Školní jídelna - provozní řád

Kategorie: Provozní řád

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/ 2 - Drnholec 691 83

IČ 70282790 

Pracovnice školní jídelny:

 - Monika Zajícová - vedoucí ŠJ

 - Miriama Fedorková - kuchařka

 - Jitka Veselá - kuchařka

 - Lenka Zugárková - kuchařka

 - Ivana Vavřinová - kuchařka, školnice

 

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Žáci a zaměstnanci školy se přihlašují ke stravování na začátku, ale i v průběhu školního roku. Řádně vyplněná přihláška je předána vedoucí školní jídelny.

Přihlášení žáci obdrží stravovací průkaz, který je barevně odlišen - dle věku dítěte, při jeho ztrátě je vystaven nový - za poplatek 5,00 Kč. Žák má povinnost stravovací průkaz každý den předložit k nahlédnutí paní kuchařce u výdeje obědů. 

 

Na oběd ve školní jídelně má nárok žák a zaměstnanec školy v době školního vyučování. 

 

Naše škola je zařazena do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou. Strava je poskytována dětem všech věkových kategorií.

Dále je zařazena do projektu " Ovoce a zelenina do škol" a " Mléko do škol".

 

V době nemoci nesmí žáci a zaměstnanci odebírat zvýhodněnou stravu. Musí se odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu stravy, včetně mzdových a režijních nákladů:

 • žáci 7 - 10 let  ....................65,74 Kč
 • žáci 11 - 14 let  ..................73,33 Kč
 • žáci nad 15 let ...................83,44 Kč
 • závodní stravování ............83,10 Kč

Úhrada stravného

- bezhotovostní platba – každý strávník má vyřízeno u svého peněžního ústavu svolení k inkasu.

- ve vyjímečném případě platba v hotovosti.

Inkaso se strhává k 15. v měsíci ( to program ví, kolik mají děti odebraných - neodebraných obědů ), po 15. si sám dopočítá takovou částku, aby stačila na úhradu za celý měsíc. Pokud dítě v této době onemocní, peníze mu jdou do zůstatku a následně se převedou do dalšího měsíce. Podklady pro výběr plateb jsou k nahlédnutí v MŠ nebo přímo ve ŠJ. 

Odhlašování

- se provádí den předem nebo nejpozději do 7:00 v den nepřítomnosti.

- odhlašování  - telefonicky 727 941 718 nebo emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

- pokud se strávníci nestihnou první den nemoci odhlásit ze stravování, oběd si odeberou v jídlonosiči.

- neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

- výlety, exkurze, lyžařské výcviky si žáci odhlašují sami nebo je odhlásí rodiče.

 Odebírání obědů

- žáci i pracovníci školy se stravují ve školní jídelně.

- cizí strávníci - odběr do jídlonosičů.

- dětem MŠ Hrušovanská a MŠ Dobré Pole se strava připravuje do přepravních nádob a posléze odváží.  Pro děti je pitný režim během celého dne zajištěn (konvice s pitnou vodou).

Dohledy ve školní jídelně 

- dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogové dle rozpisu ředitele školy - od začátku do konce výdeje stravy. 

Chování ve školní jídelně

- strávníci ŠJ si na podnos připraví příbory, stravovací průkaz a u výdejního okna si odeberou polévku i druhý chod. Dále si  mohou odebrat nápoj, salát, kompot či ovoce.

- přidávají se pouze přílohy (brambory, rýže, těstoviny...).

- po ukončení konzumace odnese strávník podnos s použitým nádobím k odkládacímu oknu.

- žáci jsou povinni řídit se pokyny dozoru, vedoucí jídelny nebo  vedoucí kuchařky.

- všichni strávníci se chovají dle hygienických předpisů, ohleduplně  a řídí se pravidly společenského chování při stolování.

- připomínky ke stravě lze nahlásit vedoucí jídelny, paní kuchařce.

- technické, hygienické závady..... hlásí dozor vedoucí jídelny.

- mimořádný úklid během výdejní doby zajišťují pracovnice kuchyně.

 

 Případné připomínky, dotazy -  telefon 727 941 718, email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.samsdrnholec.cz

 S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i zákonní zástupci seznámeni zveřejněním  řádu na nástěnce ŠJ a webových stránkách školy.

 Jídelníček je vypracován na celý měsíc - k nahlédnutí v prostorech školy a webových stránkách školy - jídelna .

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Cena za 1 oběd

 • žáci 7-10 let....................... 26,00 Kč
 • žáci 11-14 let..................... 29,00 Kč
 • žáci nad 15 let....................33,00 Kč 
 • závodní stravování.............33,00 Kč
 • cizí strávnici....................... 75,00 Kč

Cena za 1 svačinku v ZŠ

 • připravovaná svačinka..........22,00 Kč
 • balená svačinka..................  22,00 Kč  

Cena za celodenní stravování v MŠ

 • děti 3-6 let .........46,00 Kč (přesnídávka 11 Kč, oběd 24 Kč, svačina 11 Kč)
 • děti 7-10 let .......49,00 Kč (přesnídávka 12 Kč, oběd 26 Kč, svačina 11 Kč)

 

Výdejní doba svačinek

- od 7,30 hod. – do 10,30 hod. 

Výdejní doba obědů

- od 11,15 hod. – do 13,30 hod.

 

 SEZNAM ALERGENŮ 

Publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

 1   Obiloviny obsahující lepek

 2   Korýši

 3   Vejce

 4   Ryby

 5   Podzemnice olejná ( arašídy )

 6   Sójové boby ( sója )

 7   Mléko

 8   Skořápkové plody

 9   Celer

10  Hořčice

11  Sezamová semena ( sezam )

12  Oxid siřičitý a siřičitany

13  Vlčí bob ( lupina )

14  Měkkýši 

 

V Drnholci dne 1. 9. 2022

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates