Projekt "Já na to mám"

Podzimní projektový týden 7. třídy 5. - 9. 12. 2011

Loga Vstup do fotogalerie

Pondělí 5.12.

– žáci byli rozděleni do heterogenních pracovních skupin po čtyřech
- každá skupina si vylosovala zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluštila "svého" objevitele, tato činnost motivovala žáky pracovat s mapou, atlasem
- mezi objeviteli byli : M. Pólo, K. Kolumbus, Vikingové, F. Magalhäes
- skupiny obdržely pracovní listy – úkoly ze Z,D a M
Pracovní listy byly opatřeny jménem konzultantů - učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci mohli obracet v případě, že si s některým úkolem nevěděli rady
- každý den si žáci svou práci zhodnotili

Úterý 6.12.

– žáci získávali informace z encyklopedií i z internetu, vypracovávali nové pracovní listy z Čj, Aj a Nj. Zakreslovali trasy mořeplavců do mapy světa.
- výsledky své práce konzultovali mezi sebou i s konzultanty- vyučujícími, ověřovali si správnost svých výsledků.

Středa 7.12.

I.skupina, 12 žáků - každý žák si vyzkoušel dovednost a zručnost při práci s hlínou, pod vedením p. zás. J. Juřenové.

II. skupina, 12 žáků – pracovala ve třídě- prakticky využívali získané vědomosti , prohlubovali si znalosti učiva sedmé třídy,zařazovali kulturní plodiny do zemí jejich původu. K doplnění učiva zhlédli film Vikingové.

I. a II. skupina si vyměnily činnosti

Čtvrtek 8.12.

Dne 8. 12.2011 se žáci 7. třídy zúčastnili v rámci projektového vyučování exkurze do Městské knihovny v Břeclavi.

Pracovnice knihovny pro ně připravila hodinové pásmo o zámořských objevech. Žáci si průběžně psali poznámky a pak se rozdělili do skupin a plnili úkoly. Družstvo vítězů získalo RACIO oplatky. Po 2 hodinách jsme se rozloučili a autobusem se vrátili do Drnholce.

Jana Palíková

Pátek 9.12.

– prezentace skupin. Každá skupina prezentovala výsledky své práce před spolužáky, včetně sebehodnocení a hodnocení celé skupiny a celého projektu.
Úkoly projektového týdne podporovaly schopnost dále rozvíjet proces vlastního učení a myslet v souvislostech a systémově.

 

Marie Mančíková

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates