Vstup do fotogalerie

V sobotu 13. 10. se konala drakiáda na modelářském letišti. Akce proběhla ve spolupráci s drnholeckými modeláři. Pěkné a větrné počasí přilákalo na osmdesát účastníků. Nejvýše vyletěl drak rodině Janakievové a Matouškové. Další ocenění si odnesli domů hezké odměny. Děkujeme celým rodinám a našim modelářům  za krásné sobotní odpoledne.

 Bronislava Šimčíková, foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Takto se letos školní oslavy Halloweenu zhostili žáci devátých ročníků, kteří pro spolužáky šestých, sedmých a osmých ročníků připravili spoustu zajímavých úkolů, rébusů a soutěží. Děkujeme. 

 Hana Vlková

 

Vstup do fotogalerie

V loňském roce poprvé a letos znovu! Co? Vědomostní soutěž Bedna školy a tematické dny, kdy se žáci (i učitelé) obléknou jeden den na konci měsíce podle zadání. A jako důkaz, že mají smysl pro vtip a nadhled, se i vyfotí! Navíc, převlek žákům zaručuje jednodenní osvobození (amnestii) od slíbených testů! Paráda! Pak stačí odpoledne přes e-learning Moodle odpovědět na pár jednoduchých otázek z různých předmětů. A proč to všechno dělat? Protože posilovat třídního ducha se vyplatí, hlavně když jde o letní výlet pro třídu třeba do aqualandu i s obědem a zdarma! :-)

Hana Vlková 

 

Vstup do fotogalerie

Žákům deváté třídy se blíží chvíle, kdy budou muset učinit své první velmi důležité rozhodnutí v životě, budou si volit budoucí povolání a podávat přihlášky ke studiu na střední škole. Vše, co jim pomůže v rozhodování, je pro ně velkým přínosem. Ve škole se této tématice věnují v předmětech člověk a svět práce a okrajově i v občanské výchově.

Tuto středu měli možnost vyjet na exkurzi na Veletrh středních škol v Břeclavi. Získali informace ze 40 jihomoravských škol, zhlédli zajímavé prezentace studentů záchranářů, lesníků, kosmetiček, módní přehlídku učňovských výrobků, přivezli si spoustu materiálů k dalšímu rozhodování. Určitě to byl užitečně strávený čas.

 Jitka Radkovičová

 

Vstup do fotogalerie

V prvouce se nyní učíme orientaci v přírodě a okolí naší vesnice. Ve středu 18. 10. 2017 jsme proto vyrazili do přírody. Kde jinde se naučíme všem těm vědomostem. Na začátku trasy jsme si řekli, kam všude a kterým směrem se dostaneme po silnici. Na autobusové zastávce jsme si vyhledali, kam se dostaneme autobusem. Na hrázi Dyje jsme sledovali tok řeky. Naučili jsme se rozeznávat levý a pravý břeh a přítoky Dyje. Cestou lesem a poli jsme pozorovali okolní přírodu, plodiny, stromy a rozeznávali jsme plody. U Křížku jsme se naučili používat buzolu, určovat světové strany a co za vesnice či objekty leží daným směrem. Celou cestu jsme pracovali ve skupinách a společně doplňovali pracovní list. Ve střídě jsme si znalosti zopakovali a všichni si znovu pracovní list doplnili. Dětem se výuka líbila a "prý" to bylo lepší než v lavici.

  Bronislava Šimčíková, třídní učitelka

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu 11. 10. 2017 proběhla tradičně na naší škole celorepubliková sbírka pro nevidomé Bílá pastelka. Třeťáci jako garanti se aktivně i s rodiči na této sbírce podíleli. V průběhu dne si mohli žáci první, druhé a třetí třídy vyzkoušet na různých kompenzačních pomůckách, jak si nevidomí ve svém životě poradí. Pro čtvrťáky a páťáky byla zorganizována beseda s Anetkou, která přišla o zrak již jako miminko. Děkuji všem, kteří si pastelku zakoupili a podpořili tak tuto akci. Děkujeme. 

  Bronislava Šimčíková, třídní učitelka

 

Vstup do fotogalerie

Spolupráce s Gymnáziem Mikulov na projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji pokračuje. V letošním školním roce se jako první vydali deváťáci na chemii. Další skupinou, která navštíví "Gymik", budou osmáci na fyziku a sedmáci na technické práce. 

 

 

Vstup do fotogalerie

V sobotu 14. 10. 2017 se za velmi krásného počasí konala na letišti v Drnholci Drakiáda. Letecký modelářský klub Drnholec pro všechny účastníky připravil pohoštění a ceny. Myslíme si, že si to rodiče s dětmi užili. Škoda, že se této akce nezúčastnilo více dětí. Pořadatelům děkujeme a těšíme se na další rok.

  H. Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

„Místo pro mne“ Hned začátkem října proběhlo ve 4. třídě projektové vyučování. Projekt byl zaměřen na poznávání života a fungování obcí, ve kterých žáci žijí. Během projektu jsme navštívili obecní úřad v Jevišovce i Drnholci. Paní Bošiaková i pan Ivičič nám poskytli informace o obci a ochotně zodpověděli dotazy dětí. V Drnholci si děti také prohlédly historickou radnici a paní Palíková je seznámila s prací kronikářky. Žáci se ve skupinkách tázaly občanů na život v Drnholci. Z ankety, na kterou odpovědělo 23 respondentů, děti zjistily, že se občanům Drnholce líbí příroda a prostředí, náměstí, kulturní akce, řeka Dyje, památky, dětské hřiště, nová výstavba, dobré nakupování, hospoda. Na obci se jim nelíbí vandalové, lhostejní obyvatelé, málo hřišť, lékaři, neopravené silnice, neopravený kostel a zámek, obchody, sprejeři, zápach z Měřína. V obci by naši obyvatelé změnili myšlení některých občanů, aby lidé byli hodnější, spravili silnice, zlepšili dopravu, opravili zámek, vybudovali domov důchodců a park kolem rybníka, zlepšili pořádek v obci – odpady, klid, lékaře. V závěru týdne děti psaly pověsti a ve skupinách s pomocí získaných informací a obrázků tvořily myšlenkové mapy o své obci. Ty poté prezentovaly před spolužáky. Chválím děti za chování během návštěv obecních úřadů. Stále se ale potýkáme s dovedností spolupracovat ve skupinkách po vzájemné dohodě v klidu, bez dohadování a žalování.       
                                                                                                                                                    Z. Mrenicová

MOROVÝ KRÁL – TOMÁŠ KŘIVÁNEK
Král Alfréd Morový byl hodný panovník, který bydlel v Drnholci. Jednou v roce 1 111, když byly časy nákazy morem, si Alfréd vyjel na projížďku na koni, ale nevěděl, že jsou časy moru. Jel domů a doma zjistili, že je nakažený. Jeho poslední slova byly: „Postavte tu morový sloup-p-p.“ Tak vybudovali sloup. A tak vznikl morový sloup.

POSED U VODNÍKA – NIKOLA HAVELKOVÁ
Kdysi se do Jevišovky přistěhoval jeden divný muž. Měl zelené vlasy a klobouk. Lidé okolo si říkali, že je to asi vodník, ale divné bylo, že nežije ve vodě. Říkalo se mu Vodník. Každý, kdo s ním byl déle než 10 minut, zezelenaly mu vlasy. Vodník se šel podívat na posed kousek od řeky Jevišovky, tam chytil smrtelnou nemoc. Než přijela sanitky, byl už muž mrtev. Od té doby se místo jmenuje – Posed u Vodníka.

MOROVÝ SLOUP – JOHANKA KRŠKOVÁ
Kdysi dávno žili v Drnholci na zámku král s královnou. Jednou jeden sedlák z Drnholce kopal v podzemních chodbách zlato a stříbro. Našel tam podivnou krabičku, když ji otevřel, nic v ní nebylo. Donesl ji ukázat králi a královně, ti krabičku vystavili na nádvoří. Každý obyvatel z Drnholce se na krabičku chodil dívat. Každý občan, který se na krabičku šel podívat, už se nikdy nevrátil. Král zjistil, že v krabičce je nemoc, proto ji dal sedlákovi, ať ji vrátí zpět. Nemoc se jmenovala mor a tak na pohřeb všech zemřelých obyvatel postavil král s královnou morový sloup ve tvaru sochy.

ZAKLETÝ ZÁMEK – LUKÁŠ FEITL
Dřív, před mnoha lety, stál zámek, který byl zakletý. Kdo do něj vešel, už se nevrátil. Nechali ho zbourat a nechali postavit jiný a ten už nebyl zakletý. A lidé, kteří v tom zámku pracovali, už se nemuseli bát.

KLÁRA STIBOROVÁ
Byla jedna holčička a ta se chodila každý den modlit do kostela. Jednoho dne se stalo něco neuvěřitelného, najednou se tam objevil strašlivý kostlivec a ten ji začaroval do zlé holky. Proto se mu říká strašidelný kostel.

JAK SE STALA Z KOSTELA FARA – KÁJA STUPŇÁNKOVÁ
V jedné malé vesničce jménem Drnholec byl malý kostel. Lidé do kostela moc rádi chodili a jak jich tam chodilo moc, tak pro ně byl už kostel malý. Rozhodli se, že by chtěli větší kostel, tak ho postavili a z malého kostela se stala fara a až do teď tam stojí jako stará památka.

  

 

Vstup do fotogalerie

V době od 2. 10. do 6. 10. proběhl v prvních třídách projektový týden "Kamarád sobě i druhým". Dětem se dařilo, vzájemně se poznávaly, hrály různé hry. Pracovaly ve skupinách, určovaly si pravidla soužití ve třídě, učily se jeden druhému pomáhat. Týden uběhl velmi rychle.

  M. Bejdáková, H. Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

Velkou pochvalu a poděkování si zaslouží všichni žáci, kteří se zúčastnili propršeného okresního přeboru v přespolním běhu. Tento přebor pořádala ZŠ Na Valtické Břeclav. V jednotlivcích se nejlépe umístil Vítek Štyks na 5. místě a Laďa Kolečkář s Frantou Kadlíčkem na 6. místě. V hlavní soutěži družstev jsme vybojovali dvě krásná druhá místa – mladší a starší chlapci a jedno třetí – starší žákyně. Ještě jednou velké poděkování.

  Stanislav Pichanič

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.