Funkci školní metodičky prevence zastává Mgr. Hana Vlková a spolu s výchovnou a kariérovou poradkyní Mgr. Janou Juřenovou tvoří školní poradenské pracoviště a zajišťují tak poradenské služby ve škole žákům i jejich zákonným zástupcům.

Náplní funkce školního metodika prevence je poskytování poradenských služeb a aktivit žákům, zákonným zástupcům, pedagogům a třídním učitelům, kterými jsou např.:

  • tvorba a kontrola realizace preventivního programu školy
  • vedení a podílení se na realizaci aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy
  • zajišťování odborných informací o problematice sociálně patologických jevů
  • poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevem rizikového (sociálně nežádoucího) chování (záškoláctví, šikana apod.) a jejich rodičům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů (např. šikana, kouření, alkohol, týrání, zneužívání, kriminalita, gamblerství, drogy aj.

 

 

Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení

„Vždycky Ti někdo pomůže.“

 

NÁZEV ORGANIZACE

JMÉNO

TEL.Č.

E-MAIL, popř. WEB

Ped.- psych. poradna Břeclav – ředitelka

Mgr. Vladimíra

Houšťová

 

519 373 996

519 322 139

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web.: www.pppbreclav.cz

K – centrum drogové závislosti Břeclav

Mgr. Štěpán Žáček

Bc. Hana Hajduchová

Barbora Janyová, Dis.

519 322 842

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web: http://www.charitabreclav.cz/kacko/

Mě Policie Břeclav – velitel městské policie

Ing. Bc. Stanislav Hrdlička

519 324 560

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ped. – psych. poradna Břeclav -  pobočka Mikulov - psycholog

Mgr. Anna Uhrová

519 511 386

 

Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy (drogové závislosti) – psycholog

 

PhDr. Trávníček

 

 

519 321 208

 

Pondělí a středa – Břeclav – 17. Listopad

Úterý  - Pohořelice

Čtvrtek - Mikulov

Poliklinika Břeclav – dětský psychiatr

MUDr. Dagmar Stehlíková

519 303 315

 

MěÚ Mikulov – odd. Sociální prevence

Vedoucí odd.

pí. Olga Kučerová

Bc. Michlovská Romana

Bc. Zitová Jolana

Bc. Tručková Dana

519 444 533

 

519 444 537

519 444 534

519 444 536

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Policie ČR – obvod. odd. Mikulov – vedoucí
Gagarinova 37 

Vedoucí odd.

Nadpor. Václav Sedlák

Nadpor. Švandová

Prap. Bc. Magda Stroblová

Prap. Bc. Simona Džambič

519 510 132

 

 

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mě –Policie Mikulov

Náměstí č.1

 

Velitel

p. Jiří Hamerník

 

519 444 656

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Modrá linka důvěry pro děti a mládež Brno

 

549 241 010

608 902 410

www.modralinka.cz

Linka bezpečí pro děti a mládež

Na účet volaného

 

Nadace Naše dítě

 

800 155 555

 

Dětské krizové centrum

 

2 414 841 49

 

Linka bezpečí

 

116 111

www.linkabezpeci.cz

 

Další kontakty a webové odkazy na stránky věnující se prevenci rizikového chování:

 

 NÁVYKOVÉ LÁTKY (alkohol, cigarety, drogy)

 

ŠIKANA, KYBERŠIKANA

Přímé a nepřímé varovné signály šikanování (.pdf)

 

TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ, DOMÁCÍ NÁSILÍ

  • Krizové centrum pro děti a mládež SPONDEA centrum pro týrané, zneužívané a ohrožené děti, www.spondea.cz Krizová linka : 541 235 511, Mobil: 608 118 088, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVIN

  •  www.anabell.cz pevnou linku: 848 200 210, mobil: 601 565 474 všední den od 8 do 16 hodin
  • Na portálu www.idealni.cz  se dozvíte vše o mentální bulimii a mentální anorexii

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.