Vstup do fotogalerie

I. kategorie 6. - 7. ročník – 17 soutěžících, vítěz Alessandro Leo Cassan.

II. kategorie 8. – 9. ročník - 2 soutěžící, vítěz Gabriela Lečbychová.

Všem blahopřejeme k odvaze i k vědomostem.

Vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole, do něhož postupují.

  Jitka Radkovičová