Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 26.1. 2023 jsme shlédli kouzelnické vystoupení. Kouzelnické DUO WALDINI nás vtáhlo do světa magie. Předvedlo triky s králíčkem, holubicí a neuvěřitelné čarování s mincemi. Děti si také vyzkoušely jaké je to být součástí představení. Na závěr programu udělal mistr Waldini každému dítěti zvířátko z nafukovacích balónků. Bylo to hezky strávené odpoledne.

  kolektiv vychovatelek

 

Vstup do fotogalerie

V projektovém týdnu jsme se v osmých třídách zaměřili na přípravu k volbě povolání. Holky a kluci měli možnost navštívit několik pracovních prostředí a poznat blíže některé profese. Děvčata začala v pondělí návštěvou mateřské školy a kadeřnictví, chlapci se podívali do Nového Vinařství. V úterý jsme jeli do Mikulova, kde se seznámili s podniky Emerson a MF Energy. Ve středu po prezentaci práce policisty panem Hamerníkem naše cesta vedla do Hrušovan nad Jevišovkou, kde chlapci zamířili do AP Maschinenbau a děvčata do místního květinářství a knihovny. Čtvrtek již byl ve znamení zpracování zhlédnutých podniků a profesí. V pátek byl celý týden zakončen skupinovými prezentacemi, které měly mnohdy velmi dobrou úroveň.

Chválíme žáky za zodpovědné a slušné chování během celého týdne.

  Mgr. Jana Juřenová, Mgr. Stanislav Pichanič

 

? Březen - měsíc knihy - návštěva místní knihovny

5. 3. MDŽ - 14. 00 hodin

15. 3. Dětský maškarní ples, sál MKZ, 14. 00 - 17. 00 hodin

17. 3. Taneční soutěž, 12. 30 - 13. 30 hodin

19. 3. Třídní kolo recitační soutěže

20. 3. Matematický klokan

20. 3. Vítání jara

26. 3. Recitační soutěž, školní kolo

31. 3. Sova ví, sova zná, sova napoví

 

1., 4. ,8., 11., 15., 18., 25. 4. - Edukačně stimulační program - Šimčíková, Zelenáková Žaludková

1.- 5. 4. - pondělí - pátek - Individuální schůzky s rodiči - Rybičky - individuální rozpisy na nástěnce

12. 4. - pátek - Zápis do 1. třídy - od 14:30 - předškoláci

15. - 30. 4. - Individuální schůzky s rodiči - Berušky, Trpaslíčci - individuální rozpisy na nástěnce

18. 4. - čtvrtek - 10:30 - Divadlo kouzel - všechny třídy

19. 4. - pátek - Státní sváte

22. 4.  - pondělí - Velikonoční pondělí

23. 4. - úterý - 16:00 - Pedagogická rada

24. 4. - středa - dopoledne - Výlet do Mikulova (autobus, vlak) - Berušky

25. 4. - čtvrtek - DVPP - Projekt OPVV - Moravské Knínice, Brno - Bejdáková - celý den

Vstup do fotogalerie

V pondělí 4.6. 2018 jsme měli začátek projektového týdne. Rozdělili jsme se do skupin a začali jsme vypracovávat úvodní stránky našeho projektu. Vyhledávali jsme informace, které jsou přínosné pro turisty. V úterý se velitelé skupin bydlících v Drnholci vydali schovávat papírky s písmenky, které nám pomohly vyřešit tajenku. Po vyřešení jsme šli společně navštívit pana starostu na obecní úřad. Ve středu jsme se vydali přes les do Jevišovky. Situace se opakovala, jen s tím rozdílem, že tentokrát schovávali indicie žáci bydlící v Jevišovce. Dopoledne jsme zašli za paní starostkou, která nás seznámila s její prací. Ve čtvrtek jsme mířili pěšky po hrázi do Novosedel. Po seskládání tajenky jsme poznali pana starostu z Novosedel. Orientace v mapě a hledání lístečků bylo složité, ale zábavné. V každé obci jsme objevili něco zajímavého. V pátek jsme naši práci prezentovali a dostali známky. Projektový týden se nám líbil. Poznali jsme místa, kde žijí naši spolužáci.

  Nikol Rohrerová, Radka Tesařová

 

Vstup do fotogalerie

V první jarní den jsme opět vyháněli zimu. Žáci páté třídy nám vyrobiili Moreny hned dvě. Cestou jsme z plných plic pokřikovali jarní říkadla a básničky. Na hrázi jsme si zahráli společně několik jarních her. Jak se nám zimu podařilo vyhnat, to uvidíme v nadcházejících dnech.

                                                                                                   1. stupeň

 

Dne 01.02.2016 Rada městyse Drnholec po projednání přijala následující usnesení:

Usnesení č. 28/4:

Rada schvaluje uzavření provozu MŠ Nový Přerov o období od 29.02.2016 do 04.03.2016.

Dvacátý pátý úkol:

15.2. Po První hodinu jsme zasedli do naslouchacího kroužku a podělili jsme se s víkendovými zážitky. Pokračovali jsme v učivu prvouky, kdy jsme ukončili lidské tělo a začali jsme si povídat o prvních znacích jara. Za domácí úkol mají nakreslit obrázek jarní zahrádky. V jazyce českém jsme skládali slova s již naučených písmen. Na zítřek je potřeba vyloupnout nové písmeno a hlásku č, Č. Za domácí úkol si mají vyzkoušet poskládat domeček podle návodu a popisu ve Slabikáři. V matematice jsme dnes začali číslici a číslo 10. Za domácí úkol mají vyzdobit kajak. Informace naleznete v matematice na straně 18. 

Vstup do fotogalerie

Nové téma nás zavedlo do říše pohádek a připravené úkoly byly hlavně povídací, protože správná formulace otázek, odpovědí, souvislé vyprávění nebo popis jsou naší slabinou. Ze začátku jsme měli strach z hraní divadla nebo z hádanek, ale nakonec se ukázalo, že to zas tak těžké není. Jen je potřeba povídání a vyprávění pořád trénovat a také rozšiřovat naši slovní zásobu.

Lucie Hirtová

 

Ředitelské volno - 16.11.

Státní svátek - 17.11.

Výuka plavání začíná 24.11. Prosím rodiče, kteří ještě nezaplatili, aby tak učinili do 20.11. Děkuji.

Rozsvěcování stromečku v Drnholci - 29. 11.

Rozsvěcování stromečku v Jevišovce - 28. 11.

V pátek, 2. 10. jedeme do Brna do divadla. Děti budou u školy v 7. 15. S sebou svačinu a pití. Po návratu děti půjdou na obědy a do jídelny.

13. 10. (Út) Uháčkujme si lepší svět - dílnička pro rodiče, děti, učitele

14. 10. (St) Bílá pastelka

17. 10. (So) Drakiáda, modelářský svaz Drnholec

27. 10. (Út) Lednice - exkurze

28. 10. (St) Vznik ČR - státní svátek

29. - 30. 10. (Čt -Pá) Podzimní prázdniny

PRV - prvouka - úkol mají označen černým puntíkem  a šipkou. Prosím, podepsat učebnice na přední straně! láhev od mléka na diamanty - ti co nemají, pytlíky na kostky!!! Děkuji.

 

1. týden - úterý - první den ve škole - přivítání

středa seznámení s budovou školy, kamarády z jiných ročníků, dospělými, školním řádem, konec výuky v 11:15, bez oběda, ale už se svačinkami

čtvrtek - výuka probíhá dle rozvrhu, vše hravě

pátek - Branně - sportovní den - v případě deštivého počasí výuka dle rozvrhu, konec výuky v 11:15

Chtěla bych požádat rodiče dětí, kteří mají zájem o kroužek náboženství, nechť mi napíší zprávu, děkuji.

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

Vstup do fotogalerie

 

 

 

Vstup do fotogalerie

Karnevalové dopoledne v naší MŠ

V pondělí 16. února si děti měly donést masku v duchu ,,vesmírného rejdění". Sešli se nám marťánci, vesmírné princezny a spousta jiných postaviček, které nějakým způsobem připomínaly vesmír. S dětmi jsme si zatancovali, zazpívali, zasoutěžili a na závěr se společně vyfotili, nechyběla ani sladká odměna pro všechny masky :)

Tímto chceme poděkovat všem rodičům , kteří vyrobili a zajistili svým dětem masky a umožnili jim tak být součástí karnevalového dopoledne v naší MŠ.

  Paní učitelky Vlasta a Iva

 

Vstup do fotogalerie

Vážení rodiče, chtěli bychom se poohlédnout za předešlými týdny. První týden byl trochu hektický, ale vše jsme zvládli na jedničku i když nás je většina co jsme navštívili školku poprvé. Někteří z nás, ranní příchody doprovázely se slzičkami. První dny jsme se seznamovali s celou školkou, kde máme třídu, kam chodíme na oběd, kde se umýváme………. Hlavním problémem, ale bylo jak se jmenují kamarádi. Každý den jsme si opakovali jména kamarádů pomocí „papučkové hry“. Každý jsme si schovali jednu papučku za záda druhou jsme dali do kruhu, paní učitelka ukázala na jednu papučku a ostatní jsme hádali, čí je to papučka. Postupně jsme se to naučili a dnes si všichni říkáme krásně jménem. Po perném prvním týdnu, který jsme zakončili, adaptací bez slziček a to bylo pro nás všechny obrovská radost. Druhý týden jsme začali plnit úkoly, které nám žížalky přichystaly. Téma jsme si vybrali „Rodina“, protože tím, že jsme se moc neznali, tak jsme se chtěli bavit o rodině a chtěli jsme jeden o druhém vědět co nejvíce. No, spíše jsme my chtěli, aby o nás a naší rodině věděli všichni, všechno J (kolik máme sourozenců. Jak se jmenují, jak se jmenují rodiče, kde pracují……..) Na téma „rodina“ nám žížalky připravili úkoly, které jsme si ve skupinkách plnili. První úkol byl (Prostorová inteligence) –seřaď kartičky, od miminka po maminku. Tento úkol se nám moc líbil a bylo to zábavné, jak ta maminka vlastně vyrostla! Toho úkolu se nás účastnilo poměrně dost. Druhý úkol byl (Sociální inteligence) – předvádět situaci- narodilo se nám miminko, oslava narozenin, jedeme na dovolenou. No, hádejte naši rodičové co jsme předváděli nejvíce ? No, přece oslavu narozenin ! V naší kuchyňce jsme si připravili bohatou hostinu i s dortem. Bylo to úžasné a užili jsme si tu oslavu J Třetím úkolem žížalky bylo (Hudební inteligence) –vyťukávat na dřívka jména členů rodiny, tak tento úkol byl moc jednoduchý a zábavný, protože jsme se i zasmáli jak jsme komolili jména (záměrně). Čtvrtý úkol (Přírodní inteligence)- poskládat z listí maminku. Jelikož každý den strašně foukal vítr, nebylo snadné tento úkol splnit. I když jsme se snažili, tak bohužel jsme úkol docela nedokončili, ani s pomocí zahradního nářadí L Pátý úkol-(Verbální inteligence) – mluvit o své rodině ve skupince. Šestým úkolem (Tělesně- kinestetická inteligence) – měli jsem si vybrat (pračka, žehlička, mixér, vysavač) a předvést beze slov, ostatní měli hádat. Jéjda, tak to byla největší legrace. Dovedete si představit nás jako mixér ? Točili jsme se a hodně jsme se smáli. Sedmý a předposlední úkol byl ( matematicko-logická inteligence) – Měli jsme přiřadit co je pro tatínka (auto, nářadí, sekačka…) a maminku (vařečka, kabelka, korále, hrnec….) typické. Tento úkol se nám také líbil. Osmý a tedy poslední úkol (Intrapersonální inteligence) byl – proč je důležité mít maminu ? Na obrátku byl tatínek semnou, ale někdo tam přece chybí ? Ano, přece maminka ! Když tyto dva týdny shrneme, tak se nám vcelku povedly. Všichni se moc snažíme a pomáháme si. Už teď se těšíme na další úkoly, které nám žížalky připraví. Zdraví Vás, vaše milované děti.

M. Kvintová, Š. Vodrážková

 

V pátek 12.12. máme ve škole vyhlášený "bílý den".

V pátek 12.12. budou žáci první a druhé třídy soutěžit ve šplhu.

 

fhasůkhgoůfdjhfkhůldg

Veletrh odborného vzdělávání Brno 1. 10. 2014

Odjezd z Drnholce: Ráno sraz ve škole, příchod jako na normální výuku, prezence.

               Společný odchod na zastávku, odjezd 8:07 hodin integrovanou dopravou do Brna.

               Příjezd do Brna 9:19 hodin. Zde bude rozchod asi 1 hodinu, pak přesun tramvají č. 1 

               na výstaviště.

              11:00 – 14:00 účast na veletrhu

Příjezd do Drnholce:  Odjezd z Brna 14:40, příjezd 15:52 hodin do Drnholce.

S sebou: peníze na cestovné (vstup na veletrh je zdarma), svačinu, oblečení dle aktuálního

                počasí.

Milí rodiče,

v září nás čeká hned několik akcí. 16.9. v 17:00 je plenární zasedání SRPŠ, od 17:30 pokračují třídní schůzky ve třídě.

19.9. vystoupí pro žáky bubeníci. 50 kč bude uhrazeno z třídního fondu. Ke konci září je pro děti nachystán program drogové prevence za 45 Kč.

Začátkem října jedeme do divadla Radost na Krkonošské pohádky. vstupné 60 kč bude uhrazeno z třídního fondu. Budu vybírat 100 kč na jízdné.

Prosím obalte a podepište dětem pracovní učebnice. Děkuji

 

                                                                                                    Zuzana Mrenicová

Děkuji za nezdar, ten naučí mne píli, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost probudila, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla.

                                                                                     Karel Kryl

2. září

- chválím za vypsané deníčky

- viditelně podepsat pracovní sešity, písanku

- v písance na první straně tužkou nebo ořezanou pastelkou obtáhnout psací písmena

- moc děkuji rodičům za připravené sešity, ostatní prosím, dejte je dětem co nejdříve, máme v tom potom chaos

Vstup do fotogalerie

Byla jedna besídka.

Ale nebyla to obyčejná besídka.

Byla začarovaná.

Nebyly tam básničky.

Ani písničky.

Ani tanečky.

Byly tam jenom slzičky a chyběly kapesníčky :-).

Návštěvníci videokavárny: maminky, babičky, hrstka tatínků a paní ředitelka s paní zástupkyní.

PS: Děj besídky níže na videu.

S. Heinischová, J. Chmelinová

 

V pondělí 12. 5. 2014 bude od rána probíhat focení tříd. 

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 472/2011 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci děti o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (kapacita pro MŠ Drnholec = 50 dětí).

 

Při přijímání dětí do mateřské školy se vychází z kritérií uvedených v následující tabulce.

Jednotlivá kritéria (body) se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů, resp. počtem splněných kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším počtem bodů.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

                                    KRITÉRIUM

Bodové  hodnocení

 

 Opakované podání žádosti

do MŠ Drnholec

 

 

poprvé

 

podruhé

 

potřetí                                      

1 bod

 

2 body

 

3 body

Trvalý pobyt dítěte

 

trvalý pobyt v Drnholci

 

3 body

 

Věk dítěte (dosažen nejpozději ke dni

31. 8. 2014)

3 roky

4 roky

5 let

1 bod

2 body

3 body

 

 

V případě rovnosti bodů bude přihlíženo k datu narození dítěte (starší dítě má přednost).

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

 

Děti, které neuspěly u zápisu, budou vedeny v pořadníku a nastoupit během roku při případném uvolnění místa.

Pro přihlášení do elektronické žákovské ZŠ a MŠ Drnholec použijte následující odkaz:

https://zsamsdrnholec.bakalari.cz

Aplikace Bakaláři pro Android:

Aplikace Bakaláři pro iOS:

 

Projekt „Já na to mám“ 7. ročníků

Téma: ZÁMOŘSKÉ OBJEVY

14. - 18. 10. 2013

Cílem této podzimní části projektu je poznání zdrojů evropské civilizace, poznání světové a evropské historie, včetně vyzkoušení si některé řemeslné práce. Výuka bude probíhat formou projektů a samostatné práce žáků ve skupinách. Výučování během projektového týdne končí v 13:25. Žáci s sebou budou nosit nůžky, lepidlo, psací a kreslící potřeby a žákovskou knížku.

Program:

14. 10. 2013 (pondělí) – práce ve škole na pracovních listech, vyhledávání

15. 10 2013 (úterý) – návštěva okresní knihovny Břeclav, odjezd od školy objednaným autobusem v 7:45. Návrat kolem 12 hodiny. Oběd stihneme. Cena kolem 100,- Kč (autobus).

16. 10. 2013 (středa) – práce s keramickou hlínou (staré tričko či zástěru na převlečení, 30,- Kč cena materiálu) a výtvarná práce ve skupinkách – modely zámořských lodí (donést kartony, tavící pistole)

17. 10. 2013 (čtvrtek) – exkurze Pohansko a Mikulčice (viz lísteček v ŽK). Odjezd v 7:30, návrat v 13:25. Obědy jsou odhlášeny.

18. 10. 2013 (pátek) – dokončovací práce, prezentace a hodnocení

 Garant: Hana Vlková

Kniha

 6.9. - sportovně - branný den, běh E. Zátopka

14.9. - Vinobraní - Novosedly - Jarabáček - 13.00 před radnicí

17.9. - plenární zasedání SRPŠ - jídelna - 17.00 - třídní schůzky ve třídě 3.a

21.9. - Vinobraní Drnholec - Jarabáček - 16.30 Náměstí

25.9. - loučení s létem - společná akce ZŠ a MŠ

28.9. - Jevišovka - konec cyklistické sezóny - Jarabáček

v průběhu měsíce září zaplatit pracovní sešity - 200Kč

V pátek 6.9.2013 bude místo výuky sportovní den. Prosím, vezměte si s sebou batůžek se svačinou a pitím. Pokud bude teplo, pokrývku hlavy. Ukončení dne v 11.00hod.

Všem rodičům i dětem přeji hladké vkročení do nového školního roku 2013/2014.  

Než se třídní stránky plné informací rozběhnou, pár informací pro začátek nového školního roku:

V pondělí 2. 9. v 7:40 společné zahájení v tělocvičně, poté ve třídě. Konec v 8:25

Prvním domácím úkolem bude vyplnit ŽK, přihlášky na oběd, přihlášky do družiny a nahlásí se mi  zájemci o náboženství. Od úterý 3.9. bude školní jídelna vydávat svačinky, ale oběd až od středy  4. 9.2013.

V úterý 3. 9. již:

            - přinést ručník s poutkem - podepsaný,  pytlík na přezůvky (ne igelitku)

            - nahlásit třídní učitelce změny tel. čísla, zdravotní pojišťovny, bydliště apod.

            - odevzdat přihlašovací lístky do školní jídelny, družiny

      Od středy 4. 9. vyučování podle rozvrhu!

 

Ač bylo

 

 

 

 

 

 

Zde vše od listopadu roku 2003

V pátek 14. 12. 2012 jede 4. a 5. třída na exkurzi do Brna do planetária na program

 „Poznej svůj vesmír“.

Odjezd od školy v Drnholci v 7.15 hod,  pravděpodobný příjezd do 13.00 hod ke škole.

Oběd a družina normálně.

Program + doprava 200,- Kč.  Platí všichni!

 Při poskytování zájmového vzdělávání spolupracujeme s DDM Mikulov.

 

název kroužku

 

jméno vedoucího

 

den

 

místnost

 

od - do

 

Jarabáček 1

 

Bronislava Šimčíková 

 

úterý 

 

sál
stolního tenisu 

 

16:00 - 18:00 

 

Taneční kroužek
1. stupeň

 

Bronislava Šimčíková 

 

pondělí 

 

 sál
stolního tenisu 

 

12:30 - 13:30 

 

Šachy

 

Hedvika Škrabalová

 

pátek

 

učebna šití

 

12:00 - 14:00 

 

Hudební kroužek
(kytara, flétna)

 

Zuzana Mrenicová

 

středa

 

hudebna

 

13:30 - 14:30

 

Míčové hry

 

Klára Kneeová

 

pondělí

 

tělocvična

 

13:30 - 15:00

 

 Pěvecký kroužek
1. stupeň  

 

Martina Bejdáková

 

pátek 

 

1.A 

 

12:30 - 13:30 

 

Výtvarně-keramický
kroužek

 

Hedvika Škrabalová
Milena Langeová

 

čtvrtek
1 x za 14 dní

 

učebna VV
2. stupeň  
(dílny)

 

13:25 - 15:25

 

Gymnastika III

 

Kateřina Smíšková,
Zuzana Šedivá

 

středa

 

tělocvična

 

17:00 - 19:00 

 

Gymnastika II

 

Libor Smíšek 

 

pondělí 

 

tělocvična

 

13:30 - 15:00 

 

Gymnastika I

 

Kateřina Smíšková,
Zuzana Šedivá

 

pondělí 

 

tělocvična

 

13:30 - 15:00 

 

Dyslektický
kroužek

 

Jana Juřenová

 

středa

 

5.A

 

12:30 - 13:00  

 

Dyslektický
kroužek

 

Hedvika Škrabalová

 

čtvrtek

 

 2.A

 

11:30 - 12:00 

 

Klokani
2. stupeň

 

 Bronislava Šimčíková 

 

čtvrtek 

 

tělocvična

 

14:30 - 15:15 

 

Bubnování 

 

Tomáš Procházka

 

pondělí 

 

hudebna 

 

13:30 - 14:30 

 


V letošním roce čeká na naše děti beseda k projektu Bílá pastelka, výukový program v EC Pálava, divadlo Radost a kurz plavání.  Každá akce něco stojí a proto žádám všechny rodiče, aby do 15.10. uhradili:

příspěvek SRPŠ - 100,-Kč,

do 31.10.2012

výukový program Pálava  50,- Kč

beseda o nevidomých     20,-Kč  

do 25.11.2012

kurz plavání                  700,-Kč

divadlo                        170,-Kč

Děkuji všem rodičům za plnění. 

V pondělí 24. 9. dostaly děti za úlohu dokončit, napsat pověst o své obci. Úlohu plní do sešitu slohu. Své práce donesou 1. 10. do školy. Z. M.

Zde naleznete informace ze školek a z některých tříd školy pro rodiče - o chystaných akcích, úkolech, pomůckách.

Snad Vám dobře poslouží :-)

ZVONĚNÍ

1.– 4. ROČNÍK

otevření školy - 7:20

první zvonění - 7:35

1. hodina: 7:40 - 8:25

2. hodina: 8:35 - 9:20

3. hodina: 9:35 - 10:20

4. hodina: 10:30 - 11:15

5. hodina: 11:35 - 12:20

čtvrtek                                               6. hodina: 12:30 - 13:15

 

ZVONĚNÍ

5.– 9. ROČNÍK

otevření školy - 7:20

první zvonění - 7:35

1. hodina: 7:40 - 8:25

2. hodina: 8:35 - 9:20

3. hodina: 9:35 - 10:20

4. hodina: 10:30 - 11:15

5. hodina: 11:25 - 12:10

6. hodina: 12:40 - 13:25

čtvrtek
7. hodina: 13:35 - 14:20

 

 

 

ZŠ Drnholec

Adresa

Základní škola a mateřská škola Drnholec,
okres Břeclav, příspěvková organizace
Svatoplukova 277/2
Drnholec, 691 83
IČ: 70282790, DIČ: CZ70282790

Datová schránka: 2unmc3n 

Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna přijímá elektronické dokumenty ve formátech: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .pdf, .odt, .ods  

ředitelka školy

Mgr. Hana Vlková
telefon: 519 519 281, 723 061 122
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

zástupkyně ředitelky

Mgr. Jana Juřenová
telefon: 519 519 281, 727 941 716
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

administrativní pracovnice

Ilona Pitáková
telefon: 519 519 281, 727 941 717
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

účetní

Zdenka Dubšová
telefon: 519 519 281
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

školní jídelna

vedoucí Monika Zajícová
telefon: 727 941 718
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

školní družina

vedoucí Dagmar Seitlová
telefon: 601 367 248
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

MŠ Drnholec

Adresa

Mateřská škola při ZŠ Drnholec
Hrušovanská 46
Drnholec, 691 83
telefon: 727 941 715

odloučené pracoviště: 
Svatoplukova 277/2
Drnholec, 691 83
telefon: 702 191 925

zástupkyně ředitelky pro MŠ - Iveta Zelenáková Žaludková
telefon: 727 941 715
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pedagogický sbor základní školy

      

Jméno

Příjmení

E-mail

Funkce

Marie Abassy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga, vychovatelka v ŠD
Martina Bejdáková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 2. A
Naděžda Bezděková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga
Jiří Bulant

jiri.bulant@zsamsdrnholec.cz

TU 5. A
Jana Juřenová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně
Jana Kalandrová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Tereza Musilová (Kovářová)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 5. B

Pavla Lavrovičová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga

Martina Lerch

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 7. A

Kristýna Lukáčová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 6. B

Veronika Menšíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Zuzana Mrenicová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 3. B
Ivona Myšáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD

Markéta Pernesová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga, učitelka 2. st.

Stanislav Pichanič Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 7. B
Věra Plassová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga

Tomáš Procházka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 8. B
Jitka Radkovičová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 9. B
Dagmar Seitlová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

vedoucí vychovatelka ŠD

Šárka Šebelová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Bronislava Šimčíková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 4. A
Hedvika Škrabalová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 2. A
Veronika Šmatlavová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 1. B
Lucie Takáčová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 9. A

Radka Tesařová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 6. A

Hana Vlková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ředitelka školy, školní metodik prevence
Soňa Zabloudilová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. TU 8. A
Tomáš Zejda Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zastupující TU 9. B
Nikola Zifčáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

TU 1. A

Marcela  Hudec

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

asistentka pedagoga, vychovatelka ŠK

Magda  Růžičková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

učitelka v přípravné třídě

Silvie Bílková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. asistentka pedagoga v přípravné třídě

Pověřenec GDPR 

Petra Peschelová
telefon: 725 654 319, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Anonymně se zde můžete svěřit se svým problémem, postěžovat si na něco - přímo řediteli nebo třeba jen správci těchto stránek. Do kolonky "Váš email" můžete zadat jakoukoli emailovou adresu, např. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podepsat se nemusíte, ale můžete - záleží na Vás... a také na tom, jestli chcete odpověď! :-)

 

Ředitelce školy (J. Kalandrová)

Správci stránek (T. Procházka)

Metodikovi prevence (H. Vlková)

tttt

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates