Vstup do fotogalerie

Poslední den před odchodem na vánoční prázdniny se už stalo tradicí, že si nejprve žáci ve svých třídách připraví besídku, připomenou si tradice, rozdají si dárečky a ochutnají dobroty přinesené z domu.

Dále pokračují všichni společně ve vánočním soutěžení, které si každoročně připravují naši deváťáci. Radost z úspěchu a sladké odměny zpříjemnily tento den.

Jitka Radkovičová