Znovuotevření MŠ na ulici Hrušovanská 46 od pondělí 9. 11. 2020

Krajskou hygienickou stanicí byla schválena naše žádost o zahájení provozu MŠ Drnholec na ulici Hrušovanská 46, a to ke dni 9. 11. 2020.

Důvodem znovuotevření MŠ je skutečnost, že děti, pedagogičtí i provozní zaměstnanci již mají ukončenou karanténu a MŠ je tedy opět v provozu od pondělí 9. 11. 2020.

Prosíme Vás o dodržování následujících hygienických opatření:

 1. Do budovy MŠ vstupujte pouze s ochranou úst a nosu (rouška, ústenka, respirátor…).
 2. Při v stupu do budovy si každý vydenzifikuje ruce.
 3. Nevstupujte do budovy s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, nebo pokud Vám byla nařízena karanténa.
 4. Děti navštěvující MŠ musí být zcela zdravé.
 5. Dítě doprovází pouze jeden dospělý. V šatně se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou.

 S pozdravem a přáním hodně zdraví, Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, dnes, tj. ve středu 28. 10. 2020, nás kontaktovala Krajská hygienická stanice Brno a sdělila, že v naší mateřské škole byl potvrzen případ onemocnění COVID-19, a proto dochází k UZAVŘENÍ naší mateřské školy od 29. 10. 2020.

1. Provoz mateřské školy je od čtvrtka 29. 10. 2020 uzavřen ze strany Krajské hygienické stanice Brno, a to do odvolání.

2. Rodiče mohou čerpat „ošetřovné“. Informace a formulář k vyplnění najdete na odkazu: https://www.mpsv.cz/osetrovne

3. Rodiče dítěte, které navštěvovalo mateřskou školu na ulici Hrušovanská 46 od 20. 10. 2020 do 22. 10. 2020, budou v následujících dnech kontaktováni pracovníkem hygienické stanice.

4. Těmto dětem bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na dítě, nikoliv na jeho rodinné příslušníky. Z tohoto důvodu je však nutné, aby od čtvrtka 29. 10. 2020 Vaše dítě zůstalo doma. Karanténní opatření budou nařízena v minimální délce trvání 10 dnů. Prosím, vyčkejte na telefonát a pokyny pracovníka hygienické stanice.

Rozhodnutí KHS Brno bude přiloženo nejpozději v pondělí 2. 11. 2020.

O aktuální situaci v mateřské škole Vás budeme informovat.

Přejeme hlavně zdraví, dobrou náladu a rodinnou pohodu.

Za MŠ Iveta Zelenáková Žaludková a  Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Příloha:  Rozhodnutí KHS JMK o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci v naší mateřské škole.

V současné době jsou tři pedagogické pracovnice v pracovní neschopnosti z důvodu infekčního onemocnění. V případě, že budeme kontaktováni krajskou hygienickou stanicí v souvislosti s covid-19, Vás budeme neprodleně informovat.

I z těchto důvodů bude provoz mateřské školy v příštím týdnu omezen (v provozu jen MŠ na ulici Hrušovanská). Prosíme Vás o pochopení a zvážení nutnosti docházky Vašich dětí do mateřské školy.

Společným cílem v druhé vlně pandemie, je ochrana zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv MŠ, Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

"Hola, hola, škola na některé z vás už děti volá." Nezapomeňte trénovat a opakovat vše, co už umíte.

Klikněte na odkaz níže a pusťte se do práce ;) (stáhněte dětem pracovní sešit do Pc)

https://e-predskolaci.cz/wp-content/uploads/2020/05/ze_skolky_do_lavic_2020.pdf

Milé děti, tentokrát se spolu trochu připravíme na léto  na vše, co nás v létě čeká. Klikněte na odkaz níže, stáhněte si do svého pc přiložený pracovní sešit a užijte si spoustu letních aktivit formou hravých činností ;)

https://e-predskolaci.cz/wp-content/uploads/2020/05/zdarma_leto_2020.pdf

Na základě dokumentu o provozních podmínkách mateřských škol do 30. 6. 2020, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bude naše mateřská škola znovu otevřena za těchto podmínek:

1. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020.

2. Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 16:00 hodin.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

4. Při nástupu do MŠ je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které obsahuje i vymezení rizikových skupin

5. V případě, že dítě nebo osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny, doporučuje se zákonným zástupců, aby tyto rizikové faktory zvážili a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Rizikové faktory:

a) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchial s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

c) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.

d) Porucha imunitního systému, např. - při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), - při protinádorové léčbě, - po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

e) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

6. Po příchodu do MŠ si každý rodič a dítě ihned vydesinfikují ruce (desinfekcí je hned u hlavního vchodu do MŠ).

7. Počet dětí ve třídě není omezen.

8. Při cestě do MŠ i z MŠ je třeba mít ústa i nos zakryty ochrannými prostředky.

9. Před MŠ je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s platnými mimořádnými opatřeními (neplatí pro členy rodiny).

10. Osoba, která doprovází dítě do MŠ je povinna mít nos a ústa chráněna rouškou, ústenkou apod.

11. Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

12. Většina aktivit bude probíhat v prostorách školní zahrady (s ohledem na počasí).

13. Prostory mateřské školy (sociální zařízení, šatny, kliky, nábytek, hračky budou v průběhu dne desinfikovány).

14. Počet hraček a pomůcek bude omezen na ty, které mají snadno udržovatelné povrchy.

Žádáme rodiče, kteří změnili rozhodnutí, popř. se ještě nevyjádřili, aby do 8.5. napsali na telefonní číslo 727 941 715, zda-li jejich syn/dcera do MŠ nastoupí, či ne. Děkujeme.

 

Vstup do fotogalerie Činnosti pro děti během uzavření MŠ - 28.4. - 5.5.2020

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Vstup do fotogalerie Činnosti pro děti během uzavření MŠ - 15.4. - 22.4.2020

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Činnosti pro děti během uzavření MŠ - 7. 4. - 14. 4. 2020

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID- 19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v květnu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n)
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).  
 3. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 4. V krajním případě podání přihlášky osobně u vchodu do MŠ Hrušovanská 46, Drnholec ve čtvrtek 7. května 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin za dodržení těchto hygienických opatření: zákonný zástupce v roušce a rukavicích zazvoní na třídu Sovičky a předá vedoucí pracoviště MŠ p. Ivetě Zelenákové Žaludkové vyplněné a podepsané tiskopisy včetně příloh. Prosíme zákonné zástupce o dodržování rozestupů.

K zápisu pošlete nebo donesete:

 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Prohlášení o řádném očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhly pěti let)
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání. 

Formuláře ke stažení jsou na konci tohoto textu.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, můžete si je vyzvednout osobně za dodržení výše uvedených hygienických opatření v budově MŠ Hrušovanská 46, Drnholec od pondělí 20. 4. 2020 do středy 22. 4. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2020/2021:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 6. 4. 2020

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Informace o zpracování osobních údajů (.docx)

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.docx)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

 

Vstup do fotogalerie Činnosti pro děti během uzavření MŠ (po kliknutí na obrázek budete přesměrováni do galerie s ostatními obrázky, pracovními listy a činnostmi). 1. Zmrzliny - Dokreslovat kopečky dle číslice (kornoutky můžete vyrobit z barevného papíru(nebo bílého) a vymalovat, kopečky to samé. Číslo (počet) dětem řeknete, děti poskládají.). 2.Co do řady nepatří? - Zrakové vnímání - vybrat obrázek, který nepatří do řady. 3.Pracovní list - Dokreslování čar - Grafomotorika 4.Sluchové vnímání (M,L,S) - Pojmenovat obrázek, vytleskat název, říct počet slabik, hlásku na začátku slova, spojit s písmenkem. Můžete děti vyzvat, aby vymyslely ještě nějaké slovo, které začíná na stejné písmeno. 5.Spočítej a zapiš - Spočítat symboly vpravo,vlevo a pak dohromady. Zapsat výsledný počet číslem nebo odpovídajícím počtem puntíků. 6. Zraková paměť - naskládám dětem hračky, nechám se chvíli dívat, pak schovám a řeknu, ať vyjmenují co nejvíce hraček. Změna - vždy schovám nějakou hračku, dítě řekne, kterou jsem schovala. 7.Bludiště - prostorová orientace. 8. + 9. Pokojíček + Kde je? - prostorové pojmy. 10. Více x méně - určení více x méně . 11.Koordinace ruka/oko - dokreslení chybějící půlky obrázku. 12. Procvičování paměti - náměty a činnosti na trénování paměti. 13.+14.+15. - Sázení květiny + Ptačí budka + Pes - vystřihnout obrázky, poskládat podle děje, povyprávět, co se děje na obrázku. Trénujete tím dějovou posloupnost, slovní zásobu- řeč, myšlení. 16.+17. - Obrázky (stan, slunce, květina...)+ Vytleskávání slov (PL)- rytmizace slov, vyznačení počtu slabik, určení hlásky na začátku a konci slova. 18.+ 19. + Barevné puntíky + Ledňáčky - obrázek je na trénování zrakové paměti, zrakového vnímání, barev, počtu - předlohy si musíte vyrobit, dítěti vždy dáte předlohu , ono si ji zapamatuje a pak předlohu schováte a poskládá stejně, popř. se na předlohu může dívat a skládat (pokud si nezapamatuje). 20. Velikonoční vajíčka - vymalovat si vajíčka a najít stejné vajíčko v řadě. . 21. Zmrzlina a barevné kopečky - zraková paměť, zrakové vnímání, barvy, počet. 22. Geometrické tvary - Geometrické tvary, zrakové vnímání, zraková paměť. A ještě činnosti na posilování a procvičení jemné motoriky. 23. Tvoření z plastelíny - plastelína je výborná na uvolnění a procvičení prstů. 24.Hrníček - Vystřihnout hrníček, natrhat barevný papír na malé kousky, polepit s ním hrníček 25. Stavebnice lego - manipulace s legem, čím menší kostičky, tím lepší. Tady můžeme spojit s počítáním. Starší děti skládají podle čísla, menší děti podle počtu teček. 26. obrázek - prstová gymnastika - ukazujte dětem, co mají s prsty udělat, pohyb zopakují. Několikrát.

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

V době jarních prázdnin - 17. - 21. 02. 2020 bude třída Rybičky (Svatoplukova) uzavřena. Náhradní provoz bude zajištěn v MŠ Hrušovanská. Prosíme rodiče z každé třídy, aby zapsali do tabulek v šatnách, jestli jejich dítě v době jarních prázdnin bude navštěvovat MŠ. Děkujeme.

 Akce na měsíc říjen

2.10.- Edukativně stimulační hodiny: školení - Gnojková

4.10.   - Photodienst - Vánoční focení - všechny třídy

14.10. - Výběrové řízení na pozici "Učitelka MŠ Drnholec"

15.10. - Edukativně stimulační hodiny: školení - Gnojková

16.10. - Pedagogická rada - všechny učitelky MŠ

17.10. - Metodická návštěva v MŠ Drnholec - pracovník SPC Kociánka - třída Sovičky

23.10. - Bongo Brno – všechny třídy 24.10. - Naši "Dýňáčci" - výstava na zahradě MŠ

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

 

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

</div

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

</div

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace PŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 27

MŠD - 2

MŠD - 20

MŠD - 28

MŠD - 21

MŠD - 6

MŠD - 14

MŠD - 10

MŠD - 23

MŠD - 1

MŠD - 13

MŠD - 7

MŠD - 12

MŠD - 17

MŠD - 5

MŠD - 3

MŠD - 25

MŠD - 8

MŠD - 24

MŠD - 16

MŠD - 9

MŠD - 15

MŠD - 18

MŠD - 22

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace NEPŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 4

MŠD - 26

MŠD - 11

MŠD - 19

 

Vyvěšeno dne 13. 5. 2019

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

1. 5. - středa - Státní svátek - MŠ uzavřena

2. 5. - čtvrtek - 8:00 - 11:00 - Zápis do MŠ

2. - 10. 5. - čtvrtek - pátek - Individuální schůzky s rodiči - rozpis dle nástěnky - třída Trpaslíčci

6. - 7. 5. - pondělí, úterý - Spojené třídy

8. 5. - středa - Státní svátek - MŠ uzavřena

9., 23., 30.5. - čtvrtek - dopoledne - Předplavecký výcvik - Hrušovany nad Jevišovkou - třídy Rybičky

12. 5. - neděle - Vystoupení DM - Kulturní sál

15. 5. - středa - dopoledne - Výlet vlakem a autobusem - třída Berušky

28. 5. - úterý - dopoledne - Výlet na kolech do Jevišovky (Novosedel?) - třída Rybičky

29. 5. - středa - dopoledne - Výlet do Bonga - všechny třídy

1., 4. ,8., 11., 15., 18., 25. 4. - Edukačně stimulační program - Šimčíková, Zelenáková Žaludková

1.- 5. 4. - pondělí - pátek - Individuální schůzky s rodiči - Rybičky - individuální rozpisy na nástěnce

12. 4. - pátek - Zápis do 1. třídy - od 14:30 - předškoláci

15. - 30. 4. - Individuální schůzky s rodiči - Berušky, Trpaslíčci - individuální rozpisy na nástěnce

18. 4. - čtvrtek - 10:30 - Divadlo kouzel - všechny třídy

19. 4. - pátek - Státní svátek

22. 4. - pondělí - Velikonoční pondělí

23. 4. - úterý - 16:00 - Pedagogická rada

24. 4. - středa - dopoledne - Výlet do Mikulova (autobus, vlak) - Berušky

25. 4. - čtvrtek - DVPP - Projekt OPVV - Moravské Knínice, Brno - Bejdáková - celý den

4., 7., 11., 12., 18., 21., 25., 28.3.  - pondělí - 16:00 - Edukačně stimulační program - Rybičky- Zelenáková Žaludková, Šimčíková

5.3. - úterý - dopoledne - Prevence zubního kazu aneb jak si správně čistit zoubky - projekt Dental Prevention - všechny třídy

6.3. - středa - dopoledne - Výlet do Bonga - dopoledne - všechny třídy

8. 3. - pátek - dopoledne - Photodienst - jarní plátno - všechny třídy

12. 3. - dopoledne - Den v mateřské škole v maskách - všechny třídy

15. 3. - pátek - dopoledne - Vyšetření zraku - Primavizus - všechny třídy

15. 3. - pátek - vyhodnocení ankety Školka očima dětí - všechny učitelky

19. 3. - úterý - 8:30 - Návštěva v 1. třídě - Rybičky

25. 3. - pondělí - dopoledne - Hudební pořad v ZŠ - Rybičky

29. 3. - pátek - Den učitelů - oslava

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2019/2020:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

 

V Drnholci 2. 4. 2019

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

4.- 5.2. - pondělí, úterý - Vyšetření psycholožkou školní zralosti - předškoláci - Rybičky

4.2. - čtvrtek - celý den - DVPP - Edukačně stimulační program - Znojmo - Zelenáková Žaludková

4.2. - čtvrtek - celý den - DVPP - Plánování a realizace TVP - Blansko - Gnojková

11. - 15.2. - pondělí - pátek - Jarní prázdniny - spojené třídy

11.- 28. 2. - Galerie na plotě - spolupráce s rodiči a se ZŠ - téma - Slavíme jaro (malování na A3)

18.- 28. 2. - Anketa pro rodiče - Školka očima dětí

21., 28. 2. - čtvrtek - Edukačně - stimulační program pro předškoláky - Zelenáková Žaludková - více info v letáčku, který dostanete

1.1. - úterý - Nový rok

2.- 4.1. - středa - pátek - Lyžařský výcvik předškoláci + vybrané děti z 1. tříd - celý den - Bejdáková, Švejdová

3. 1. - čtvrtek - nástup do MŠ

3.1. - čtvrtek - Divadlo Rolnička - všechny třídy

9.,11.1. - středa, pátek - celý den - Edukačně stimulační program - Znojmo - Zelenáková Žaludková

14.1. - pondělí - celý den - Brno - DVPP - Konzultace k projektu Podpora pragramotnosti v MŠ - Bejdáková

29.1. - čtvrtek - 16:00 - Pedagogická rada

3.12. - 14.12. - Individuální schůzky pro rodiče dle rozpisu na nástěnce - Trpaslíčci

3.12. - pondělí - Divadlo Rolnička - Vánoční pohádka - 10:30 - všechny třídy

3.12. - pondělí - 16:00 - Vánoční zdobení s rodiči - Berušky

4.12. - úterý - 9:00 - Návštěva studentky z PedF MU - Rybičky

4.12. - úterý - dopoledne - Logopedická depistáž - vybrané děti ze všech tříd

5.12. - středa - dopoledne - Návštěva Mikuláše, čerta, anděla + soutěže - všechny třídy

7.12. - pátek - Projekt Krabice od bot - odvoz všech dárků do Brna

10.12. - pondělí - 12:00 - 15:00 - Konzultace k projektu - Příklady z praxe pro ČŠI - Rybičky

14.12. - pátek - dopoledne - Návštěva domu seniorů v Jevišovce - Rybičky

17.12. - pondělí - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Berušky

18.12. - úterý - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Trpaslíčci

18.12. - úterý - Vánoční besídka pro důchodce v Drnholci - Rybičky

19.12. - středa - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Rybičky

22.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena

7.11. - Individuální vzdělávání - přezkoušení - dopoledne - Rybičky

15.11. - Metody aktivního učení - celý den - Břeclav - Zelenáková Žaludková, Gnojková

17.11. - Státní svátek

19.11. - Metodické sdružení - 13:00 - Bejdáková

21.11. - Zábavní centrum Bongo - dopoledne - všechny třídy

19.- 30. 11. - Individuální schůzky - rozpis dle nástěnky - Berušky

19.- 28. 11. - Individuální schůzky - rozpis dle nástěnky - Rybičky (další schůzky první týden v prosinci)

29.11. - Výchova aneb kdo za to může - celý den - Brno - Bejdáková

30.11. - Společná akce - všechny MŠ

2.10. - úterý - Pedagogická rada - 16:00

4.10. - Galerie na plotě - spolupráce s rodiči - portréty dětí - všechny třídy

4.10. - středa - DVPP - Projekt OPVV - Mentoring - Brno - Bejdáková - celý den

4. 10. - středa - Fotografování Photodienst - všechny třídy - dopoledne

12.10. - pátek - Společná večeře - zaměstnanci MŠ Drnholec

22.10. - pondělí - Mahenovo divadlo Brno - Perníková chaloupka - všechny třídy - dopoledne

22.10. - pondělí - DVPP - Projekt OPVV - J. Bednářová, H. Splavcová - RVP, Diagnostika, Mentoring - Bejdáková - 13:00

3.9. - pondělí - Zahájení školního roku

20.9. - čtvrtek  - Loučení s létem - společná akce se ZŠ - více info na nástěnce v MŠ

26.9 a 27.9 - středa, čtvrtek - To jsem já ve školce - akce s rodiči - všechny třídy - kreslení rodičů s dětmi - Galerie na plotě - více info na nástěnce v MŠ

28.9. - pátek - Státní svátek

Rodiče přijatých dětí do mateřské školy Drnholec mají přístup ke skupince na facebooku. Prosím, požádejte o členství na FB - MŠ Drnholec.

Ve skupince máte k dispozici nejaktuálnější informace, fotografie z činností dětí, informace z nástěnek, ankety,...

Informace na FB stránce jsou navíc, všechny důležité informace budou na nástěnkách a na webových stránkách mateřské školy.

 

Sandra Bejdáková

Milí rodiče, máme před sebou nový školní rok. Všem přejeme krásné dny plné pozitivní energie a úsměvů. Věříme, že prožijeme opět báječný rok plných nezapomenutelných zážitků.

 

Za kolektiv učitelek Sandra Bejdáková

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD – 1                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 24                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 18                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 23                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 20                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 11                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 25                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 13                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 9                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 15                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 2                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 7                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 19                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 16                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 12                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 21                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 6                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 4                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 10                               Přijímá se od 1.9.2018

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace nepřijala k 1.9.2018 děti evidované pod těmito registračními čísly

MŠD – 3                                 Nepřijímá se

MŠD – 14                               Nepřijímá se

MŠD – 8                                 Nepřijímá se

MŠD – 22                               Nepřijímá se

MŠD – 5                                 Nepřijímá se

MŠD – 17                               Nepřijímá se

 

Vyvěšeno dne: 15.5.2018                                                                    

  RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

 • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

V pátek 22.12. je běžný provoz.

Uzavřená MŠ bude: od soboty 23.12. do úterý 2.1. 2018.

Nastupovat budeme ve středu 3.1. 2018.

 

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nového roku.

Milí rodiče,

v prosinci nás čekají tyto akce:

úterý 5.12. - Mikuláš, anděl, čert v MŠ - spolupráce s rodiči - MŠ Svatoplukova(zahrada) - třída Dráčci a Včelky

pátek 8.12. - DVPP - Předčtenářská pregramotnost - konference - Praha - Bejdáková

středa 12.12. - Návštěva seniorů v Jevišovce - předání perníčků, krátké vánoční vystoupení - předškoláci

pondělí 18.12. - Vánoční besídka - Trpaslíčci - 16:00

úterý 19.12. - Vánoční besídka - Dráčci - 16:00

středa 20.12. - Vánoční besídka - Včelky - 16:00

čtvrtek 21.12. - Vánoční pohádka - Od Mikuláše po Štědrý den – Divadlo Hodonín – dopoledne – všechny třídy

 

 

Milí rodiče, v měsíci listopadu nás čekají tyto akce:

středa - 1.11. - 16:00 - Pedagogická a provozní porada - všechny učitelky

 

pátek - 17.11. - Státní svátek - MŠ UZAVŘENA

pondělí - 27.11. - dopoledne - Divadlo Radost v Brně - Budulínek v hudebce - všechny třídy - odjezd 7:30 od MŠ

konec listopadu a začátek prosince - individuální schůzky s rodiči a dětmi - rozpisy budou k dispozici na nástěnkách v MŠ

 

Podrobnější info na nástěnkách v MŠ a na Facebook skupince.

Vzhledem k tomu, že 99% rodičů je v soukromé skupince na FB, tak fotografie ze třídy (činnosti, hry, úkoly, výrobky,...) budou pouze na FB. Zde na drbníku budou fotografie pouze ze společných akcí. Děkujeme za pochopení.

Milí rodiče, v měsíci říjnu nás čekají tyto akce:

 

úterý - 10.10. - Wikyland Brno - odjezd v 8:00, do školky děti doveďte do 7:30. S sebou pouze sportovní oblečení, vše ostatní zajišťujeme my. Návrat cca 12:00. Cena 160,-

čtvrtek - 19.10. - Divadlo Hodonín - dopoledne v MŠ

středa - 25.10. - Fotografování Photodienst - od 8:00, možno focení sourozenců.

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.