Loga

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1215/21/7.1.4/2010

Základní škola a mateřská škola Drnholec se zapojila do dotačního programu Evropské unie a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cíl projektu: Vytvoření metodik výuky vybraných předmětů za účelem dlouhodobého sjednocení vzdělávacích cílů. Projekt řeší to, že je na trhu mnoho různých nabídek a sjednocuje práci učitelů do budoucna. Dále projekt řeší materiální potřeby, které souvisí s inovací pedagogického procesu.

Učíme se nově, učíme se pro život, učíme se v 21. století.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0006
Název projektu: Metodika výuky a její materiální zajištění
Název a číslo prioritní osy: Počáteční vzdělávání – 7.1
Název a číslo oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách – 1.4
Datum zahájení realizace projektu: 1. 9. 2010
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2013

 

č. Druh finanční podpory Výše finanční podpory
(v Kč)
Podíl na celkových způsobilých výdajích
(v %)
1. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 211 347,75 15
2. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 1 197 637,25 85
3. Investiční výdaje 0 0
  Celkové způsobilé výdaje 1 408 985 100

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Loga

Dějepis

Přírodopis

Chemie

Fyzika

Zeměpis

Vlastivěda

Prvouka

Český jazyk a literatura

Matematika

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Hudební výchova

 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates