit úkoly. Odpovědi do slosování odevzdalo 87 účastníků. Vylosováni na pedagogické radě 8. 6. 2021 byli: Sykorová Majda, Hryčovský Štěpán, Daniel Šmehlík, Janakieva Laura, Hušková Šarlotka, Sakač Jakub, Feitlová Dagmar, Železná Laura, Šubová Petra, Trojková Věra. Děkuji za fotografie, které jste pořídili. Krásné prázdninové dny .

Bronislava Šimčíková, foto od účastníků putování

1.A - Učení v přírodě - 10. 6. 2021

Vstup do fotogalerie Ve čtvrtek 10. 6. 2021 proběhlo u prvňáčků učení v přírodě.

Martina Bejdáková</p

Léto na poli - 21. 6. 2021

Vstup do fotogalerie V pondělí druháčky čekala poslední prvoučná vycházka, tentokráte do polí. Počasí nám vyšlo, děti si zopakovaly jak plodiny, tak i plevele. Navštívili jsme i rodinnou farmu u Šebestů a podívali jsme se, kde v Drnholci stojí bludiště.

Bronislava Šimčíková, foto Ivona Myšáková

Výlet 2.A - 23. 6. 2021

Vstup do fotogalerie Ve středu nás čekala první část výletu. Šli jsme pěšky přes les do Jevišovky, navštívit bydliště našich spolužáků. Cestu tam i zpět děti daly hravě. Cestou jsme si zpívali písničky a hodně si povídali. V Jevišovce jsme poznali, kde bydlí naši spolužáci. Děkuji Jevišovským, že se nás tak hezky ujali. Už teď se těším na druhou část výletu a tou bude páteční bojovka.

Bronislava Šimčíková, foto Ivona Myšáková

Výlet Březová 9.A – 14.–17. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

Řekla bych, že poslední třídní výlet, i přes to že nejela celá třída, jsme si moc užili. Úžasnými společnicemi byla paní učitelka Tesařová a paní učitelka Lukáčová, se kterými jsme se spoustukrát nasmáli. Chaty, hřiště, bazén, jídelna, bufet a všechny další atrakce, které se v campu Březová našly, byly nádherně udělané. Vyzkoušeli jsme si spoustu nových věcí, jako: bungee running, paintball, vysoká lana… Abychom vyzkoušeli, že jsme strašpytlíci, šli jsme do strašidelné věže, kde na nás čekalo spoustu překvapení: kostry, pavouci, hadi… Hrávali jsme volejbal, fotbal a někdy si jen tak povídali. Taky určitě budeme vzpomínat na našeho instruktora Adama, „neboli Balvana, čili říkejte mi, jak chcete, hlavně mi tykejte“, jelikož to byl týpek a takový flegmouš, díky kterému jsme se na další den těšili. Ve čtvrtek jsme se se slzami v očích a krosnou na zádech vydali na cestu domů. Máme moc pěkných fotek a hlavně zážitků. Za všechny ty krásné momenty touto cestou děkuji a věřím, že nám výlet pomohl ještě víc vztah se třídou upevnit.

žáci 9.A

3. A na výletě - 24. 6. 2021

Vstup do fotogalerie Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se naši třeťáci z áčka vypravili na výlet. Od školy jsme šli pěšky do Jevišovky, kde na nás čekalo občerstvení u paní Závody. Autobusem jsme přejeli do Hrušovan nad Jevišovkou vyřádit se do bazénu. Po plavání následovalo další občerstvení od paní Lečbychové - piškot s tvarohem a ovocem. Po rozchodu na náměstí jsme chvíli strávili na místním dětském hřišti a opět autobusem jeli domů. Paní Závody i paní Lečbychové moc děkujeme. Všechno bylo to super.

Hedvika Škrabalová, Ivona Myšáková</p

Bojovka u druháků - 25. 6. 2021

Vstup do fotogalerie V pátek čekala na druháky druhá část výletu a to v podobě bojovky. První skupina schovávala úkoly a značila cestu, druhá skupina dětí šla po stopách fáborek a plnila úkoly. Děti si bojovku užily.

Bronislava Šimčíková, foto Ivona Myšáková

Fotky tříd 2020–2021

Vstup do fotogalerie

Projektové dny 6. tříd 23.–25. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

Ve středu ve škole to bylo super. Nejlepší hra byla McDonald, pantomima a podbíhání. Nebavilo mě stavění ze špejlí jednou rukou. Když jsme hráli McDonald, byli jsme v pinecárně, na pantomimu jsme byli venku (sice vyhrála 6. B, ale nevadí), podbíhání taky venku a špejle tak venku.

Ve čtvrtek jsme jeli do Mikulova a tam to bylo taky super. Chodili jsme po Mikulově ve skupinkách. Myslela jsem, že to bude horší, ale bylo to super. Jedno jsme nevěděli, nebo jako věděli, ale nevěděli, jak toho beránka sklonit, ale pak jsme na to přišli. Pak jsme byli na Kozím hrádku a tam to bylo tak super, až na to, že jsem se bouchla do hlavy o ty schody. Pak jsme měli rozchod a po něm jeli domů.

V pátek mě taťka dovezl do školy a v sedm jsme jeli na Macochu. Když jsme přijeli, šli jsme na WC a do dětského koutku. Pak jsme jeli vláčkem k jeskyni. Pak jsme šli do té jeskyně a ostatním byla zima, ale mně tam bylo teplo. Samozřejmě bych to nebyla já, kdybych se nebouchla do hlavy. Takže jsem se bouchla do hlavy a ta mě pak bolela asi další půlhodinu, ale já jsem na to zvyklá.

Pak jsme šli na lodičky a to bylo ještě lepší. Když jsme vylezli z jeskyně, šli jsme na lanovku a tam to bylo super. Cestou zpátky nás chytla krátká přeháňka.

Nakonec jsme šli už jen na vláček a autobusem domů.

Drnholecký trojboj na druhém stupni – 28. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

1.A - Výlet Mikulov - 23. 6. 2021

Vstup do fotogalerie Ve středu 23. 6. se vydala 1. A na výlet do Mikulova. V zámeckém sklepení na nás čekal hezký program s názvem Římané. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí o této době, o nálezech, pozůstatcích a v průběhu toho si vyrobily válečné štíty, které pak použily v bitvě proti Germánům. Poté jsme se občerstvili u stánku s pizzou a zmrzlinou. Nakonec jsme si vyšlápli svatý kopeček. Výlet se nám velmi vydařil.

Martina Bejdáková

Poznáváme Evropu: projektové dny VII. A a VII. B

Vstup do fotogalerie

Projektové dny prohlubují učivo sedmého ročníku.

První den si žáci a žákyně ve čtyřčlenných skupinách zopakovali pojmy demokracie, národnostní menšina, rasismus, tolerance, xenofobie apod. Blíže se seznámili s historií a životem Romů a Židů. V důsledku epidemiologických opatření jsme letos nenavštívili ani Romské muzeum v Brně, ani synagogu a židovský hřbitov v Mikulově. I přes podmračené počasí si zahráli venku hru pétanque a nezmokli!

Druhý projektový den byl zaměřen na poválečnou spolupráci v Evropě, hlavně na Evropskou unii. Ve skupinách vyluštili zeměpisnou osmisměrku, doplnili pracovní list o EU a připravili si kvízové otázky o státech EU pro ostatní skupiny. Po úspěšném absolvování kvízu, hodnocení a sebehodnocení obou dnů už na žáky a žákyně čekala sladká odměna – zmrzlina.

Jana Kalandrová, garant projektu

Projektové dny 3.B - 2021

Vstup do fotogalerie Ve dnech 23. a 24. 6. jsme měli projektové dny „Stezky Ferdy Mravence“. První den jsme strávili ve škole, plnili jsme úkoly týkající se lesa, na závěr dne jsme svou práci prezentovali. Druhý den jsme se vydali do Drnholeckého luhu. Po cestě jsme plnili zadané úkoly a hráli hry. Ve třídě jsme si zhodnotili, jak se nám podařilo zadané úkoly splnit. Chválím všechny děti za aktivitu, snahu a příjemně strávené dva dny.

Zuzana Mrenicová, foto Dáša Seitlová

Výlet 3. B - 25. 6. 2021

Vstup do fotogalerie Byli jsme na Výletě v Pasohlávkách. Nejdřív jsme šli z Drnholce pěšky po hrázi do Pasohlávek. Tam jsme si hráli na hřišti, potom nám jel parník. Jeli jsme na něm jednu hodinu do kempu. V kempu jsme se koupali, měli jsme tam oběd, zmrzlinu. Ve dvě hodiny jsme jeli autobusem zpět do Drnholce, někteří šli domů a někteří do družiny. Výlet jsme si užili.

Petra Skřivánková, foto Dáša Seitlová

Školní výlet 7.B 25. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

Podivný výlet v podivné době – pouze jeden den a téměř za humny.

Cíl: Hájenka Břeclav, dokázat zdatnost nejen tělesnou, ale také si zapřemýšlet v soutěži Pevnost Boyard a zdolat červenou dráhu v lanovém centru.

7.40 odjezd minibusem Transbus od školy
8.40 Hájenka Břeclav – příjezd
9.00 – 11. 00 Pevnost Boyard
11.00 – 12. 00 přestávka, oběd
12.00 – 14.00 lanové centrum a houpačka Big Swing
14.15 – odjezd
14.30 – 15.00 – zmrzlina Valgelato ve Valticích
15.20 – žáci vystupují v Novosedlích
15.45 – žáci vystupují v Drnholci

Hodnocení: cíl beze zbytku splněn, někteří překonali sami sebe, stateční ochutnali smažené červy, ještě statečnější využili obrovskou houpačku Big Swing. Trochu nás zklamalo, že místo tygrů byli v pevnosti kozy, ale zase byly přítulnější než tygři.

Všichni žáci se chovali slušně, ukázali, že ve skupinách umí spolupracovat. Výlet se vydařil.

Jitka Radkovičová

Projektový minitýden a jednodenní výlet 8.A 24. a 25. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 naše třída 8.A zavítala na SOŠ a SOU Hustopeče kvůli výběru budoucí školy (povolání). Po příjezdu nás uvítal pan ředitel. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – kluci a holky s Tomem. Kluci vyráběli lampičku z plastového balónku, misky a LED pásky. Holky vyráběly potisk na plátěnou tašku a poté si ji malovaly.

Nakonec jsme si v místní jídelně dali výborný oběd a autobusem jeli domů. V Hustopečích se nám líbilo, tašky i lampičky se nám všem povedly.

ZOO Vyškov a dinopark

V pátek 25.6. 2021 jsme se vydali ne cestu za dinosaury do Vyškova. Bohužel bylo po bouřce, která poškodila část areálu. Z tohoto důvodu jsme nemohli využít všechny atrakce. Ale i tak jsme se rozdělili do skupinek a výlet si užili i se spoustou fotek! Nakonec si někteří zašli do obchůdku pro nějaké suvenýry. Potom jsme přejeli zpátky do ZOO, která byla téměř celá uzavřená. Nejlepší tam bylo dětské hřiště, na houpačce jsme se vyřádili všichni.

Po cestě domů jsme se zastavili na oběd v MC Donald a v KFC, a pak už jsme vyrazili domů. Cestou jsme si někteří povídali o výletu, někteří si posílali fotky, jiní usínali… I když všechno nefungovalo jak mělo, výlet stál za to!

žáci 8.A

Vyhlášení trojboje na druhém stupni – 29. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

Zakončení školního roku – 30.6.2021

Vstup do fotogalerie

Projektový týden a výlet 4.A - 25. 6. - 28. 6. 2021

Vstup do fotogalerie

Tereza Kovářová

Drnholecký trojboj - 29. 6. 2021

Vstup do fotogalerie Předposlední den školního roku patřil sportu. I když jsme měli Tv jen omezeně, výkony dětí byly neuvěřitelné a všem zúčastněným patří hluboká poklona a poděkování.

Kolektiv 1. stupně, foto Markéta Pernesová

Letní prázdniny 2021

Přejeme všem krásné léto prožité ve zdraví, žákům nezapomenutelné prázdniny plné úžasných zážitků a rodičům a kolegům pohodové a odpočinkové dovolené.