Měšťanská škola korunního prince RudolfaMěšťanská škola je považovávána za jednu z nejstarších na jižní Moravě.

(...fotogalerie...)

V únoru 1885 byla zahájena stavba, když o jen pouhé čtyři měsíce dříve bylo rozhodnuto, že se měšťanská škola bude stavět. Již v říjnu 1885 bylo zahájeno vyučování v sále radnice. Škola byla dostavěna v létě 1886. Do roku 1918 nesla název Měšťanská škola korunního prince Rudolfa. Celkové náklady na jeí stavbu činily 22 935 zlatých.

Zemská školní rada nařídila rozdělit obecnou školu na chlapeckou a dívčí. Dívky navštěvovaly školu na Kostelní, chlapci se učili v přízemí školy na Svatoplukově ulici.

V období první republiky byla zřízena česká menšinová škola, pro jejíž žáky byla vybudována na Hrušovanské ulici nová budova (dnešní mateřská škola) v polovině dvacátých let minulého století. Tak tomu bylo až do konce druhé světové války v roce 1945, kdy byly zřízeny české školy.

Pro mladší školní věk škola národní, pro starší žáky škola měšťanská, později přejmenovaná na střední.

Tato školní budova slouží potřebám vzdělávání dětí do dnešních dnů. Po generální opravě a modernizaci objektu ji navštěvují děti 1. – 5. třídy.

Jiří Janeček