Vstup do fotogalerie

Třída v prvním patře MŠ na ulici Hrušovanská

Třídní učitelky Lucie Miklová a Zuzana Kovářová

Třída je určena pro děti ve věku 4 (5) let.

Zde je výchovně vzdělávací práce zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte, rozšiřování získaných vědomostí a posilování zdravého sebevědomí.

Zaměřujeme se na podporu samostatnosti i sebeobsluhy, na získávání zkušeností v herních činnostech a prohlubování sociálních kontaktů, kooperace ve skupině, zdvořilostních návyků. U dětí podporujeme tvořivé myšlení, schopnost poradit si v různých situacích a vedeme je k vyjádření svého názoru, myšlenek. Aktivně se věnujeme rozvoji řeči a komunikačních dovedností, řečových schopností, rozvoji slovní zásoby, prevenci řečových vad a rozvoji jemné i hrubé motoriky.

Pedagogickým záměrem v této třídě je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě.

 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates