S touto aplikací můžete doma trénovat rytmy...

Vstup do fotogalerie Vstup do fotogalerie Download Rhythm Trainer on Google Play! Download The Rhythm Trainer on App Store! 

 

 Tomáš Procházka