Vstup do fotogalerie

V úterý 26. 3. 2019 jsme se v rámci projektu "Tady jsme doma" vydali k panu Ligasovi, aby nám ukázal a naučil plést pomlázku z osmi prutů. Při té příležitosti jsme oslovili i pana Kahánka. Ten krásně vypaluje lidové vzory na dřevěné destičky. Děti zjistily, že plést pruty není zas až tak jednoduché. Naopak, vypalování do dřeva se jim natolik zalíbilo, že teď už víme, čím se budeme v příštích pracovních činnostech bavit. Děkujeme rodině Ligasové za vřelé přijetí, bohaté občerstvení a hlavně chuť něco mladší generaci ukázat a předat. Děkuji Markétce za výstižné foto.

Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 na svátek Dne učitelů proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, za což jim patří velké poděkování. Těší nás, že každým rokem se zvyšuje počet vystupujících. Pouze v osmé a deváté třídě se nenašel nikdo, kdo by měl chuť a zájem na této soutěži vystoupit. V Mikulově nás budou v jednotlivých kategoriích reprezentovat tito žáci: Veronika Králová, Jolana Lukáčová, Tomáš Křivánek a Adéla Wernerová.

  Hedvika Škrabalová, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 20. 3. 2019 se konala taneční soutěž pro žáky naší školy. Do soutěže se přihlásilo 42 dětí. V kategorii 1. a 2. tříd zvítězila Karolína Schmidtová. Ve druhé kategorii děvčat se nejvíce dařilo Melise Vamberské a z chlapců obsadil nejvyšší příčku Marek Ledvina. Všem zúčastněným děkujeme. Body budou přičteny do Sportovce roku. Děkuji rozhodčím a Janě Kafkové za foto.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

Včera 25. března k nám do školy přijel pan Radim Zenkl, který nám představil neobvyklé hudební nástroje, třeba mandolínu, digeridoo, dvojačku. Říkal, odkud jednotlivé nástroje pochází a zahrál nám na ně. Nejvíce mě z dechových nástrojů zaujala fujara, která měla zvláštní, ale i uklidňující tón. Pana Zenkla už od dětství bavilo hrát na hudební nástroje. Jeho velký sen bylo jet do Ameriky. Splnilo se mu to a teď je šťastný a také slavný mandolinista.

  Veronika Dřevojánková a Karolína Stupňánková, 5.A

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 19. 3. 2019 se vypravili předškoláci z Drnholce a Jevišovky za našimi prvňáčky. Společně řešili úkoly, kreslili, vyráběli. V tělocvičně si zahráli hry, v muzeu poslouchali pohádku. Prostě si vyzkoušeli, jaké to je ve škole. Už se těší na duben k zápisu do první třídy.

  Hedvika Škrabalová, Zuzana Mrenicová, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

V neděli 17. 3. 2019 se v kulturním domě v Drnholci konal maškarní ples pro děti. My, pomocníci, jsme se dva dny před plesem sešli a celý sál ozdobili a připravili, aby se tam všem dětem líbilo. Nastala neděle a děti se se svými rodiči začali scházet. Děti došly v maskách a musím říct, že všechny masky byly pěkné. Ve 14 hodin to všechno začalo. Paní učitelka všechny přivítala a pozvala děti na parket, aby si společně ples užili. Celý ples doprovázely různé soutěže a hlavně písničky, které zvedly každého ze židle. Okolo 17 hodiny to všechno skončilo a my, pomocníci, jsme začali spolu s paní učitelkou uklízet. Ples se líbil ne jenom mladším, ale i starším dětem. My děkujeme paní učitelce za ochotu pořádat takovou akci a doufáme, že se maškarní bude pořádat i příští rok.

  Tadeáš Malík, Natálie Komínková a Eliška Skřivánková

 foto M. Pernesová, T. Malík

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 21. 3. se žáci prvního stupně loučili se zimou. Páťáci ve výtvarné výchově pod dohledem paní učitelky Lerch vyrobili krásnou představitelku zimy - Moranu. Za velmi příjemného počasí jsme ji u rybníku v Drnholci spálili. Jaro je tu!

 Hedvika Škrabalová, foto Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 19. 3. 2019 se čtvrťáci přenesli do Pravěku. V rámci výuky si přiblížili pobyt v době kamenné. Pracovali v tlupách a blocích. První blok byl zaměřen na výrobu pravěkých zbraní, nádob a k vytvoření prezentace. Ve druhém bloku si vyzkoušeli mlít obilí - kameny - a výrobu placek z obilí, mléka a medu. V poslední hodině vyzkoušeli své zbraně, aby si něco ulovili. Následující den počítali s mamutem, vyhledávali věty a úkoly v knize Eduarda Štorcha Lovci mamutů. Završili jsme to nácvikem rituálů a scének. Některým se podařila básnička s vybranými slovy. Všichni jsme si to užívali. Děkujeme Markétce za krásné fotečky, které vystihují perfektní atmosféru.

  Bronislava Šimčíková, třídní učitelka

 

Vstup do fotogalerie

Krásné čtvrté místo vybojovali chlapci na okresním přeboru v basketbale ve Valticích. Za účasti 8 družstev jsme v souboji o třetí místo prohráli s Gymnáziem Břeclav 2 : 4. Děkuji za předvedený výkon. 

 Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Bojovná utkání byla k zhlédnutí v pondělí ve velké tělocvičně. Tři chlapecká družstva 8. a 9. tříd se utkala ve školním kole basketbalu. Nejvíce se dařilo družstvu 9. třídy, druhé místo vybojovali kluci z 8.A a třetí skončila 8.B. Všichni si zaslouží pochvalu za účast a vybraným žákům přeji úspěch na okresním kole ve Valticích.

 Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

V průběhu února a počátkem března 2019 probíhala na prvním stupni soutěž ve skoku přes švihadlo. Mezi prvňáčky a druháky se na prvním místě umístila Luisa Drábková, v kategorii třetích až pátých tříd děvčat zvítězila Gábina Lečbychová, z chlapců se na prvním místě umístil Denis Lukáč. Všem soutěžícím děkujeme.

Kolektiv pedagogů prvního stupně 

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 5. 3. 2019 si žáci prvního stupně připravili kulturní vystoupení pro naše seniorky, babičky. Děti ze školní družiny jim vyrobily pěkná přáníčka. Všem vystupujícím děkujeme.

 Hedvika Škrabalová, foto Markéta Pernesová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates