Vstup do fotogalerie

V pátek 24.9. 2021 jsme jeli na exkurzi do Prahy. Tento výlet byl pod záštitou projektu: Výuka Jinak. Jely třídy 8.A, 8.B a 9.A. Od naší školy jsme odjížděli v 6:00 a do Prahy jsme dorazili kolem 9:00 (což vzhledem k našim dálnicím bylo milé překvapení).

V 10:00 začínala prohlídka Pražského hradu a Chrámu sv. Víta. Před vstupem do areálu nám kontrolovali policisté batohy, jestli u sebe nemáme zbraně. Na prohlídku jsme měli velmi milé průvodce/průvodkyně. Ptali se nás na různé otázky, na většinu jsme znali odpověď.

Po návštěvě Hradu jsme šli Valdštejnskou zahradou, která byla opravdu krásná. Ze zahrady jsme se prošli po Karlově mostě a potom jsme šli na Staroměstské náměstí – podívat se na orloj.

Cesta zpátky byla už delší, tak jsme domů dorazili až po 20:00. Všichni jsme ale byli šťastní a spokojení. Exkurze se nám moc líbila!

  Žáci 8.A, 8.B a 9.A

 

Vstup do fotogalerie

I přes velké peripetie s cestováním a následným zablouděním žáků v Bořím lese byla naše výprava na přespolním běhu v Břeclavi velmi úspěšná. Dvě první místa v jednotlivcích - František Zugárek, Matyáš Kocman. Druhá Nikola Šarounová. Další dvě druhá místa získala družstva starších a mladších děvčat. Všem žákům děkuji za příkladnou reprezentaci školy.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 připravila MŠ Drnholec pro své děti a pro žáky základní školy na Starátku "Podzimní putování". Děti na stanovištích s podzimní tématikou plnily úkoly. Po splnění všech úkolů si šly k táborovému ohni opéct nějakou tu dobrůtku. Paním učitelkám moc děkujeme za krásně připravená stanoviště a pohodové čtvrteční odpoledne na hřišti.

Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 20. 9. do 24. 9. 2021 probíhal u našich prvňáčků projektový týden - "Kamarád sobě i druhým". V pondělí jsme se učili báseň Paleček a jeho kamarádi, šli jsme společně na rozhlednu a někteří kamarádi z Drnholce nám ukázali, kde bydlí. V úterý nám deváťáci pomáhali s měřením, vážením, skákáním z místa, počítáním lehů - sedů. Společně jsme si vyrobili strom přátelství z našich rukou. Ve středu proběhl program "Muzikoterapie". Ve čtvrtek jsme jeli do Jevišovky. Spolužáci nám ukázali, kde bydlí. Poděkování patří mamince Magdičky Gnojkové za občerstvení. Zpáteční cestu lesem jsme si zpestřili hraním her a sběrem kaštanů. V pátek jsme tvořili ruku se šiškou, ubrouskovou technikou lampionky. Zde děkujeme rodičům, kteří nám poslali oranžové ubrousky. Hráli jsme společně hry - Na ševce, Na kohouty. Všem dětem děkujeme za aktivitu a snahu o pěkné chování ke svým spolužákům, kamarádům.

 

Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová

Vstup do fotogalerie

 První společný výlet absolvovala 6.B ve středu 15. září. Za krásného počasí navštívili Vodní záchrannou službu v Pavlově. Zajímavé informace a vyjížďka lodí po nádrži byly jen bonusem pro tuto vydařenou akci. Velké díky patří pracovníkům VZS Pavlov za ochotu a čas, který nám věnovali.

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

 Začátkem září se již tradičně utkávají žáci v běhu pod názvem "Maraton Emila Zátopka". Letos tomu nebylo jinak. Užili jsme si krásného nového hřiště a pěkného počasí. Nejlepšího výkonu z kategorie 1. a 2. tříd dosáhl Ondřej Kocman z 2.A. Mezi děvčaty 3. - 5. tříd zvítězila Ema Myšáková z 5.A (zaběhla nejlepší čas z 1. stupně). Z chlapců 3. - 5. tříd byl nejrychlejší Roman Jankov z 5. A. Děkujeme všem zúčastněným za krásné výkony a chuť sportovat.

Těšíme se na příště.

 Pedagogové 1. stupně

 

Vstup do fotogalerie

Jeden z nejpovedenějších ročníků běhu pana Emila Zátopka proběhl na Starátku 3. 9. 2021. Krásné počasí, zodpovědný přístup žáků, nádherné výkony podpořené bezchybnou organizací, to všechno dohromady dalo krásnou atmosféru. Všem moc děkuji. 

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

1. září 2021 nám počasí přálo, a proto jsme se všichni sešli na hřišti, kde jsme slavnostně zahájili školní rok 2021/2022. Jaký bude? Snad co nejvíce prezenční a zdravý. Také určitě překvapivý a poučný. A snad i trochu zábavný a milý. Ať se nám tedy všem daří.

Hana Vlková 

Vážení zákonní zástupci, rodiče, milé žákyně a milí žáci,

blíží se konec prázdnin a brzy začne září a s ním i nový školní rok 2021/2022, který v případě pěkného počasí slavnostně zahájíme společně na kluzišti ve středu 1. 9. 2021 v 7.40. V případě deště ve kmenových třídách žáků. S sebou si přineste přezůvky, psací potřeby a dobrou náladu! :-)

Bohužel se ani letos neobejdeme bez dodržování vládních nařízení z důvodu šíření Sars-CoV-2, kterými jsou:

1. Při vstupu do budovy školy dezinfekce rukou a ochranu úst a nosu (ve společných prostorách školy platí pro všechny žáky, zaměstnance a třetí osoby; ve výuce platí pouze pro žáky neočkované, bez ochranné lhůty a bez testu) a poté umytí rukou mýdlem a teplou vodou.

2. Screeningové testování AG testy GENRUI Biotech Sars-CoV-2 Antigen Test Kit v termínech 1., 6. a 9. září 2021. Děti přípravné třídy a žáci 1. ročníku se budou testovat ve čtvrtek 2. 9. 2021. Návod na použití: https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost (vybavte, prosím, své děti ve středu 1. 9. 2021 dokladem, ze kterého jsou tyto informace zřejmé): 14 dnů po plně dokončeném očkování; po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19); doložení platného negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě (7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu). Žáci, kteří se na testování v uvedených datech nedostaví, se otestují v první den příchodu do školy.

Organizace prvního týdnu v září 2021

Informace o pomůckách do nového školního roku najdou žáci budoucích 5. až 9. ročníku na webových stránkách školy na Drbníku www.drbnik.cz (v šestém článku) a žáci 2. až 4. ročníků od svých třídních učitelek z konce minulého školního roku.

středa 1. 9. 2021 - slavnostní zahájení školního roku od 7.40 do cca 8.30 (testování žáků 2. až 9. ročníků); rodiče doprovázející děti do přípravné třídy a žáky do prvních tříd jsou vítáni (za dodržení protiepidemických opatření)

čtvrtek 2. 9. 2021 - lze koupit svačinku ve školní jídelně (18 Kč), v provozu školní družina (i ranní od 6.30 do 7.20)

- 1. stupeň – rozdání učebnic, organizační záležitosti, třídnické hodiny; výuka končí v 11.15;

- 2. stupeň – organizační záležitosti, třídnické hodiny; výuka končí v 12.10 (žáci z Jevišovky budou puštěni na autobus v 12.00)

pátek 3. 9. 2021 - lze jít na oběd do školní jídelny

- 1. stupeň – branný a sportovní den (maraton E. Zátopka); výuka končí v 11.15

- 2. stupeň – branný a sportovní den (maraton E. Zátopka); výuka končí v 12.10 (žáci z Jevišovky budou puštěni na autobus v 12.00)

pondělí 6. 9. 2021 - pravidelná výuka podle rozvrhu; v provozu školní klub

- žáci 2. stupně dostanou učebnice v prvních vyučovacích hodinách daného předmětu podle rozvrhu

středa 8. 9. 2021 - 1. a 2. stupeň – T-Mobile Olympijský běh (pravděpodobně od 3. vyučovací hodiny)

úterý 14. 9. 2021 - 16.00-16.30 schůzka Sdružení rodičů a přátel školy Drnholec ve školní jídelně, 16.30-18.00 třídní schůzky v kmenových třídách žáků (v případě některých tříd 1. stupně i dříve – info od TU)

Věřím, že jste si všichni o prázdninách a dovolených odpočinuli a načerpali sílu. Přeji nám všem, aby nový školní rok byl co nejvíce „prezenční“ a mohli jsme uspořádat všechny naplánované zajímavé akce nejen pro žáky, ale i pro rodiče a širokou veřejnost. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky v Bakalářích budete o dění ve škole a akcích informováni v předstihu. Těším se na spolupráci a přeji hodně zdraví, úspěchů a štěstí. S pozdravem Hana Vlková, ředitelka školy

Vstup do fotogalerie

Druhý srpnový týden proběhl na naší škole příměstský tábor pod hlavičkou DDM Mikulov na cestovatelské téma. Sešlo se celkem sedmnáct dětí, které zábavnou formou navštívily pět světadílů naší planety. Děti se dozvěděly spoustu informací o přírodě, zvířatech, zvycích a různých „světových nej“. Také soutěžily, hrály hry a tvořily. Sešla se bezva parta a tak se celý týden nesl v hezké, kamarádské atmosféře.

Dagmar Seitlová, Veronika Menšíková vedoucí tábora

Vstup do fotogalerie Ani o prázdninách to ve škole neutichlo. V termínu od 19. 7. do 23. 7. 2021 se na naší škole konal sportovně turistický tábor pod hlavičkou DDM Mikulov. Celkem se sešlo 30 dětí, dvě vedoucí a jedna instruktorka. Celý týden jsme si to užili. Vyrobili jsme si vlajky, pokřiky oddílů, naučili se vařit guláš v přírodě, morseovu abecedu, uzly, zopakovali si první pomoc a díky Radkovi Krýslovi jsme si mohli vyzkoušet jak správně provádět masáž srdce. Prošli jsme celý Drnholec a okolí. S rodiči jsme strávili večer u táboráku. Nechyběly bludičky a spaní ve škole. Poslední den jsme zahájili olympijským dnem a i  Drnholcem proběhl olympijský oheň. Tábor jsme ukončili vyhodnocením a domů jsme se vraceli s příjemným pocitem a nastartováním na další prázdninová dobrodružství. Děkuji mým pomocnicím Ivě Myšákové a Adéle Bylokové za pomoc. Děkuji rodičům a dětem za bezproblémový průběh tábora. Děkuji hasičům za propůjčení Starátka na naše vaření v přírodě. Bylo to parádní a já jsem si to moc užila. Za rok opět na shledanou.

Bronislava Šimčíková, vedoucí tábora

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates