Informujeme zákonné zástupce dětí MŠ Drnholec o výskytu covid pozitivní osoby. Dle pokynů KHS Břeclav není nutné MŠ uzavřít, protože byla dodržena všechna nařízená opatření proti šíření nemoci. Z tohoto důvodu sledujte, prosím, zdravotní stav Vašeho dítěte a nepodceňujte příznaky respiračních onemocnění v tomto období. Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme hodně zdraví. S pozdravem Hana Vlková

Informativní schůzka pro rodiče všech dětí, které navštěvují a budou od září nově navštěvovat naši školičku, proběhne ve středu 25. 8. 2021 v 16.00 hod. v MŠ na ulici Hrušovanská.

Srpnový provoz MŠ končí v úterý 24. 8. 2021 (včetně ;)). Společně s dětmi se opět sejdeme 1. 9. 2021. S rozdělením do tříd budete seznámeni na informativní schůzce v srpnu.

Děkujeme

Co by mělo dítě při vstupu do mateřské školy umět? (.pdf)

 

 

Výsledky ZÁPISU do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Mgr. Hana Vlková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 níže uvedeným uchazečům, kterým byla přidělena následující registrační čísla.

MŠD - 3   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 6   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 4   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 9   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 8   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 22 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 5   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 19 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 7   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 11 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 18 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 2   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 10 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 24 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 29 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 17 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 1   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 15 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 16 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 13 Přijímá se od 1. 9. 2021

Písemné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne a podepíše v MŠ Drnholec, Svatoplukova 277/2 dne 28.5.2021 od 13:00 do 16:30 hod., kdy bude seznámen s možným dodatečným přijetím do Mateřské školy Drnholec.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2021     

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis bude probíhat v květnu 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2021 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n)
 3. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (podatelna:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).
 4. V krajním případě podání přihlášky osobně u vchodu do MŠ Hrušovanská 46, Drnholec ve čtvrtek 6. května 2021 v době od 8.00 do 11.00 hodin, kde rodič předá vyplněné a podepsané tiskopisy včetně příloh. Prosíme zákonné zástupce o dodržování rozestupů a ochranu úst respirátorem.

K zápisu pošlete nebo donesete:

 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Potvrzení lékaře

Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání.

Formuláře ke stažení jsou na konci tohoto textu.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, můžete si je vyzvednout osobně za dodržení výše uvedených hygienických opatření v budově MŠ Hrušovanská 46, Drnholec od pondělí 19. 4. 2021 do středy 21. 4. 2021 v době od 8.00 do 15.30 hodin.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2021/2022:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, tj. 74 dětí.

 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu v obci Drnholec, v případě cizinců s místem pobytu v obci Drnholec. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání dítě, které k  31. 8. 2021 dosáhlo 5 let nebo má udělen odklad školní docházky.
 2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
 3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let a má trvalý pobyt v obci Drnholec, v případě cizinců místo pobytu v obci Drnholec.
 4. Děti z jiných spádových oblastí dle data narození. Všechny tyto děti jsou seřazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je povinnost podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V Drnholci dne 9. 4. 2021

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Vyjádření dětského lékaře (.docx)

Vyjádření dětského lékaře (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.docx)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

NÁVRAT DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, je umožněna přítomnost dětí předškolního věku na prezenční výuce ve škole. Děti budou ve skupině po 15 dětech v budově MŠ na ulici Svatoplukova a na ulici Hrušovanská.

PODMÍNKY VSTUPU DO ŠKOLY

Děti používají ochranu nosu a úst (jednorázové chirurgické roušky) do doby negativního vyhodnocení testu, dospělí používají respirátory. Je potřeba důsledně dodržovat zásady osobní hygieny (dezinfekce rukou při vstupu do budovy a následné umytí rukou mýdlem, časté větrání). Děti při pobytu ve škole nemusí mít ochranu nosu a úst.

Do mateřské školy, prosím, neposílejte Vaše dítě s příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, ucpaný nos, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti). Děkujeme za pochopení.

TESTOVÁNÍ

Po vstupu do MŠ proběhne testování v určených prostorách (v přízemí) pomocí samoodběru. K dispozici máme neinvazivní antigenní testy značky Singclean. Po negativním výsledku budou děti učitelkami odvedeny do svých tříd. Pokud budete chtít být přítomni při testování Vašich dětí, oznamte tuto skutečnost předem paní učitelce. V případě pozitivního výsledku testu budete vyzváni k vyzvednutí si dítěte ve škole a budete poučeni o dalším postupu.

Testování bude probíhat 2 krát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Příbalový leták testu najdete v příloze a video s instruktáží zde https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT.

Výjimka z povinného testování: dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uběhlo od nákazy méně než 90 dnů (NUTNÉ POTVRZENÍ) nebo má max. 48 hodin starý negativní antigenní nebo PCR test (NUTNÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ).

Příbalový leták testu Singclean (.pdf)

 

Přijetím krizového opatření vládou ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ. 

Děti "přeškoláci" mají povinnost distančně se vzdělávat. Rodiče mají povinnost omlouvat nepřítomnost dětí na předškolním vzdělávání.

Distanční vzdělávání v MŠ Drnholec probíhá každodenní nabídkou činností, které jsou zveřejněny na uzavřené skupině na facebooku MŠ Drnholec. Zde najdete také informace o čerpání ošetřovného a další. 

Přejeme všem hodně zdraví a úspěchů nejen při distančním vzdělávání. S pozdravem Hana Vlková

 

Znovuotevření MŠ na ulici Hrušovanská 46 od pondělí 9. 11. 2020

Krajskou hygienickou stanicí byla schválena naše žádost o zahájení provozu MŠ Drnholec na ulici Hrušovanská 46, a to ke dni 9. 11. 2020.

Důvodem znovuotevření MŠ je skutečnost, že děti, pedagogičtí i provozní zaměstnanci již mají ukončenou karanténu a MŠ je tedy opět v provozu od pondělí 9. 11. 2020.

Prosíme Vás o dodržování následujících hygienických opatření:

 1. Do budovy MŠ vstupujte pouze s ochranou úst a nosu (rouška, ústenka, respirátor…).
 2. Při v stupu do budovy si každý vydenzifikuje ruce.
 3. Nevstupujte do budovy s příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, nebo pokud Vám byla nařízena karanténa.
 4. Děti navštěvující MŠ musí být zcela zdravé.
 5. Dítě doprovází pouze jeden dospělý. V šatně se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou.

 S pozdravem a přáním hodně zdraví, Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, dnes, tj. ve středu 28. 10. 2020, nás kontaktovala Krajská hygienická stanice Brno a sdělila, že v naší mateřské škole byl potvrzen případ onemocnění COVID-19, a proto dochází k UZAVŘENÍ naší mateřské školy od 29. 10. 2020.

1. Provoz mateřské školy je od čtvrtka 29. 10. 2020 uzavřen ze strany Krajské hygienické stanice Brno, a to do odvolání.

2. Rodiče mohou čerpat „ošetřovné“. Informace a formulář k vyplnění najdete na odkazu: https://www.mpsv.cz/osetrovne

3. Rodiče dítěte, které navštěvovalo mateřskou školu na ulici Hrušovanská 46 od 20. 10. 2020 do 22. 10. 2020, budou v následujících dnech kontaktováni pracovníkem hygienické stanice.

4. Těmto dětem bude nařízena karanténa, která se vztahuje pouze na dítě, nikoliv na jeho rodinné příslušníky. Z tohoto důvodu je však nutné, aby od čtvrtka 29. 10. 2020 Vaše dítě zůstalo doma. Karanténní opatření budou nařízena v minimální délce trvání 10 dnů. Prosím, vyčkejte na telefonát a pokyny pracovníka hygienické stanice.

Rozhodnutí KHS Brno bude přiloženo nejpozději v pondělí 2. 11. 2020.

O aktuální situaci v mateřské škole Vás budeme informovat.

Přejeme hlavně zdraví, dobrou náladu a rodinnou pohodu.

Za MŠ Iveta Zelenáková Žaludková a  Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Příloha:  Rozhodnutí KHS JMK o uzavření MŠ

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o aktuální situaci v naší mateřské škole.

V současné době jsou tři pedagogické pracovnice v pracovní neschopnosti z důvodu infekčního onemocnění. V případě, že budeme kontaktováni krajskou hygienickou stanicí v souvislosti s covid-19, Vás budeme neprodleně informovat.

I z těchto důvodů bude provoz mateřské školy v příštím týdnu omezen (v provozu jen MŠ na ulici Hrušovanská). Prosíme Vás o pochopení a zvážení nutnosti docházky Vašich dětí do mateřské školy.

Společným cílem v druhé vlně pandemie, je ochrana zdraví nás všech.

Děkujeme za pochopení.

Za kolektiv MŠ, Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

"Hola, hola, škola na některé z vás už děti volá." Nezapomeňte trénovat a opakovat vše, co už umíte.

Klikněte na odkaz níže a pusťte se do práce ;) (stáhněte dětem pracovní sešit do Pc)

https://e-predskolaci.cz/wp-content/uploads/2020/05/ze_skolky_do_lavic_2020.pdf

Milé děti, tentokrát se spolu trochu připravíme na léto  na vše, co nás v létě čeká. Klikněte na odkaz níže, stáhněte si do svého pc přiložený pracovní sešit a užijte si spoustu letních aktivit formou hravých činností ;)

https://e-predskolaci.cz/wp-content/uploads/2020/05/zdarma_leto_2020.pdf

Na základě dokumentu o provozních podmínkách mateřských škol do 30. 6. 2020, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bude naše mateřská škola znovu otevřena za těchto podmínek:

1. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020.

2. Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 16:00 hodin.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

4. Při nástupu do MŠ je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které obsahuje i vymezení rizikových skupin

5. V případě, že dítě nebo osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny, doporučuje se zákonným zástupců, aby tyto rizikové faktory zvážili a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Rizikové faktory:

a) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchial s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

c) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.

d) Porucha imunitního systému, např. - při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), - při protinádorové léčbě, - po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

e) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

6. Po příchodu do MŠ si každý rodič a dítě ihned vydesinfikují ruce (desinfekcí je hned u hlavního vchodu do MŠ).

7. Počet dětí ve třídě není omezen.

8. Při cestě do MŠ i z MŠ je třeba mít ústa i nos zakryty ochrannými prostředky.

9. Před MŠ je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s platnými mimořádnými opatřeními (neplatí pro členy rodiny).

10. Osoba, která doprovází dítě do MŠ je povinna mít nos a ústa chráněna rouškou, ústenkou apod.

11. Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

12. Většina aktivit bude probíhat v prostorách školní zahrady (s ohledem na počasí).

13. Prostory mateřské školy (sociální zařízení, šatny, kliky, nábytek, hračky budou v průběhu dne desinfikovány).

14. Počet hraček a pomůcek bude omezen na ty, které mají snadno udržovatelné povrchy.

Žádáme rodiče, kteří změnili rozhodnutí, popř. se ještě nevyjádřili, aby do 8.5. napsali na telefonní číslo 727 941 715, zda-li jejich syn/dcera do MŠ nastoupí, či ne. Děkujeme.

 

Vstup do fotogalerie Činnosti pro děti během uzavření MŠ - 28.4. - 5.5.2020

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Vstup do fotogalerie Činnosti pro děti během uzavření MŠ - 15.4. - 22.4.2020

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Činnosti pro děti během uzavření MŠ - 7. 4. - 14. 4. 2020

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID- 19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v květnu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n)
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).  
 3. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 4. V krajním případě podání přihlášky osobně u vchodu do MŠ Hrušovanská 46, Drnholec ve čtvrtek 7. května 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin za dodržení těchto hygienických opatření: zákonný zástupce v roušce a rukavicích zazvoní na třídu Sovičky a předá vedoucí pracoviště MŠ p. Ivetě Zelenákové Žaludkové vyplněné a podepsané tiskopisy včetně příloh. Prosíme zákonné zástupce o dodržování rozestupů.

K zápisu pošlete nebo donesete:

 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Prohlášení o řádném očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhly pěti let)
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání. 

Formuláře ke stažení jsou na konci tohoto textu.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, můžete si je vyzvednout osobně za dodržení výše uvedených hygienických opatření v budově MŠ Hrušovanská 46, Drnholec od pondělí 20. 4. 2020 do středy 22. 4. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2020/2021:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 6. 4. 2020

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Informace o zpracování osobních údajů (.docx)

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.docx)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

 

Vstup do fotogalerie Činnosti pro děti během uzavření MŠ (po kliknutí na obrázek budete přesměrováni do galerie s ostatními obrázky, pracovními listy a činnostmi). 1. Zmrzliny - Dokreslovat kopečky dle číslice (kornoutky můžete vyrobit z barevného papíru(nebo bílého) a vymalovat, kopečky to samé. Číslo (počet) dětem řeknete, děti poskládají.). 2.Co do řady nepatří? - Zrakové vnímání - vybrat obrázek, který nepatří do řady. 3.Pracovní list - Dokreslování čar - Grafomotorika 4.Sluchové vnímání (M,L,S) - Pojmenovat obrázek, vytleskat název, říct počet slabik, hlásku na začátku slova, spojit s písmenkem. Můžete děti vyzvat, aby vymyslely ještě nějaké slovo, které začíná na stejné písmeno. 5.Spočítej a zapiš - Spočítat symboly vpravo,vlevo a pak dohromady. Zapsat výsledný počet číslem nebo odpovídajícím počtem puntíků. 6. Zraková paměť - naskládám dětem hračky, nechám se chvíli dívat, pak schovám a řeknu, ať vyjmenují co nejvíce hraček. Změna - vždy schovám nějakou hračku, dítě řekne, kterou jsem schovala. 7.Bludiště - prostorová orientace. 8. + 9. Pokojíček + Kde je? - prostorové pojmy. 10. Více x méně - určení více x méně . 11.Koordinace ruka/oko - dokreslení chybějící půlky obrázku. 12. Procvičování paměti - náměty a činnosti na trénování paměti. 13.+14.+15. - Sázení květiny + Ptačí budka + Pes - vystřihnout obrázky, poskládat podle děje, povyprávět, co se děje na obrázku. Trénujete tím dějovou posloupnost, slovní zásobu- řeč, myšlení. 16.+17. - Obrázky (stan, slunce, květina...)+ Vytleskávání slov (PL)- rytmizace slov, vyznačení počtu slabik, určení hlásky na začátku a konci slova. 18.+ 19. + Barevné puntíky + Ledňáčky - obrázek je na trénování zrakové paměti, zrakového vnímání, barev, počtu - předlohy si musíte vyrobit, dítěti vždy dáte předlohu , ono si ji zapamatuje a pak předlohu schováte a poskládá stejně, popř. se na předlohu může dívat a skládat (pokud si nezapamatuje). 20. Velikonoční vajíčka - vymalovat si vajíčka a najít stejné vajíčko v řadě. . 21. Zmrzlina a barevné kopečky - zraková paměť, zrakové vnímání, barvy, počet. 22. Geometrické tvary - Geometrické tvary, zrakové vnímání, zraková paměť. A ještě činnosti na posilování a procvičení jemné motoriky. 23. Tvoření z plastelíny - plastelína je výborná na uvolnění a procvičení prstů. 24.Hrníček - Vystřihnout hrníček, natrhat barevný papír na malé kousky, polepit s ním hrníček 25. Stavebnice lego - manipulace s legem, čím menší kostičky, tím lepší. Tady můžeme spojit s počítáním. Starší děti skládají podle čísla, menší děti podle počtu teček. 26. obrázek - prstová gymnastika - ukazujte dětem, co mají s prsty udělat, pohyb zopakují. Několikrát.

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

V době jarních prázdnin - 17. - 21. 02. 2020 bude třída Rybičky (Svatoplukova) uzavřena. Náhradní provoz bude zajištěn v MŠ Hrušovanská. Prosíme rodiče z každé třídy, aby zapsali do tabulek v šatnách, jestli jejich dítě v době jarních prázdnin bude navštěvovat MŠ. Děkujeme.

 Akce na měsíc říjen

2.10.- Edukativně stimulační hodiny: školení - Gnojková

4.10.   - Photodienst - Vánoční focení - všechny třídy

14.10. - Výběrové řízení na pozici "Učitelka MŠ Drnholec"

15.10. - Edukativně stimulační hodiny: školení - Gnojková

16.10. - Pedagogická rada - všechny učitelky MŠ

17.10. - Metodická návštěva v MŠ Drnholec - pracovník SPC Kociánka - třída Sovičky

23.10. - Bongo Brno – všechny třídy 24.10. - Naši "Dýňáčci" - výstava na zahradě MŠ

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

 

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

</div

Vstup do fotogalerie

 Iveta Zelenáková Žaludková

 

</div

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace PŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 27

MŠD - 2

MŠD - 20

MŠD - 28

MŠD - 21

MŠD - 6

MŠD - 14

MŠD - 10

MŠD - 23

MŠD - 1

MŠD - 13

MŠD - 7

MŠD - 12

MŠD - 17

MŠD - 5

MŠD - 3

MŠD - 25

MŠD - 8

MŠD - 24

MŠD - 16

MŠD - 9

MŠD - 15

MŠD - 18

MŠD - 22

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace NEPŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 4

MŠD - 26

MŠD - 11

MŠD - 19

 

Vyvěšeno dne 13. 5. 2019

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

1. 5. - středa - Státní svátek - MŠ uzavřena

2. 5. - čtvrtek - 8:00 - 11:00 - Zápis do MŠ

2. - 10. 5. - čtvrtek - pátek - Individuální schůzky s rodiči - rozpis dle nástěnky - třída Trpaslíčci

6. - 7. 5. - pondělí, úterý - Spojené třídy

8. 5. - středa - Státní svátek - MŠ uzavřena

9., 23., 30.5. - čtvrtek - dopoledne - Předplavecký výcvik - Hrušovany nad Jevišovkou - třídy Rybičky

12. 5. - neděle - Vystoupení DM - Kulturní sál

15. 5. - středa - dopoledne - Výlet vlakem a autobusem - třída Berušky

28. 5. - úterý - dopoledne - Výlet na kolech do Jevišovky (Novosedel?) - třída Rybičky

29. 5. - středa - dopoledne - Výlet do Bonga - všechny třídy

1., 4. ,8., 11., 15., 18., 25. 4. - Edukačně stimulační program - Šimčíková, Zelenáková Žaludková

1.- 5. 4. - pondělí - pátek - Individuální schůzky s rodiči - Rybičky - individuální rozpisy na nástěnce

12. 4. - pátek - Zápis do 1. třídy - od 14:30 - předškoláci

15. - 30. 4. - Individuální schůzky s rodiči - Berušky, Trpaslíčci - individuální rozpisy na nástěnce

18. 4. - čtvrtek - 10:30 - Divadlo kouzel - všechny třídy

19. 4. - pátek - Státní svátek

22. 4. - pondělí - Velikonoční pondělí

23. 4. - úterý - 16:00 - Pedagogická rada

24. 4. - středa - dopoledne - Výlet do Mikulova (autobus, vlak) - Berušky

25. 4. - čtvrtek - DVPP - Projekt OPVV - Moravské Knínice, Brno - Bejdáková - celý den

4., 7., 11., 12., 18., 21., 25., 28.3.  - pondělí - 16:00 - Edukačně stimulační program - Rybičky- Zelenáková Žaludková, Šimčíková

5.3. - úterý - dopoledne - Prevence zubního kazu aneb jak si správně čistit zoubky - projekt Dental Prevention - všechny třídy

6.3. - středa - dopoledne - Výlet do Bonga - dopoledne - všechny třídy

8. 3. - pátek - dopoledne - Photodienst - jarní plátno - všechny třídy

12. 3. - dopoledne - Den v mateřské škole v maskách - všechny třídy

15. 3. - pátek - dopoledne - Vyšetření zraku - Primavizus - všechny třídy

15. 3. - pátek - vyhodnocení ankety Školka očima dětí - všechny učitelky

19. 3. - úterý - 8:30 - Návštěva v 1. třídě - Rybičky

25. 3. - pondělí - dopoledne - Hudební pořad v ZŠ - Rybičky

29. 3. - pátek - Den učitelů - oslava

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2019/2020:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

 

V Drnholci 2. 4. 2019

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

4.- 5.2. - pondělí, úterý - Vyšetření psycholožkou školní zralosti - předškoláci - Rybičky

4.2. - čtvrtek - celý den - DVPP - Edukačně stimulační program - Znojmo - Zelenáková Žaludková

4.2. - čtvrtek - celý den - DVPP - Plánování a realizace TVP - Blansko - Gnojková

11. - 15.2. - pondělí - pátek - Jarní prázdniny - spojené třídy

11.- 28. 2. - Galerie na plotě - spolupráce s rodiči a se ZŠ - téma - Slavíme jaro (malování na A3)

18.- 28. 2. - Anketa pro rodiče - Školka očima dětí

21., 28. 2. - čtvrtek - Edukačně - stimulační program pro předškoláky - Zelenáková Žaludková - více info v letáčku, který dostanete

1.1. - úterý - Nový rok

2.- 4.1. - středa - pátek - Lyžařský výcvik předškoláci + vybrané děti z 1. tříd - celý den - Bejdáková, Švejdová

3. 1. - čtvrtek - nástup do MŠ

3.1. - čtvrtek - Divadlo Rolnička - všechny třídy

9.,11.1. - středa, pátek - celý den - Edukačně stimulační program - Znojmo - Zelenáková Žaludková

14.1. - pondělí - celý den - Brno - DVPP - Konzultace k projektu Podpora pragramotnosti v MŠ - Bejdáková

29.1. - čtvrtek - 16:00 - Pedagogická rada

3.12. - 14.12. - Individuální schůzky pro rodiče dle rozpisu na nástěnce - Trpaslíčci

3.12. - pondělí - Divadlo Rolnička - Vánoční pohádka - 10:30 - všechny třídy

3.12. - pondělí - 16:00 - Vánoční zdobení s rodiči - Berušky

4.12. - úterý - 9:00 - Návštěva studentky z PedF MU - Rybičky

4.12. - úterý - dopoledne - Logopedická depistáž - vybrané děti ze všech tříd

5.12. - středa - dopoledne - Návštěva Mikuláše, čerta, anděla + soutěže - všechny třídy

7.12. - pátek - Projekt Krabice od bot - odvoz všech dárků do Brna

10.12. - pondělí - 12:00 - 15:00 - Konzultace k projektu - Příklady z praxe pro ČŠI - Rybičky

14.12. - pátek - dopoledne - Návštěva domu seniorů v Jevišovce - Rybičky

17.12. - pondělí - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Berušky

18.12. - úterý - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Trpaslíčci

18.12. - úterý - Vánoční besídka pro důchodce v Drnholci - Rybičky

19.12. - středa - 16:00 - Vánoční besídka pro rodiče - Rybičky

22.12. - 2.1. - Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena

7.11. - Individuální vzdělávání - přezkoušení - dopoledne - Rybičky

15.11. - Metody aktivního učení - celý den - Břeclav - Zelenáková Žaludková, Gnojková

17.11. - Státní svátek

19.11. - Metodické sdružení - 13:00 - Bejdáková

21.11. - Zábavní centrum Bongo - dopoledne - všechny třídy

19.- 30. 11. - Individuální schůzky - rozpis dle nástěnky - Berušky

19.- 28. 11. - Individuální schůzky - rozpis dle nástěnky - Rybičky (další schůzky první týden v prosinci)

29.11. - Výchova aneb kdo za to může - celý den - Brno - Bejdáková

30.11. - Společná akce - všechny MŠ

2.10. - úterý - Pedagogická rada - 16:00

4.10. - Galerie na plotě - spolupráce s rodiči - portréty dětí - všechny třídy

4.10. - středa - DVPP - Projekt OPVV - Mentoring - Brno - Bejdáková - celý den

4. 10. - středa - Fotografování Photodienst - všechny třídy - dopoledne

12.10. - pátek - Společná večeře - zaměstnanci MŠ Drnholec

22.10. - pondělí - Mahenovo divadlo Brno - Perníková chaloupka - všechny třídy - dopoledne

22.10. - pondělí - DVPP - Projekt OPVV - J. Bednářová, H. Splavcová - RVP, Diagnostika, Mentoring - Bejdáková - 13:00

3.9. - pondělí - Zahájení školního roku

20.9. - čtvrtek  - Loučení s létem - společná akce se ZŠ - více info na nástěnce v MŠ

26.9 a 27.9 - středa, čtvrtek - To jsem já ve školce - akce s rodiči - všechny třídy - kreslení rodičů s dětmi - Galerie na plotě - více info na nástěnce v MŠ

28.9. - pátek - Státní svátek

Rodiče přijatých dětí do mateřské školy Drnholec mají přístup ke skupince na facebooku. Prosím, požádejte o členství na FB - MŠ Drnholec.

Ve skupince máte k dispozici nejaktuálnější informace, fotografie z činností dětí, informace z nástěnek, ankety,...

Informace na FB stránce jsou navíc, všechny důležité informace budou na nástěnkách a na webových stránkách mateřské školy.

 

Sandra Bejdáková

Milí rodiče, máme před sebou nový školní rok. Všem přejeme krásné dny plné pozitivní energie a úsměvů. Věříme, že prožijeme opět báječný rok plných nezapomenutelných zážitků.

 

Za kolektiv učitelek Sandra Bejdáková

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD – 1                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 24                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 18                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 23                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 20                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 11                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 25                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 13                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 9                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 15                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 2                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 7                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 19                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 16                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 12                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 21                               Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 6                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 4                                 Přijímá se od 1.9.2018

MŠD – 10                               Přijímá se od 1.9.2018

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace nepřijala k 1.9.2018 děti evidované pod těmito registračními čísly

MŠD – 3                                 Nepřijímá se

MŠD – 14                               Nepřijímá se

MŠD – 8                                 Nepřijímá se

MŠD – 22                               Nepřijímá se

MŠD – 5                                 Nepřijímá se

MŠD – 17                               Nepřijímá se

 

Vyvěšeno dne: 15.5.2018                                                                    

  RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis

 • zápis dětí do Mateřské školy Dobré Pole pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v době 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Jevišovka pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 • zápis dětí do Mateřské školy Nový Přerov  pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 10. května 2018 v budově mateřské školy v době od 8:00 do 11:00 hodin

 

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

v MŠ Drnholec, Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov na školní rok 2018/2019:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 74 dětí, pro MŠ Dobré Pole, Jevišovka, Nový Přerov = 24 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2018 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jevišovka

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dobré Pole

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Nový Přerov

 

V Drnholci 9. 4. 2018   

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

V pátek 22.12. je běžný provoz.

Uzavřená MŠ bude: od soboty 23.12. do úterý 2.1. 2018.

Nastupovat budeme ve středu 3.1. 2018.

 

Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vkročení do nového roku.

Milí rodiče,

v prosinci nás čekají tyto akce:

úterý 5.12. - Mikuláš, anděl, čert v MŠ - spolupráce s rodiči - MŠ Svatoplukova(zahrada) - třída Dráčci a Včelky

pátek 8.12. - DVPP - Předčtenářská pregramotnost - konference - Praha - Bejdáková

středa 12.12. - Návštěva seniorů v Jevišovce - předání perníčků, krátké vánoční vystoupení - předškoláci

pondělí 18.12. - Vánoční besídka - Trpaslíčci - 16:00

úterý 19.12. - Vánoční besídka - Dráčci - 16:00

středa 20.12. - Vánoční besídka - Včelky - 16:00

čtvrtek 21.12. - Vánoční pohádka - Od Mikuláše po Štědrý den – Divadlo Hodonín – dopoledne – všechny třídy

 

 

Milí rodiče, v měsíci listopadu nás čekají tyto akce:

středa - 1.11. - 16:00 - Pedagogická a provozní porada - všechny učitelky

 

pátek - 17.11. - Státní svátek - MŠ UZAVŘENA

pondělí - 27.11. - dopoledne - Divadlo Radost v Brně - Budulínek v hudebce - všechny třídy - odjezd 7:30 od MŠ

konec listopadu a začátek prosince - individuální schůzky s rodiči a dětmi - rozpisy budou k dispozici na nástěnkách v MŠ

 

Podrobnější info na nástěnkách v MŠ a na Facebook skupince.

Vzhledem k tomu, že 99% rodičů je v soukromé skupince na FB, tak fotografie ze třídy (činnosti, hry, úkoly, výrobky,...) budou pouze na FB. Zde na drbníku budou fotografie pouze ze společných akcí. Děkujeme za pochopení.

Milí rodiče, v měsíci říjnu nás čekají tyto akce:

 

úterý - 10.10. - Wikyland Brno - odjezd v 8:00, do školky děti doveďte do 7:30. S sebou pouze sportovní oblečení, vše ostatní zajišťujeme my. Návrat cca 12:00. Cena 160,-

čtvrtek - 19.10. - Divadlo Hodonín - dopoledne v MŠ

středa - 25.10. - Fotografování Photodienst - od 8:00, možno focení sourozenců.

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates