Projekt "Já na to mám"

Podzimní projektový týden 5. třídy 16. - 22. 12. 2010

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden v 5. ročníku byl v podstatě zahájen již 8. prosince, kdy žáci v Národním ústavu lidové kultury zhlédli program Radujme se, veselme se, věnovaný adventu a době vánoční se všemi jejich tradicemi a zvyky na moravské vesnici minulého století. Tyto zážitky a zkušenosti pak zpracovali v rámci jednoho projektového dne jako prezentační tabule.

Výsledkem studia vlastních i poskytnutých materiálů materiálů jsou zajímavé školní časopisy, které dokumentují vývoj školství nejen v Drnholci, ale školství vůbec. Žáci se podrobněji seznámili s osobností Jana Amose Komenského, což se v běžných hodinách vlastivědy pro nedostatek času nedá stihnout. Také tyto materiály poslouží jako rozšiřující a obohacující doplněk učiva historie.

Vytvořili vlastní publikaci o historii nejvýznamnějších drnholeckých památek, doplnili ji dobovými fotografiemi i vlastní kresbou. Seznámili se s nejznámějšími pověstmi našeho regionu a srovnali podobu Vánoc svých prarodičů s dnešní dobou.

Poznali již zaniklá řemesla a jejich produkty, některé mohli zhlédnout na vlastní oči ve školním minimuzeu vytvořeném k této příležitosti.

Pro hlubší poznání kultury našich předků posloužil i nácvik tanců a písní z našeho regionu.

Jana Juřenová, garant projektu

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates