Projekt "Já na to mám"

Podzimní projektový týden 9. třídy 16. - 22. 12. 2010

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden 9. tříd byl teoreticky i prakticky zaměřen, jak sám jeho název Žijí mezi námi napovídá, na poznání života lidí, jejichž život je něčím odlišný, ať už jsou to lidé handicapovaní – nemoci vrozené i následky onemocnění a úrazů, nebo lidé, jejichž život se změnil například zneužíváním návykových látek.

Navštívili jsme Zámek Břežany - domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů, tam se žáci seznámili s denním i celoročním režimem, s prací těchto lidí i s prostředím, ve kterém žijí, věnují se různým výtvarným činnostem, sportům, někteří se i vzdělávají. „Třešinkou na dortu“ bylo zhlédnutí generální zkoušky na vánoční besídku, vystoupení bylo velmi zajímavě pojato, perfektně nastudováno a předvedeno. S údivem jsme sledovali a naslouchali, co vše klienti tohoto zařízení dokážou.

Další exkurze se konala v K-centru v Břeclavi, žáky beseda s jeho pracovníky velmi zaujala, následovala anketa mezi lidmi v shopping centru v Břeclavi – otázky se týkaly postoje lidí k zneužívání návykových látek.

Neméně úspěšná byla i beseda s panem Hamerníkem – velitelem Městské policie Mikulov – právní vědomí, právní odpovědnost, co se smí, co se nesmí, pro žáky zajímavá a velmi potřebná témata.

Mezi zajímavé práce patřilo i využití cizích jazyků ve vážných situacích, takže si někteří v němčině, jiní v angličtině nacvičili přivolání pomoci – podání důležitých informací v cizím jazyce. Velmi důležité.

Každý den žáci zpracovávali získané informace, pocity a dojmy a vytvářeli samostatné i společné práce, z nichž nakonec každá skupina vytvořila svůj sborník, ten doplnili fotografiemi, graficky upravili, některé žákyně (žáci ne) složily velmi zdařilé básničky a písničky o prožitých dnech.

Poslední projektový den každá skupina prezentovala výsledky své práce, ozýval se i spontánní i vynucený potlesk, ale závěr je zcela jasný – cíl projektového týdne byl splněn, žáci poznali život lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve svém životě omezeni, a někteří si i uvědomili, jaké mají schopnosti a možnosti a jak málo je někdy využívají a neváží si jich. Možná to některým deváťákům pomůže obstát, protože právě teď je ta doba, kdy jim jde o život, kdy si volí své budoucí studium a zaměstnání.

Jitka Radkovičová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates