Jak zjistit a zapsat znak ze znakové sady UNICODE

http://unicode-table.com/en/

Kód Unicode můžete zjistit v programu charmap (Win+R (nabídka Start - Spustit) - charmap, například symbol autorských práv © - U+00A9 v MS Word můžeme zapsat jako: 00A9 neuděláme mezeru, kurzor stojí hned za kódem a pak stiskneme pravý Alt+X.

Pokud už máte znak napsaný v dokumentu a chcete k němu zjistit šestnáctkový kód sady Unicode, nastavte kurzor bezprostředně za tento znak a stiskněte stejnou kombinaci kláves jako u zápisu unicodového znaku - pravý Alt+X.

 


Název

Klávesová zkratka

(Unicode - napiš číslo a pak Alt + X)

&

ampersand

Levý Alt + 0038

pravý Alt + C

menšítko/menší než

Ctrl + Alt + ,

Levý Alt + 0060

pravý Alt + ,

většítko/větší než

Ctrl + Alt + .

Levý Alt + 0062

pravý Alt + .

 

pevná mezera

Levý Alt + 0160

„klasická“ (= normální) pomlčka

Levý Alt + 0150

„dlouhá“ pomlčka

Levý Alt + 0151

promile

Levý Alt + 0137

Euro

Levý Alt + 0128

dolní česká uvozovka

Levý Alt + 0132

horní česká uvozovka

Levý Alt + 0147

dolní česká jednoduchá uvozovka

U 201A

horní česká jednoduchá uvozovka

Levý Alt + 0130

apostrof

Levý Alt + 0146 U 0027

»

levá lomená (francouzská) uvozovka

Levý Alt + 0187

«

pravá lomená (francouzská) uvozovka

Levý Alt + 0171

×

krát

Levý Alt + 0215

tři tečky, výpustka

Levý Alt + 0133

minus

U 2212

±

plus minus

Levý Alt + 0177

°

stupeň

Levý Alt + 0176

©

copyright

Levý Alt + 0169

®

registrovaná obchodní značka

Levý Alt + 0174

obchodní značka

Levý Alt + 0153

ß

ostré S

Levý Alt + 0223

průměr

U 2300

"

palcová míra

U 0022

{

složená závorka levá

U 007B, Levý Alt + 123

pravý Alt + B

}

složená závorka pravá

U 007D, Levý Alt + 125

pravý Alt + N

lomená závorka levá

U 27E8

lomená závorka pravá

U 27E9

křížek (úmrtí)

U 271D U 2020

$

dolar

Levý Alt + 36

@

zavináč

Levý Alt + 64

#

hash, mřížka

pravý Alt + X