Vstup do fotogalerie

 Ve čtvrtek 22. 12. se na 1. stupni závodilo ve šplhu. Mezi nejlepšími byli Zdeněk Suchánek, Terka Krupková, Marek Bešta, Verča Valášková, Petra Skřivánková, Verča Králová, Jimi Kovář, Lukáš Klenovič a Honza Bošiak. Děkujeme všem za účast a krásné sportovní výkony. Po šplhu nás všechny u hudby rozhýbala a zahřála paní učitelka Šimčíková. Poslední den před Vánocemi jsme zakončili ve třídách vánočními besídkami.

TU 1. stupně


  foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Poslední den školy před Vánocemi jsme si zpestřili vánočními besídkami, vánočním šplhem na 1. stupni a vánočním soutěžením na 2. stupni, které si pro své spolužáky připravili žáci 9. A a 9. B. Spolu se svými třídními učitelkami vymysleli a připravili 16 stanovišť s úkoly, které měli spolužáci z 6.-8. tříd plnit. Jedním z úkolů bylo složení básničky z daných slov. Zde je básnička, kterou složili žáci Denis Jindra a Roman Šedivý ze 7. B: Kouzelné Vánoce začínají, řízky se na pánvi smaží, sobi lesem pobíhají, rodiny u krbu sedávají, zázraky se stávají, když punč si lidé nalévají a tradice dobrovolně dodržují.

Děkujeme všem za krásně strávený předvánoční den ve škole. 

Vstup do fotogalerie

V prosincovém kole Bedny školy jsme se měli vyzdobit za něco, co souvisí s Vánocemi, takže naši školu ve středu zdobily dárečky, ozdobené a světélkující stromečky, bílí sněhuláci, "santové" a jeho sobi či pomocníci a další nápady. Do večera pak žáci měli odpovědět na otázky z etikety a pak už jen čekat, jak dopadne vánoční kolo Bedny školy a která třída se ujme vedení. Už se těším na další kolo. O čem pak asi bude?:-)

Vstup do fotogalerie

V pondělí proběhl turnaj v přehazované žáků a žákyň 8. a 9. tříd v přehazované. Na prvním místě se umístilo družstvo 8. tříd (Dřevojánková, Hušková, Krupková, Šobrová, Vamberská, Hanker, Šperka) na druhém místě družstvo 9.A (Dřevojánková, Lukášková, Řešilová, Zemánková, Masařík, Lukáč, Nguyen, Zourek) a na třetím družstvo 9.B (Černošová, Stupňánková, Feitl, Grunert, Kalianko, Rabata) Děkuji Všem zúčastněným a vítězům.

 Za kabinet TV Lucie Takáčová

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí vám takhle přišly 4 mýtické postavy do ředitelny a že chtějí za všemi žáky základní školy a dětmi mateřské školy, tak jsme se společně vydali do všech tříd, které máme! :-) No a jelikož to byl svatý Mikuláš, který je štědrý a hodný, podaroval žáky a děti sladkým perníkem a za odměnu vyslyšel krásné básničky a písničky. V nadělování mu pomáhali dva čerti a anděl. Děkuji žákům, členům žákovské rady, Gabči Luknarové, Denisi Lukáčovi, Tomáši Masaříkovi a Pavlu Straubovi za krásnou mikulášskou nadílku.

Hana Vlková 

 

Vstup do fotogalerie

 Ve čtvrtek 15. 12. 2022 v programu na besídce pro seniory vystoupili i žáci naší školy a děti z mateřské školky. Pro umocnění vánoční atmosféry zazněly především vánoční skladby a písně, koledy. Účinkujícím děkujeme a všem přítomným seniorům přejeme v novém roce hlavně zdraví.

  foto Markéta Pernesová a Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

 Od půlky září do konce listopadu probíhala na prvním stupni naší školy výtvarná soutěž. Kdo se chtěl do soutěže zapojit, mohl si vybrat ze dvou námětů – PODZIMNÍ PŘÍRODA  nebo POHÁDKOVÁ POSTAVA. Do soutěžení se nakonec zapojilo 37 žáků, někteří odevzdali práci z obou námětů. Odborná porota ve složení Mgr. Hana Vlková, Mgr. Martina Lerch a Mgr. Hedvika Škrabalová ocenila v kategorii školky a přípravné třídy práci Honzíka Malíka a Emy Jirků. Z pátých tříd byla k posouzení předložena pouze jediná podzimní krajina od Aniky Vamberské z 5.A. Z kategorie prvních až čtvrtých tříd porotu upoutaly podzimní krajiny od tvůrců Julie Dvořákové ze 2.A, Gábiny Beštové ze 4.A, Anety Radkovičové ze 2.A,  Štěpána Bejdáka ze 2.B a Davida Sedláka z 1.A. Mezi pohádkovými postavičkami zaujaly práce Gábiny Beštové ze 4.A (Cipísek) a Anety Radkovičové ze 2.A (Malá čarodějnice). Všem zúčastněním děkujeme za výtvarné práce, které jsou vystaveny v dolním vestibulu naší školy. Oceněným přejeme další tvůrčí nápady. Těšíme se na účast v dalším soutěžení.

 Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

 Program zahájili žáci dramatického kroužku. Vánoční atmosféru umocnilo vystoupení žáků naší školy z druhé a čtvrté třídy. K pohybové aktivitě přítomné diváky vyburcoval taneční kroužek. Závěr patřil folklorním souborům Dunajek a Jarabáček. Všem vystupujícím děkujeme a těšíme se na příští rok.

Bronislava Šimčíková, Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 6. 12. soutěžily děti z 1. stupně ve skoku vysokém. V nejmladší kategorii uspěl nejlépe Zdeněk Suchánek, Marek Bešta a Terezka Krupková. Mezi děvčaty od 3. do 5. třídy se nejlépe umístily Ema Pitáková, Anika Vamberská a Petra Skřivánková. Ve stejné kategorii u chlapců byl nejlepší Jimi Kovář, Jindra Šebesta a Lukáš Klenovič. Děkujeme všem dětem za účast a krásné výkony. Všechny děti dostanou zasloužené body do sportovce roku a my se budeme těšit opět za rok.

  Zuzana Mrenicová, Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

 V posledním listopadovém týdnu měli druháčci týdenní projekt „Jaké je to u nás doma“. Během týdne nás děti seznámily se svými rodinami, tvořily rodokmen, erb své rodiny, pětilístek, malovaly svůj pokojíček, psaly věty o svých nejbližších. Také jsme si vánočně nazdobili stromeček, za který děkujeme rodičům Štěpíka. Dětem se nejvíce líbilo tvoření, kreslení a zdobení adventních pytlíčků, ve kterých nás díky rodičům čeká každý den nějaké překvapení :-D.

  Zuzana Mrenicová

 

Vstup do fotogalerie

 

V průběhu celého týdne od 28. 11. do 2. 12. 2022 probíhal u druháků projektový týden "Jaké je to u nás doma". Děti se neučily podle rozvrhu, úkoly plnily většinou ve skupinkách. Děkuji rodičům za přípravu dětí na projekt. Všechny děti moc chválím, pracovaly s radostí, dosahovaly výborných výsledků. Většina jejich snažení je zachycena na fotografiích.

  Hedvika Škrabalová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates