Vstup do fotogalerie
Před oficiálním zahájením nového školního roku, v sobotu 2. září, se otevřely dveře naší základní i mateřské školy na ulicích Svatoplukova a Hrušovanská pro širokou veřejnost. Většina účastníků, nejčastěji rodiče se svými dětmi, ocenili, že si v klidu mohli projít všechny prostory školy i školky, zvláště tuto možnost přivítali rodiče nově nastupujících dětí do MŠ (téměř všichni), budoucích prvňáčků a šesťáků z okolních obcí. Mohli nahlédnout do tříd, tělocvičen, odborných učeben, jídelny, školní družiny, kanceláří, sborovny, ředitelny i na hřiště. Při “bloudění” rozsáhlým školním komplexem mohli zajít do minimuzea, o které pečuje paní Hedvika Škrabalová, mohli obdivovat výtvarná díla současných i bývalých žáků školy (připravila paní Martina Lerch), také si mohli prohlédnout kroniky obce Drnholec (děkujeme touto cestou paní kronikářce Andreji Španielové i bývalé kronikářce paní Janě Palíkové). Ve školce si děti obhlédly nové hračky a bylo vidět, že se do školky těší. Byli jsme svědky milých setkání a rozhovorů mezi bývalými žáky a jejich bývalými učiteli, dokonce se i zpívalo! Věříme, že tak, jak bylo příjemně nám, pořadatelům (pedagogičtí pracovníci a dobrovolníci z řad žáků), tak příjemně bylo i téměř dvěma stovkám návštěvníků. A nezbývá si než přát, aby příjemná a milá atmosféra panovala v našich zařízeních po celý školní rok 2023/2024. :-)

 Jana Kalandrová a Hana Vlková

  foto Markéta Pernesová