Rádi bychom Vám představili sponzory naší mateřské školy, kterým tímto děkujeme za jejich podporu a přízeň.

1. Firmy a soukromníci, kteří přispěli finanční částkou na montáž sestavy průlezek na naší zahradě:

      Bejdák Karel

      Janakiev David

      Holec Stanislav

      Kalianko Radim

      Kalianko Roman

      Kocman Vladislav

      Konečný Stanislav

      Kovacs Pavel

      Macháček Pavel

      Nové vinařství

      Pohostinství u Onrdů

2. Rodiče a firma Nové vinařství přispěli na pohoštění rodičů a dětí z rakouské školky z Hanfthalu.

3. Zastřešení pískoviště:

      Janakiev David – finanční dar

      Drnholecká strojírna – výroba a montáž zdarma

      Krejčí Josef – písek – dovoz

4. Věcné dary:

      Zahradní branka – Drnholecká strojírna

      Sladkosti k různým příležitostem – Jitka Kršková, Pavel Kovacs, Jaroslava Rabatová

      Dárky pod vánoční stromeček – rodiče dětí z MŠ