Vstup do fotogalerie

Třída na odloučeném pracovišti MŠ, ulice Svatoplukova

Třídní učitelky Jana Hejdová a Tereza Žaludková

Třída je určena pro děti ve věku 5 – 7 let.

Činnosti a vzdělávací nabídku zaměřujeme na rozvoj schopností a dovedností pro přípravu dítěte do 1. třídy ZŠ, maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. Dbáme na rozšiřování slovní zásoby a správný mluvený projev. Nabízíme dětem různé činnosti, které podporují rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a elementárních matematických souvislostí. Procvičujeme vědomé soustředění se na daný úkol.

Děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování, čímž se snažíme o dosažení maximální samostatnosti dětí.

 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates