obrázek

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace oznamuje,

že se ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 14.15 do 17.00 hodin v budově 1. stupně ZŠ uskuteční

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2022/2023

K Žádosti o přijetí doneste kopii rodného listu dítěte.

K Žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření dětského lékaře.

K oběma žádostem přineste podepsaný formulář Informace o zpracování osobních údajů. Všechny výše zmíněné formuláře najdete na internetových stránkách školy www.drbnik.cz v záložce Škola – Formuláře nebo je dostanete k vyplnění při zápisu přímo ve škole.

Těšíme se na vás.

 

Z organizačních důvodů a z důvodu šíření nemoci covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 vyhlašuji ředitelské volno v Základní škole Drnholec na čtvrtek 18. 11. 2021 a pátek 19. 11. 2021.  

Děkuji za pochopení a přeji všem, abychom se ve zdraví brzy všichni sešli opět ve škole. S pozdravem Hana Vlková

Informativní schůzka pro rodiče všech dětí, které navštěvují a budou od září nově navštěvovat naši školičku, proběhne ve středu 25. 8. 2021 v 16.00 hod. v MŠ na ulici Hrušovanská.

Srpnový provoz MŠ končí v úterý 24. 8. 2021 (včetně ;)). Společně s dětmi se opět sejdeme 1. 9. 2021. S rozdělením do tříd budete seznámeni na informativní schůzce v srpnu.

Děkujeme

Co by mělo dítě při vstupu do mateřské školy umět? (.pdf)

 

 

Příměstský tábor  Cesta kolem světa

Termín: po 9.8 – pá 13.8.2021 od 7:00 do 15:00

Cena: 1300,- Kč

Věková skupina: 1.-5. třída

Kapacita: 25 dětí

Kde: ZŠ Drnholec

Rádi byste, aby si vaše děti zažily hezké prázdninové putování neznámými krajinami?

V průběhu jednoho týdne navštívíme pět světadílů a seznámíme se zábavnou formou s různými kulturami, lidmi i zvířaty. Budeme hrát hry, sportovat, tvořit a cestovat po dalekých zemích společně s kamarády.

Kontakt:

Veronika Menšíková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dagmar Seitlová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přihlášky jsou na stránkách DDM Mikulov (www.ddmmikulov.cz)

V sobotu 17. 4. a 24. 4. 2021 pořádá ZŠ v Drnholci akci Ukliďme Drnholec a okolí v rámci oslavy Dne Země. Sraz všech dobrovolníků je vždy v 9:00 před naší školou. Rukavice i pytle jsou zajištěny. S sebou pevnou obuv. Dodržujte, prosím, aktuální vládní nařízení.

Děkujeme všem, kterým není jedno, jak to v naší obci vypadá. Děkujeme, že pomáháte.

obrázek

Přijměte pozvání ZŠ Drnholec na akci s názvem Putování po jarních stezkách, na kterých si můžete zkusit zúročit své vědomosti, a která je vhodná jak pro děti s rodinami, mládež, tak i pro dospělé.

První stezka je pro nejmenší a jmenuje se „Z pohádky do pohádky“.  Začátek trasy je u lesa, kolem lesního rybníka Žofky zpět po hrázi a končí u našeho rybníka. 

Druhá stezka se jmenuje „Putování se sluníčkem“ a začíná za hasičskou zbrojnicí, kolem Starátka, ke Křížku, kolem lesa a letiště až na hradby Drnholce, zpět kolem bažantnice a končí na Hrušovanské ulici za Peřinovým.

Třetí stezka se ukrývá pod názvem „Putování s A-Zet kvízem“. Začíná před budovou školy, po Lidické na hráz, po hrázi za druhou čerpačku a zpět po polní cestě za konírnou k parketárně a zpět po Lidické k zadnímu vchodu naší školy.

Na začátku každé stezky bude orientační mapa s trasou. Na procházku budete potřebovat tužku a papír na odpovědi, protože součástí úkolů je i vyluštění tajenky. Pokud se chcete zapojit do soutěže, odevzdávejte odpovědi do školní schránky. Nezapomeňte se podepsat a napsat svůj věk.

Stezky s úkoly budou označeny a na stanovištích umístěny do konce května. Poté budou odstraněny.  Prosím, neničte úkoly, dejte šanci druhým. Pokud se stane, že nějaký úkol bude chybět, prosím, oznamte nám to ve škole, rádi jej znovu připevníme. Dodržujte, prosím, aktuální vládní nařízení. Děkujeme a přejeme hodně štěstí a zábavy.

NÁVRAT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, je umožněna přítomnost žáků 1. stupně na prezenční výuce ve škole v rotačním systému.

Tzn. v týdnu od 12. do 16. 4. 2021 se prezenčně budou vzdělávat třídy 2. A, 3. A, 3. B, zbylé třídy se vzdělávají distančním způsobem.

V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 se prezenčně budou vzdělávat třídy 1. A, 4. A, 5. A a distančně se budou vzdělávat žáci 2. a 3. ročníku.

PODMÍNKY VSTUPU DO ŠKOLY

Žáci používají ochranu nosu a úst (jednorázové chirurgické roušky), dospělí respirátory. Je potřeba důsledně dodržovat zásady osobní hygieny (dezinfekce rukou při vstupu do budovy a následné umytí rukou mýdlem ve třídě, roušky, rozestupy, časté větrání).

Do školy, prosím, neposílejte Vaše dítě s příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, ucpaný nos, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti). Děkujeme za pochopení.

TESTOVÁNÍ

Po vstupu do školy proběhne testování v určených třídách (v přízemí) pomocí samoodběru. K dispozici máme neinvazivní antigenní testy značky Singclean. Po negativním výsledku budou žáci třídními učitelkami odvedeni do svých kmenových tříd k zahájení výuky. Pokud budete chtít být přítomni při testování Vašich dětí, oznamte tuto skutečnost předem třídní učitelce. V případě pozitivního výsledku testu budete vyzváni k vyzvednutí si dítěte ve škole a budete poučeni o dalším postupu.

Testování bude probíhat 2 krát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Příbalový leták testu najdete v příloze a video s instruktáží zde https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT.

Výjimka z povinného testování: dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uběhlo od nákazy méně než 90 dnů (NUTNÉ POTVRZENÍ) nebo má max. 48 hodin starý negativní antigenní nebo PCR test (NUTNÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ).

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pokud rodiče přihlášených dětí na oběd nebudou chtít obědy odebírat, informujte prosím o této skutečnosti vedoucí školní jídelny p. Zajícovou na telefonním čísle nebo na emailu (uvedeno na webových stránkách školy drbník.cz).

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina nebude v provozu. Pokud chcete dítě z ŠD odhlásit, informujte vedoucí ŠD p. Stašovou na telefonním čísle 601 367 248. Děti budou rozděleny do skupin podle tříd. Provoz ŠD bude do 15.30. Pro žáky 5. ročníku bude v provozu školní klub.

Žáci druhého stupně se nadále vzdělávají distančně a sledují pozvánky na online hodiny od vyučujících a informace na Nástěnce třídy.

Děti a žáci pouze 1. stupně, jejichž zákonní zástupci vykonávají profese IZS (výčet profesí níže) a mají distanční vzdělávání, mohou své děti přihlásit k celodennímu pobytu ve školní družině, kde bude zajištěn pedagogický dohled nad dětmi. Přihlášení proveďte u třídní učitelky, a to nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 15 hodin.

Profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb; pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; zaměstnanci bezpečnostních sborů; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení nebo zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V Drnholci dne 8. 4. 2021, Mgr. Hana Vlková

(Přílohy: leták MŠMT, příbalový leták antigenního testu Singclean)

Leták MŠMT (.pdf)

Příbalový leták testu Singclean (.pdf)

Začátek: 19. července 2021
Konec: 23. července 2021
Místo: ZŠ Drnholec

Rozdělíme se do oddílových skupin a budeme vyrábět vlajky, vymýšlet pokřiky, zkoumat okolí. Naučíme se morseovku, šifry, orientaci v přírodě, táboření v přírodě - vaření, zakládání ohně. Zažijeme netradiční olympiádu - zatloukání hřebíků, hod kládou, lovení krokodýla a mnoho dalšího. Prostě si těch 5 dnů užijeme plnými doušky! 

Věková skupina: žáci (1. - 6. třída)

Vede Bronislava Šimčíková

Přílohy:
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a storno podmínky 24 Sportovně turistický.pdf
Zdravotní dotazník o účastníkovi.docx
Ilustrace tabor Co se muze stat, kdyz.pdf
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.pdf
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce.pdf
Žádost o potvrzení z ČSSZ.docx
Čestné prohlášení již doložených údajů.pdf
Přihláška 24 Sportovně turistický Drnholec.pdf

obrázek

 

Online výuka bude v délce 30–45 minut, hodinu končí učitel. Začátek hodin na druhém stupni podle zvonění a rozvrhu.

 

rozvrh 1.A rozvrh 2.A rozvrh 3.A rozvrh 3.B rozvrh 4.A rozvrh 5.A rozvrh 6.A rozvrh 6.B rozvrh 7.A rozvrh 7.B rozvrh 8.A rozvrh 9.A

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci, milé žákyně a žáci,

od pondělí 30. 11. 2020 se vrací k prezenční výuce žáci 3., 4., 5. a 9. ročníků. Zbylé ročníky 2. stupně budou mít střídavou výuku podle tohoto schématu:

v týdnu: 30. 11. – 4. 12. 2020

 - prezenční výuka (ve škole) - 7. A, 7. B, 8. A

 - distanční výuka (online z domu) – 6. A, 6. B

v týdnu: 7. 12. – 11. 12. 2020

 - prezenční výuka  (ve škole) – 6. A, 6. B

 - distanční výuka (online z domu) – 7. A, 7. B, 8. A

v týdnu: 14. 12. – 18. 12. 2020

 - prezenční výuka  (ve škole) – 7. A, 7. B, 8. A

 - distanční výuka(online z domu) – 6. A, 6. B

v týdnu: 21. 12. a 22. 12. 2020

 - prezenční výuka  (ve škole) – 6. A, 6. B

 - distanční výuka (online z domu) – 7. A, 7. B, 8. A

Od středy 23. 12. 2020 do neděle 3. 1. 2021 jsou VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. :-)

Žáci druhého stupně, kteří se budou vzdělávat střídavě od 30. 11. 2020, musí dále sledovat pozvánky na online hodiny a rozvrh pro distanční vzdělávání (web školy drbnik.cz).  

Návrat žáků do školy je podmíněn zdravotním stavem (osoby nesmí vykazovat příznaky infekčního onemocnění a nesmí být v karanténě) a je nutné dodržovat tato protiepidemická opatření:
- povinnost nošení roušky (žáci a dospělí) po celou dobu pobytu ve škole, i při výuce
- dezinfekce a mytí rukou, časté větrání ve třídě
- zákaz zpěvu a sportovních činnosti při vzdělávání

- dodržování rozestupů ve společných prostorách školy

Školní družina bude v provozu od 11.15 do 16.00 pro každý ročník zvlášť. Ranní družina bude znovu otevřena pro přihlášené žáky. Od 30. 11. 2020 bude v provozu také školní klub.

Žákům přihlášeným do školní družiny nebo do školního klubu bude úplata upravena (snížena) o dobu, kdy žáci nesměli docházet do školy z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020. 

Děkujeme rodičům za trpělivost a za spolupráci a na vás, milí žáci, se už moc těšíme! 
Pěkný den, ať se daří a hodně zdraví.

S pozdravem Hana Vlková

Žáci 1. a 2. ročníků se od středy 18. 11. 2020 vrací do školy k prezenční výuce.

Návrat je podmíněn zdravotním stavem (bez příznaků infekčního onemocnění, není nařízena karanténa) a dodržováním těchto protiepidemických opatření:
- povinnost nošení roušky (žáci a dospělí) po celou dobu pobytu ve škole, i při výuce
- dezinfekce a mytí rukou, časté větrání ve třídě
- zákaz zpěvu a sportovních činnosti při vzdělávání

Školní družina v provozu od 11.15 do 16.00. 

Žákům přihlášeným do školní družiny nebo do školního klubu bude úplata upravena (snížena) o dobu, kdy žáci nesměli docházet do školy z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020.

S pozdravem Hana Vlková

Vážení rodiče a zákonní zástupci, 

reaguji na množící se dotazy ohledně ředitelského volna, o kterém jste možná zaslechli z médií. Naše škola v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno NEVYHLAŠUJE.

Pěkný den, s pozdravem Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy  

Děkujeme za pochopení a v případě zájmu můžeme zprostředkovat v následujícím školním roce. S pozdravem Mgr. Hana Vlková

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

jako v loňském školním roce, tak i letos přicházíme s nabídkou firmy Učebnice Vaníček s.r.o. na obalení učebnic přímo v naší škole v průběhu září 2020. Cena za obalení jedné učebnice či sešitu je 10 Kč. V případě zájmu o tuto službu napište, prosím, třídní učitelce/třídnímu učiteli na služební email (na Drbníku v záložce Kontakty) nebo do elektronické žákovské knížky.

 S pozdravem Mgr. Hana Vlková

 

Základní škola Drnholec oznamuje, že nový školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 7.40 hodin. Všem doprovázejícím osobám doporučujeme použit roušku ve vnitřních prostorách školy. Žáci si s sebou přinesou přezůvky a psací potřeby. Těšíme se na vás.

Dále oznamujeme, že od středy 2. září do pátku 4. září 2020 bude zkrácené vyučování pro první stupeň do 11.15 hodin a pro druhý stupeň do 12.10 hodin. Žádáme žáky 2. až 8. ročníku, aby si ve středu 2. září přinesli všechny učebnice z minulého školního roku k odevzdání. Učebnice budou čisté a nepoškozené.

Školní družina zahájí činnost ve středu 2. září, školní klub v pondělí 7. září. Školní jídelna ve středu nabízí svačinky a od čtvrtka již vydává obědy. Paní vedoucí školní jídelny oznamuje, že došlo ke zvýšení ceny za svačinky i obědy o 2 Kč a v mateřské škole o 4 Kč.

 

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto domény: drbnik.cz, zsamsdrnholec.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 8. 2020

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče,

podle § 27, odst. 3 Školského zákona jsou žákům základních škol bezplatně poskytovány učebnice. Předkládáme Vám orientační seznam sešitů a dalších pomůcek, které bude Vaše dítě v příštím školním roce potřebovat. Případný zvýšený počet sešitů a dalších pomůcek bude upřesněn vyučujícími začátkem školního roku.

Do výtvarné výchovy:
4 štětce kulaté 5 a 7, ploché 8 a 12, vodové barvy, voskovky, pastelky, struhátko, bílá pastelka, bílá svíčka, 2 tužky měkké č. 1, guma, lepidlo, tuš, nůžky, houbička, izolepa, bavlněný hadřík 30x30 cm na osušení štětců, uzamykatelný klasický dětský kufřík rozměr 35x22x10 cm, cena cca. 250-300 Kč - Ne libovolný plastový box, ne krabici od bot! Popřípadě mohu zařídit jednotné plastové boxy pro ty co nemají kufřík. IKEA krabice SAMLA s víkem a uzávěrem 28x20x14 cena cca 65,-Kč. Kapacita na úschovu je omezená. Kufřík bude buď nový, nebo nepoškozený! Na začátku školního roku budou všechny kufříky plně vybaveny pouze těmito potřebami uvedenými v seznamu. Tyto budou uloženy v učebně výtvarné výchovy a používány výhradně ve výtvarné výchově. 

Do  tělocviku:
cvičební úbor, boty dovnitř, boty ven

Do geometrie:
pentelka s tuhami 0,5 HB, trojúhelník s ryskou, pravítko, kružítko (nejlépe kovové), úhloměr, pastelky

 

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

sešit 544

6 ks

(Čj, M)

5 ks

(3xČj, Aj, Ov)

5 ks

(3xČj, Aj, Nj)

5 ks

(3xČj, Aj, Nj)

6 ks

(3xČj, Aj, Nj, Ov)

sešit 524

1 ks

(Aj)

2 ks

(Čj lit., TP)

4 ks

(Čj lit., TP, PvD, Rj)

1 ks

(PrT)

-

sešit 440

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

1 ks

(M - geom)

sešit 424

2 ks

(Vla, Př)

-

-

2 ks

(ČaSP, Rj)

2 ks

(ČaSP, VkZ)

sešit 444

 

4 ks

(sloh, Př, Z, D)

3 ks

(Př, Z, D)

4 ks

(Př, Z, D, Ov)

3 ks

(Př, Z, D)

sešit 445

-

1 ks

(M)

1 ks

(M)

1 ks

(M)

1 ks

(M)

sešit 545

-

-

1 ks

(F)

2 ks

(F, Ch)

2 ks

(F, Ch)

sešit 565

-

1 ks

(F)

-

-

-

sešit 644

1 ks

(Čj)

1 ks

(D)

1 ks

(D)

1 ks

(D)

1 ks

(D)

sešit notový

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

1 ks

(Hv)

folie A5

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

1 ks

(Čj)

folie A4

1 ks

(Aj)

1 ks

(Aj)

2 ks

(Aj, Nj)

2 ks

(Aj, Nj)

3 ks

(Aj, Nj, VkZ)

plastový obal
A4 s drukem

       

1 ks

(VkZ)

Legenda:

**0 – bez linek, **4 – linkovaný, **5 – čtverečkovaný, *2* – 20 stránek, *4* – 40 stránek, 4** – A4, 5** – A5

 

Oznamujeme Vám, že pedagogická rada konaná dne 16. 6. 2020 schválila úpravu ročního plánu školy. Mimo jiné, zrušila 29. a 30. 6. 2020 avizované ředitelské volno, které je vzhledem k současnému systému výuky bezpředmětné.

Podle pokynů MŠMT lze od 22. 6. 2020 pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku. Proto pedagogická rada schválila následující harmonogram vydávání vysvědčení, kterého se mohou zúčastnit všichni žáci školy bez příznaků virového onemocnění.

Pátek 26. 6. 2020:

Předávání vysvědčení žákům třídy 8. A od 7.40 hodin ve třídě + focení.

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. ročníků od 8.30 ve vestibulu školy, focení.

Pondělí 29. 6. 2020:

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. ročníku v 17.00 hodin, školní zahrada.

Úterý 30. 6. 2020:

Předávání vysvědčení žákům 2. – 7. ročníku + focení, od 7.40 hodin, školní zahrada, třídy.

V letošním školním roce proběhne pouze focení celých tříd, fotky žáci dostanou v září.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, děkujeme vám za spolupráci v uplynulých měsících. Rádi bychom znali Vaše názory na výuku na dálku, proto Vás žádáme o vyplnění ankety, kterou naleznete v elektronické žákovské.

Rozvrh třídnických hodin 2. stupně

třída

den + datum

od - do

6.A

pátek 26. 6. 2020

10.00 - 13.00

6.B

čtvrtek 25. 6. 2020

10.00 - 13.00

7.A

čtvrtek 25. 6. 2020

10.00 - 13.00

8.A

středa 24. 6. 2020

10.00 - 13.00

 

Rozvrh videokonferencí/konzultací pro žáky mimo školu 22. 6. - 26. 6. 2020

Informace + rozvrh 1. stupně pro žáky ve škole 25. 5. - 30. 6. 2020

  

 

Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

Obrázek s rozvrhem. Kliknutím na rozvrh zvětšíte pohled...

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates