Vstup do fotogalerie

Fašaňk v Drnholci I nám prázdniny vyšly na Fašankovou obchůzku a proto jsme se domluvili, že vyrazíme v pátek 16. 2. 2024 v maškarách do ulic kolem školy, aby si děti přiblížily tradice našich babiček. V 8:30 vyrazila 1. B, 2. A a 3. A do Mojeho obchodu a do místního Coopu. Všichni na nás byli milí a děti jim na oplátku zatancovaly a zazpívaly písničky. Prošli jsme náměstím a u školy jsme počkali na kamarády z 1. A a vydali se po Husově ulici k vrbě a Havlíčkovou ulicí jsme to vzali zpět ke škole. Cestou nechyběly taškařice v namalování obličeje kolemjdoucích nebo projíždějících aut a traktorů. Zpívali jsme dětské a lidové písničky za doprovodu akordeónů a zatancovali jsme fašaňkové tance. Děkujeme všem, kteří nás uvítali koblížky, špekem, buchtami, trhancem, lízátky, no prostě vším, co mají děti rády. Opožděný fašaňk v Drnholci jsme si moc užili. Děkuji i maminkám, které se k nám rády přidaly. Byli jste všichni úžasní.

Bronislava Šimčíková