Projekt "Já na to mám"

Projektový zájezd šesťáků - 22. 3. 2011 – krajské město Brno

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 22. 3. 2011 se uskutečnil projektový zájezd 6. A třídy do krajského města. Do Brna odjeli žáci společně autobusem od školy.

Zahájili jsme návštěvou Anthroposu, kde  jsme si všichni osvěžili znalosti z dějepisu, připomněli si dávnou minulost našeho regionu, republiky i celého světa. Odborný výklad, který paní průvodkyně přizpůsobila věku žáků 6. třídy, nás všechny obohatil o poslední novinky ze světa archeologie.

Pokračovali jsme v Technickém muzeu. Nejprve nás čekala expozice Ulička řemesel, k níž jsme žákům zakoupili i pracovní sešit, který doplňovali, byli pozornější a mnohem více informací si zapamatovali. Výklad průvodkyně i prohlídka exponátů nás zavedly do Brna na počátku 20. století. Rozvoj řemesel, průmyslu, odlišný způsob života různých vrstev obyvatel, to vše nás velmi zaujalo.

V Technické herně pro malé i velké si žáci ověřovali různé fyzikální zákony, šlo opravdu o „školu hrou“. Toto zaujalo naprosto všechny žáky.

Na vycházce po historické části Brna jsme zhlédli Špilberk, Petrov, Zelný trh, kašnu Parnas, náměstí Svobody, Starou radnici, divadlo Husa na provázku, Mahelovo divadlo, Janáčkovo divadlo. Žáci si vyhledávali poznaná místa na mapě, kterou jsme si vyzvedli v informačním středisku.

Celý program výrazně přispěl k poznání krajského města, mnozí žáci znají pouze nákupní zóny a hypermarkety, ale nikdy nenavštívili město samotné.

  Jitka Radkovičová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates