Vstup do fotogalerie

V pátek 24.9. 2021 jsme jeli na exkurzi do Prahy. Tento výlet byl pod záštitou projektu: Výuka Jinak. Jely třídy 8.A, 8.B a 9.A. Od naší školy jsme odjížděli v 6:00 a do Prahy jsme dorazili kolem 9:00 (což vzhledem k našim dálnicím bylo milé překvapení).

V 10:00 začínala prohlídka Pražského hradu a Chrámu sv. Víta. Před vstupem do areálu nám kontrolovali policisté batohy, jestli u sebe nemáme zbraně. Na prohlídku jsme měli velmi milé průvodce/průvodkyně. Ptali se nás na různé otázky, na většinu jsme znali odpověď.

Po návštěvě Hradu jsme šli Valdštejnskou zahradou, která byla opravdu krásná. Ze zahrady jsme se prošli po Karlově mostě a potom jsme šli na Staroměstské náměstí – podívat se na orloj.

Cesta zpátky byla už delší, tak jsme domů dorazili až po 20:00. Všichni jsme ale byli šťastní a spokojení. Exkurze se nám moc líbila!

  Žáci 8.A, 8.B a 9.A

 

Vstup do fotogalerie

I přes velké peripetie s cestováním a následným zablouděním žáků v Bořím lese byla naše výprava na přespolním běhu v Břeclavi velmi úspěšná. Dvě první místa v jednotlivcích - František Zugárek, Matyáš Kocman. Druhá Nikola Šarounová. Další dvě druhá místa získala družstva starších a mladších děvčat. Všem žákům děkuji za příkladnou reprezentaci školy.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 připravila MŠ Drnholec pro své děti a pro žáky základní školy na Starátku "Podzimní putování". Děti na stanovištích s podzimní tématikou plnily úkoly. Po splnění všech úkolů si šly k táborovému ohni opéct nějakou tu dobrůtku. Paním učitelkám moc děkujeme za krásně připravená stanoviště a pohodové čtvrteční odpoledne na hřišti.

Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 20. 9. do 24. 9. 2021 probíhal u našich prvňáčků projektový týden - "Kamarád sobě i druhým". V pondělí jsme se učili báseň Paleček a jeho kamarádi, šli jsme společně na rozhlednu a někteří kamarádi z Drnholce nám ukázali, kde bydlí. V úterý nám deváťáci pomáhali s měřením, vážením, skákáním z místa, počítáním lehů - sedů. Společně jsme si vyrobili strom přátelství z našich rukou. Ve středu proběhl program "Muzikoterapie". Ve čtvrtek jsme jeli do Jevišovky. Spolužáci nám ukázali, kde bydlí. Poděkování patří mamince Magdičky Gnojkové za občerstvení. Zpáteční cestu lesem jsme si zpestřili hraním her a sběrem kaštanů. V pátek jsme tvořili ruku se šiškou, ubrouskovou technikou lampionky. Zde děkujeme rodičům, kteří nám poslali oranžové ubrousky. Hráli jsme společně hry - Na ševce, Na kohouty. Všem dětem děkujeme za aktivitu a snahu o pěkné chování ke svým spolužákům, kamarádům.

 

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Vstup do fotogalerie

 První společný výlet absolvovala 6.B ve středu 15. září. Za krásného počasí navštívili Vodní záchrannou službu v Pavlově. Zajímavé informace a vyjížďka lodí po nádrži byly jen bonusem pro tuto vydařenou akci. Velké díky patří pracovníkům VZS Pavlov za ochotu a čas, který nám věnovali.

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

 Začátkem září se již tradičně utkávají žáci v běhu pod názvem "Maraton Emila Zátopka". Letos tomu nebylo jinak. Užili jsme si krásného nového hřiště a pěkného počasí. Nejlepšího výkonu z kategorie 1. a 2. tříd dosáhl Ondřej Kocman z 2.A. Mezi děvčaty 3. - 5. tříd zvítězila Ema Myšáková z 5.A (zaběhla nejlepší čas z 1. stupně). Z chlapců 3. - 5. tříd byl nejrychlejší Roman Jankov z 5. A. Děkujeme všem zúčastněným za krásné výkony a chuť sportovat.

Těšíme se na příště.

 Pedagogové 1. stupně

 

Vstup do fotogalerie

Jeden z nejpovedenějších ročníků běhu pana Emila Zátopka proběhl na Starátku 3. 9. 2021. Krásné počasí, zodpovědný přístup žáků, nádherné výkony podpořené bezchybnou organizací, to všechno dohromady dalo krásnou atmosféru. Všem moc děkuji. 

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

1. září 2021 nám počasí přálo, a proto jsme se všichni sešli na hřišti, kde jsme slavnostně zahájili školní rok 2021/2022. Jaký bude? Snad co nejvíce prezenční a zdravý. Také určitě překvapivý a poučný. A snad i trochu zábavný a milý. Ať se nám tedy všem daří.

Hana Vlková 

Vstup do fotogalerie

Druhý srpnový týden proběhl na naší škole příměstský tábor pod hlavičkou DDM Mikulov na cestovatelské téma. Sešlo se celkem sedmnáct dětí, které zábavnou formou navštívily pět světadílů naší planety. Děti se dozvěděly spoustu informací o přírodě, zvířatech, zvycích a různých „světových nej“. Také soutěžily, hrály hry a tvořily. Sešla se bezva parta a tak se celý týden nesl v hezké, kamarádské atmosféře.

Dagmar Seitlová, Veronika Menšíková vedoucí tábora

Vstup do fotogalerie Ani o prázdninách to ve škole neutichlo. V termínu od 19. 7. do 23. 7. 2021 se na naší škole konal sportovně turistický tábor pod hlavičkou DDM Mikulov. Celkem se sešlo 30 dětí, dvě vedoucí a jedna instruktorka. Celý týden jsme si to užili. Vyrobili jsme si vlajky, pokřiky oddílů, naučili se vařit guláš v přírodě, morseovu abecedu, uzly, zopakovali si první pomoc a díky Radkovi Krýslovi jsme si mohli vyzkoušet jak správně provádět masáž srdce. Prošli jsme celý Drnholec a okolí. S rodiči jsme strávili večer u táboráku. Nechyběly bludičky a spaní ve škole. Poslední den jsme zahájili olympijským dnem a i  Drnholcem proběhl olympijský oheň. Tábor jsme ukončili vyhodnocením a domů jsme se vraceli s příjemným pocitem a nastartováním na další prázdninová dobrodružství. Děkuji mým pomocnicím Ivě Myšákové a Adéle Bylokové za pomoc. Děkuji rodičům a dětem za bezproblémový průběh tábora. Děkuji hasičům za propůjčení Starátka na naše vaření v přírodě. Bylo to parádní a já jsem si to moc užila. Za rok opět na shledanou.

Bronislava Šimčíková, vedoucí tábora

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates