Vstup do fotogalerie

…aneb Cesta za informacemi o našich legionářích z 1. světové války.

V úterý 30. dubna 2019 navštívili osmáci Komunitní centrum válečných veteránů v Brně. Tam nabízí tento výukový program jako jeden z mnoha. Proč jsem vybrala právě tuto část našich dějin? Na konci osmého ročníku budeme v dějepise probírat první světovou válku, její průběh, konec, rozpad R-U na nové nástupnické státy a samozřejmě i účast našich vojáků v legiích. Jenže v učebnicích o této problematice moc informací není, a proto jsem využila nabídky Komunitního centra a objednala tuto exkurzi.

Po příchodu do centra a přivítání od p. Martinkové jsme se usadili v projektové místnosti, kde jsme strávili podstatnou část exkurze. Pomocí prezentace a následného videa jsme se mohli přenést do let předválečných, válečných a poválečných, zakreslovali jsme do mapy nejen státy, ve kterých vznikaly čs. legie, ale i města, kudy se naši legionáři po válce přes Sibiř vraceli. V pracovním listu jsme vyplnili potřebné údaje.

V tuto chvíli se do výkladu paní Martinkové vložil p. Franek – potomek čs. legionáře a zaměstnanec centra. Ten dal našim žákům důležitý okamžitý úkol: vytáhnout mobilní telefony, napsat mamince nebo tatínkovi SMS s dotazem, kdy a kde se narodil jejich (rodičů) pradědeček a jak se jmenoval. Zavařili tím nejen mobilní síť, ale hlavně mozkové závity svých rodičů, kteří zprvu vůbec nechápali, na co se děti ptají, následně někteří z žáků dostali vyhubováno, proč si úkol nesplnili už včera a otravujou tím teď… :-D Šlo o to, zjistit, zda by někdo z žáků nemohl být potomkem nějakého legionáře. Mohli si sestavit svůj rodokmen. Bohužel někteří neznají ani jména prarodičů.

O přestávce si mohli žáci na chodbě prohlédnout výstavu k zahraničním misím armády ČR a nástěnku s padlými vojáky v těchto misích.

Po přestávce každý žák obdržel nějaký historický (autentický) předmět a měl se rozhodnout, zda-li ho mohl používat voják za 1. sv. války. Většina žáků se trefila, téměř všechny předměty obsahovaly letopočet, kterým se mohli řídit (za předpokladu, že věděli, kdy 1. sv. válka probíhala). Po společné kontrole byly předměty uloženy zpět do památeční legionářské truhly a následovala kontrola SMS od rodičů, zadávání některých zaslaných jmen do databáze VHA a vyhledávání, zda dotyčný nebyl legionářem. Nepodařilo se.

Třešinka na dortu měla teprve přijít: střelba na laserovou střelnici. Ne všichni měli zájem si tuto aktivitu vyzkoušet, ale ti, kteří zkusili, byli nadšení.

Následovalo poděkování p. Martinkové a p. Frankovi za pozvání a čas, který nám věnovali a pak už jsme se vydali k domovu – lépe řečeno do školy, na oběd a šestou vyučovací hodinu.

Myslím, že exkurze byla zajímavá, vydařená, zase jsme zkusili něco jiného a hlavně – informace použijeme ve vyučování. Je důležité znát svoji historii. I kdyby se mezi žáky našel jen jeden, který se o historii své rodiny bude zajímat, mělo to smysl.

  Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

Dne 30. 4. 2019 na prvním stupni proběhl slet čarodějnic a čarodějů. Skoro všechny děti přišly v převlečení, jim i jejich rodičům moc děkujeme. Děti se rozdělily do skupin, ve kterých mezi sebou zápolily v různých disciplínách. Například: hod šiškou, létání na koštěti, matla patla, čarodějnické filmy, čarodějnický souboj, hod koštětem, skládání obrázků atd. Všichni soutěžící byli odměněni, spokojeně se rozletěli do svých domovů.

  Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

Dne 26. 4. se žáci prvního stupně zúčastnili představení o jelenech a také k nám přicestovala ochočená liška. Pán, který mluvil o jelenech ukazoval jejich parohy. Měl tam různé kůže a trofeje, zbraně i náboje. Všichni si vyzkoušeli držet mysliveckou pušku a házet náboje na dřevěnou lišku. Druhé představení o lišce zaujalo nejen děti, ale i učitele. Liška se procházela po tělocvičně a všechno si prohlížela. Žáci si lišku pohladili a vyfotili. Byl to velmi krásný zážitek.

Johana Kršková, Veronika Dřevojánková

foto Markéta Pernesová, Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

To je název vzdělávacího programu Regionálního muzea Mikulov. Odehrává se na zámku v Mikulově, je určen pro žáky šestého ročníku ZŠ.

I naši šesťáci se tohoto programu zúčastnili, v pátek 26. dubna.

Program je zaměřen na soužití Římanů a Germánů na našem území ve 2. st. n. l. Probíhá formou vyplňování pracovních listů, kdy žáci rozdělení na římské vojáky a germánské řemeslníky získávají informace nejen o římských vojácích, ale i o germánských řemeslnících. Po vyplnění a kontrole údajů v pracovních listech nastává další fáze – domluva v táboře římských vojáků a germánských řemeslníků, jestli chtějí s protivníkem raději bojovat nebo obchodovat. Protože většinou chtějí oba tábory boj (přestože některé argumenty proti boji obzvláště dívek v obou táborech bývají dost výmluvné), dochází na třetí fázi programu a tou je boj obou táborů proti sobě formou hry „kámen – nůžky – papír“. Hra má ale několik fází, kdy ten, kdo prohraje, je postupně lehce, pak těžce zraněný, následně umírající a nakonec je mrtvý a odchází z boje. Naopak pokud vyhraje, může se postupně z umírajícího stát těžce nebo dokonce pouze lehce zraněným. Cílem této fáze je ukázat žákům, že boj většinou nikam nevede, pouze ke smrti a je lepší žít v míru a domluvit se.

Všichni žáci se s vervou zapojili nejen do vyhledávání informací ve vitrínách expozice, ale hlavně do poslední fáze, kdy jsem se obávala, že svým hlasitým odříkáváním zaklínací formulky zboří celou expozici. Vše nakonec dobře dopadlo, vyhrálo družstvo germánských řemeslníků, snědli jsme svačinu, rozloučili se s paní průvodkyní a vyrazili vstříc nečekanému rozchodu. Všichni se vzorně dostavili v určenou dobu na určené místo, přesunuli jsme se na autobusovou zastávku a vraceli se do školy na oběd a šestou vyučovací hodinu.

Musím šesťáky pochválit – v expozici se opravdu chovali vzorně, rozchod proběhl bez problémů. Cesta autobusem byla také v rámci sluchové tolerance ostatních pasažérů, takže nelze než konstatovat, že exkurze byla úspěšná a my už se těšíme do sedmé třídy, kdy na nás čekají další zajímavé akce v rámci výuky dějepisu.

  Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

Dvě družstva žáků nižšího stupně se zúčastnila okrskového kola McDonald's Cupu ve Valticích.

Družstvo 1.–3. třídy bylo suverénní a po třech výhrách jasně postoupilo do okresního kola. Družstvo 4.–5. třídy jednou vyhrálo a jednou prohrálo a díky horšímu skóre se umístilo na pátém místě.

Všem děkuji za vzornou reprezentaci.  

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu 24. 4. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo ve sportovní gymnastice. Závodníci z prvního stupně soutěžili v přeskoku přes bednu a kozu, ve cvičení na lavičce nebo předváděli cvičení na pásu. Děkujeme paní Smíškové za přípravu žáků a žákyň na závody, všem rozhodčím, přítomným divákům i samotným sportovcům za pěkný sportovní zážitek.

Hedvika Škrabalová  

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu 24. dubna proběhl předposlední tematický den, tentokrát zaměřený na vojenskou tematiku. Úkolem byl jeden kus oděvu s maskáčovým vzorem + vlajka.

Každý, kdo se chtěl zapojit, něco na sebe ve své nebo tatínkově skříni našel. Vlajky vyráběli žáci v hodinách výtvarné výchovy. Nedílnou součástí tematických dnů je i vědomostní soutěž Bedna školy. Tohle kolo vyhrála třída 8.A.

Na povedené outfity + vlajky se můžete mrknout do fotogalerie.

Vojenský den máme úspěšně za sebou a už se těšíme na poslední tematický den tohoto školního roku, který proběhne poslední květnový čtvrtek. Copak si na nás autoři přichystali??  

Soňa Zabloudilová 

 

Vstup do fotogalerie

Po Velikonocích v úterý se naše škola zapojila projektem do oslav Dne Země, který připadá na 22. dubna. Pedagogové prvního stupně vyrazili s dětmi do okolí a sesbírali odpadky po těch, kteří stále neví, že smetí patří do popelnic. Na druhém stupni pedagogové pro své žáky vymysleli několik aktivit, do kterých se žáci dobrovolně přihlásili a po druhé vyučovací hodině začali. Na výběr měli výrobu obří pampelišky, hrabání listí a staré trávy, pletení košíčků z pedigu, výroba tašky ze starého trička, zopakování si třídění odpadu, dechové a energetické cvičení v přírodě (kvůli větru i v učebně hudební výchovy), natírání školního plotu, údržba školních květin, tvorba pohádky či básně na ekologické téma, výroba přívěsku ze samotvrdnoucí hmoty a vymýšlení jídelníčku na přání dle zásad školní jídelny a pečení čoko-ovesných sušenek. Ty posloužily jako odměna pro všechny žáky. Šestou hodinu jsme se ve vestibulu u školní jídelny a u nové obří pampelišky shromáždili a zhodnotili práci všech skupin. Děkujeme. 

 Hana Vlková

foto M. Tábora a pedagogové 

Vstup do fotogalerie

Méně se dařilo klukům na okresním kole v minikopané. Ve Velkých Němčicích se jim nevydařily první dva zápasy a potom už se nedalo na lepší umístění pomýšlet. Konečné páté místo je pro mě zklamáním, ale i tak klukům děkuji za reprezentaci.

 Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu 17. 4. 2019 nám žáci šesté třídy pod vedením paní učitelky Šimčíkové v rámci dramatické výchovy zahráli divadelní představení "Dva tovaryši". Herci byli úžasní, posluchači s velkou pozorností hru sledovali až do závěrečného finále. Účinkujícím i paní učitelce moc děkujeme za krásný zážitek.

pedagogové prvního stupně, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 12. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. Budoucí prvňáčci za pečlivého dohledu rodičů plnili různé úkoly. Držme jim palce, ať jim potěšení ze školy vydrží co nejdéle.

pedagogové prvního stupně, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Velmi dobré okrskové kolo ve vybíjené odehrálo družstvo žáků 4. a 5. třídy v Mikulově. Po jasném vítězství ve skupině jen těsně prohrálo ve finále s družstvem ZŠ Hlohovec. Za předvedený výkon žákům děkuji. 

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu 10. dubna 2019 jsme se vypravili na exkurzi do Mikulčic, kde se nachází expozice k nejstaršímu státnímu útvaru na našem území – Velké Moravě.

Po příjezdu jsme se shromáždili ve vstupní hale u modelu slovanského hradiště. Paní průvodkyně nám vysvětlila, kde se právě nacházíme a co nás dnes čeká. Poté jsme se odebrali ven k plastické mapě Velkomoravské říše a do druhého pavilonu, ve kterém jsme shlédli původní odkryté hroby z této lokality a všechny nalezené hmotné prameny – gombíky, nákončí na opasek, bronzové ostruhy a další.

Po krátké svačince jsme se rozdělili do sedmi skupin, každá obdržela pracovní listy a vydali jsme se na okruh hradištěm, plnili jsme různé úkoly a odpovědi zaznamenávali do pracovního sešitu. Každé skupince se měřil čas, protože tento program je zařazen do soutěže všech zúčastněných škol. Umístění se dozvíme až na konci školního roku.

Poslední aktivitou byla lukostřelba. Nebyla povinná, ale nakonec si střílení lukem vyzkoušeli skoro všichni. Poté jsme nasedli do autobusu a vydali se zpět do školy, kde na nás čekal zasloužený oběd a šestá vyučovací hodina.

Exkurze se vydařila, doplnili jsme si vědomosti ze školy a vyzkoušeli něco nového. Už se těšíme na další!  

Soňa Zabloudilová 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates