"Co můžeme změnit?" (2008)

Kategorie: Škola - úřední

 

Autor a zpracovatel: Ing. Miroslav Miloš

Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve školách
v roce 2008

Název projektu PUTOVNÍ VÝSTAVA ZAMĚŘENÁ NA EVVO Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

„CO MŮŽEME ZMĚNIT?“

Název právnické osoby: Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

IZO školy 600112357

Věcné vyhodnocení projektu:
Základní škola v Drnholci zpracovala záměr a uskutečnila putovní výstavu
zaměřenou na EVVO z Jihomoravského kraje s názevem „Co můžeme změnit?“.
Výstava byla rozdělena do několika bloků. Obsahovala panely s jednotlivými
tématy jako vývoj Vesmíru a naší planety, nástup klimatických změn, přírodní
katastrofy a vliv člověka na tempo těchto změn a katastrof. Velká pozonost byla
věnována povodním, které zasáhly v roce 2002 a 2006 obce v okolí školy, k vidění
byly autentické fotografie s důrazem na protipovodňová opatření. Výstava
jednotlivými kroky směřovala k hlavnímu tématu „Co můžeme změnit?“, a to
představením využití alternativních zdrojů se zaměřením na Břeclavsko a
Znojemsko ( větrný park Břežany, fotovoltaika Jaroslavice, výtopna slámou a
bioplynová stanice Velký Karlov), separací odpadů, dále výstavou biopotravin, a
také praktickou ukázkou porovnání okamžité spotřeby žárovky klasické a úsporné.
Dále byl promítán film „Stav planety Země“ a vystaveny výtvarné práce a projekty
žáků naší školy s ekologickou tématikou. Děti, které navštívily výstavu, měly
možnost na místě tvořit z papíru či malovat obrázky inspirované výstavou.
Výstava proběhla na deseti místech okresu Břeclav a Znojmo se zaměřením na
žáky ZŠ i širokou veřejnost. Výstavu zhlédlo 855 dětí a 400 občanů.
Výstava splnila zadané určení, překvapila zájmem dětí, jejich dotazy, nápady,
dialogy. Přístup veřejnosti byl spíše zdrženlivý. Všechny materiály a pomůcky
instalované výstavy budou i nadále využity ve vyučovacím procesu.

 

Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v Kč)

Neinvestiční výdaje celkem: 65 000

z toho platy 14 000

z toho odvody 4 000

z toho OBV celkem 47 000

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates