Vstup do fotogalerie

Ve dnech 8. 7. - 12. 7. 2019 se konal 1. turnus příměstského tábora. Celý týden se nám vydařil.

V pondělí jsme absolvovali procházku po Drnholci a hráli pohybové hry.

V úterý jsme jeli na výlet do Mikulova, kde jsme navštívili jeskyni Na Turoldu a poté procházka městem, kde jsme měli rozchod. To se dětem líbilo nejvíc.

Ve středu kvůli špatnému počasí jsme se vydali koupat do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Ve čtvrtek jsme šli procházkou lesem do Jevišovky, kde jsme si hráli na místním hřišti a hráli vybíjenou.

V pátek nám počasí nepřálo a tak jsme strávili den ve škole, kde jsme si vyráběli táborová trička, hráli si s legem a dívali se na pohádku. Na konci dne děti čekalo překvapení v podobě balíčků s odměnou.

Celý týden jsme si užili a zažili spousty legrace.

  Tereza Kovářová a Veronika Menšíková

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 28. června v 8,30 ve vestibulu – právě tam a tehdy se odehrál tento slavnostní akt. Vždy jsou tyto chvíle velmi emotivní, hlavně pro absolventy, kteří tímto končí svoji docházku na základní škole a loučí se nejen se svými pedagogy, ale hlavně se svými spolužáky, se kterými strávili 9, resp. 4 roky v jedné třídě. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Po úvodní písni Burlaci od skupiny Kabát (zpívali žáci 9. A) následovalo rozloučení prvňáčků s deváťáky, kteří jim byli celý rok nápomocni při prvním roku školní docházky.

Po proslovu paní ředitelky a zdravici starostů již nadešel ten dlouho očekávaný okamžik – paní ředitelka spolu s třídními učitelkami (současnou a bývalou) předaly žákům 9. A poslední vysvědčení. Následovalo předání pochval ředitelky školy a vyhlášení žáka(yně) roku – Natálie Komínkové. Za žáky se proslovem loučila Dominika Hryzláková, za učitele třídní učitelka Soňa Zabloudilová. Konec programu byl ve znamení další společné písně deváťáků – Síla starejch vín od skupiny Škwor.

Posledním bodem programu je již tradičně poslední zazvonění školního zvonku. Po něm už jen rozloučení se navzájem, objímání, slzy, předání daru paním učitelkám třídním, tradiční úklid židliček zpět do jídelny a pak už hurááá na prázdniny!!

Přeji všem absolventům krásné léto, úspěšný vstup na novou školu a hodně štěstí.

  Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 v odpoledních hodinách předala paní ředitelka Jana Kalandrová s panem starostou naší obce panem Janem Ivičičem prvňáčkům jejich první vysvědčení. Slavnostní akce se uskutečnila na Radnici v Drnholci. Na druhý den se žáci první třídy po celoroční spolupráci rozloučili malým dárkem a písničkou se svým deváťákem. Všem přejeme krásné prázdniny!

 

Hedvika Škrabalová a Zuzana Mrenicová, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Náš výlet započal ve středu v 8:00 na zastávce v Drnholci, odkud jsme jeli autobusem směr Brno – Židenice. Zde na nás čekal posilový spoj do Jedovnice. Cestu jsme si zpříjemnili hraním na kytaru a zpěvem. Zhruba o půl dvanácté jsme vystoupili a šli do kempu Olšovec. Poté co paní učitelka zaplatila za ubytování, rozdělili jsme se po pěti do chatek a ubytovali se. Po vybalení jsme si zašli pro pití a něco k snědku do města. Zbytek dne jsme trávili hraním her a koupáním.

Druhý den jsme šli v 8:00 na snídani a poté nás čekala cesta na autobus, který nás dovezl do Vilémovic. Z Vilémovic jsme šli po silnici, přes pastviny a různými cestičkami až na Macochu. Po obědě jsme se lanovkou svezli k Punkevní jeskyni, kde byla zima – pouhých 8 °C. Procházeli jsme kolem největšího krápníku a viděli jsme i krápníky nazvané Romeo a Julie, jejichž název napovídá, že se nikdy nespojí, neboť jsou suché. Prohlídka pokračovala projížďkou na lodičkách, kterou jsme všichni přežili.:) Poté nás čekala stejná cesta nazpátek. Do kempu jsme přišli unavení. Díky bouřce jsme se šli koupat později a voda byla příjemná.

Třetí den jsme se sbalili, uklidili chatky a po obědě odjeli zpět domů do Drnholce, kde se s námi paní učitelka rozloučila. A výletu byl konec. :)

Adriana Plisková 

 

Vstup do fotogalerie

Závěrem celoročního sportovního snažení na naší škole proběhl ve velké tělocvičně. Vyhlášení výsledků Sportovce roku bylo v něčem jiné jako předešlá vyhlášení. Poprvé byli vyhlášeni dva vítězové – Lukáš Rohrer a Vladimír Kolečkář, kteří měli stejný počet bodů. 

Na samý závěr proběhla dvě utkání žáků proti učitelům. Výsledek není důležitý. Za kabinet tělesné výchovy děkuji všem žákům a kolegům za pomoc a aktivitu.

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

 Úžasné poslední dny jsme si společně na jedné lodi s výbornou partou námořníků užili. Byli jste úžasní. Děkuji za celou plavbu. Děkuji rodičům. Krásné prázdniny všem.

 

Bronislava Šimčíková, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu proběhl na 2. stupni naší školy Drnholecký trojboj. Závodníci poměřili své síly v běhu na 60 m, ve šplhu na tyči a skoku dalekém. Zároveň tak získali poslední body do celkového Sportovce roku. Děkuji všem za účast a výborné výkony.  

Radka Tesařová, foto Tomáš Procházka 

 

Vstup do fotogalerie

Díky celoroční aktivitě v soutěži Bedna školy strávili žáci 8. A doplněni o nejlepší řešitele soutěže Sova ví, sova zná, sova napoví celý den v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách. Díky SRPŠ měli zaplacený nejenom vstup, ale i oběd – děkujeme. :)

Žáci si užili sluníčka, koupání i tobogánů a zdravě unavení odjeli domů.

  Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

Žáci šestého a sedmého ročníku využili příležitost a díky vzájemnému souboji v basketbale zabojovali o poslední body do soutěže Sportovec roku.

Zprvu vyrovnaný zápas nakonec i s trochou štěstí vyhráli výškově převažující žáci sedmého ročníku. Děkuji všem za pěkný zápas. :)

Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 24. 6. si žáci 1. stupně naposledy v tomto školním roce zasoutěžili v Drnholeckém trojboji. Počasí nám přálo a všechny děti se ve své kategorii snažily podat co nejlepší výkon. V celkovém trojboji v kategorii 1. a 2. tříd zvítězil Roman Jankov. V kategorii děvčat 3. - 5. tříd s přehledem zvítězila Melisa Vamberská a v téže kategorii chlapců zvítězil Vojta Zourek. 
Celý rok děti sbíraly body do celoroční soutěže Sportovec roku. Nejvíce bodů za jednotlivé kategorie získali Ema Pitáková, Melisa Vamberská a Matyáš Kocman. Všem vítězům gratulujeme k dosaženým výsledkům a dětem děkujeme za krásné výkony. 

 

Zuzana Mrenicová, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

V sobotu 22. 6. 2019 se někteří hráči našeho šachového kroužku vypravili na poslední turnaj tohoto školního roku. V Kobylí je čekalo občerstvení ve formě párků, řízku, oplatek a sladkostí v bezedné krabici. Možná i to přispělo k tomu, že naši žáci v družstvech obsadili třetí místo a domů si odvezli pohár a medaile. Všem šachistům přeji pěkné prázdniny a pořadatelům v Kobylí děkuji za pohodový turnaj.

 

Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 21. 6. 2019 se vydali naši prvňáčci za pomoci svých deváťáků hledat poklad. Cestou k rozhledně plnili ve skupinkách úkoly. V cíli hledali poklad, ale našli pouze průvodní dopis, který si sami přečetli. Podle instrukcí se museli vrátit zpět do školy, kde poklad na školní zahradě ukryl skřítek Školníček. Myslím si, že děti byly spokojené.  Hlavně prokázaly své vědomosti získané v průběhu celé první třídy. Všem zúčastněným děkuji za pohodový průběh hledání pokladu a přeji co nejdelší prázdniny. Žákům deváté třídy navíc i úspěch v dalších studiích. 

 

Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí jsme jeli se školou na výlet do Permonia. Na místě u parkoviště jsme se nasvačili a rozdělili do skupin. Za chvíli nám pán v červeném tričku dal čip a desku, všechno nám vysvětlil. Na desce byla připnutá mapa a papír s tužkou. Pak jsme plnili úkoly od permoníků. Byla tam tři bludiště. V jednom bludišti byl voják bez ruky zasypaný kamením. Bylo tam hodně strašidelných a zábavných úkolů. Nakonec jsme se sklouzli do místnosti s rakvemi, kde nám pustili video. Tam nám pán povídal o permonících. Nakonec jsme se mohli koupat v jezeře s pulci. Výlet byl parádní.  

V pondělí 17.6. se naše třída 2.A vypravila na výlet do Permonia v Oslavanech. V zábavním centru jsem plnili zajímavé úkoly, prošli důlní pole a přes labyrint našli cestu k raketě. Za odměnu jsem dostali krásné medaile "Ztracený permoník". Veselé bylo dovádění v přírodním jezeře s pulci. Bylo to žůžo. Nakonec jsem navštívili obchůdek se suvenýry a odvezli si něco na památku. Výlet jsem si užili a ve zdraví se vrátili.

 

 Tereza Macíková, Lenka a František Kočicovi

Vstup do fotogalerie

Ve středu 19. 6. 2019 se naše škola již po čtvrté připojila k celorepublikové akci pod názvem T-Mobile Olympijský běh. Tento den jste mohli vidět různé běžce na různých místech naší republiky, ale se stejnou myšlenkou. Byli jsme součástí největšího závodu, který tahle republika kdy viděla! Děkujeme všem našim žákům a pedagogům, kteří se do něj zapojili.

Bronislava Šimčíková 

 

Vstup do fotogalerie

 V týdnu od 3. - 7. 6. probíhal u žáků třetí třídy projektový týden Život Ferdy Mravence. Žáci se seznámili se základním jevy z přírody kolem nás. Celý týden je provázel Ferda Mravenec. Podívejte se do fotogalerie, jak si týden užili.

 

Klára Kneeová 

Vstup do fotogalerie

DŮRAZNÉ VAROVÁNÍ!
Následující text není vhodný pro osoby mladší 18 let a slabší povahy.

Do Beskyd se po deváté třídě vypravila také 8. B. I když jsme bydleli ve stejném kempu a ve stejných chatkách, i když jsme navštěvovali stejná místa, řekl kdysi kterýsi klasik, že "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky". Ani my jsme nevstupovali do stejné vody, neboť ta naše v bazénu už byla mnohem čistší a den ode dne se to ještě lepšilo. Ve středu odpoledne už bylo vidět krásně až na dno!

A nejenom voda byla jiná. Své by o tom mohla vyprávět Hanka Vlková, před kterou se objevila naprosto odlišná skupina žáků (schválně nepíšu kolektiv). A tak věci, které s deváťáky vycházely pěkně, šly s naší osmičkou pěkně ztuha. Třeba různé AKTIVITY.

Na druhé straně se projevili osmáci jako zdatní a rychlí chodci. Dokonce zvládli sedmikilometrový výstup na Radhošť s převýšením 736 metrů. Pravda, ne zcela dobrovolně, a rozhodně ne s úsměvem na rtech. Už po prvních desítkách metrů stoupání by se dala atmosféra krájet nožem, učitele (to jako mě) všichni raději ignorovali a koukali mlčky někam jinam. Neměli totiž slov. Podle všech příznaků to vypadalo, že jsem se buď úplně zbláznil, nebo se ve mně probudily doposud tajené sadistické sklony. Mé pokusy o přátelské a povzbuzující úsměvy vnímali jako jasný škodolibý výsměch. Nicméně i toto čiré vzájemné utrpení nakonec skončilo závěrečným finálním výstupem na vrchol a nenávistné chmury se postupně začínaly rozpouštět. Kousek za vrcholem pak čekala zasloužená odměna ve formě předraženého jídla (někteří žáci se poprvé a dost šokovaně setkali s vysokohorskou přirážkou!) a sladkostí, s nimiž nám spěchala naproti Hanka Vlková.

Po návratu do kempu se všem rychle vrátily síly. Mně ne! Ohnout kolena nebo si dřepnout bylo dočasně fyzikálně nemožné. Dobře mi tak :-)

Na výletě jsme toho samozřejmě prožili více. Třeba exkurzi do Mlýnské doliny, kterou jsme s povděkem neabsolvovali (nebylo místo a my neměli rezervaci). Nebo podvečerní výstup na Jurkovičovu rozhlednu, který jsme absolvovali, a i když mělo být už zavřeno, tak ještě nebylo a my se dostali i nahoru.. Také možná utkví v paměti Vítkovo překonávání závratí díky sázkám s Jitkou, Nikolino zlobivé koleno, Radimův vymknutý kotník, Vítkův naražený ukazováček, výborné snídaně a slabé večeře, překvapivě klidné noci, automat na boxování...

A teprve čas ukáže, jestli byl tento výlet naprostá noční můra, úžasný zážitek nebo průměrná pruda. Možná všechno dohromady? 

  Tomáš Procházka

 

Vstup do fotogalerie

 

Již čtvrtým rokem se účastníme celorepublikové soutěže Česko se hýbe ve školách. Soutěž je určena pro mateřské, základní a střední školy, školní kluby a školní volnočasové aktivity. Náplní je formou pohybu a tance motivovat děti a mládež v různých věkových kategorií fyzické aktivitě a ukázat jim, že aktivní trávení volného času je zábava. Několikrát se nám podařilo uspět v krajském kole v Brně. Do Prahy jsme se dostaly dvakrát. Soutěžíme tam jako jediná škola z vesnice. V letošním roce se podařilo našim dvěma týmům vybojovat krásná umístění. Koťata, která soutěžila v kategorii do 7,99 let – to jsou žáci první a druhé třídy, nám přivezla zlato ze své kategorie a v kategorii do 10,99 – to jsou žáci 3. – 5. třídy se umístili na nepopulárním, ale krásném čtvrtém místě. Děkuji všem závodníkům za píli v přípravě a za pevné nervy při mém neustálém „sekýrování“. Jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Děkuji rodičům, kteří se mnou jezdí a děti nám krášlí. Mnohdy je to hodně náročné na čas. Děkuji všem, kteří nám drželi palečky. Naši závodníci si to opravdu zasloužili. Byli skvělí. Já osobně jsem hrdá na své svěřence. Pokud se budete chtít podívat, jak závody pobíhaly, můžete na oficiálních stránkách či odkazech Česko se hýbe 2019. Bronislava Šimčíková, vedoucí kroužků

  

 

Vstup do fotogalerie

 

Čtvrťáci se vydali, za mamuty do dáli. Na ranči jsme bydleli, komáři nás štípali. Hráli jsme i bojovku, se zajíci na schovku. Celou Pálavu jsme prošli vesele, hodně z nás se těšilo do postele. Na obědě jsme sílu nabrali, v rybníce se dostatečně cákali. Večer jsme guláš vařili, s rodiči drsně soupeřili a vlajku tělem ubránili. Ráno jsme se sbalili, do sprchy se těšili.

  4.A s Bronislavou Šimčíkovou, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Destinace: Rožnov pod Radhoštěm, camp

Průběh: 1. den:- příjezd do Rožnova, asi dva kilometry s bágly na zádech do campu, podél rušné silnice, vedro

            - ubytování v chatkách

            - odchod do města, naštěstí jsme objevili cestu městským parkem, takže ve stínu

            - zjištění: mají krásné náměstí

            - 19.15 – večeře, společné hry, večerka

2. den: - snídaně – velmi rozmanitá a vydatná

            - na 9:00 odchod do skanzenu – máme objednané všechny tři prohlídkové trasy, asi nejzajímavější je Mlýnská dolina – opravdový kovář, funkční vybavení mlýnice – po spuštění dělá stejný rámus jako ve filmu Na samotě u lesa J, vedro

             - odpoledne – oběd ve městě, zájemci koupání na městském koupališti (bazén v kempu ještě není v provozu)

             - večeře, hry, večerka

  1. den – opět výborná snídaně – je důležité dodat tělu dostatek energie, čeká nás výjezd a pochod po Pustevnách po hřebeni až na Radhošť a zpět

          - procházka po hřebeni příjemná, sluníčko pálí, i když přes chladnější vítr to není cítit… to pociťujeme až v kempu

          - oběd ve městě, střídáme restaurace a bistra, abychom zjistili, kde nám chutná nejvíc…

          - odpoledne – koupání v kempovém bazénu – již povoleno

          - večeře, tentokrát máme osobní volno bez společných her a aktivit, asi jsou paní učitelky taky už unavené…, večerka

  1. den – snídaně – mňam

           - opět výjezd na Pustevny, tentokrát míříme na Stezku Valaška – stezka v korunách stromů, fungl nová, krásná, se skleněným sky walkem – uááá, je to hrozně vysoko…, trampolíny!! – ty vyzkoušela i paní učitelka třídní J, vše zdokumentováno, teplo

            - oběd ve městě – poslední L

            - odpolední koupání v kempovém bazénu

            - večeře

             -  poslední společné hry a aktivity – asi nejtěžší… - museli jsme moc přemýšlet…, bouřka s kroupama, večerka

  1. den – snídaně – pořádně se nadlábnout na dlouhou cestu domů

            - úklid chatek, balení báglů, odevzdání klíčů

            - odchod do města do Alberta- musíme nakoupit zásoby jídla na celý den

            - a pak ještě krátká rekapitulace celého týdne na nádraží, nástup do klimatizovaného vlaku – uááá, zase je vedro – a dlouhá cesta domů, která končí na nádraží v Novosedlech.   

 

Hodnocení: dle slov deváťáků – top, nejlepší, úžasný…

                                             - moc se jim nelíbilo ve skanzenu – nudné

                                             - jídlo – docela dobrý

                                             - koupání – na koupališti super, bazén – dobrý

                                             - celou noc spali – byli opravdu unavení

 

Za mě – a troufám si tvrdit, že můžu mluvit i za paní učitelku Vlkovou – to byl opravdu jeden z nejlepších výletů. Nejen krásnou přírodou, dobře vybaveným kempem, ucházejícím ubytováním, ale – a to hlavně – bezvadným chováním našich dětí. Znovu jsem se utvrdila v tom, že naši žáci jsou opravdu skvělí, jsou slušní, chovají se dospěle, nejsou s nimi kázeňské problémy, v autobuse neřvou jak paviáni a v noci dodržují noční klid. V kempu jsme bohužel nebyli sami, žáci z jiných škol, přibližně ve věku těch našich, předváděli velmi nevybíravý slovník a v podstatě celou noc rušili noční klid pobíháním po kempu.

Jsem na naše žáky pyšná, a přestože za ně na vícedenních akcích zodpovídáme 24 hodin denně, s takovou skupinou je to víc radost než starost.

Soňa Zabloudilová 

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 10.6. nás čekala dlouhá cesta do Velehradu. Odjížděli jsme v 8:05 z Drnholce. Některé spolužáky jsme nabírali po cestě (v Novosedlech a Novém Přerově). Na naše ubytování jsme dorazili kolem 4. 

Bydleli jsme v Autocampu Salaš. Spali jsme v chatkách, které byly až za městem v lese. Vždy, když jsme chtěli někam jít, jsme museli tím lesem projít.

První den jsme přijeli do Velehradu a ještě s krosnami jsme si šli prohlédnout místní nádhernou Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Poté jsme se se šli zchladit do podzemní chodby, která vedla přímo pod Bazilikou. Následoval rozchod na občerstvení a pak dlouhá cesta do kempu.

Večeře byla v 18:00, večerka v 22:00. Mezitím jsme hráli fotbal, přehazovanou, nohejbal, házeli si s frisbee apod.

Druhý den jsme navštívili Živou vodu a archeoskanzen Velká Morava. V Živé vodě jsme se dozvěděli něco o našich rybách a viděli jsme cca dvoumetrovou jeseterovitou Vyzu Velkou. Potom jsme se tam koupali v malém, ale hlubokém rybníku.

V archeoskanzenu jsme se dozvěděli něco o životě Slovanů. Tam jsme se dozvěděli, co se v té době nosilo, jak se látky vyráběly, co jedli, jak se vařilo a stříleli jsme z luku.

Třetí den už jsme se balili, uklízeli chatky, nasnídali jsme se a pěšky šli opět na náměstí, kde jsme měli poslední rozchod. A následovala dlouhá cesta domů.

Lukáš Bedák a Vašek Jakubík 

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 10. 6. jsme se 8. A vypravili na třídní výlet do Spytihněvi. Tam jsme byli ubytovaní na 4 dny v útulném rekreačním středisku Skleníky.

První dne co jsme dojeli a ubytovali, tak jsme se šli projít po areálu.

V úterý jsme se hned ráno vydali na Živou vodu a do Velehradu.

Ve středu jsme navštívili ZOO Lešná ve Zlíně. Celé čtyři dny nám krásně svítilo sluníčko. Zabavili jsme se koupáním, skákáním na trampolíně, přehazovanou i hraním minigolfu.

Výlet jsme si užili a doufáme, že příští rok to bude aspoň z poloviny dobré jako letos.

  text Eliška Kohútová, foto Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

Ve dnech 3. - 7. 6. 2019 proběhl projektový týden s názvem „Poznávejme Evropu“. Tento projekt je zaměřen na poznávání kořenů a zdrojů evropské civilizace, bližší poznání EU a prohloubení znalostí o židovské (exkurze do Mikulova – synagoga a židovský hřbitov) a romské kultuře (Muzeum romské kultury v Brně). Projekt se snažil v žácích prohloubit povědomí o pojmech jako např. nesnášenlivost, xenofobie, diskriminace, rasismus, antisemitismus či tolerance a snad napomohl překonávat stereotypy a předsudky, kultivovat postoje žáků k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života.

Žáci pracovali během týdne v náhodně sestavených skupinách (3-4 členové vybraní losem). V pondělí žáci dostali veškeré pracovní listy a úkoly, na kterých v průběhu projektového týdne pracovali. V pátek skupiny prezentovaly své výsledky. Mimo práci s informacemi, vytvořili žáci obrázek technikou kyanotypie, připravili jednoduché jídlo podle návodu a osvojili si hru pétanque.

Pevně věříme, že projektový týden splnil svůj účel. Tento rok jsme měli na všech exkurzích mimořádné štěstí na skvělé lektory. Doufáme, že žáci všechno nezapomenou během prázdnin a v dalších letech školní docházky na získané informace, dovednosti a znalosti budou moci navázat. Sedmáci, zasloužíte si pochvalu, děkujeme za krásný týden.

 

  Garanti projektu Jana Kalandrová a Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí ráno se celá třída rozlosovala do osmi skupin po třech nebo čtyřech žácích a každá skupina si dále losovala jeden ze sousedních států – Slovensko, Německo, Rakousko a Polsko. Poté skupiny dostaly pracovní listy a pracovaly s atlasy, kde vyhledávaly informace.

V úterý se všichni přesunuli do počítačových učeben. Vytvářeli jsme velké prezentace k danému státu a vybírali se recepty typických jídel. Když jsme se dohodli na receptu, domluvili jsme se, kdo donese jakou surovinu.

Středa byla oblíbený den asi pro všechny. Jedna polovina dětí se stále věnovala svým prezentacím, mezitím druhá část vařila jídlo dané země. Dělaly se lívance, maso, saláty, pomazánka, halušky a palačinky. Až se všechno snědlo, šli jsme si zasportovat do tělocvičny a jednotlivé státy hrály proti sobě přehazovanou.

Ve čtvrtek byl čas vyplněn vypracováním pracovního listu. Mělo to jeden háček, informace musely být v angličtině. Paní učitelka přinesla umělou pannu a my si zkoušeli, zda bychom zvládli resuscitaci. Skoro všichni to vydrželi jednu minutu. Závěr vyučování patřil pohádkám.

V pátek jsme zúročili své celotýdenní snažení a odprezentovali po skupinách jednotlivé sousední státy. Také jsme zpívali písničky v němčině, polštině, slovenštině i češtině a nakonec si i zatancovali mazurku a valčík.

Všem se projektový týden líbilo a myslím si, že bychom si ho rádi zopakovali.

  Matěj Kalianko, Tomáš Křivánek, 5. A

 

Vstup do fotogalerie

První den jsme přišli do školy a učitelé nás seznámili s náplní celého týdne. Začali jsme vyhledávat informace o třech obcích, které jsme měli v průběhu týdne navštívit – Drnholec, Novosedly a Nový Přerov.

Druhý den jsme vyrazili pěšky po hrázi do Novosedel, kde jsme hledali schované indicie. Poté jsme šli za starostou Adamem Hrůzou, který nám povyprávěl o obci. Po návštěva obecního úřadu nás čekal pěší přesun do školy a zpracování získaných informací.

Ve středu hledali v Drnholci indicie spolužáci z Novosedel a Nového Přerova. Zde bylo hledání nejobtíženější. Nejlepší skupina objevila jen dvě indicie ze šesti. I zde nás čekala návštěva obecního úřadu. Pan starosta nám sdělil zajímavé věci o Drnholci.

Ve čtvrtek jsme jeli autobusem do Jevišovky a odtud pěšky do Nového Přerova, kde byli někteří z nás poprvé. Zdejší pan starosta nás pozval na obecní úřad, kde nám vyprávěl o Novém Přerově. Po skončení proslovu jsme se vydali prozkoumávat obec a opět hledat ukryté indicie.

V pátek nás čekalo dokončení portfolia, sepsání shrnutí v českém i anglickém jazyku a prezentace naší celotýdenní práce. Projektový týden se nám líbil.

  František Zugárek, 6. A

 

Vstup do fotogalerie

Někteří končící osmáci si to zjevně nepřipouští, ale den, kdy se budou muset rozhodnout, kam bude směřovat jejich zájem po základní škole, se nezadržitelně blíží. Projektový týden Volba povolání jim měl pomoci v tom, aby získali přehled o možnostech uplatnění v našem regionu a aby získali co nejvíce informací o zvolené případné profesi.

Stěžejní náplní prvních třech dnů byly exkurze – v pondělí se byla děvčata podívat v místní mateřské škole, chlapci navštívili Nové Vinařství. V úterý jsme zavítali do Hrušovan nad Jevišovkou, kde se dívky seznámily s profesí floristky a knihovnice. Kluci zhlédli výrobu v AP Machinenbau a práci v autodílně. Ve středu jsme vyjeli do Mikulova do Vinařství Volařík a strojírenské firmy MF Energy. Ve čtvrtek jsme již nikam necestovali, protože do školy za námi přijela paní masérka Libuše Matýzková a velitel Městské policie Mikulov pan Hamerník.

Všechny nabyté zkušenosti a vědomosti žáci zpracovali v prezentacích navštívených firem, které doplnily prezentace vybraných profesí. Na výsledných výstupech bylo vidět, kdo se k budoucímu rozhodování staví zodpovědně, a kdo ještě vůbec nemá žádnou představu o své budoucnosti.

Jsem ráda, že můžu žáky pochválit za slušné chování během exkurzí a vcelku zodpovědný přístup k celému projektovému týdnu.

  Jana Juřenová

 

Třetím rokem se žáci 9. ročníku v projektovém týdnu soustřeďují na zpravodajská média, dezinformace, hoaxy a infotainment. Po úvodních hodinách, kde se věnují metodám dezinformací a technické stránce video reportáží, žáci vytvoří scénář vlastní reportáže na zadané téma, kterou pak natočí a sestříhají. Pro letošek si dovolíme představit následující žákovské reportáže:

Tomáš Procházka

 

Vstup do fotogalerie

V 2.A proběhl projektový týden na téma Rodina.

Každý den jsme si sedli do kroužku a povídali si o rodině. Po kroužku jsme vyráběli např.: Rodokmen, pětilístek nebo jsme lepili zvířecí rodiny. Ke konci vyučování jsme chodili ven na školní hřiště. Projektový týden se všem líbil.

                                                Zuzanka Rucká 

 

Vstup do fotogalerie

V tento okamžik by měli žáci deváté třídy být vědomostně vybaveni k dalšímu studiu na středních školách. Zvládli základní vzdělání.

To ale pro život samozřejmě není všechno, a tak po dobu celé školní docházky jsou v rámci občanské výchovy seznamováni se všemi oblastmi občanského života. Završením této výchovy se už tradičně stala tradičně beseda s velitelem MP Mikulov, panem Hamerníkem, který se věnuje práci s mládeží. Hlavním tématem je právní vědomí, ale je připomenuta i drogová problematika, vandalství a další problémy.

Deváťáci byli dobří posluchači, ale líní besedníci.

  Jitka Radkovičová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates