Vstup do fotogalerie

V pátek 26. 5. 2017 se již tradičně konal závěrečný turnaj v šachu. Pohár školy získal Tomáš Foltán, druhé místo obsadil Michal Foltán, na třetím místě se umístil František Zugárek. Děkuji všem za účast v turnaji a celoroční práci v kroužku. Přeji pohodové prázdniny.

  Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

Tradicí se stal poznávací zájezd do Polska.

Jak předeslal náš průvodce (mimochodem je to oblíbený slogan všech průvodců): zážitky nemusí být krásné, ale musí být silné. A my jsme si díky prodloužení zájezdu na dva dny odváželi ty silné zážitky z Osvětimi, které se určitě nedají zapomenout, ale i ty krásné ze solného dolu ve Wieliczce a z Krakowa, královského města.

Deštivé počasí v Osvietimi umocnilo pochmurnost místa, které bylo svědkem utrpení tolika lidí. Návštěva bývalého koncentračního tábora vydá za stovky stran v učebnicích dějepisu. Zažili jsme i zajímavý okamžik, kdy do bývalého tábora v Březince za zvuku trumpety napochodovali izraelští vojáci, kteří v rámci povinné základní vojenské služby (muži i ženy) musí navštívit Osvietim.

Odpoledne nás nadchly solné doly. Večer jsme se ubytovali na vysokoškolských kolejích Jagellonské univerzity - příjemné prostředí na kopci na kraji města, čisté pokoje, bohatá snídaně a jako bonus nádherná vyhlídka na Vislu z terasy nedaleké kavárny.

Druhý den nás přivítal jasně modrou oblohou a slunce svítilo po celý den. Krakow – královské město, jeho opevnění, kostely, katedrála, hrobky, hrad Wavel, súkenice (tržnice se suvenýry), židovské město, synagoga, příjemné zahradní kavárny se spoustou květin, piekanky (specialita – obrovská zapečená bageta). Nádherně strávený den. A potom už cesta domů a v paměti nám zůstávají jen ty silné i krásné zážitky.

K tomu příjemnému na tomto zájezdu určitě patřilo i vzorné chování žáků a dochvilnost všech zúčastněných. Velký dík patří i průvodci, jehož práce byla opravdu profesionální – vyčerpávající, ale ne zdlouhavý výklad, vhodně připravená trasa. Je třeba poděkovat i CK TOURSPORT za výbornou organizaci a spolupráci a panu řidiči za bezpečnou cestu.

Cíl poznávacího zájezdu byl splněn a letošní šesťáci a sedmáci se už mohou těšit, že za dva roky se vydají na stejnou trasu.  

Jitka Radkovičová 

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 26. 5. 2017 se dvacet děvčat naší školy zúčastnilo taneční soutěže Česko se hýbe. V nejmladší kategorii obsadila naše děvčata 2. místo a postupují do celorepublikového kola, které se opět bude konat v Brně. Držme jim palečky. Starší děvčata na trampolínách předvedla svůj nejlepší výkon. Bohužel, nebyly hodnoceny, protože pohyb na trampolínách není tanec ani aerobik, jen skákání. Škoda. Při jejich vystoupení celá hala naše děvčata povzbuzovala, což se stává velmi málo. Všem reprezentantům děkuji za krásné výkony.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

I letošní deváťáci si ve středu 17.5.2017 vyzkoušeli projektové vyučování v mikulovské synagoze nazvané Hanin kufřík a zaměřené na holocaust.

V rámci dějepisu jsme se tímto tématem samozřejmě zabývali v rámci 2. světové války a tohle dopoledne nám ještě více přiblížilo osudy Židů před, za a po 2. světové válce. Ve skupinkách zpracovali osudy židovských rodin, poté odprezentovali svoje nabyté vědomosti a nakonec jsme se vydali na mikulovský židovský hřbitov.

Bylo to vydařené dopoledne, zakončené rozchodem. Chválím žáky za vzorné chování jak v synagoze a na hřbitově, tak v autobuse cestou tam i zpět.

  Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

18. května se v Brně Kohoutovicích uskutečnilo krajské kolove vybíjené 4.-5. tříd. Naše družstvo po nevýrazném výkonu vybojovalo 4. místo ve skupině a nemělo možnost dál bojovat o postup do republikového finále. I tak ale postup do krajského kola je pro naši školu velkým úspěchem.

  Stanislav Pichanič

 

Druhým rokem se žáci 9. ročníku v projektovém týdnu soustřeďují na zpravodajská média, jejich pravdivost (či nepravdivost), relevantnost informací a techniky infotainmentu. To, na co se pak těšíme, jsou videoreportáže jednotlivých skupin, v nichž můžeme sledovat míru pravdivosti a fikce ve spojení s originalitou autorů. Pro letošek si dovolíme představit následující reportáže:

Tomáš Procházka 

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 23. 5. 2017 se žáci naší školy od první do páté třídy zúčastnili atletických závodů v Mikulově. K dosaženým výsledkům určitě pomohlo i krásné počasí a výborná sportovní nálada, která všechny soutěžící provázela od začátku až do konce. Všem děkuji za pohodový průběh soutěže a úspěšným sportovcům blahopřeji.

  Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 15. – 19. května 2017 se uskutečnil v šestém ročníku týden projektového vyučování, nazvaný Poznávejme se jako náhrada občanské výchovy.

V pondělí jsme se rozdělili do 12 skupin. Našim úkolem bylo udělat prezentaci, která by pomohla turistům v lepší orientaci po Drnholci, Novosedlech a Jevišovce.

Chodili jsme po okolních obcích – Drnholci, Novosedlech a Jevišovce. Po obcích, kde bydlí naši spolužáci, jsme za pomoci mapy hledali papírky s písmenky, které nám utvořili chybějící slovo v křížovce.

Dozvěděli jsme se něco nového, co jsme nevěděli. Někdy jsme se k sobě nechovali hezky, ale dalo se to přežít. :D

Projektový týden byl zábava a moc se nám líbil. :D

  Dominik Křivánek, 6.A

 

Vstup do fotogalerie

Projektový týden je týdnem, kdy z rozvrhu mizí obvyklé předměty (a s nimi i obvyklí vyučující) a vyučování se děje netradičně se zaměřením na určitou oblast s garanty projektu, kterými letos byly p. uč. Kalandrová a Vlková. Sedmáky jsme letos provedly Evropou, tedy projektem Poznáváme Evropu, který se zaměřuje na poznání kořenů a zdrojů evropské civilizace. V průběhu celého týdne pracovali žáci ve skupinách na zadaných úkolech. Skupiny byly vytvořeny náhodně losem. Každá skupina si také vylosovala stát patřící do EU, o kterém zjišťovala informace a v závěru týdne jej prezentovala. Žáci na internetu vyhledávali např. spisovatele, recept, detaily o EU a významy cizích slov jakými jsou např. tolerance, rasismus, demokracie, antisemitismus, xenofobie apod. Žáci si osvojili (a mnozí i oblíbili) hru petanque, kterou jsme hráli v pondělí. Naučili se výtvarnou techniku dekupáž na dřevěnou destičku a uvařili jednoduché a velmi chutné jídlo, které se v daných státech připravuje. Dva dny (středa a čtvrtek) jsme strávili na exkurzi. Nejprve v Muzeu romské kultury v Brně a další den v Mikulově v synagoze a na židovském hřbitově. Každý den měli žáci ve skupinách hodnotit práci, a také, co je nejvíce v daný den bavilo. A jaký byl letošní projektový týden pro žáky? Dle jejich slov: „obohatil nás o nové vědomosti a zkušenosti, víme víc o státech, EU, o spolužácích, o sobě a také o tom, že existuje židovský hřbitov v Mikulově“. Co žáky bavilo nejméně? Prý romské muzeum a některé žáky prezentování před všemi spolužáky. Pro nás garanty bylo překvapením, že 9 žáků jelo poprvé šalinou (tramvají) v Brně.:-) Na závěr projektu došlo také na pochvaly, a to za překonání neshod ve skupině, za vydařené prezentace, za časovou dochvilnost a chování na exkurzích a za předvedení motta EU (jednotná v rozmanitosti) v praxi. Pracovní listy sice ještě oznámkovány nejsou, ale celkově se tento projektový týden vydařil.  

 Hana Vlková

 

Vstup do fotogalerie

Edukačně stimulační program pro děti předškolního věku vedla letos lektorka M. Bejdáková. Přestože se některých lekcí účastnilo málo dětí, i tak kurz splnil svůj cíl připravit děti na školní docházku.

  Martina Bejdáková

 

Vstup do fotogalerie

 Tento týden jsme měli projektový. V pondělí jsme dvě hodiny byli na počítačích a zjišťovali si informace o svém státě. Já byla stát Rakousko a ještě byly státy: Polsko, Německo, Slovensko. Potom další tři hodiny jsme dělali grafy a vyplňovali tabulku. V úterý jsme jednu hodinu byli na počítačích, potom další tři hodiny jsme pracovali na projektu, no a poslední hodinu jsme vyráběli klíčenky. Ve středu jsme dvě hodiny zapisovali zajímavosti o Rómech, pak jsme vybarvovali vlajky a potom jsme měli ochutnávku tradičních jídel. Další dvě hodiny jsme zase pracovali na projektech. Ve čtvrtek nás sedm ze třídy jelo reprezentovat školu ve vybíjené a byli jsme poslední, ale to nevadí, každý den totiž výborný nejsi. V ten čtvrtek ve škole zpívali písně. V pátek jsme ještě narychlo tři hodiny dodělávali projekty a potom na čtvrtou a pátou hodinu přišli čtvrťáci a my jsme prezentovali naše práce. Moc se nám to nepovedlo, ale to nevadí, příští rok se nám to určitě povede. Projektový týden byl super, mohl by bývat víckrát za rok. Prezentace vypadaly skvěle.

Nikol Rohrerová

 

 

Vstup do fotogalerie

STEZKY FERDY MRAVENCE

V projektovém týdnu jsme se učili zpívat Mravenčí ukolébavku, lesní patra, byli jsme venku a tam jsme plnili úkoly, kreslili přírodou a hráli hry. Ve čtvrtek jsme dělali ekosystém les a v pátek jsme ho prezentovali. Na konci jsme my a paní učitelka zasadili stromeček, zpívali jsme a každý mu něco popřál.

Verča Dřevojánková, 3.A

 

Vstup do fotogalerie

 Minulý týden se žáci věnovali volbě povolání, a to více prakticky, než v normálním vyučování. Během 4 dní navštívili 10 podniků (nebo pracovišť), z toho pouze děvčata Knihovnu v Hrušovanech, MŠ v Drnholci, chlapci zase sami byli v AP Machinebau v Hrušovanech a v Drnholecké strojírně. Z těchto exkurzí vznikly reportáže (žáci pracovali od začátku v 6 skupinkách), které byly základem pro složku, se kterou se v pátek představili na závěrečné prezentaci.

Ve čtvrtek žáci pracovali s výchovnou poradkyní (v rámci učiva předmětu Člověk a svět práce) a učili se vyplňovat životopisy v anglickém, německém a ruském jazyce.

V pátek se již věnovali přípravě na prezentaci – kdo co bude mluvit, kterou reportáž přečtou, jak týden zhodnotí. Porota ( p. uč. Smíšková, Palíková, Zabloudilová a Pichanič) byla velmi mile překvapena. Ještě ve čtvrtek – „my nestíháme“ – a stihli. Porota bodovala mluvní projev žáků (někteří mluvili dokonce zpaměti!), přečtenou reportáž, tzv. něco navíc – prezentaci na PC, doplňovačky, puzzle. Všemi porotci byli všichni žáci chváleni. Po obodování všech reportáží a sečtení bodů vyšla nejlépe skupina Grossová, Ševčík, Tomaštík, Veškrna a Cupák. Všichni žáci jsou ohodnoceni známkou do předmětu ČaSP, pěkné reportáže budou oznámkované v češtině. Za nejlepší mluvní projev byli ohodnoceni Maruška Nevěčná a Sebastián Ševčík.

Všichni (vyučující a žáci) můžeme mít radost z dobře vykonané práce.

Kateřina Smíšková 

 

Vstup do fotogalerie

V neděli 14. 5. se konala v kulturním domě oslava Dne matek.

 

 

Vstup do fotogalerie

Někomu přináší třináctka smůlu, nám 13. květnový den nabídl pěknou dávku štěstí a radosti. S menším zpožděním jsme oslavili Den Země cyklovýletem po krásných místech v okolí Drnholce.

Trasa měřila poctivých 28 km a klikatila se z Drnholce do Jevišovky, přes Nový Přerov, Dobré pole a Brod nad Dyjí, kde nám příroda nachystala parádní „bahňodrom“. Na děti v cíli čekala odměna, kterou si musely zasloužit vyplněním křížovky a získáním razítka. Ačkoli nám počasí dopřálo drobnou spršku, všichni jsme si první cyklistickou výpravu užili.

Děkujeme rodičům a dětem za nadšení, vytrvalost, příjemnou rodinnou atmosféru a „vyšší moci“ za to, že se jsme se všichni vrátili zdraví .

  Dagmar Peřinová

 

Vstup do fotogalerie

V pátek jelo 18 děvčat do Mikulova na turnaj v přehazované, který pořádá DDM. Obě družstva ( 8 šesťaček a 10 sedmaček ) vybojovala 2. místo. Neměli jsme pouze na hráčky gymnázia. Chci vyhodnotit nejlepší hráčky – Sašu Janatovou a Jolanu Daňkovou. Smečovaly, blokovaly, byly stále ve střehu. Všechny hráčky podaly pěkný výkon. Šesťačky se ze začátku orientovaly na hřišti – plno jiných čar, jiné soupeřky... Ale to je právě ta zkušenost! Všem blahopřejeme a chválíme i za slušné chování. Těší to nás učitele, určitě i rodiče. 

Kateřina Smíšková 

 

Vstup do fotogalerie

Krásného úspěchu dosáhli žáci 1.-5. ročníku na okrskovém kole ve Valticích. Obě družstva po kvalitních a bojovných výkonech postoupila na okresní kolo. Velké poděkování patří nejenom všem žákům, ale i dvěma dlouhodobě spolupracujícím rodičům Laďovi Kocmanovi a Františku Zugárkovi, kteří mají velkou zásluhu na tomto i minulých úspěších.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 5. května jsme vyrazili linkovým autobusem a vlakem z Vranovic do Brna načerpat nové penzum informací o době pravěké do pavilonu Anthropos v Brně. Cesta proběhla v naprostém pořádku, ve vlaku jsme spořádali první porce svačin a sladkostí a šalinou z nádraží jsme se přesunuli do Pisárek, kde již zmíněný pavilon stojí. Největším lákadlem je samozřejmě mamut s mamuťátkem, který stojí v prvním patře a na něhož jsme se těšili úplně nejvíc. Statečně jsme přečkali výklad pana průvodce, osvěžili jsme si to, co jsme se na podzim naučili v rámci dějepisu, pak jsme dostali ještě čas si všechno potřebné nafotit a po dalším lehkém občerstvení v bufetu pavilonu jsme se vydali zpět šalinou na nádraží. Jelikož jsme se vzorně chovali, čekala nás zasloužená odměna: rozchod ve Vaňkovce. Celou dlouhou hodinu jsme mohli courat po obchodech a kupovat vše životně důležité. Ve 13.40 jsme nasedli do vlaku a absolvovali zpáteční cestu do Drnholce. Exkurze se nám moc líbila.

Slovo pedagogického doprovodu: Šesťáci se opravdu po celou dobu exkurze chovali vzorně, možná to bylo tím, že rozchod byl podmíněn právě vzorným chováním. Docela mě potěšilo, že si i na něco z podzimních hodin dějepisu vzpomněli (přeci jen podzim byl dávno…). I chování během přepravy bylo v pořádku, jsou pravda ještě trošku hlučnější, ale žádný exces se nekonal. Chválím je za velmi povedenou exkurzi a doufám, že si kromě Vaňkovky budou pamatovat aspoň toho mamutasmile.

  Soňa Zabloudilová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.