Vstup do fotogalerie

Tříčlenné družstvo žáků 8. A se zúčastnilo soutěže ve znalostech o místním reginu – konkrétně o Pálavě, kterou letos připravil DDM Mikulov ve spolupráci s CHKO Pálava a s Mikroregionem Mikulovsko u příležitosti 40. výročí vyhlášení této chráněné krajinné oblasti. Přestože se žáci připravovali, některé poznávací úkoly pro ně byly těžké a na stupních vítězů stáli jiní. Přínosem pro soutěžící i pro diváky – celá osmá třída - je získání nových vědomostí o našem nejbližším okolí. Takové malé vítězství jsme si přece jenom přivezli, naši žáci se chovali slušně a ukázněně, což se o některých žácích z jiných škol říct nedá.

Pochvala patří soutěžícím za reprezentaci školy a ostatním za pěkné chování.

  Jitka Radkovičová

 

Vstup do fotogalerie

Náš projektový týden začal v pondělí 9. 5. 2016. Rozdělili jsme se do čtyř skupin Polsko, Rakousko, Německo a Slovensko. My jsme byli Slovensko. Ve skupině nás bylo šest Jarda, Vojta, Martin, Tomáš, Alissa a já. Celý týden jsme pracovali na počítačích, v multimediální učebně a v naší třídě 5. A. Hned v pondělí, když jsme přišli do školy, jsme šli na počítače a dělali jsme prezentace. Potom jsme vymýšleli slogany, reklamní předměty a loga. V úterý jsme dodělávali prezentace a povídali jsme si o Romech. Ve středu jsme dělali Evropskou unii a partnerské smlouvy s Polskem. Ve čtvrtek jsme se s paní učitelkou učili písničky a básničky. A ještě jsme dělali prezentace na velký papír. Poslední den v pátek jsme už jen vykládali před celou třídou naše zpracované informace. Celý týden byl moc super.

  Anička Šedivá

V pondělí 9. 5. 2016 nám začal projekt Cestujeme po střední Evropě. V pondělí ráno jsme začali na počítačích, dělali jsme prezentaci o Německu. Dále jsme dělali křížovku, graf, logo, slogan a mapy. Druhý den jsme dodělávali prezentace na počítačích a mluvili jsme o romské kultuře. Třetí den jsme probírali Evropskou unii a bavili jsme se polským, německým a slovenským jazykem. Dál nám paní učitelka pouštěla německé a polské pohádky. Ve čtvrtek jsme měli celý den paní učitelku Juřenovou. Dělali jsme prezentaci na veliký balicí papír. Poslední den jsme před tabulí představili svůj stát a teď píšeme zprávu o celém týdnu. Tento týden se mi moc líbil.

  Adéla Byloková

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu ráno jsme všichni natěšení na exkurzi vyrazili autobusem do Brna do planetária, kde jsme se vážili na Slunci, osahávali meteorit, zvedali džus na Slunci či na Měsíci, koukali na planety dalekohledem, rozvířili vodní vír, poznali něco málo z Keplerových zákonů (tělesa blíže Slunci se otáčí kolem Slunce rychleji než tělesa od Slunce vzdálenější), poznali nejvyšší sopku Sluneční soustavy a ještě si pohráli ve venkovní expozici. Poté nás autobus převezl k muzeu Anthropos, kde jsme se nejprve občerstvili, abychom vydrželi poslouchat výklad paní průvodkyně. Australopiték, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens neanderthalensis a Homo sapiens sapiens - to byly vývojové etapy člověka, které jsme si v muzeu osvěžili a hlavně zkoukli mamuta s mládětem, kostry vyhynulých zvířat, umění předchůdců člověka a spoustu dalších zajímavostí. Exkurze se vyvedla, žáci se chovali vzorně a překvapovali i znalostmi, které si zapamatovali z hodin zeměpisu i dějepisu. 

Hana Vlková, Soňa Zabloudilová 

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek jela dvě družstva dívek do Mikulova na turnaj v přehazované. Za účasti děvčat z gymnázia, ZŠ Hraničářů a ZŠ Dolní Dunajovice si vedly naše žákyně dobře. Šesťačky pod vedením kapitánky Nikoly Šobrové skončily třetí, a to jen o „pár míčů“ za druhými. Byly na takovém turnaji poprvé a po počátečním rozkoukávání se podaly bojovný výkon. Děvčata 7. třídy si vybojovala 2. místo a jako vždy hrála velmi dobře (kapitánka Justýna Zajícová). Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

Minulou středu a v pondělí a úterý 30. a 31. 5. proběhly poslední gymnastické tréninky. Byly vedeny tak, aby všechny děti ukázaly, co se od října na trénincích naučily. V pondělky a středy chodili pokročilí, úterky byly nově zavedeny pro začátečníky – pod vedením slečny Zuzky Šedivé. Všichni gymnasté byli rozděleni do skupinek různého věku a počínaje rozcvičkou předvedli to nejlepší, co umějí. Všichni byli odměněni sladkostí a drobnou cenou. Poděkování zaslouží naše dvě žákyně – Míša Šedivá a Kristýna Kubíčková, které při trénincích (převážně v úterý) pomáhaly. A vůbec všichni, kteří tento sport podporují.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

V úterý k nám dorazila paní Alena Kolomazníková z JZS Brno, aby dětem před prázdninami připomněla, jak se máme chovat, abychom předešli úrazům. V neposlední řadě, abychom věděli, jak přivolat pomoc a jak se chovat v pžípadě nehody. Dětem se výukový program líbil. Děkujeme.

 Bronislava Šimčíková

Vstup do fotogalerie V pátek 20. května jsme byli na výletě. Šli jsme šest kilometrů do Pasohlávek. Jeli jsme i parníkem. Pak jsme byli i na hřišti a hráli jsme hry. Líbilo se mi jak jsme jeli parníkem.

 Patrik Rabata, 2. A

</div
Vstup do fotogalerie

V pondělí se děvčata z tanečního kroužku zúčastnila postupového kola Česko se hýbe v Brně. Zabojovala a z druhého místa nás jedou reprezentovat 3. 6. do Prahy do celorepublikového kola. Děkujeme za reprezentaci a držme jim palečky.

 Bronislava Šimčíková

Vstup do fotogalerie

V úterý 24. 5. 2016 se žáci prvního stupně zúčastnili atletických závodů v Mikulově. Z důvodu špatného počasí se závody konaly ve sportovní hale. Nejúspěšnější byli Vilém Hanker z 1.A, Denis Kocman a František Zugárek ze 3.A a Lukáš Rohrer ze 4.A třídy. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy.

 Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V úterý 10. 5. 2016 jsme se zúčastnili plaveckých závodů v Hustopečích. Za naši školu byli vybráni žáci třetí třídy František Zugárek, Denis Kocman, Natálie Popeláková a Linda Šillová. V disciplínách se plavalo 25m volným stylem. Štafeta na 25m dívky a chlapci. Po ukončení závodu jsme mohli skákat do bazénu. Tento den se nám moc líbil.

 František Zugárek, 3. a

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 16. 5. do 20. 5. strávily děti prvního stupně na přírodovědném kurzu v rekreačním středisku Nesměř.

 Bronislava Šimčíková, Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 24. 5. 2016 proběhla pár let zavedená soutěž v rozcvičkách – pouze pro dívky, chlapci neměli zájem. Soutěže se zúčastnilo 5 skupin. Z 6. tříd dvojice K. Winklerová a M. Zajíčková (3. místo), D. Hryzláková a N. Komínková - 2. místo a vyhrály sedmačky K. Sikorová a I.Grossová, jednak jsou zkušenější, navíc překvapily jak choreografií, tak precizním provedením cviků. Starší kategorie se zúčastnily pouze osmačky – N. Hryčovská a T. Jurkasová - 2. místo, vyhrály E. Kolečkářová, K. Kubíčková a T. Mrenicová s vystoupením na trampolínách. Všem děvčatům blahopřejeme, dáváme body do Sportovce a také pochvalu.

Zvláštní ocenění zasluhují děvčata Katka Sikorová a Iveta Grossová, která předvedla rozcvičku na nejlepší úrovni – dodatečně budou nafilmována a na Drbníku uvedena.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 9. – 13. května 2016 se uskutečnil v šestém ročníku týden projektového vyučování, nazvaný Starověké Řecko a Řím v souladu s učivem dějepisu v šesté třídě. Všemi úkoly se tato tematika prolínala.

Žáci se rozlosovali do osmi skupin po 4 členech, každá skupina tvořila cestovní kancelář, která poskytuje zájezdy do Řecka nebo do hlavního města Itálie. Pracovní listy z ČJ, A, D, Z, M a Př tvořily katalog každé cestovní kanceláře. Dále byly jeho součástí listy k olympijským hrám, které se konaly v tělocvičně a k páteční exkurzi Tajemství římské mince, na kterou se žáci vydali na mikulovský zámek – zde se seznámili s expozicí, vypracovali úkoly v pracovních listech a na závěr si zabojovali jako opravdoví Římané pod vedením „Římana“ Michala. Na závěr každého dne žáci vyplnili list se sebehodnocením toho, co celý den dělali.

Samostatným úkolem každé skupinky byla maska řeckého divadla, veselá (komedie) nebo smutná (tragédie), popř. maketa Kolossea.

V pátek po návratu z Mikulova odprezentovala každá skupina svoje výsledky práce za celý týden, zhodnotili v rámci sebehodnocení, jak se jim po celý týden ve skupině pracovalo, co se jim líbilo nejvíc a naopak nejméně.

Za sebe jako garant šestého ročníku musím zkonstatovat, že drtivá většina žáků pracovala s velkým nasazením, poctivě se snažili vyplnit všechny pracovní listy, zodpovědně přistoupili i k výrobě masek a Kolosseí.  

Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku  

 

Vstup do fotogalerie

Projektový týden s názvem Poznávejme Evropu se zaměřil na poznávání kořenů a zdrojů evropské civilizace, současného života, kulturu a zvyky v různých zemích Evropy také prostřednictvím poznávání historie a cílů EU. Návštěvou Židovského muzea a hřbitova Mikulově, Muzea romské kultury v Brně jsme se dotkli tématu multikulturní výchovy a výchovy k myšlení v evropských souvislostech. Projekt měl žákům pomoci překonávat stereotypy a předsudky, kultivovat postoje žáka k Evropě jako širší vlasti a ke světu jako globálnímu prostředí života. Napomohl k vytvoření postojů tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám (minority) s principy života v demokratické společnosti. Žáci ve skupinách (2 až 3 členové) vytvořili prezentaci na počítači o vybraném evropském státu (člen EU), vyhledali informace na internetu z různých oblastí (literatura, dějepis, zeměpis apod.), přečetli si pohádku (kterou pravděpodobně slýchávají děti ve vybraných evropských státech), vyzkoušeli si různé výtvarné postupy jako např. dekupáž na dřevěnou destičku (kterou byla potřeba nejprve opracovat v dílnách) a ve cvičné kuchyni připravili a naservírovali jednoduché jídlo (které je typické pro vybraný stát). V závěru projektového týdne žáci prezentovali práci skupiny i práci svou, hodnotili sebe i ostatní a odpovídali na "všetečné" otázky garantů projektu, které se vztahovaly k celotýdenní práci. Projektový týden byl, dle slov žáků, přínosný a obohacující. Žáci ve skupinách pracovali různorodě, a to od největšího nasazení až po pouhé odsezení. Taktéž výsledky a prezentace měly různou úroveň. Nejvíce žáci ocenili, že jsme s nimi vyjeli na exkurze a měli rozchody.:-)

 

Hana Vlková a Jana Kalandrová

 

Vstup do fotogalerie

Žáci 8. ročníku se po dobu 5 dní věnovali tématu Volba povolání. Navazovali na podzimní týden se stejnou tématikou. Byli rozděleni (vylosováni) do 7 skupin a většinu týdne spolu pracovali a na závěr své práce prezentovali. Zúčastnili se 5 exkurzí – masérské služby, Hotel Drnholec, Úřad práce v Břeclavi, Vinařství Kern a Pletařství Láska v Březí, všechny skupiny hodnotili nejlépe masérské služby s paní Matýzkovou z Dobrého Pole. Ve čtvrtek se věnovali vyplňování životopisů v angličtině a němčině a materiálů o volbě povolání. V pátek své práce prezentovali – před porotou – učiteli paní Palíkovou, Smíškovou a panem Pichaničem. I když při svých vystoupeních nepoužili techniku (PC), překvapili nás někteří žáci pěkným mluvním projevem. Práce skupinek byly bodově ohodnoceny, oznámkovány a započítány do předmětu Člověk a svět práce. Nový poznatek z tohoto týdne – z úřadu práce –tuto návštěvu přesunout do 9. ročníku, letos žáci ještě nemají jasno, kam by vůbec chtěli.

Přesto si myslíme, že tento týden v 8. ročníku má smysl – podívají se do různých provozů a mohou si porovnat, kde by chtěli/mohli a naopak v budoucnu pracovat.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

Projektový týden byl v 9. ročníku zaměřen na průřezové téma mediální výchova. Cílem týdenního projektu bylo umožnit žákům pochopit a prakticky ověřit působení médií. Žáci se seznámili se způsoby, jak média pracují a jak mohou manipulovat míněním lidí. Poté sami ve skupině připravili scénář reportáže, kterou následně natočili a sestříhali. Tři nejzdařilejší videa (a jeden malý bonus) můžete zhlédnout níže.

  Tomáš Procházka

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 5. 5. si námořníci z 1.a pozvali své maminky, aby jim na palubě první třídy uspořádali oslavu ke Dni matek. Maminky byly spokojené jak s obsluhou, tak s dárečky, které jim děti vyrobily v hodinách výtvarné a pracovní výchovy. Děti i maminky si odpoledně užily.

 Bronislava Šimčíková - třídní učitelka

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 5. 5. 2016 reprezentovali žáci 1. stupně naši školu na okresní soutěži v MC Donald´s Cupu. Družstvo mladších si odvezlo 3. místo a krásný pohár. Nejlepším hráčem byl vyhlášen František Zugárek. Družstvo starších žáků skončilo na místě 4.

 

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek se družstvo žáků zúčastnilo basketbalového turnaje O pohár osvobození ve Valticích. Při účasti čtyř družstev dvakrát chlapci prohráli a jednou svého soupeře porazili. V konečném pořadí se umístili na 3. místě.

 Stanislav Pichanič

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.