Zápis do 1. třídy (ve formátu .docx nebo .pdf)

 

Žádost o zařazení do výuky (např. z důvodu přistěhování), odhlášení ze školy (např. z důvodu stěhování a dochází ke změně školy), uvolnění z výuky (např. z důvodu rekreace), uvolnění z TV (z důvodu zdravotního stavu), prodloužení povinné školní docházky

 

Žádost o slovní hodnocení

 

Nájemní smlouva na tělocvičnu nebo jiné prostory školy

Školní jídelna

Vstup do fotogalerie

Díky finančním prostředkům na projekt s tímto názvem mohou žáci číst v hodinách cizích jazyků cizojazyčnou literaturu, čímž obohacují svou slovní zásobu, procvičují gramatiku, poznávají cizí autory a baví se příběhy a pohádkami.

Většina knih je doplněna různými úkoly, které žáci plní před čtením, během čtení i po něm, součástí jsou i zvuková CD, takže se poslechem zdokonaluje výslovnost, a CD ROMy – žáci mohou u počítačů ověřovat, jak porozuměli textu.

Do tohoto projektu jsou zapojeni všichni žáci od 3. do 9. ročníku ve vyučování  cizích jazyků - anglického, německéko a ruského.

Jitka Radkovičová

Loga

Jednou z cest, jak zkvalitnit a oživit výuku a jak zároveň dostat na školu nějaké finance nad obvyklý rámec, jsou školní projekty. Naší škole byly schváleny, popř. už i byly realizovány projekty - najdete je v menu vlevo.

 

Autor a zpracovatel: Ing. Miroslav Miloš

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách
v roce 2008

Název projektu PUTOVNÍ VÝSTAVA ZAMĚŘENÁ NA EVVO Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

„CO MŮŽEME ZMĚNIT?“

Název právnické osoby: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

IZO školy 600112357

Věcné vyhodnocení projektu:
Základní škola v Drnholci zpracovala záměr a uskutečnila putovní výstavu
zaměřenou na EVVO z Jihomoravského kraje s názevem „Co můžeme změnit?“.
Výstava byla rozdělena do několika bloků. Obsahovala panely s jednotlivými
tématy jako vývoj Vesmíru a naší planety, nástup klimatických změn, přírodní
katastrofy a vliv člověka na tempo těchto změn a katastrof. Velká pozonost byla
věnována povodním, které zasáhly v roce 2002 a 2006 obce v okolí školy, k vidění
byly autentické fotografie s důrazem na protipovodňová opatření. Výstava
jednotlivými kroky směřovala k hlavnímu tématu „Co můžeme změnit?“, a to
představením využití alternativních zdrojů se zaměřením na Břeclavsko a
Znojemsko ( větrný park Břežany, fotovoltaika Jaroslavice, výtopna slámou a
bioplynová stanice Velký Karlov), separací odpadů, dále výstavou biopotravin, a
také praktickou ukázkou porovnání okamžité spotřeby žárovky klasické a úsporné.
Dále byl promítán film „Stav planety Země“ a vystaveny výtvarné práce a projekty
žáků naší školy s ekologickou tématikou. Děti, které navštívily výstavu, měly
možnost na místě tvořit z papíru či malovat obrázky inspirované výstavou.
Výstava proběhla na deseti místech okresu Břeclav a Znojmo se zaměřením na
žáky ZŠ i širokou veřejnost. Výstavu zhlédlo 855 dětí a 400 občanů.
Výstava splnila zadané určení, překvapila zájmem dětí, jejich dotazy, nápady,
dialogy. Přístup veřejnosti byl spíše zdrženlivý. Všechny materiály a pomůcky
instalované výstavy budou i nadále využity ve vyučovacím procesu.

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v Kč)

Neinvestiční výdaje celkem: 65 000

z toho platy 14 000

z toho odvody 4 000

z toho OBV celkem 47 000

 

Loga

Základní škola a mateřská škola Drnholec se zapojila do dotačního programu Evropské unie a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tím získala prostředky pro zvyšování úrovně práce školy. Žáci pátého až devátého ročníků budou absolvovat dvakrát za rok projektové týdny. Tyto týdny budou naplněny praktickým uplatňováním dovedností a znalostí nabytých v průběhu roku.

Učíme se nově, učíme se pro život, učíme se v 21. století.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0109
Název projektu: Já na to mám – projektovými týdny k dosažení kompetencí a autoevaluace školy
Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/1.1.02
Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání-7.1.1
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2011

č. Druh finanční podpory Výše finanční podpory
(v Kč)
Podíl na celkových způsobilých výdajích
(v %)
1. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 314 983,50 15
2. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 1 784 906,50 85
3. Soukromé spolufinancování 0 0
Celkové způsobilé výdaje 2 099 890,00 100

 

Školská rada je devítičlenná, tři zástupce do rady volí rodiče (SRPŠ), tři zástupce jmenuje městys a tři zástupce volí ze svých řad učitelé. Zápis o provedení a výsledcích voleb z června 2021 najdete na Úřední desce na záložce Škola. Současná školská rada pracuje ve složení:

     za rodiče: Janakieva Bohdana, Konečná Petra, Hušek David

     za městys Drnholec: Ing. Čápková Michaela, Kalianková Barbora, Ing. Kocman Bronislav (od 4. 11. 2022)

     za pracovníky ZŠ: Mgr. Bejdáková Martina, Mgr. Lukáčová Kristýna, Mgr. Zabloudilová Soňa

Zápisy ze školské rady

rok 2021 až 2024

 

rok 2020 až 2014

 

rok 2014 až 2011

 

rok 2010 až 2007

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

ŠVP 

 

ŘÁDY (ŠKOLNÍ ŘÁD, ŘÁD ŠD)

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY

 

VÝHLEDY PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ, ROZPOČET

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS O ÚPLATĚ

 

ZPRÁVY O INSPEKCI ČŠI

 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

 OSTATNÍ 

Vítejte na stránkách Základní školy a mateřské školy Drnholec...

... naleznete zde kromě oficiálních dokumentů a kontaktů také stránky školního časopisu Drbník - v něm najdete převážnou většinu fotografií ze života školy. V záložce ÚŘEDNÍ DESKA najdete Přehled nejdůležitějších informací využitelných pro veřejnost. 

Název a adresa školy

Základní škola a mateřská škola Drnholec,
okres Břeclav,
příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2
Drnholec
691 83

IČ: 70282790
DIČ: CZ70282790
REDIZO: 600112357

Datová schránka: 2unmc3n 

Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna přijímá elektronické dokumenty ve formátech: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .odt, .ods  


Zobrazit místo Moje uložená místa na větší mapě

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates