Vstup do fotogalerie

Projektový týden jsme začali básničkou Františka Hrubína Paleček a jeho kamarádi. Díky ní jsme pochopili, jak je důležité mít kamarády a že jsou někdy chvíle, kdy člověk sám moc nezmůže, ale když mu přijdou na pomoc kamarádi, práce se dobře podaří. Celý týden se tedy nesl v tomto duchu. O kamarádství jsme si zpívali, hráli divadlo, tančili, malovali, povídali, hráli a v závěru jsme šli omrknout, kde naši kamarádi ze třídy bydlí. Rodiče nás srdečně přivítali, mnohdy i pohoštění nachystali a my se už teď těšíme na další projekt ve druhé třídě.

  foto Martina Bejdáková