Vstup do fotogalerie

Dne 20. 2. 2024 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci 1.–8. ročníků, rozděleni do 4 kategorií. Za každou kategorii byli porotou vybráni tři nejlepší, z nichž první dva následně postupují do okresního kola. Při hodnocení se kladl důraz na hlasitou recitaci s vyjádřením výrazu dané básně nebo prózy a samozřejmě se nezapomínalo i na paměťové zvládnutí daného díla. Při svých recitátorských vystoupeních se všichni velmi snažili. Někteří ze soutěžících si odnesli z recitace i své první poznatky a zkušenosti. Doufáme, že si příští rok poslechneme nejen nové, ale už i ty zkušenější recitátory a budeme rádi, když se jejich počet ještě zvýší. Všem děkujeme za příjemnou atmosféru.

Výsledky: Kategorie 1. tříd 1. místo Pokorná Viktorie 2. místo Suparičová Adriana 3. místo Vermeš Jan Kategorie 2. -3. tříd 1. místo Magdaléna Gnojková 2. místo Zahrádková Viktorie 3. místo Polčáková Nela Kategorie 4. -5. tříd 1. místo Lerch Vojtěch 2. místo Peřina Ondřej 3. místo Rucká Kamila Kategorie 6. – 9. tříd 1. místo Malík Michal 2. místo Tereza Macíková 3. místo Karolína Ellen Krejčová

Vyučující 1. stupně, foto Markéta Pernesová