Vstup do fotogalerie

Třída v přízemí MŠ na ulici Hrušovanská

Třídní učitelka Iveta Zelenáková Žaludková, Sylva Kraváčková

V přízemí budovy MŠ na ulici Hrušovanská je třída určena dětem ve věku 2 – 3(4) let.

V této třídě je věnován dostatek času na adaptaci nových dětí, vzájemné poznávání a seznamování se s novým prostředím. Děti vedeme k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně a stolování. Děti se učí pomocí hry jednoduché pracovní úkony. Společně si tvoříme pravidla, učíme se je chápat a dodržovat.

Pedagogické působení v této třídě je založeno převážně na osobním prožitku dětí a spontánnosti při hře, manipulačních a smyslových činnostech, hudebně pohybových hrách. Komunikativní dovednosti rozvíjíme formou jednoduchých her, písniček a básniček.

 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates