Projekt "Já na to mám"

Podzimní projektový týden 9. třídy 5. - 9. 12. 2011

Loga Vstup do fotogalerie

Balada nejen o Káčku

Pondělí nás zase ničí
hlasitě si na nás křičí:
„Dnes, první to den,
začíná váš hrůzný sen!“
Úvaha už na nás čeká
učitelka pořád štěká :
„Co je tohle za úvahu,
vždyť to nemá ani hlavu.“

Usedáme do lavic,
abychom si řekli víc.
Handicap je vážná věc
pro někoho věčná klec.
Neměl by ses jenom smát,
naopak jim pomáhat.
Života se nesmíš bát,
musíš začít bojovat.
Je to těžký, my to víme,
proto vás už nesoudíme.

Káčko-města „ozdoba“
pro feťáka pohoda.
Jehly zdarma, perník taky,
Budu věřit na zázraky.
Drogy zdarma, to je síla
Jen ať drží jejich žíla.
Sami zkazili si život,
každý svého žití pilot.

Tenhle týden co nám dal?
Přines smutek, radost, žal.
To po sobě zanechal
My však s písní jdeme dál!

Miroslav Manda, Karel Kratochvíla, Zdeněk Kocman - 9.tř. projektový týden podzim 2011

Letošní projektový týden devátých tříd probíhal podle připraveného plánu, byl zaměřen na poznání života lidí, kteří mají různé handicapy, kteří žijí život změněný buď nemocí, úrazem, nebo i vlastním zaviněním – zneužíváním návykových látek.

Úvodní akcí byla beseda s panem Jiřím Hamerníkem, velitelem Městské policie Mikulov, který se věnoval všem oblastem života, žáci získali mnohé potřebné informace.

Letos jsme se opět vydali do K – centra v Břeclavi, seznámili se s nízkoprahovým zařízením, které pomáhá lidem závislým na drogách, žáci se v anketě mezi občany snažili zjistit názory na tuto problematiku. Rovněž zhlédli film Piko.

Ve škole vypracovávali pracovní listy zaměřené na zařízení pro handicapované – Zámek Břežany a Biliculum Mikulov, informace vyhledávali na webových stránkách, zpracovávali je. Napsali zprávu, úvahu, v závěrečném hodnocení použili libovolné slohové útvary, mnozí se pokusili i o verše – někteří celkem zdařile.Využili i cizí jazyky – připravili rozhovory na téma přivolání lékařské pomoci. Veškeré své práce zpracovali ve skupinách a poslední den své poznatky prezentovali před svými spolužáky. Výsledky se různily, největším problémem je, že žákům stačí povrchní, neúplné informace, s prvním výsledkem své práce jsou spokojeni a podle nich mají hned vše hotovo, dost část však na nízké úrovni. Chyběla ctižádost být nejlepší, převládala spokojenost - „hlavně že něco máme“. Škoda.

Jitka Radkovičová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates