Vstup do fotogalerie

Po prázdninách se opět vrací celoroční soutěž Bedna školy doplněna o tematické dny. V září jsme si vyzkoušeli zahřívací kolo a převlékli se do černého. 

Co je u nás nového?

Otázky jsou zaměřené na vyhledávání informací a tak se mohou zapojit i žáci pátého ročníku.

Kdo vyhraje? To se dozvíme na konci května. :)

 Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 13. 9. 2019 proběhl netradiční branný den s Komunitním centrem válečných veteránů Brno.

První hodinu jsme učili dle rozvrhu, v 9.00 vše vypuklo. Žáci se shromáždili na hřišti za školou. Čekalo na ně celkem šest stanovišť – přežití, mise armády ČR, evakuace, první pomoc, sebeobrana a evakuační vláček. Po třídách se všichni vystřídali na všech zastávkách, na každém stanovišti je čekalo krátké představení činnosti a pak už následovaly praktické ukázky. Jelikož na každé stanoviště muselo stačit cca 20 minut, zaměřili se lektoři na to nejdůležitější z každé oblasti. Žáci si vyzkoušeli evakuační vláček – jak dostat skupinu lidí ven z budovy, poskytnout první pomoc – masáž srdce, zapálit vatový odličovací tampon pomocí křesadla, jak se chovat ve třídě v případě, že se do budovy dostane terorista, seznámili se s destinacemi misí armády ČR – hlavně Afghánistán a v neposlední řadě si vyzkoušeli teleskopické obušky a některé základní chvaty a postupy pro případ, že je někdo přepadne.

Myslím, že se tento branný den vydařil, alespoň soudě dle reakcí žáků. Vyzkoušeli si zase něco úplně jiného než doposud a zjistili, že ve spoustě případů by si vůbec nevěděli rady. Děkujeme Komunitnímu centru válečných veteránů Brno za nabídku programu, za jeho realizaci a těšíme se na další spolupráci.  

Soňa Zabloudilová 

 

Vstup do fotogalerie

Děti z klubu se na dýni podepsaly a bude nám zdobit školní hřiště dokud vydrží ????

 

 

Vstup do fotogalerie

  Projekt v první třídě nese název "Kamarád sobě i druhým". Je zaměřen na osobnostní růst, formování zdravého sebevědomí a uvědomování si hranic schopností nejen svých, ale i ostatních kolem. Celý týden jsme si upevňovali jména svých spolužáků hrou. Učili jsme se co je to tolerantnost, ohleduplnost a kamarádství. Děti měly každý den připravený zajímavý program, který jsem přizpůsobila předčtenářskému období  s indiánským tématem, protože jsme třída Indiánů. Všichni jsme si tento týden dokonale užili.

Bronislava Šimčíková, náčelník první třídy 

 

Vstup do fotogalerie

Veleúspěšnou sportovní akci zažila výprava našich žáků na okresním kole v přespolním běhu v Břeclavi. Za krásného podzimního počasí se jim v Bořím lese podařilo být nejúspěšnější výpravou. V jednotlivcích svou kategorii vyhrál Laďa Kolečkář. Na druhých místech se umístili Nikola Šarounová a Denis Kocman.

Nejdůležitější a nejzásadnější je, že družstva mladších i starších žáků se stala přeborníky okresu a vybojovala postup na krajský přebor, který se koná 4. října v Hodoníně. Držte palce.

Všem móóóc dějkuji za vzornou sportovní reprezentaci a krásně prožitý pátek.

 Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

 Každý začátek školního roku je spjat s Maratonem Emila Zátopka. I letos jsme si odběhli svůj první závod. Zvládli ho i nejmenší prvňáčci. Nejrychlejší z kategorie 1. a 2. tříd byl Jimi Kovář z 2.B. V kategorie 3. - 5. tříd děvčat zaběhla nejlepší čas Melisa Vamberská z 5. A. Ve stejné kategorii mezi chlapci byl nejúspěšnější Matyáš Kocman ze 4. A. Jeho výkon byl také nejrychlejší z 1. stupně. Děkujeme za krásné sportovní výkony.

Pedagogové 1. stupně

 

 

Vstup do fotogalerie

Jeden z nejpohodovějších ročníků Maratonu Emila Zátopka prožil vyšší stupeň v pátek 6. 9. 2019. Za ideálního počasí a velmi dobré organizace se dařilo i žákům podávat hodně dobré výkony.

Nejlepší v kategoriích:
6–7 dívky Nikola Šarounová 4:34
6–7 chlapci Denis Kocman 3:51
8–9 dívky Kristýna Kovacsová 4:26
8–9 chlapci Vladimír Kolečkář 3:20

Všem žákům moc děkuji za odpovědný přístup, děkuji také kolegům za perfektní spolupráci a těším se na další akce.  

Stanislav Pichanič 

 

Vstup do fotogalerie

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“

Jan Amos Komenský

Je až neuvěřitelné, že i po několika staletích se můžeme ztotožnit s myšlenkou J. A. Komenského, jak by měla vypadat škola. Ta naše se rozezněla dětskými hlasy v pondělí 2. září, kdy jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Naším cílem je plnění školních vzdělávacích programů, obohacení výuky inovativními metodami, projekty, výlety, exkurzemi a vytvoření přátelského a tvůrčího klimatu školy, aby se zde cítili dobře jak pedagogové, tak děti, žákyně a žáci a aby spokojeni byli rovněž zákonní zástupci i veřejnost.

K mírnému optimismu, že se to povede, nás vedou výsledky na konci školního roku 2018/2019, kdy naši základní školu navštěvovalo 265 žáků, z toho 130 mělo vyznamenání. Po několika letech jsme neměli ani druhý, ani třetí stupeň z chování! Počet pochval ředitelky školy byl rekordní, dosáhl počtu 66 a počet pochval třídních učitelů byl 22. Není se čemu divit, vždyť naši žáci vyhráli celostátní soutěž „Česko se hýbe“ a také postoupili do krajského kola ve fotbale. Nejen za tyto výsledky moc děkuji našemu pedagogickému sboru.

Nyní pár informací k novému školnímu roku. Velkou změnou jistě je, že od 1. ledna 2019 pod naší příspěvkovou organizaci nespadají mateřské školy v Jevišovce, Novém Přerově a Dobrém Poli. Věříme, že tento krok prospěje všem.

Během prázdnin ve škole probíhaly opravy financované naším zřizovatelem, městysem Drnholec. Děkujeme za poskytnuté finanční prostředky a výbornou spolupráci, které si vážíme. Dokončila se oprava elektroinstalace a osvětlení, v další školní družině je nová podlaha, opraveno je i hlavní schodiště a střecha. Opravené prostory jsou vymalovány, rovněž je vymalována i velká tělocvična. Touto cestou děkujeme všem firmám, které se na opravách podílely: Elektro Konečný, Roman Kalianko, Jan Třetina, Pokrývačství Kadlečík a syn Drnholec, Malířství Mikulov. Poděkování patří i zaměstnancům městyse Drnholec, kteří vždy ochotně pomohli při stěhování panu školníkovi.

Na začátku školního roku navštěvuje základní školu 275 žáků (z toho je 144 dívek) v 12 třídách. 162 žáků je z Drnholce, 46 žáků z Jevišovky, 42 žáků z Novosedel, 14 žáků z Nového Přerova, 3 žáci z Pasohlávek a 8 žáků má trvalý pobyt mimo uvedené obce. Výuku zabezpečuje 18 učitelů a učitelek, nově Mgr. Magdalena Navrátilová (zástup za p. Peřinovou). Na škole dále působí 5 asistentek pedagoga. Stejně jako vloni máme 3 oddělení školní družiny. Zde pracují paní vychovatelky: Renáta Stašová, Tereza Kovářová a Veronika Menšíková. Školní klub vede paní Martina Hudec. Provoz školy a školní jídelny zabezpečuje 11 zaměstnanců. Touto cestou děkuji všem pedagogickým i provozním zaměstnancům za kvalitní práci a bezproblémovou spolupráci.

Komunikace mezi školou a rodinou bude probíhat, kromě osobního jednání, třídních schůzek a školních akcí, prostřednictvím elektronické žákovské knížky. O aktuálním dění ve škole informují i webové stránky školy (drbnik.cz). Bude pokračovat činnost žákovské rady a společný projekt mezi prvňáčky a deváťáky, kteří si berou pod „svá křídla“ prvňáčky a celé září se o ně vzorně starají. Plánují i další společné aktivity.

V letošním školním roce bude pokračovat projekt „Ovoce a mléko do škol“, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. Škola se zapojuje do projektu „Sportuj ve škole“. Dále budeme spolupracovat s místními organizacemi (SOZ, SDH, MK…) a okolními školami.

Na prahu školního roku 2019/2020 přejeme všem pevné zdraví, žákům a žákyním hodně úspěchů, pedagogům a rodičům pevné nervy, mnoho optimismu a bezproblémovou spolupráci. Ať je nový školní rok úspěšný, inspirující, šťastný a pohodový.  

Jana Kalandrová 

 

Vstup do fotogalerie

Týden máme příměsťák, budeme si spolu hrát. Zahráli jsme Kevina, byla to pro nás novina. Pět dní jsme si spolu hráli, někdy jsme se taky smáli. Během jedné vteřiny, vymýšlíme kraviny. Dnes je pátek, my končíme, společně se loučíme a příští týden zas do školy frčíme.

účastníci příměstského tábora, foto Jana Kafková

Tábor každé ráno začínal od 8:00. Většinou děti chodily na sraz už v 7:30 podle toho kam se jelo daný den na výlet. Než jsme vyšli na procházku nebo výlet, probíhal ve škole volnější program formou základních jednoduchých her. Tábor končil denně ve 14:00.

Během 5 dní si děti užily spoustu legrace, bavily se a užívaly si pěkného počasí, které nám tento týden bylo přáno. V první den jsme procházeli Drnholcem a poznávali jsme krásy přírody, kde jsme zkoušeli pár výtvarných fotografií, hrálo se spoustu zajímavých her, tak jako po celou dobu tábora. Druhý den, už byl náročnější na chůzi, ale všichni výšlap perfektně zvládli, byl to Svatý kopeček v Mikulově, kde jsme našli i kešku a s radostí jsme se i zapsali. Na kopečku jsme dali zdravou svačinku a zahráli si novou zajímavou hru Bily Bob a Slepou bábu. Po hrách jsme šli pomalinku směrem k zámku kde jsme si užili interaktivní prohlídky Víno napříč stoletím. Tento den velmi rychle utekl, div jsme stihli autobus.

Středa byla odpočinkový den. V Hrušovanech na bazénu jsme si užívali příjemně teploučké vody. A jako třešničku na dortu jsme si dopřáli výbornou točenou zmrzlinu. Ve čtvrtek nás čekal výlet do Zoo Sedlec u Mikulova a tam na nás čekalo spoustu nových zvířátek, které se nám moc líbily. Páteční den byl bohatý na odměny a poklad, který nás čekal po skončení aktivit a her. Hráli jsme šípkovanou lesíkem do Jevišovky. V této hře děti plnily spoustu daných úkolů, po splnění hledali poklad, který byl velmi dobře ukryt. Všem se podařilo poklady najít a dětem se moc líbil. Protože byla hra náročná pustili jsme si po příchodu zpět do školy pohádku a pochutnávali si na melounu, která nám děti přinesli.

Jelikož byl tábor připraven pro děti od 6 do 11 let nechybělo nadšení a zápal do her, které se dětem velmi líbily. Dle ohlasu dětí se tábor vydařil a už se těší na další rok.

  Jana Kafková, Martina Lukáčová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates