Projekt "Já na to mám"

Projektový týden páťáků 2. - 6. května 2011

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem týdenního projektu v 5.ročníku - Sousední státy ČR – bylo seznámit žáky blíže se životem lidí našich sousedních států, s jejich kulturou, řečí, historií, památkami, zvyky atd. Žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám. Při zjišťování nových a neznámých skutečností byli žáci podněcováni k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

Pod vedením svých pedagogů žáci vytvářeli mapy přidělených států – Rakouska, Polska, Německa a Slovenska, jejich obrázkové prezentace.

V rámci týdne se pracovalo na počítačích, zpracovávaly se získané poznatky, vařilo se, tancovalo, malovalo a tvořilo.

Hedvika Škrabalová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates