Stravné (aktualizováno k 1. 9. 2023)

- děti 3-6 let .........46,00 Kč (přesnídávka 11 Kč, oběd 24 Kč, svačina 11 Kč)

- děti 7-10 let .......49,00 Kč (přesnídávka 12 Kč, oběd 26 Kč, svačina 11 Kč)

  • úhrada stravného vždy k 15. v měsíci (bezhotovostní platba)
  • platí se vždy měsíc, který právě probíhá – částka za odhlášené stravné je v dalším měsíci vrácena
  • odhlašování: den předem do 14 hodin nebo nejpozději do 7 hodin v den nepřítomnosti, a to formou SMS do mateřské školy

Školné

  • 300 Kč
  • děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání školné nehradí