Vstup do fotogalerie

V pondělí jsme se s žáky 8. a 9. ročníku vydali autobusem do Mikulova na nádraží, kde žáky čekal vlak s názvem Revolution Train. Tento protidrogový preventivní program, který do Mikulova zavítal již podruhé během několika let, se uskutečnil ve spolupráci s městem Mikulov a Městskou policií Mikulov. Interaktivní program provedl návštěvníky pravdivým příběhem mladých lidí (téměř vrstevníků) od začátku experimentování s návykovými látkami přes vznik závislosti, vážnou dopravní nehodu, páchání trestné činnosti, destrukci osobnosti, hledání cesty bez návykových látek až po uzdravení se ze závislosti u některých aktérů příběhu. Snad většina z žáků chvíli přemýšlela o sobě, o vlivu návykových látek, o svých snech, touhách, přáních i životních cílech.

Všem, kteří se ve svém životě dostanou na rozcestí, přeji, aby si zvolili tu "správnou" cestu, která je zavede v životě co nejdál.

Hana Vlková 

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek v dopoledních dvou hodinách proběhla preventivní přednáška pro žáky 6. ročníku. Žáci byli paní lektorkou p. Kateřinou Vokrouhlíkovou seznámeni s tématem kyberbezpečnosti a vzdělávání v oblasti IT. Tato přednáška vznikla ve spolupráci s Městskou policií Mikulov, CZ.NIC a p. Kožíškem. Pro žáky byla přednáška velice přínosná (dle jejich slov) a navíc si z přednášky odnášeli USB nosič ("flešku"). :-) Věřím, že se naši šesťáci budou nyní pohybovat v kyberprostoru bezpečněji a rozvážněji.

Text Hana Vlková, Foto Lucie Takáčová

 

Vstup do fotogalerie

V úterý proběhl ve velké tělocvičně turnaj v basketbalu žáků 8. a 9. tříd, do kterého se zapojilo i družstvo děvčat osmých tříd. Nutno podotknout, že děvčata svou účastí turnaj velmi oživila a podala velmi zdařilý výkon. Všechna utkání byla odehrána ve vysokém tempu a v plném nasazení žáků.

Vítězem se stalo družstvo 9.B, které porazilo družstvo děvčat. Třetí místo obsadili chlapci z 9.A a čtvrté se umístilo družstvo 8.AB.

Všem zúčastněným děkuji za účast a krásné výkony.

Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 31. 10. 2022 jsme jeli 6. B, 6. A, 7. B, 7. A do divadla Radost Brno. Měli jsme objednané představení: Kráska a zvíře. Jenže jeden herec onemocněl, takže nám zahráli hororovou pohádku Jeníček a Mařenka. Hráli tam dohromady tři herci.

Nejdříve to celé vypadalo jako velký omyl, ale potom se to začalo vyvíjet. Herci hráli s loutkami, promítali na plátno. Chvíli jsme netušili, zda je to pořád pohádka, nebo už realita. Konec vypadal byl opravdu pohádkový, tedy dobro zvítězilo nad zlem.

Nejvíce se nám asi líbil závěr, kdy dětem rozdávali papírové peníze. Doslova lítaly vzduchem a všichni jsme se pro ně natahovali!

Za mě mohu jen doporučit. Bylo to sice trochu zvláštní, ale také zábavné a nádherné.

  Sára Lišková, 6.B

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 20. října navštívili žáci devátých ročníků Břeclav v rámci volby další školy a výběru povolání. Nejprve jsme využili nabídky střední průmyslové školy a obchodní akademie k prohlídce jejich školy s prezentacemi nabízených oborů. Odtud jsme šli na veletrh středních škol, kde se mohli seznámit s různými středními školami a jejich obory v blízkém i vzdálenějším regionu. Kdo chtěl, odnesl si určitě spoustu dojmů i letáků k přemýšlení o výběru následného studia.

  Jana Juřenová

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 25.10. se u nás na škole uskutečnil v rámci Bedny školy tzv. „NO BACKPACK DAY“ neboli „bezbatožný“ den.

S neobvyklým, ale ve světě škol ne neznámým nápadem přišli sami žáci. Už při vstupu do školy jste zjistili, že to nebude typický stereotypní den.

Zadání na tento den znělo jasně – přinést si školní pomůcky v čemkoliv, kromě batohu. Chodby se začaly plnit opravdovými skvosty. K vidění byly například nákupní košíky, kufry, kočárky, přenosky na zvířata, a dokonce i síť na ryby. Nápady byly často velmi originální a povedené. 

Děkuji všem, co se zapojili a nebáli se trošku popustit uzdu fantazie.

Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

V týdnu od 17. 10. do 21. 10. 2022 proběhl u žáků 4.A projektový týden pod názvem Místo pro mne. A co ve slohu žáci napsali? Pondělí patřilo Drnholci. Mezi spoluobčany jsme zkoumali, zda ví, kdy má naše vlast svátek, jak se jmenuje naše hymna, jaké barvy má naše vlajka atd.  Navštívili jsme místní hřbitov a zkoumali, který náhrobek je nejstarší, jaká jména se vyskytovala na našem území obce, kde sídlí firmy a co se zde vyrábí či prodává. Nezapomněli jsme na památky, lékaře a úřady. V úterý jsme si vyráběli lapbook o naší vlasti. Středa patřila našim krajům. Učili jsme se třídit nasbírané informace a zjistit o přiděleném kraji to nejdůležitější. Využili jsme i počítačovou učebnu, to se nám moc líbilo. Ve čtvrtek nás čekal výlet do Jevišovky. Na obecním úřadě nám vše o minulosti řekla paní starostka paní Bošiaková. Uvařili nám tam čaj a dostali jsme tatranku. Moc děkujeme. Na místním hřbitově jsme zkoumali, zda mají starší náhrobek než v Drnholci. Zjistili jsme, že spousta Chorvatů ještě žije v Jevišovce, podle jmen na památníku. Pátek byl asi nejhorší, protože jsme museli u tabule představit náš kraj a mluvit o tom, co jsme si zjistili. Celý týden byl fajn.

  třída 4.A, Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

Nikdo z organizátorů netušil, že po krásném slunečném týdnu bude sobotní odpoledne pošmourné. Před druhou hodinou, kdy měla začít drakiáda, se spustilo mžení, ale naštěstí počasí neodradilo mnohé příznivce létajících draků dojít na letiště, aby své draky vypustili. Někteří je až po 15. hodině stahovali zpět z výšin k zemi. V jeden okamžik jsme napočítali úžasných 26 létajících draků ve vzduchu !!! a co víc, většina z účastníků měla draky v maximální výšce a na konci svých "špagátkových" možností!! :-) Takže, ač počasí bylo pochmurné, vítr nám celou dobu přál, draci měli možnost skvěle se proletět a děti i dospělí občerstvit čajíkem a tatrankou. Pro většinu z účastníků měli modeláři z LMK Drnholec připravené krásné odměny např. za prvního draka ve vzduchu, nejvytrvalejšího, největšího, nejvyššího, nejděsivějšího, nejpestřejšího, nejpohádkovějšího, ručně vyrobeného, nejaktivnějšího, nejmladšího a nejstaršího účastníka či pro účastníka, který se trpělivě snažil svého draka dostat do vzduchu a nevzdával to. :-) Všem příchozím i organizátorům děkujeme za tento létající zážitek a těšíme se na ideální povětrnostní podmínky v příštím roce.

Hana Vlková, Foto Markéta Pernesová

 

Vstup do fotogalerie

Čtvrteční dopoledne se u čtvrťáků učilo celé venku. Vzali jsme si buzolu, mapu, pracovní listy a vyrazili jsme do terénu. Cestou jsme plnili úkoly. Na zastávce jsme vyhledávali spoje, u Dyje určovali směr toku, břeh, přítok. Zopakovali jsme si nosítka pro zraněného a pod Křížkem pojmy úpatí, úbočí a vrchol. Víme, co je obzor, kterým směrem je kostel v Drnholci atd.. Nejvíce se nám líbila práce s buzolou. Po obědě jsme si rukama namalovali podzimní strom. Výuka se nám moc líbila.

PS: V galerii uvidíte i pěkné Podzimáčky od čtvrťáků.

  Bronislava Šimčíková, kolektiv 4.A

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 10. 10. 2022 se družstvo našich žáků zúčastnilo fotbalového turnaje škol okresu Břeclav, který se konal v Mikulově. Po velmi dobrém výkonu, kdy naši žáci porazili družstvo ZŠ Mikulov Valtická 3:0 a ZŠ Dolní Dunajovice 6:0, jsme postoupili do jarního finálového kola. Všem žákům děkuji.

Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

 

Letošní dobročinná sbírka Bílá pastelka (sbírka na podporu slabozrakých či nevidomých) proběhla v úterý 11. 10. Díky doprovodnému programu lektorek z organizace Tyfloservis se žáci 1. stupně mnohé dozvěděli o životě takto postižených lidí, prakticky si vyzkoušeli, jak pomáhat těmto lidem v běžném životě či na ulici, seznámili se s pomůckami nevidomých a vyzkoušeli si, jak fungují. Děkuji našim třeťáčkům. Ti měli totiž letos sbírku na starosti.

  Martina Bejdáková, garant sbírky

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 7. října 2022 se uskutečnil vzdělávací zájezd do hlavního města Rakouské republiky. Byl primárně určen žákům 7. – 9. ročníku, kteří mají ve škole jako druhý cizí jazyk němčinu, protože úřední řečí v Rakousku je právě němčina.

Nutno podotknout, že celý itinerář (který mimochodem vycházel celý den) naplánovala paní učitelka Lerch.

Na cestu jsme se vydali ráno o půl osmé od školy objednaným autobusem. Kolem deváté jsme byli ve Vídni.

První zastávkou našeho bohatého poznávacího menu byl Hundertwasserhaus – dům s nádhernou nepravidelnou strukturou, zdobený mnoha barevnými obklady.

Poté jsme se přesunuli k Belvederu, kde jsme náš autobus (k nevoli některých účastníků zájezdu) téměř na celý den opustili. Vyrazili jsme na prohlídku zámku, kde je momentálně muzeum obrazů a kde jsme mohli shlédnout díla např. Schieleho, Klimta nebo velmi známého malíře van Gogha.

Následovala krásná procházka sluncem zalitou Vídní ke katedrále Stephansdom, kde žáci přetrpěli nadšení paní učitelky Zabloudilové (která se je jala zkoušet z gotického stylu 😊) a následně přišel první dlouho očekávaný rozchod!! Téměř všichni žáci okamžitě zamířili do nedalekého Mc Donaldu, paní učitelky naopak na kafíčko a zákusek.

V jednu hodinu po poledni jsme se zase vzorně všichni sešli na určeném místě a naše pěší!! cesta pokračovala k Hofburgu, kde už na nás čekalo muzeum císařovny Sissi. Bolavé nožky si chvilku odpočinuly na nádvoří zámku a pak jsme se vydali na poslední pěší úsek k budově parlamentu, kde jsme asi tři čtvrtě hodiny čekali na autobus, kterýžto se prodíral hustým pátečním odpoledním vídeňským provozem. To bylo vlastně jediné zpoždění za celý den. Nalodili jsme se do busu a hurá do Prátru!!

Zábavní park plný různých atrakcí již na nás a naše peněženky čekal s otevřenou náručí 😊. Hodinový rozchod utekl jako voda a už byl čas na cestu zpět.

Zpáteční cesta proběhla hladce, v sedm hodin večer jsme slavnostně přistáli u naší milované školy, kde už na nás netrpělivě čekali rodiče.

Děkuji paní učitelce Lerch za skvěle naplánovaný den, všem žákům za vzorné chování a už se těšíme na další výlet za poznáním.  

Soňa Zabloudilová 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates