Vstup do fotogalerie

V půlce měsíce října se „sedm statečných“ žáků z osmých a deváté třídy zapojilo do mezinárodní soutěže „Přírodovědný klokan“. Ve vyměřeném čase řešili úlohy z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Po skončení většina účastníků konstatovala, že to bylo náročné. Za účast byli všichni odměněni, i když na vítězné vavříny jsme v okrese Břeclav nedosáhli. Nevadí, třeba příště. Škoda, že si „klokana“ nezkusilo více žáků, protože je to perfektní průprava k přijímacím zkouškám. Žáci se musí vypořádat s textem úlohy, porozumět zadání, což jsou dovednosti, které žákům při přijímacím řízení občas chybí.

O měsíc později učitelé matematiky 2. stupně lákali své žáky na matematickou soutěž „Pythagoriáda“. Tentokrát se zapojily dvě desítky žáků z 6. – 9. ročníku. Podle stanovených kritérií soutěže jsme neměli nikoho, kdo by byl úspěšným řešitelem Pythagoriády, to znamená dosáhl 10 bodů z 15. Tři žáci skončili těsně před branami okresního kola s 9 body. Věříme, že příští rok už nás někteří žáci v okresním kole budou reprezentovat.

 

  Jana Kalandrová

 

Vstup do fotogalerie

Díky projektu „Drnholec 2020“, který je hrazen z evropských dotací, se den před podzimními prázdninami žáci a žákyně osmých a deváté třídy vydali do malebné vesničky Hostětín (250 obyvatel), která se rozprostírá v údolí potoka Kolelač na úpatí Bílých Karpat a je zde vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica. Obec je známá svými ekologickými projekty, které byly realizovány díky spolupráci obce s Centrem Veronica a Občanským sdružením Tradice Bílých Karpat. Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

A jak program probíhal? Po příjezdu, jsme nejdříve zašli do budovy Centra Veronika. A budova to nebyla obyčejná, ale byl to jeden z prvních pasivních domů postavených u nás. Ve skupinách žáci řešili ekologické problémy dneška – odpady, energie, osvětlení….

Poté jsme se vydali po Hostětíně, abychom zkonfrontovali naše návrhy s realitou. Kromě pasivního domu jsme prošli přírodní zahradou, viděli jsme více než sto let starou sušírnu ovoce, kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na dřevní štěpku, která většinu domů v obci vytápí. Na některých domech jsou instalovány sluneční kolektory, za zmínku stojí i šetrné veřejné osvětlení. Malá moštárna zpracovává ovoce z místních zdrojů.

Po tomto programu nás už čekal výborný oběd, ochutnali jsme i místní jablečný mošt a po nákupu upomínkových předmětů jsme vyrazili na cestu domů. Díky správně zvolené zpáteční cestě pana řidiče jsme nikde nestáli v kolonách a dle časového harmonogramu jsme v podvečer dorazili zpět do Drnholce. V podhůří Bílých Karpat jsme prožili krásný, slunečný, podzimní den. Věříme, že byl přínosný i pro naše žáky.

  Jana Kalandrová

 

Vstup do fotogalerie

Poslední víkend v říjnu jsme si v naší tělocvičně udělali soustředění s tanečním kroužkem. Cílem soustředění byl nácvik jednoduché sestavičky pro zimní vystoupení. Malá děvčátka se po nácviku vrátila do svých postýlek a my, starší, jsme zůstali v tělocvičně i přes noc. Nechyběly hry a diskotéka, ale i peřinková bitva, kterou jsme si opravdu užili. Ráno jsme předvedli rodičům, co jsme se naučili a rozešli se domů. Bylo to super.

Bronislava Šimčíková

Vstup do fotogalerie

Ve středu jsme se vydali na celý den do přírody na výuku. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli ukázat a ověřit pojmy obzor, panorama, úpatí, úbočí, vrchol. Cestou jsme pozorovali sběr hroznů kombajnem, připravenost půdy na zimu na poli. U Křížku jsme se učili orientaci v krajině pomocí buzoly. Naučili jsme se anglické názvy světových stran. Prostě jsme si to opět užili.

Bronislava Šimčíková, foto Iva Myšáková

Vstup do fotogalerie

V úterý 12. 10. 2021 se naše škola již tradičně zapojila do celonárodní sbírky občanského sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých pod názvem Bílá pastelka. Garantem byli žáci 3. třídy, kteří se úkolu prodat co nejvíce bílých pastelek zhostili opravdu velmi dobře. Za to jim patří velké díky a jejich rodičům, kteří jim dělali doprovod při prodeji v odpoledních hodinách ve vesnicích. Souběžně v tento den probíhal v dopolední dvouhodinovce i workshop, kde si děti 1. stupně mohly vyzkoušet, jak se žije lidem s oční vadou. Dopoledne i odpoledne bylo přínosné jak pro děti, tak i pro celou sbírku. Děkujeme všem, kteří se podíleli jak na organizaci, tak i samotným dárcům. Těšíme se na spolupráci v příštím roce. Děkujeme.

Bronislava Šimčíková, garant sbírky

Vstup do fotogalerie

 V pátek 8. října 2021 jsme se vydali na dějepisnou exkurzi na slovanské hradiště do Mikulčic.

Jelikož jsme přijeli o chvilku dřív, zašli jsme se nejprve vyfotit k pomníku Konstantina a Metoděje – dvou slovanských věrozvěstů, kteří zavítali na Velkou Moravu v r. 863 a přinesli křesťanství, písmo (hlaholici) a jazyk (staroslověnštinu).

Poté jsme se vydali směr expozice muzea, abychom se nejprve posilnili vydatnými svačinami od maminek a silným čajem, který pro nás připravily pracovnice muzea. Čekaly nás totiž líté souboje mezi Slovany, Vikingy, kočovníky a Franky. Tyto čtyři skupiny, rozlišené barevnými stužkami na rukávu svrchního hábitu, mezi sebou bojovaly nejprve „na sucho“ – rozuměj na tabletu a posléze i na živo – lukostřelba a přetahování lanem. V mezičase jsme ještě stihli vyšplhat na rozhlednu nad muzeem, vysokou 39 metrů a zdolat jsme museli 159 schodů.

Vítězové jsme nakonec byli všichni – překonali jsme sami sebe v různých disciplínách a ještě jsme si prohlédli nádherné expozice a dozvěděli jsme se něco o naší historii.

Celé dopoledne bylo dle názoru sedmáků velmi vydařené.

P.S. Poslední fotka v galerii je připomínka nedávného tornáda v Mikulčicích.

 

Soňa Zabloudilová 

 

Vstup do fotogalerie

Další sportovní úspěch v úterý vybojovali žáci a žákyně v Hustopečích na školském fotbalovém poháru. Svým soupeřům nedali šanci a po vítězstvích 7:0 se ZŠ Mikulov Valtická a 3:2 se ZŠ Hustopeče Komenského postupují do jarního finále. Také v tomto případě děkuji za sportovní reprezentaci školy.

  Stanislav Pichanič

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates