Nástup do mateřské školy

Pro Vaše dítě nastává velká změna v jeho dosavadním životě. Musí se vyrovnat se spoustou nových věcí, zážitků a pocitů:

 • Vstup do neznámé budovy a třídy.
 • Vstup mezi cizí děti a dospělé.
 • Přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům.
 • Komunikace s "novou autoritou" - paní učitelkou.
 • Odloučení od rodičů.
Jak dítěti nástup do MŠ usnadnit?
 • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je, co se tam bude dít, jaké ho čekají radosti, ale že se mohou vyskytnout i těžkosti. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat", „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“.
 • Ujistěte ho, že mu věříte, že nástup do školky zvládne a nikdy školkou nevyhrožujte. Dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest.
 • Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že je jediné, které neumí dojít na záchod nebo obléknout kalhoty.
 • Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.
 • Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý má své povinností - vy práci, vaše dítě školku.
 • Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu dítěti s jistotou řekněte, že odcházíte, ale také ho ujistěte, že se vrátíte. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - po obědě, po svačině - ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.
 • Rozlučte se krátce. Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů, ale přidá se i strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.
 • Pro nové děti a rodiče nabízíme adaptační plán, se kterým jsou seznámeni při zápisu do MŠ a informativní schůzce v měsíci srpnu.
Co má umět dítě před nástupem do MŠ?

Dítěti ulehčíte zvykání na mateřskou školu, pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy. Paní učitelky dítěti pomůžou, ale Vaše dítě bude klidnější a sebejistější, pokud stejně jako jeho kamarádi bude znát a umět:

 • znát své jméno a příjmení
 • obout a zout bačkory a boty (tkaničky zaváže paní učitelka)
 • poznat své oblečení
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (učitelka nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit)
 • složit si své oblečení
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící, pít ze skleničky, ukusovat chleba
 • umýt si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, pustit a zastavit vodu
 • používat záchod – včas si dojít, utírat si zadeček; upozornit na svoji potřebu
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládnout chůzi po schodech
 • dorozumět se, umět říct, co potřebuje
 • vědět, že ubližování je nepřípustné
 • ujít kratší vzdálenost během pobytu venku
Co dítě potřebuje do MŠ?
 • pohodlné oblečení do třídy
 • oblečení na pobyt venku
 • přezůvky do třídy (ne pantofle)
 • pyžamo na odpolední odpočinek
 • náhradní spodní prádlo, oblečení, na „drobné nehody“
 • pláštěnku, gumové holínky
 • v případě potřeby dítěte – plyšáka na odpočinek
 • děvčata hřebínek (pověsit na háček do šatny)
 • ručník
 • šanon na portfolio (ozdobit s dítětem) + 50 kusů euroobal